tisdag 30 december 2008

Budord för Brf:s styrelseDet finns en mycket bra nätsida som heter "Allt om bostadsrätter". Ett diskussionsforum för folk i BRF-föreningar som hjälper varandra så att allting ska gå rätt till. Då Rädda Linjalen många gånger framfört kritik på förfaringssättet i Brf Linjalens styrelse snappade vi upp EN LÄNK med saker som en bra Brf-styrelse bör leva upp till.

Vi uppmanar nu alla besökare (särskilt Brf Linjalens styrelse) att kolla upp listan med "budord". Bocka för det ni tycker att våran styrelse lever upp till och se hur många punkter ni anser uppfylls med full tillfredsställelse. Tycker ni att listan innehåller ej uppfyllda punkter är ni välkomna att kommentera vad ni tycker att Brf Linjalens styrelse skulle kunna förbättra.

Det är sammanlagt 31 punkter. Vi tar några här - resten kan ni kolla upp PÅ DEN HÄR LÄNKEN

Gott nytt år!
Rädda Linjalen

"BUDORD" FÖR STYRELSEN

1. Lyssna (på medlemmarna) och ta in information (från medlemmarna).

2. Informera regelbundet.

3. Verka för att medlemmarna får den information som styrelsen får.

4. Besvara varje medlems fråga och hantera varje medlems ärende skyndsamt.

5. Inneha minst en elektronisk brevlåda dit medlemmarna kan skicka sina skrivelser.
Denna brevlåda ska löpande avläsas.
När en skrivelse läses av styrelsen ska medlemmen omedelbart få ett mottagningsbesvis på detta, antingen ett automatiskt sådant, eller manuellt skrivet av styrelsen.

6. Se till att föreningen har en webbplats som regelbundet underhålles.

7. Arbeta för en demokratisk ordning i föreningen.

8. Vara öppen, och arbeta för full öppenhet i föreningen där alla medlemmar som så önskar får göra sig hörda på olika sätt, och där ingen behandlas illa eller på något sätt diskrimineras för sina åsikter (varken på stämmor eller i övrigt).

9. Stämmoprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet till de medlemmar som ber om detta (alternativt att stämmoprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt).

10. Styrelseprotokoll ska utan onödig fördröjning snarast kopieras upp i sin helhet (med endast det bortaget som är känslig information för någon enskild medlem) till de medlemmar som ber om detta (alternativt att styrelseprotokollen läggs ut på föreningens webbsajt).

11. Behandla alla medlemmar lika, även de styrelsen får kritik av.
"Kunden" ska få rätt ska vara mottot.

12. Ge medlemmarna alla möjligheter som finns att göra sig hörda för såväl andra medlemmar som för styrelsen (Forum på internet, anslagstavlor att användas för alla medlemmar, öppet hus, "diskussionslokal", etc).

13. Ge alla medlemmar möjlighet att öppet diskutera, kritisera och kommentera de beslut som tas av styrelsen - innan dessa verkställes - och anpassa beslut i mesta möjliga mån efter medlemmarnas åsikter.

Fortsättning följer HÄR

söndag 28 december 2008

Hyresgästföreningen informerar


Repriser hör ju julen till. Då följande utskick från våran lokala Hyresgästförening hitills bara funnits uppsatta i portarna passar det därmed utmärkt att kasta ut det på bloggen. Under tiden jobbar Rädda Linjalen oförtröttligt vidare för hyresrättens bevarande.
Haregott! / Rädda Linalen

Efter mängder av förfrågningar från oroliga hyresgäster bad styrelsen för Lokala Hyresgästföreningen Linjalen om ett möte med styrelsen för Brf. Linjalen för att få svar på viktiga frågor för oss hyresgäster. Vid mötet som ägde rum den 27 november framkom följande intressanta uppgifter som vi anser är mycket viktiga för er hyresgäster att få veta.

Dyrare med bostadsrätt än hyresrätt, enligt brf:s styrelse
På mötet framkom att brf:s styrelse i princip medger att deras ekonomiska kalkyl innebär att det kommer att bli dyrare att bo i bostadsrätt än i hyresrätt. Enligt en ledamot kan boendet i bostadsrätt bli billigare "efter några hundår", närmare bestämt om 15-20 år. Enligt en annan av ledamöterna i brf:s styrelse kan "ingen sia om framtiden". Brf har med det ekonomiska upplägget valt att ta lån för att skjuta stora delar av kostnaderna till framtiden. På så sätt vill Brf att det ska se billigare ut år 1.

För högt pris på fastigheten, enligt Brf
Brf:s styrelse var eniga om att priset var "åt helsike för högt". Därför planerar brf att, genom sina konsulter tillsammans med andra föreningar som vill ombilda, försöka förhandla fram ett lägre pris med Stockholmshem. Vi ställer oss mycket undrande då Stockholmshem och politikerna i Stadshuset hela tiden har varit tydliga med att priset inte är förhandlingsbart.

Brf:s styrelse underkänner besiktningen
Brf:s styrelse sa sig nu underkänna besiktningen av fastigheten. Brf.s styrelse avslöjade att man ämnar genomföra en ny och grundligare besiktning om affären "verkar gå i lås".
Den gjorda besiktningen har varit underlag för den nuvarande ekonomiska planen. Eftersom styrelsen för brf underkänner besiktningen måste styrelsen nu inse osäkerheten i den ekonomiska planen.

Brf vill bygga vindslägenheter
Vi blev också informerade om att Brf:s styrelse planerar att bygga vindslägenheter för att rädda ekonomin i föreningen. Nya vindslägenheter kan knappast bli räddningen för föreningens dåliga ekonomi. I nuvarande ekonomiska läge och även med tanke på husens utfomning är det ytterst spekulativt och tveksamt om detta någonsin går att göra med vinst. Styrelsen kallar idén för utvecklingsplaner, och det borde oroa alla. För boende med byggteknisk och ekonomisk kunskap lär det ge sömnlösa nätter.

Stoppa ombildningsprocessen
Enligt vår uppfattning finns det inte nu, och kommer inte heller senare att finnas, tillräcklig majoritet bland de boende i kvarteret Linjalen för att en ombildning ska kunna genomföras. Vi i hyresgästföreningen vill att lägenheterna i Linjalen bevaras som hyresrätter. Med hyresrätten som boendeform vill vi arbeta och påverka vårt boende och boendemiljö till en som nu trivsam, trygg och prisvärd boendeform.

Lokala Hyresgästföreningen Linjalen
Ragnvi Svärd
Ordförande

onsdag 24 december 2008

Julnötter, del 1


Julen är här, men Rädda Linjalen sitter inte i soffan och jäser för det. Några av oss är just hemkomna från det sedvanliga firandet vid Nackastatyn, där vi visade vår respekt för den nyligen avlidna söderprofilen Johan "Tomten" Johansson (bilden) som även han bodde på Åsögatan.
Det visade sig att många av deltagarna vid statyn var väl insatta i Rädda Linjalens förehavanden.

Dels fick vi mycket uppmuntran, och dels tre erbjudanden från bostadsrättsinnehavare som mycket hellre skulle vilja vara hyresgäster på våran gård. Så är det någon läsare som suktar efter bostadsrätt är det bara att höra av sig till oss. Det finns gott om folk som gärna överlåter sina insatslägenheter till er som inte vill bo i Linjalens hyresrätter.

Annars skulle vi kanske kommentera det senaste utskicket från Brf Linjalens styrelse, men det känns svårt - för det stod inte så mycket i det. Det är lättare att kommentera det som utckicket INTE berörde. Det vi gärna skulle vilja veta är bland annat:

*Varför rör dom beräknade månadskostnaderna bara år 1, och inte dom följande åren när avgifterna ökar med 700%(!) då subprimelånet föreningen vill ta för att betala räntor och löpande utgifter är förbrukat och bara skulderna återstår?

*Varför redovisar styrelsen inte att man ändrat på formuleringen i sina fullmakter, så att dom innefattar mycket mer än att rösta ja för köp på den planerade stämman?

*Man hävdar i utskicket att garagehyran för bilägare kommer att bli någon hundring billigare per månad. Samtidigt har styrelsen i sin egen kalkyl budgeterat rejält stigande intäkter för garaget. Hur går det ihop?

*Och framför allt: Varför nämner man inte att räntenivån just nu hålls nere med hjälp av tillfälligt statligt stöd från riksbanken? Anledningen är att vi är på väg in i en finanskris som vi än så länge bara sett början på. Med andra ord: Att ta ett stort lån just nu innebär garanterat en väldigt osäker personlig ekonomi för lång tid framöver. Kostnader och räntor för en fyrarummare har ändrats, upp och ner, med 3.800 kronor bara dom senaste två månaderna! Hur säkert och tryggt känns det?

Är Brf Linjalens styrelse och Landahl Öhman dom enda i hela världen som inte insett att vi med all säkerhet står inför den värsta lågkonjunkturen sedan depressionen på trettiotalet?

Dom frågorna är några små julnötter att försöka knäcka under det övriga firandet.
Rädda Linajalen vill önska er alla er riktigt god jul genom att skicka en bild på denna gröna södertomte. Vi hoppas alla på att slippa fira nästa jul med knallröda siffror i kvarterets bokföring.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 21 december 2008

Att våga stå på egna ben


Johan Söderbergs blogg "Flera kalkyler löser inte problemet" har varit livligt diskuterad och kommenterad. Johan själv skrev till slut en insiktsfull kommentar som vi anser borde få sitt eget blogginlägg. Så här menar han:

"Lägren" måste förstå varandra. De som är för ombildning måste förstå att de flesta som bor i Linjalen trots allt gör det för att de aktivt(!) valt hyresrätt som boendeform.

De som är emot ombildning måste förstå att det, trots att man tycks ha haft svårt att hitta en bra styrelse(!), faktiskt är en genuin önskan som ligger bakom. Det märktes på höstens möten hur oerhört mycket detta betyder för anhängarna av projektet - så mycket att de tycks vara beredda att bortse ifrån krassa realiteter.

En ombildning skulle innebära att du för mellan två och drygt tre miljoner får en bostadsrätt i en förening som har flera hundra miljoner i skulder, dvs skulder som inom ett par år mycket väl kan motsvara halva fastighetsvärdet - och då är enskilda medlemmars samlade skulder ändå tre gånger större än föreningens!

Människan är en försiktig och social varelse som inte alltid handlar fullt rationellt. Man tar sällan stora steg själv men i grupp är man beredd att kasta sig utför avgrunder. Föreningen har fått ett mycket dåligt bud och situationen på fastighetsmarknaden har plötsligt ändrats.

Är du för en ombildning - våga då i stället stå på egna ben! Tag dina två, tre miljoner som du skulle behöva hösta fram i samband med ombildningen och skaffa dig en bostadsrätt på en marknad som faktiskt inte behöver det tillskott om 455 lägenheter som denna ombildning skulle innebära. Du kan nämligen lätt, redan utan en ombildning av Kv Linjalen, redan idag för den slanten få en betydligt mer köpvärd(!) lägenhet än den du just nu själv bor i när Brf Linjalen är ägare.

Grannsämjan behöver inte bli lidande. Garage-intermezzot och pajkastningen kan helt och hållet tillskrivas ombildningsprojektet och minnet av dessa händelser kommer blekna fort.

/Johan Söderberg

lördag 20 december 2008

Vakna! -Det våras för hyresrätten!


"Revansch för hyresrätten
Det våras för hyresrätten. Intresset ökar stadigt och i finanskrisens spår blir allmännyttan större - och kön till hyreslägenheter allt längre."
Läs hela artikeln på DEN HÄR LÄNKEN

Begrunda sedan vilken bra sits vi redan sitter i som hyresgäster här i Linjalen.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

torsdag 18 december 2008

Flera kalkyler löser inte problemet


Någon gång i Januari kan vi vänta oss ännu en kalkyl från Landahl Öhman för Brf Linjalens räkning. Den ser vi naturligtvis fram emot, men vi vill genom en av våra sakkunniga, Johan Söderberg, ändå visa vad den kommer innebära redan nu.
Tre kalkyler på lika många månader säger bara det en del om vilken osäker affär en ombildning skulle bli. Läs Johan Söderbergs analys om situationen och tänk över vad den innebär.
Rädda Linjalen / Johan Johansson

Hyreslägenheter i Brf Linjalen

Brf Linjalen verkar som bekant för ombildning genom förvärv av kvarteret Linjalen. Det största hindret för dessa planer är prislappen. Stockholmshem har förklarat sig villigt att avyttra husen för 1,1 miljard (ej förhandlingsbart). Till detta räknar man på olika sätt tillkommer 150 miljoner i ombildningskostnader. Slutnotan hamnar på över 1,25 miljarder. Ganska mycket med tanke på att det inte är fråga om mer än 455 lägenheter.

Nu är det i och för sig tänkt att medlemmarna i stort sett helt skall stå för finansieringen via enskilda lån och är de beredda att ta det steget är kapitalkostnaderna inte föreningens huvudvärk, utan köparens. Ett ganska stort antal lägenheter kommer dock kvarstå som hyreslägenheter. Kapitalkostnaderna på dessa blir oundvikligen höga samtidigt som bruksvärdessystemet sätter ett tak för hur högt man kan höja hyrorna.

Till följd av priset är det helt uppenbart att hyreslägenheterna kommer vara en förlustaffär för föreningen. Det är den viktigaste konsekvensen av projektets usla affärsmässiga grund och indikerar att precis samma problem, fast mindre synligt, faktiskt föreligger även i fråga om bostadsrätterna. Situationen är dessutom direkt skadlig för grannsämjan. Tillsammans med ekonomin blir det det mest påtagliga problemet som kommer att följa föreningen flera decennier in i framtiden.

Advokatbyrå Landahl Öhman anför att det inte behöver vara så dumt med en och annan hyreslägenhet. Dessa kan säljas och på så sätt kan föreningen klara sin ekonomi. Ja, Landahl Öhman baserar rent av kalkylen till en del på detta. Förslaget föranleder följande kommentar:

Balansposten ”Egna lägenheter”
I föreningens balansräkning redovisas de lån föreningen tagit. Husen tas dock upp som tillgång - fulla anskaffningsvärdet. Om alla lägenheter upplåts med bostadsrätt balanseras detta av summa insatser och lån. Precis som Landahl Öhman säger spelar det därför egentligen ingen roll hur stor insatsen är och hur stor del som tas upp som gemensamma lån. Just nu är det skattemässigt gynnsamt att till så stor del som möjligt finansiera förvärvet via insatser - gränsen sätts av hur stora lån man bedömer enskilda boende kan beviljas.

Om ett antal boende väljer att bo kvar som hyresgäster efter en ombildning så får inte föreningen in några insatser på dessa lägenheter. I stället tvingas man ta upp ytterligare lån. I balansräkningen balanseras dock dessa av en speciell post "egna lägenheter" – en tillgång som kan omsättas i reda pengar. Precis som Landahl Öhman säger kan föreningen realisera dessa i efterhand, låt vara att till varje lägenhet är knutet ett lån precis lika stort som insatsen.

Egna lägenheter som säljs med vinst
Vad händer då när en hyresgäst flyttar? Kanske är ett villkor att han kan lämna sin lägenhet i byte och då står och faller flytten med om byte medges. Tvingas någon lämna sin lägenhet på annat sätt så kan dock föreningen realisera tillgången. Har man tur får man mer än insatsen, och då var det egentligen bara bra om det gick litet trögt i samband med ombildningen. Lägenheten har för föreningens del då varit en god placering. Man får nämligen pengar över sedan lånet är betalt. Skillnaden kallas reavinst och är vad som drivit den fastighetshausse vi sett ohejdad ända fram till för knappt ett år sedan.

Egna lägenheter som säljs utan vinst
Vad händer då om lägenheten inte går att sälja dyrare än att föreningen får tillbaka insatsen? Jo, hela köpeskillingen går till lösen av de lån som belöper på lägenheten. Inte en krona blir över. Resultatet (föreningens vinst/förlust) påverkas inte heller. Föreningens kapitalkostnader (räntekostnader) minskar samtidigt men detta uppvägs av att man förlorar en hyresintäkt och i stället får en avgiftsintäkt. Affären påverkar således inte föreningens ekonomi på något sätt.

Även en medlem kan i stort sett skadeslös ta sig ur föreningen i detta läge. Det enda han förlorat är besittningsrätten. Inte en krona blev över och önskar han inte upprepa äventyret i en ny förening är det bara att med mössan i hand ställa sig sist i bostadskön.

Egna lägenheter som säljs med förlust
Förhållandet om marknadspriset inte uppgår ens till insatsen torde stå klart för var och en: Övergång från hyresrätt till bostadsrätt frigör mindre kapital än som krävs för lösande av tillhörande lån. Vare sig medlemmar eller förening kommer då kunna avyttra någon lägenhet utan att samtidigt ådra sig en kännbar reaförlust som i praktiken innebär att man tar sig ur äventyret med ett kvarstående lån i släptåg.

Fler kalkyler löser inte problemet
Vi har tidigare visat att ett villkor för affärsmässighet är att skillnaden mellan hyres- och avgiftsintäkt för en given lägenhet minst uppgår till lägenhetens räntekostnader så länge den är hyresrätt. Tyvärr har Landahl Öhman i de kalkyler man presenterat inte lyckats uppfylla detta elementära krav. Orsaken är enkel: Det är helt enkelt omöjligt med hänsyn till priset. Det enda man kan göra med kalkylerna är att laborera med utjämningsfonder och scenarier rörande lägenhetsprisernas utveckling men de grundläggande villkoren för ekonomin i projektet är och förblir tyvärr hela tiden desamma.

Stockholm den 16 december 2008

Johan Söderberg
Fredh & Söderberg
med kontor i Kv Linjalen

tisdag 16 december 2008

Hyrorna klara för två år framåt


Så är HYRESFÖRHANDLINGARNA klara mellan Hyresgästföreningen och Stockholmshem. Precis som tippat förhandlades dom ner ganska ordentliget. Hyreshöjningen för Stockholmshem i stort blir 2,64% för 2009 och 2,16% för 2010. Vi i innerstaden kommer sannolikt få något större höjningar, så på Linjalen kommer höjningen i år enligt insatta källor landa på runt 3%.

Vi på Rädda Linjalen anser visserligen att det inte funnits några skäl att höja hyrorna alls, men dom hamnade i alla fall väldigt långt från dom 5% per år som brf och Landahl Öhman räknar på i sina kalkyler.

Räntorna däremot, vet ingen vart dom kommer att ta vägen. Just nu hålls dom nere genom konstgjord andning från Riksbanken. Rädda Linjalen vet lika lite om framtiden som alla andra, men en sak kan vi konstatera:
Så var det med dom marknadshyrorna, i alla fall för den här gången.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

måndag 15 december 2008

Rädda Linjalen i maktens korridorer


I samband med att politikerna i stadshuset på måndagen skulle diskutera tidsförlängningen för ombildning hade Rädda Linjalen ett möte med bostadsborgarrådet Joakim Larsson(m) tillsammans med folk från Dalen, Östberga, Rädda Hyresrätten m.fl. Där framförde vi våra synpunkter om konsekvenserna förlängningen har på oss hyresgäster, samt dom tveksamma metoder som används vid många aktuella ombildningar.

Eftersom brf Linjalen och Landahl Öhman gått ut med att man försöker förhandla ner priset frågade vi honom naturligtvis även om detta. Joakim Larssons svar blev en favorit i repris som tål att upprepas:
"Det är också tydligt, att det blir ingen förändring av erbjudandet. Erbjudandet som är lagt, det är det pris som gäller, och det är inget pris som är förhandlingsbart."

Förhoppningsvis kan vi nu konstatera att priset vi hyresgäster förväntas betala för en omvandling är samma pris som brf Linjalens styrelse själva har beskrivit som "åt helvete för högt".

Vill du ha ytterligare belägg finns ett ljudklipp med bostadsborgarrådets uttalande OM DU KLICKAR PÅ DEN HÄR LÄNKEN

Den som fortfarande tror sig kunna "göra ett klipp" ombedes räcka upp handen!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 14 december 2008

Dags att skrota omvandlingsidén?


Ibland är det svårt att begripa varför brf Linjalen envist fortsätter att låtsas som om ingenting har hänt dom senaste månaderna. Marknaden rasar, lågkonjunkturen hägrar, folk förlorar jobben i parti och minut. Ändå propsar brf på att involvera över tusen människor i ett helt bostadsområde i en väldigt vansklig affär på en dryg miljard! Rädda Linjalen anser att det är generande oansvarigt av brf att fortsätta låtsas som om det regnar.
Vi skulle kunna välja mellan ett tjogtal artiklar i ämnet. Här är en av dem:

"Prisfallet fortsätter"
Räntesänkningen stoppar inte raset på bomarknaden, hävdar bostadsanalytiker.
Riksbankens rekordstora räntesänkning minskar inte prisfallet på bostadsmarknaden. Den fördröjer det bara.
Det menar Bengt Hansson på Statens bostadskreditnämnd (BKN).
- Bopriserna faller med ytterligare 15-20 procent de närmaste 4-5 åren, säger han.
Nedgången på bostadsmarknaden blir djup och långvarig. Det spår Bengt Hansson, analytiker på Statens bostadskreditnämnd (BKN). Han menar att dagens situation är minst lika allvarlig som bostadsbubblorna under det tidiga 80-talet och det tidiga 90-talet.

LÄS HELA ARTIKELN HÄR.

Rädda Linjalen uppmanar styrelsen i brf att vakna upp och lägga ner detta dödsdömda projekt för allas bästa. Sluta att hålla oss grannar i osäkerhet, oro och rädsla.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

torsdag 11 december 2008

Tack för ett trevligt möte!


Först av allt vill Rädda Linjalen visa vår djupa medkänsla med de grannar som drabbades av den tragiska branden under onsdag kväll. En person omkom tyvärr, och vi vill alla uttrycka våra innerliga kondoleanser.

Under kvällen hade även Rädda Linjalen öppen informationsträff. Det var fullt med folk, massor av frågor, högt till tak och en civiliserad stämning. Ungefär så här anser vi att ett informationsmöte ska gå till. Vi vill släppa fram frågor av alla de slag och låta folk få prata till punkt, vare sig de delar våra åsikter eller inte. Alla har vi något att lära av varandra.

Rädda Linjalen bildades för att gräva och föra fram fullständig information till hyresgästerna om detta ombildningsförsök, och det känns som att vi nu tillsammans besitter såpass mycket kunskap att det borde komma hyresgästerna tillgodo.

Vi vill också rikta ett tack till Johanna från brf:s styrelse som deltog i mötet och försökte räta ut en del frågetecken som deltagarna grunnat på. Även om hon inte kunde svara på alla frågor hon fick uppskattades hennes närvaro, och vi hoppas att brf:s styrelse i och med detta får lättare att förstå att en öppen dialog är till godo för kvarteret. Omvandlingsförsöket mår bäst att belysas i sin helhet, och dom många brister som finns i den här affären vinner ingen på att blunda för. Att vi har helt olika åsikter är en sak, men scener som dom som utspelade sig på stadgeändringsmötet tänker i alla fall vi göra allt för att stoppa på våra möten.

Det vore synd att inte vara positiv efter en sådan här bra dialog grannar emellan. Att Rädda Linjalen målats upp som bråkmakare i utskick (och det kommer bli besvarat, men inte idag) har vi svårt att känna igen oss i. Vi vill debattera, och vi hoppas att alla möten från alla parter i fortsättningen kan hållas som lyhörda, informativa och respektfulla diskussioner. Sådana möten har vi verkligen saknat, men vi hoppas att onsdagskvällen blir en start på den öppna dialog våra grannar förtjänar inför ett sådant här stort beslut.

Stort tack vill vi också ge till väldigt många grannars stöd, mail, kramar på gården, telefonsamtal, ekonomiska bidrag och kärlek. Vi lovar att ge allt vi har för er och för vårat kära kvarter, och alla är hjärtligt välkomna att delta. När vi startade Rädda Linjalen var vi, ärligt talat, inte riktigt medvetna om hur många vi egentligen var. Nu vet vi bättre.

En sak hann vi dock inte ta upp under gårdagen. Den finns inte heller med i några kalkyler eller tas i beaktande av några ombildare. Något som hela världen talar om, men här har det varit tyst. Det vi menar är den stundande lågkonjunkturen och ARBETSLÖSHETEN. Bara idag har jag träffat två grannar som just fått veta att dom snart kommer att bli ARBETSLÖSA. Vad händer då om man har miljonskulder?

BOPRISERNA kommer definitivt att påverkas, och chansen är stor att bli sittande med tokskulder för något som SJUNKER I VÄRDE och, som så många andra, längta tillbaks till tiden som hyresgäst.

En sista liten tankenöt för dagen: Kvarteret Linjalen kostar 1,1 miljard, plus driftskostnadslånen. Den planerade tvärbanan mellan Solna och Universitetet har en preliminär totalkostnad på 2 miljarder. Något att filosofera lite över kanske...

Fridens liljor!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

tisdag 9 december 2008

Välkommen på träff i samlingslokalen!


Kära Grannar!

Det är verkligen skojigt att vi har så många besökare. I dagsläget har över 3000 unika besökare varit här på bloggen drygt 7000 gånger. Det betyder att behovet av information är stort, och det är just denna information vi vill sprida. Rädda Linjalens blogg verkar läsas runt om i landet, även bland organisationer och makthavare, något vi vill tolka som att vi är på rätt spår.

Folk hör av sig till oss hela tiden. Det är vi glada för, och vi svarar och hjälper er alla så gott vi kan och hinner. Rädda Linjalen vill alltid vara öppna för den diskussion, debatt och analys en sådan här viktig fråga behöver. Framför allt vill vi lyfta fram den information ni inte får någon annanstans.

Det är många möten nu, men möjligheten till frågor och tydlig information har varit minst sagt begränsad.
Med risk för att trötta ut er kommer vi att ha ännu ett möte för information och frågor nu på


onsdag 10 december
kl 19.00-20.30
i kvarterslokalen, Åsög. 79


Det finns mycket att prata om. Fullmakter,
ekonomi, medlemsfrågor, framtida hyror och mycket annat.


Välkomna!
Rädda Linjalen

söndag 7 december 2008

Falska fullmakter ogiltigförklaradeEn bostadsrättsombildning i Bromma har ogiltig-förklarats på grund av falska fullmakter skriver Hem & Hyra den 5 :e december. Ordförande i lokala Hyresgäst-föreningen Lena Blomberg lät pröva beslutet i Tingsrätten och nu har domen kommit: Beslutet är ogiltigt och bostadsrätts-föreningen får betala alla rättegångskostnader. Värd är Stockholmshem och de har avslagit både köp och en ny ansökan om att få köpa fastigheten. Vi instämmer i Lena Blombergs glädje:

" Tack och lov att rättvisan segrade och att det inte går att fuska sig igenom en ombildning".

Tyvärr är det ofta som fullmakter används för att driva (läs manipulera) fram ett tveksamt köp. Ivrarna brukar hävda att det är en service med stort S. Men nog är det en dyr service om den riskerar att behöva betalas med odemokrati? Hyresgäst-föreningen är väl bekant med många otrevliga sätt som ofta följer på försök till ombildning. Läs mer om Trakasserier och hot vanliga vid ombildning. Och apropå att fullmakterna kallas service. Är det inte precis som Annelie skriver i en av kommentarerna på förra inlägget:

Märkligt att man inte skulle kunna kräva av dem som ska ingå en ekonomisk förening tillsammans; de som tänkt satsa miljoner på ett gemensamt projekt, att de skulle kunna närvara personligen vid en köpstämma. Hur många gånger i livet gör man affärer i miljonklassen?

Lagar har kommit till av behov. Det är inte en slump att det i normalstadgarna för en bostadsrättsförening står att fullmakt endast ges för en medlem för en annan. Det är också ett känt faktum att det ofta är fullmakter som behövs för att kunna få igenom ett köp där många är tveksamma. Många vet inte vad det innebär för dem, många blir övertalade. Ett vanligt argument för att övertala dem som inte vill köpa att ändå rösta ja för sina grannar är att de kan bo kvar.

Mellan raderna kan man läsa: du kan bo kvar som om ingenting hänt. Är det så? Bedöm själv:
1. Du förlorar din tid i internkön hos din allmännyttiga värd.

2. Om du lämnar din lägenhet går den inte till en ny hyresgäst utan säljs för marknadspris, ekonomiskt oåtkomligt för en mycket stor del av kommunens invånare. Alltså: även din hyresrätt kommer att bli en bostadsrätt. (Detta är mycket intressant för dem som värnar om nästkommande generation och hyresrätten som boendeform).

3. Att du på något sätt lämnar din bostad är inräknat i kalkylen för att bostadsrättsföreningen ska klara sig från konkurs. Vad det kan framkalla för ytterligheter i desperat jakt på inkomster kan du läsa i ovanstående artikel på Hyresgästföreningen. I kalkylen för Linjalen räknar man med att 5-15 hyresgäster ska bli av med sitt förstahandskontrakt varje år.

4. Du kan inte byta lägenhet lika lätt då en hyresrätt i en bostadsrättsförening inte är lika eftertraktad som en hos en allmännyttig värd. Till allt detta kan läggas känslan av att ha sina grannar som värd och allt annat som är svårt att värdera.

Det viktiga just nu är att några i vårt bostadsområde vill förändra vår boendeform. Vi är många som vill bo kvar i den boendeform vi valt. Skulle det bli majoritet för ett köp så ska det definitivt inte ske på en sådant sätt som stämman i garaget i onsdag fick majoritet för fullmakterna. Det ska kännas helt schysst och inte vara några tveksamheter inblandande. Det är väl inte för mycket begärt?

Med respekt för alla men mest för demokratin och rättsäkerheten.

Rädda Linjalen

lördag 6 december 2008

Håll käften! - Rapport från Brf Linjalens extrastämma


Om det var planerat eller oövertänkt av Brf Linjalen att lägga en extrastämma i en avgörande fråga i den lilla kvarterslokalen ska vi låta vara osagt, men naturligtvis var lokalen för liten. I stället för att bestämma datum för nytt möte i en större lokal valde man att hålla stämman i garaget(!) på ett väldigt tumultartat sätt.
Att beslutet togs med minimal marginal efter att flera medlemsansökningar förhalats är ett annat faktum.
Vi har fått brev ifrån en av deltagarna på mötet. Det är ingen rolig läsning, men så viktig att vi väljer att publicera brevet i sin helhet:


– ÄH, HÅLL KÄFTEN!

Oförskämdheterna haglar. Några buar och hånskrattar. En liten rödbrusig man skanderar –Håll käften! upprepade gånger. Han brukar ta till pipan, jag har sett honom förut.

Det är min man som aggressionen är riktad mot.
Han får ordet i samband med dagordningens godkännande och blir ombedd att ställa sig längst fram så alla kan höra vad han har att säga. Vi är ett åttiotal personer som samlats. Platsen vi befinner oss på är ett skitigt garage med ventilationsfläktar som brusar och bilar som kör runt.

Det är första gången som jag närvarar på en föreningsstämma.
Jag kan inte känna någon samhörighet med dessa människor, bara ett stort hot från dem, när de står och skriker glåpord åt min man. Man pratar mycket om mobbing i vårt samhälle både bland barn och vuxna. Och här får jag bevittna krafter som kan driva en grupp människor i vilken obehaglig riktning som helst. Dessa människor är mina grannar och våra aspirerande hyresvärldar. De använder uttryck som ”ökad trivsel och påverkan av ditt eget boende” när de är på det humöret. Men just denna kväll råder en helt annan stämning.
Okej, då, du får yttra dig men det ska gå fort, sade juristen.
Men min man fick aldrig tala till punkt på grund av medlemmarnas pöbelfasoner.

Mötesordföranden, Anders Werkö, tyckte dessutom att min man ”fått yttra sig så jävla mycket i pressen” att han kunde vara tyst nu.
Det är klart nu, hej då, snoppade en kvinna av honom. När min man frågade om han fick tala till punkt skrek folk unisont, neej, och samma kvinna upprepade – Det är klart nu! En annan kvinna antydde att det var som att leva i ett kommunistland, när min man ville ha ordet och prata till punkt. En tredje spottade på honom. Det fanns flera mötesdeltagare som ville komma till tals under mötet och som räckte upp händerna, men de ignorerades helt. Vem vill föresten bli utbuad och tilltufsad av sina egna grannar?

Brfs ordförande berättade att tre personer begärt utträde ur föreningen, men endast en beviljats utträde, på grund av att de andra två inte varit med. Det tyckte vissa var lustigt. Men vad skrattade man åt? Just det faktum att det råder en sådan stor förvirring runt medlemskapet i bostadsrättsföreningen, skapar mycket oro och osäkerhet bland hyresgästerna. –Vi är fyrahundra medlemmar i föreningen, säger ordföranden och ler nöjt. Har han verkligen rätt? Betyder det hushåll eller individer? Jag går ifrån mitt allra första möte, som medlem i en bostadsrättsförening, med en klump i mellangärdet.

Tio personer drog igång denna förening. Man pratade om billigare boende, och ökat inflytande.
Priset vi får betala kommer att bli högt. Inte bara ekonomiskt, utan också på det medmänskliga planet. Konflikter, hat och en totalt förstörd grannsämja är vad Brf lyckats skapa. Att inte tåla att det finns människor som har en annan åsikt än den som Brf står för är väldigt odemokratiskt.

Det här är den ärligaste bostadsrättsföreningen hittills, säger en man från föreningen. Jag undrar, i det tysta, hur de tre föregående föreningarna fungerade, med tanke på att några i dagens styrelse är kvar från tidigare ”ombildningsförsök”. Påståendet verkar därför inte helt trovärdigt i mina öron.

Vi står på samma sida, brukar en av juristerna säga till min man. Jag ryser när jag hör det.

W

fredag 5 december 2008

Många föreningar tackar nej

Just nu hänger vi över lagböcker och läser föreningsstadgar. Ni får under tiden hänga över de här sifforna: hur många av Stockholmshems hyresgäster som valt att tacka ja eller nej till ombildning.

Det är verkligen inte alla som tackar ja till att ombilda. Enligt de senaste rapporterna från Stockholmshems bestånd har vi funnit att fler lägenheter har blivit kvar än de som ombildats (obs har bara räknat lägenheter i föreningar som tackat nej till köp, gäller alltså inte de resthyresgäster i hyreslägenheter som fått en bostadsrättsförening som värd).

Många av de ombildade lägenheterna var belägna i mindre eller mellanstora föreningar. Sammanlagt har 18 föreningar, med 2223 lägenheter, hittills tackat nej till köp under 2007 och 2008. Som jämförelse har föreningar som tackat ja till köp varit 27 stycken med sammanlagt 1919 lägenheter.

De föreningar som tackat nej är både riktigt små föreningar med 12 bostäder till riktigt stora föreningar med 859 lägenheter. Föreningarna är belägna i innerstan och förorter som Aspudden, Björkhagen, Gröndal, Bromma och Skärholmen.
Bland de som tackat ja och köpt hade den största föreningen 318 lägenheter men de flesta var små eller mellanstora föreningar.

Vill du läsa själv: hittar du uppgifterna här
Rädda Linjalen

torsdag 4 december 2008

Rättsvidrigt vägra medlemskapOnsdagens extrastämma och vad som hände då har upprört många. Vi får support från flera håll och vill publicera ett brev vi fick från bostadsutredare och frilansande skribent Björn Alfredsson. Han har bland annat skrivit de två uppmärksammade artiklarna "Härdsmälta vid ombildning" och "Det blev ingen solskenshistoria".

Hej!
Följer med både spänning och förundran det som händer i Linjalen. Jag antar att föreningens beslut igår att tillåta massfullmakter i kombination med att vägra hyresgäster medlemsskap ännu så länge är värsta lågvattenmärket. Men det går säkert att komma än lägre.

Det här med vägrat medlemsskap är rättsvidrigt. Ingen hyresgäst kan vägras medlemsskap enligt bostadsrättslagen 2 kap, 8 §. Det är en av grundbultarna vid ombildning.

Man blir medlem lite lättvindigt kan man tycka, det räcker ju med att skriva på intresseanmälan. Men i ombildningsfasen får inte några villkor ställas på medlemsskap utöver förstahandskontrakt och att man är folkbokförd på fastigheten. Jag tror att en bra strategi är att bli medlem i bostadsrättsföreningen. Det ger i alla fall en viss insyn.

Situationen är ju inte speciellt demokratisk så här i början av en ombildningsprocess. Jag vet inte hur många medlemmar som bostadsrättsföreningen i Linjalen har men det är ju hypotetiskt möjligt att ett fåtal bestämmer spelreglerna (stadgarna) som ska gälla framöver genom att vägra andra att bli medlemmar och delta i beslut om stadgarna.

Bostadsrättslagen 2 kap, 10 § gör det möjligt att för den som vägrats inträde i föreningen att klaga hos hyresnämnden. Det tycker jag ni ska göra, omedelbart.

Hälsningar
Björn Alfredsson

Här hittar du Björns artiklar:
Härdsmälta vid ombildning och Det blev ingen solskenshistoria

Många nejrösterI går kväll fick brf igenom sin ändring av stadgarna §38 om att medlem kan företräda upp till 30 personer vid en köpstämma med fullmakter. Stämman fick hållas nere i garaget då Linjalens lokal inte räckte till.

Det anmärkningsvärda var att det bara saknades fyra nejröster för att stoppa förslaget. Det var antagligen de fyra röster som skulle ha funnits med om inte brf förhalat ansökningar om medlemskap eller nekat medlemskap senaste tiden (man får bara rösta om man är medlem).

Men vi ser det ändå som positivt att så många medlemmar i brf inte tyckte förslaget med fullmakter var ett bra förslag och att de tog sig besväret att gå ner i garaget och rösta. Tack för det!

Rädda Linjalen

tisdag 2 december 2008

Att kratta manegen för mygel

När jag gick på Brf Linjalens så kallade informationsmöte i aulan på Åsö 13 november fick jag frågan om jag ville bli medlem i bostadsrättsföreningen. Det verkade bara vara ett kryss på en namnlista som behövdes. Jag tackade nej. Såhär i efterhand kanske det var dumt gjort av mig, för det har tydligen blivit mycket svårare att gå med nu. I alla fall för mig.


En vecka innan var för kort tid att ansöka om medlemskap, berättade en samlad styrelse. Efter extrastämman på onsdag hinner man behandla min medlemsansökan. Brf Linjalens ordförande förtydligade det hela. Han berättade att orsaken är "för att det är så".

Vad säger man? Mer om det senare.


På Rädda Linjalens öppna hus i fredags, och i ett flertal telefonsamtal, har jag från flera håll fått reda på att grannar upptäckt sig vara medlemmar i BRF Linjalen utan att ha den minsta aning om det. De är förvånansvärt många. En del av dem hävdar att dom anmält intresse att få pris vid det förra ombildningsförsöket, runt millennieskiftet. Andra verkar ha blivit medlemmar genom att pricka av sig på informationsmöten. Jag kan inte svara för dem personligen, men uppenbart är att Brf Linjalen varit mycket otydliga med att informera hyresgäster om, hur och när dom blivit upptagna som medlemmar i föreningen.
Att Brf Linjalen fått tidigare begäran av prisättning underkända av Stockholmshem på grund av felaktiga medlemsuppgifter är ett annat faktum.


Nu på onsdag 3 dec, kl 18.00 i hyresgästlokalen, håller Brf Linjalen en extrastämma där man vill rösta igenom en ÄNDRING AV §38 I STADGARNA. Har ni fått kallelse till extrastämman är ni definitivt medlemmar i föreningen.Stadgeändringen innebär att någon i föreningen ska kunna agera ombud genom fullmakt för 30 personer. I nuvarande stadgar får man agera fullmakt åt 1 granne.


Dom nuvarande stadgarna används allmänt av hart när alla bostadsrättsföreningar, och i princip har dom sett likadana ut sedan början på femtiotalet. Paragrafen att man bara ska kunna agera fullmakt åt en granne finns till för att motverka kartellbildningar och ANNAT FIFFLANDE MED FULLMAKTER. Den möjligheten vill man alltså öppna upp i och med stadgeändringen.


Juridiskt är det möjligt att göra så, men moraliskt anser Rädda Linjalen att det är ett synnerligen klandervärt beslut och att man med berått mod ämnar kringgå praxis i gängse föreningsdemokrati. Att det bäddar för bostadsrättsivrare och konsulter som vill driva igenom köp till varje pris. Att det kommer att ringas på dörrar och jagas fullmakter via skräckpropaganda är nu bara en tidsfråga.


I Brf Linjalen utskick daterat 1 dec (med en samling påståenden vi f.ö. återkommer till i kommande bloggar) hävdar man att anledningen är att ”alla medlemmar på ett enkelt sätt ska kunna rösta på köpstämman”. Jo, det blir ju onekligen enkelt. I min värld låter argumentet som ett svepskäl för att öppna upp dörrarna för allsköns välbekant mygel man kan läsa om i åtskilliga fall av skrupelfria bostadsrättsombildningar.


Att en majoritet av medlemmarna inte skulle ha möjlighet eller intresse av att vara närvarande i en affär där de själva drar på sig mångmiljonskulder är ett påstående som är precis så löjligt som det låter. Tror Brf Linjalens styrelse verkligen att hyresgästerna är så dumma att vi sväljer det argumentet? Då är det en väldigt naiv styrelse vi har att göra med.


När jag konfronterat styrelsen och advokaterna från Landahl Öhman om det moraliskt tvivelaktiga i stadgeändringen har man bara viftat bort saken. Hos dem har stadgeändringen närmast beskrivits som något slags medlemsservice. Man hävdar att samma tilltag gjorts vid ett flertal andra omvandlingar. Det är förvisso sant, och den som törs kan läsa om vad som hänt i några sådana exempel:


I Östberga gick det till SÅ HÄR, dom flesta vet vad som hänt i RINGEN, även ett par ställen i SUNDBYBERG har fått sin släng av sleven, och FÄLTÖVERSTEN, BROMMA OCH ANDRA STÄLLEN har kunnat konstatera att det där med stadgeändringar kan vara förödande.


Hyresgästföreningen HAR GJORT EN LISTA över dom vanligaste ful-tricken när det gäller bostadsrättsomvandlingar. En hel del känns tämligen bekant. Onsdagens extrastämma ger förutsättningar att fullfölja listan om förlaget går igenom. Själv hoppas jag att medlemmarna själva har moral och samvete nog att sätta stopp för förslaget – vare sig man vill ha bostadsrätter eller inte.


Både Brf Linjalen och Landahl Öhman upprepar sitt mantra om hur viktigt det är att allt ska gå ärligt och öppet till. Frågan är då varför man vill kopiera både stadgeändringar och ekonomiska upplägg från de mest klassiska skandalomvandlingar vi haft i Sverige?


Själv har jag ingen möjlighet att gå på mötet. Jag och en granne lämnade in medlemsansökningar till en samlad och beslutsmässig styrelse i torsdags, men styrelsen meddelade genast att vi inte kunde bli medlemmar ”förrän efter extrastämman”. På frågan varför vi inte kunde bli antagna genast angav Brf Linjalens ordförande Anders Werkö orsaken: ”För att det är så” (citat).


Vissa grannar är medlemmar utan att veta om det, andra får inte bli medlemmar en vecka före en avgörande medlemsstämma ”för att det är så”. Rädda Linjalen ber att få tacka för det uttömmande svaret och lämnar åt våra grannar att bedöma hur ärligt, öppet och demokratiskt ni tycker att det här omvandlingsförsöket sköts.


Johan Johansson / Rädda Linjalen

12 viktiga frågor fick sina svarFlertalet av frågorna som kom upp på Rädda Linjalens informationsmöte 24 /11 handlade om demokrati och rättsäkerhet vid ombildningar, och hur man kan komma tillrätta med eventuella misstänkta eller uppenbara oegentligheter.

Sakkunniga var jurist Bengt Öhman och Raymond Sköld från Hyresgästföreningen.

1. Vem granskar att ombildningen gått rätt till?

Svar: Det åligger Inskrivningsmyndigheten, Hyresgästföreningen och Kommunen, i det här fallet Stockholm Stad. Inskrivnings-myndigheten i Norrtälje granskar ärendet innan de ger lagfart. Utan lagfart inget lån från banken. Hyresgästföreningen gör ofta översiktliga granskningar av ombildningar och får de dessutom signaler på att det begåtts oegentligheter går de in och granskar djupare. Speciellt handlar den djupare granskningen om folkbokföring och dygnsvila, vilket är något som det ofta fuskas med. Som exempel nämdes Logdansvägen i Sundbyberg.

2. Hur kan man vara säker på att ingen skrivit en fullmakt för röstning vid köpstämma i ens eget namn utan att man vet om det?

Svar: En fullmakt för röstning vid en köpstämma måste inte bevittnas och man kan därför inte veta helt säkert. Men efter en köpstämma är föreningen skyldig att tillhandahålla ett protokoll, där alla uppgifter om röstningen finns dokumenterat, vilka som röstat ja. Detta ska finnas tillgängligt för alla hyresgäster inom tre veckor och vid förfrågan är föreningen skyldig att lämna ut en kopia till varje hyresgäst.

3. Hur vet jag om jag skrivit på en fullmakt, och i så fall, hur återkallar jag den?

Svar: Genom att kontakta föreningen och fråga antingen muntligen eller skriftligen om jag givit en fullmakt. För att återkalla en fullmakt ska man skriva till bostadsrättsföreningen. Viktigt är att spara en kopia av brevet där du återkallar fullmakten. Man kan dessutom återkalla fullmakten muntligen eller skriftligen direkt på köpstämman, men då ska det helst göras innan man fastställt röstlängden.

4. Tänk om jag är medlem utan att veta om det, hur gör jag för att få veta det och återkalla mitt medlemskap?

Svar: På samma sätt som i frågan ovan. Viktigt att veta är att om du inte går på köpstämman och inte har lämnat någon fullmakt så räknas du som en nejröst, även om du är medlem i bostadsrättsföreningen.

5. Kan inte Rädda Linjalen samla in Nej-röster som är juridiskt hållbara för att stoppa det här?

Svar: Nej, det går inte.

6. Om man misstänker något fel i rösträkningen under köpstämman, vad gör man då?

Svar: Man ropar Votering, innan klubbslaget. En seriös ordförande för en köpstämma väntar alltid ett tag innan han/hon slår klubban i bordet.

7. Kan man göra något efter köpstämman?

Svar: Som medlem i bostadsrättsföreningen kan man inom tre månader klandra föreningsstämmans beslut. Då prövas det i Tingsrätten till sedvanlig rättegångsfördelning och kan därmed bli ganska kostsamt om man förlorar. Man ska således ha mycket på fötterna. Uppstår problem kan Hyresgästföreningen eventuellt ta på sig rättegångskostnaderna. Noteras bör att det fodras att felet som begåtts har haft betydelse för slutresultatet. Exempel: Om köpet gått igenom med två röster och två röster är fel då har felen haft betydelse för utgången.

8. Hur får man bäst kontroll av att en köpstämma går rätt till?

Svar: Man ska först och främst ha två oberoende protokollförare som inte är med i bostadsrättsföreningen. Sedan ska avprickning ske när man går in på köpstämman och den som gör kontrollen ska i görligaste mån förvissa sig om att det är rätt människa som är närvarande. Men eftersom det inte krävs legitimation är det inte 100% säkert ändå. Mycket viktigt är därför att granska protokollet efter köpstämman. Vidare ska fullmakterna som ges in vara i original.

9. Har hyresgästerna i lokalerna rösträtt?

Svar: Ja, den som är firmatecknare för bolaget som hyr direkt av Stockholmshem har rösträtt. Lokaler som garage och förråd räknas normalt inte bland lokaler som har rösträtt, men om till exempel den som hyr garaget har en liten lokal som kan räknas som kontor i anslutning till garaget har firman en röst. Sedan är det upp till bostadsrättsföreningen om de tillåter dem att köpa. Men om de inte låter dem köpa kan det falla under likabehandlalagen.

10. Hur blir det med marknadshyrorna egentligen?

Svar: Marknadshyrorna har många motståndare, men som Hyresgästföreningen ser det, finns det idag inte politisk majoritet för att införa marknadshyror inom överskådlig tid. Hyresgästföreningen kämpar för att förhindra marknadshyror och arbetar just nu med ett system med bruksvärde som redan används i Huddinge, Nynäshamn, Malmö och Göteborg. En stor undersökning med 12 000 hyresgäster som själva fått bedöma kriterier för sin hyra ligger som underlag, vilket påminner mycket om det bruksvärdessystem vi har idag.

11. Finns det något jag kan göra om jag tycker att underhållet är eftersatt under den här tiden vi väntar på ombildning eller ej? Borde vi inte ha lägre hyra? Ska vi deponera en del av hyran hos Länsrätten?

Svar: Absolut inte deponera en del av hyran hos Länsrätten! Det är verkligen farligt! Deponerar man det minsta fel summa kan det lätt göra att man blir vräkt. Bäst är att höra av sig till Hyresgästföreningen för rådgivning. Sedan tar Hyresgästföreningen det med Stockholmshem. Även under en ombildningsprocess har hyresgästerna rätt till sedvanlig service som är av betydelse.

12. Vad händer om bostadsrättsföreningen går i konkurs?

Svar: Då återgår man till att vara hyresgäst hos den nya ägaren och förlorar all sin insats och står dessutom kvar med alla lånen.

-------------

Det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen. Tills dess; ta det lugnt, men tipsa oss gärna eller skicka fler frågor.

Rädda Linjalen

måndag 1 december 2008

Vilka bor kvar efter en ombildning?


Inger heter en tuff och klok dam som bor som kvarvarande hyresgäst i en bostadsrättsförening i Björkhagen. Därifrån rapporterar hon i sin blogg OM ATT BO OCH ANNAT VIKTIGT.
Ett av hennes senaste inlägg var så passande på oss i Linjalen att vi frågade om vi fick publicera det som gästblogg på Rädda Linjalen-sidan.
Det fick vi, så vi vill skicka ett hjärtligt tack till Inger och uppmana er alla att läsa detta:

MODERN MYT
"Ett av argumenten för ombildning brukar vara att bostadsrätter gör området stabilare och att människor bryr sig mer om det. Om att engagemanget här i städdagar och annat inte är särskilt stort har jag berättat flera gånger. Nu kan jag leda i bevis att även stabiliteten är en myt. Smaka på det här:

År 2001-2002, dvs något år efter ombildningen här, uppläts 121 av de 172 lägenheterna med bostadsrätt. Idag har 84 av dessa bostadsrättsinnehavare flyttat och endast 37 - eller 30% - bor kvar.

En beräkning som till och med jag klarar av säger att detta ger en omflyttning som är högre än den är i allmännyttan*) - när motsatsen borde vara fallet.

Antalet hyresgäster var vid samma tidpunkt 51. Av dessa bor 25 kvar, vilket som alla kan se är 49% av de ursprungliga.

De drivande i ombildningen var förstås de första att flytta. Av de två som nu bor kvar är ingen aktiv i bostadsrättsföreningen.

*) Hyresgästerna i allmännyttan lär enligt uppgift flytta vart trettonde år."

Vill ni läsa mer av Ingers blogg finns den länkad till höger här på sidan. Ett par andra intressanta inlägg på bloggen är dom om NEJ-SÄGARE och TVÄRVIGGAR, där vi kan konstatera att det är fler än vi som är skeptiska till att ombilda till varje pris.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 28 november 2008

Handelsvara för resursstarka?I en kommentar på bloggen uttryckte en granne en önskan att bara kunna ringa upp Stockholmshem och be dem inte sälja. Därför vill vi visa, att även inom Stockholmshems styrelse, finns folk som motsätter sig en försäljning och som argumenterar för att behålla allmännyttan.

I ett protokoll från i somras reserverar sig två ledamöter. De motsätter sig den borgerliga bostadspolitiken där den sociala dimensionen försvinner och bostaden blir en handelsvara för de resurstarka i samhället.
Utdrag ur protokoll från 16/6-2008 med motivering till varför man inte ska sälja ut Stockholmshems fastighetsbestånd: " En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad! I sammanhanget bör också uppmärksammas den problematik som följer när bostadsrättsföreningarna, för att förbättra sin ekonomi, höjer hyrorna eller säger upp kommunala och privata verksamheter som ägnar sig åt vård eller omsorg. Med dessa utförsäljningar riskeras även dessa verksamheter. Framförallt att skattebetalarna får betala dyrare nota för att säkerställa de sociala behov som finns i staden".

En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad!

Särskilt utlåtande gjordes av Rickard Nygren och Zaida Catalan: "En generell utförsäljning till bostadsrättsföreningar går stick i stäv med övergripande mål i Affärsplan för Stockholmshem, som säger att "förvärv, byten och avyttring av fastigheter ska ske… …i syfte att åstadkomma blandade upplåtelseformer i stadsdelarna…". Spår av någon sådan analys finns inte i samband med aktuella erbjudanden, vilka istället motverkar målet. Detta gäller särskilt erbjudanden rörande fastigheter i innerstaden eller absolut närförort".

Vill du läsa ur protokollet hittar du det här. Den aktuella texten finns under §8.

Jane Morén och Annelie Morey/Rädda Linjalen

torsdag 27 november 2008

Sänkt kreditvärde

SBAB är den kreditgivare som valts vid en ombildning av Linjalen. Nu har SBAB fått sitt kreditvärde sänkt från A-1+ till A-1. Om inte SBAB ägdes av staten skulle betygen bli ännu lägre.

Det är mycket som händer på finansmarknaden just nu. SBAB har förlorat i trovärdighet och får därigenom dyrare upplåningskostnader, något som ger kunderna högre räntor.

Bland aktuella bolåneräntor i dagsläget kan nämnas Salus Ansvar där räntan på det tvååriga bolånet är 4,54 mot 4,80 hos SBAB. Ett lån bundet på fem år kostar 5,10 hos Skandiabanken medan räntan är 5,35 hos SBAB (Pengar 24). Osäkerheten om SBAB:s framtid, ska bolåneinstitutet säljas eller inte, gör att SBAB får betala mycket för att låna pengar på kreditmarknaden. En kostnad som vältras över på bolånekunderna. Det skriver Dagens Industri (DI).

Samtidigt kan det vara intressant att titta tillbaka och se hur räntan har legat de senaste 15 åren. Vad är egentligen ett normalt ränteläge?

Det onormalt höga ränteläget är ett argument för att låna upp en utjämningsfond som är planerad i kalkylen för Linjalen. För att göra det möjligt för hyresgästerna att ombilda fastän ränteläget är alldeles för högt för att det ska vara attraktivt. Men vad är då ett normalt ränteläge? Här kan du se hur det förändrats över de senaste femton åren.


Länk till artikel i Dagens Industri
Länk till artikel i Pengar 24

onsdag 26 november 2008

Vinst eller förlust?

Det är ett väldigt räknande i de här kvarteren sedan några veckor tillbaka. Miniräknare går varma och grannar sitter uppe vid kökslampans sken och räknar på skatteavdrag och procenthöjningar; laborerar än hit och dit för att försöka förstå vad det skulle innebära för dem, egentligen, att byta boendeform.

En kvinna skrev till oss: Varför kan det inte stå vad det kostar innan jämkning så man vet, varför måste det vara så svårt att förstå kalkylen?

Inte bara att förstå siffrorna, det handlar också om att spekulera i hur det kommer att bli med räntor och eventuella förutsedda och oförutsedda kostnader för renoveringar och underhåll i framtiden. Dessutom att kunna tolka innebörden av hot om varsel, lågkonjunkturens längd och djup och räntorna, speciellt i en så räntekänslig kalkyl som den vi fått presenterade för oss.

Något som är helt klart är i alla fall att upplägget med utjämningslånet skapar attraktivt låga månadsavgifter som får affären att framstå som möjlig även för dem som egentligen inte har råd i längden. Man skjuter kostnaderna på framtiden. Förutom lånet för att köpa fastigheten tar alltså föreningen ett till lån, utjämningslånet, för att minska de höjda kostnader som det egentligen innebär att köpa i stället för att hyra. Precis samma upplägg som i ombildningarna av Ringen och Fältöversten.

Samtidigt kommer ju chockhöjningar direkt. Hur då? Jo, min boendekostnad ökar till exempel med minst 2000 kr från dag 1 vid en ombildning, och det räknat efter jämkning. Och det är inte allt, hör på det här: En granne ringde på en dag och stod med kalkylen i handen och sa att nu hade han räknat ut att om vi får marknadshyror, vilket han mest av allt är rädd för, så tar det ändå 6- 7 år med marknadshyror innan vi är uppe i den boendekostnad som vi får från första dagen vid ombildning. Något att fundera över.

Framtiden just nu är ingen Bullerby. Vi måste stanna upp och fundera riktigt noga, med tanke på allt som hänt ute världen. Vem kunde till exempel förutspå att 700 personer varje dag måste lämna sina hem i Kalifornien för att de inte längre klarar av att betala sina boendekostnader? Sjuhundra familjer som lämnar hemmen, utan att ens ha råd att hyra en lastbil för att få med sig sina saker. Se video här:http://www.brasschecktv.com/page/459.html

En annan sak värd att uppmärksamma är konsekvensen av en stad med ett boende som inte är tillgängligt för de med normala inkomster. En rapport från IUT internationella möte 6 oktober, vittnar om att många städers och kommuners bostadsbestånd blivit ekonomiskt ouppnåeliga för 2/3 av befolkningen. Är det valfrihet? Det som Joakim Larsson, bostadsborgarråd pratar om, bland annat i Uppdrag Granskning för några veckor sedan. Mer om det här på bloggen inom de närmsta dagarna.

Och inom kort kommer även en rapport från vårt informationsmöte med svar på 12 frågor som kom upp då.

Rädda Linjalen

måndag 24 november 2008

Klara svar på många frågor

Kära Grannar! Tack för den stora uppslutningen kring vårt informationsmöte ikväll; det var sannerligen fullsatt. Det var uppskattat och efterlängtat, förstod vi av många, att få tid att ställa många frågor, och framförallt: att få rediga, klara svar. Tack också alla ni som skrev på våra nejlistor och för de bidrag till kopiering av flygblad ni skramlade ihop! Känns väldigt fint med allt stöd.

Nu ska sätta oss och sammanställa en del av frågorna och svaren på mötet, för er som inte kunde närvara, för att snart publicera dem här. Har ni förresten fler frågor så skriv till oss, antingen direkt här i bloggen eller på mejlen eller ring, så ska vi se till att ni får svar på alla era frågor. Det vi inte kan svara på själva, skickar vi vidare till de experter vi samarbetar med. Allt du vill veta ska du få svar på!

Nu på fredag 28/11 kl.16-20 har vi Öppet Hus och till det är ni återigen hjärtligt välkomna med mer frågor. Kan du inte komma då så har vi ett till fredagen därpå den 5/12 samma tid. Mer info får du snart.

Vi vill också passa på att tacka Bengt Öhman och Raymond Sköld från Hyresgästföreningen för klara och koncisa och framförallt raka svar på alla frågor som ställdes under de 90 minuter som mötet höll på.

Nu kämpar vi vidare och hörs snart igen.

P.S Vi har sammanställt en pärm med utskrifter av alla blogginlägg med medföljande artikelutdrag, som en service för alla de som inte har tillgång till internet. Känner du någon som inte läser vår blogg, så sprid gärna vidare att allt vi publicerar här också finns i en pärm som vi har med på alla våra möten. D.S

Rädda Linjalen

fredag 21 november 2008

Kom och träffa oss mån 24 november!


Det är mycket möten nu!…men vi i Nätverket Rädda Linjalen
vill passa på att informera om varför vi tycker att
bostadsrättsomvandling är fel väg att gå.
Det tänkte vi göra måndagen den 24 november
och samtidigt har vi bjudit in:

Raymond Sköld från Hyresgästföreningen Stockholm
Bengt Öhman jurist väl insatt i ombildningar
De kommer att svara på alla frågor du har. Välkommen!
Måndag 24/11, kl. 18.00–20.00 i kvarterslokalen, Åsögatan 79

Ps: Vi har även Öppet Hus
fredag 28 nov kl. 16–20
fredag 5 dec kl. 16–20


Pss: Nu debatterar man ÅNGERRÄTT för nybildade bostadsrättföreningar. Vi har möjlighet att inte behöva drömma om det. Vi kan säga nej redan nu.

Rädda Linjalen-gruppen

torsdag 20 november 2008

Fortfarande sugen på bostadsrätt?


På det första så kallade informationsmöte våra ombildningskonsulter höll uppmanade en styrelsemedlem våran grupp att slå till. Vi skulle passa på nu, eftersom det var sista chansen. Nu eller aldrig skulle det bli bostadsrättsomvandling. Jag, och många med mig, håller tummarna för att han har rätt - för det skulle verkligen vara skönt att slippa känna det hotet över sig en gång för alla.

Egentligen känns det inte som fler argument behövs, men om man fortfarande är lockad att låna massa pengar och köpa en bostadsrätt, finns det bättre alternativ än att göra det i Linjalen.

Skulle jag själv köpa insatslägenhet just nu hade jag valt en bra och välmående förening - vilket Linjalen inte har en chans att bli med det ekonomiska upplägg som presenterats. Möjligheterna för alla hugade spekulanter att fynda finns just nu. Inte här, men överallt annars. Det är bara att slå upp vilken dagstidning som helst.

Här är några länkar att studera, både för spekulanter och dig som hoppas på att sälja och göra ett klipp:

Varannan bostadsrätt går inte att sälja just nu

Bostadspriserna rasar

Isstorm lamslår bomarknaden

Ärligt talat - Ska det verkligen behövas en köpstämma för att konstatera hur körd den här omvandlingsidén är?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

tisdag 18 november 2008

Ett tryggt och ombonat hem?


Ni som tänker gå ner på Brf Linjalens öppna hus-möten har säkert redan en hel del att fundera på, men det kan vara bra att fästa sin uppmärksamhet på ett par saker till.

Redan på Landahl Öhmans informationsmöte tordagen 13 nov framgick det med all tydlighet flera tveksamma saker angående besiktningen:
1. Det är bara en okulärbesiktning, dvs man har bara tittat, inga mätningar har gjorts och besiktningen innefattar inga som helst garantier.
2. Besiktningen är beställd och betald av advokatfirman Landahl Öhman - samma företag som vill att vi ska köpa huset. Mycket mer part i målet än så kan man väl knappast bli?
3. Flera fuktskador och andra dokumenterade fel finns inte alls upptagna i besiktningen.
På den här länken kan man läsa om hur miljonprogramhusen mår i det stora hela.

Du kommer förmodligen få höra vilken lysande affär detta är. Eftersom du inte kommer att höra det någon annanstans kan du ju passa på att lyssna. Sedan kan du ju sätta dig in i vad någon oberoende part tycker. Du kan ju till exempel läsa DEN HÄR LÄNKEN FRÅN DAGENS INDUSTRI

Att Linjalen just nu ägs av kommunen och att en statlig bank kommer äga kvarteret efter ev ombildning är även det värt att analysera. Men vad anser banken? Är detta en ombildning som är väl överlagd och vältimad? Tycker SBAB verkligen att det här är ett köp att rekommendera – och i sådana fall varför?
I DEN HÄR ARTIKELN hittar vi facit på tidigare nedgångar i fastighetsmarknaden.

Andra saker att fundera över:
Trots att vi just nu går in i en lågkonjunktur räknar Landahl Öhmans kalkyl fortfarande med i stort sett full beläggning i våra kommersiella lokaler. Redan nu svämmar Stockholm över av lediga lokaler, och fler kommer det att bli. Priserna sänks och köparnas marknad uppstår. Hur påverkas avgifterna av tomma lokaler? Det bekymrar inte kalkylens författare, som dessutom räknar med att kunna höja lokalhyrorna. Lycka till!

För er med bil: Samtidigt som man vill starta ett upprop om billigare parkering räknar kalkylen med ökade intäkter för garageplatser, vilket kommer att bli minst sagt knepigt att få ihop.

Att Bostadsrättföreningen PLANERAR ATT ÄNDRA SINA STADGAR för att komma runt gängse demokratiska regler om röstombud vid köpstämman står också klart. Landahl Öhman hävdar att det beror på att ”det ska bli bekvämare” att rösta. Alla som tror på denna teori räcker upp en hand…

SÅ SKRIV INTE PÅ NÅGON FULLMAKT - TA DET LUGNT - FATTA DITT EGET BESLUT!
Sammanfattningsvis kan man fråga sig var den raka, ärliga och öppna informationen finns? Man svarar ytterst ogärna på frågor under allmänna informationsmöten. Vad kan det bero på? Är den här ombildningen verkligen smart? Är det ett tryggt och säkert boende man är ute efter så kanske gräset är grönast PÅ DEN HÄR SIDAN?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 16 november 2008

Hyres- eller räntespöket - det är frågan...


Tack till alla som kommit med uppmuntrande mail och telefonsamtal till oss. Något vi noterat är att flera som hört av sig på sistone insett att detta helt enkelt inte är någon bra affär – även om man varit positiva till ombildning från början.

Idag ska vi låta lampan lysa på hyresspöket. Det är mycket skrämselsnack om chockhöjda hyror från advokater och Brf Linjalens representanter. I deras nya kalkyl presenteras ett exempel på skräckhöjda hyror som aldrig ens funnits som förslag. Men till och med i detta påhittade exempel blir totalkostnaden lägre än vad räntor och avgifter hamnar på för en köpare av bostadsrätt i deras egen kalkyl!

Frågan är hur verkligheten ser ut? Kollar man
DET HÄR DOKUMENTET på dom allmännyttiga bostadsföretagens yrkanden på hyreshöjningar blir det betydligt mindre dramatiskt. Stockholmshem yrkar på en höjning med 4,36% för 2009. Det är minst av alla allmännyttiga bostadsföretag i Stockholm, och mindre än riksgenomsnittet. Sedan ska hyran förhandlas, och då brukar det bli helt andra, och lägre, siffror.

Andra hävdar att EU:s lagstiftning kommer att sätta stopp för dagens system med bruksvärdeshyror. Att detta är rena felaktigheter kan man konstatera om man läser
DEN HÄR ARTIKELN. EU har inga invändningar mot bruksvärdeshyran, som för övrigt finns både här och där runt om i Europa.

Så om ni går ner för att informera er på Brf Linjalens öppna hus-möten rekommenderar Rädda Linjalen er att ta sådan skrämselpropaganda med en stor nypa salt. Ingen kan spå vare sig hyror eller räntor. Koncentrera er i stället på att sätta er in i Landahl Öhmans egna kalkyl. Glad på ytan, men betydligt tråkigare läsning om man lägger ihop två och två.

Fråga gärna på något öppet hus-möte varför månadsavgifterna är så låga i början av deras kalkyl. Det finns nämligen bara två möjliga svar på detta:
1. Kalkylen är gjord för dom som genast vill sälja sin bostadsrätt och snabbt flytta från Linjalen, vilket inte blir lätt med det här ekonomiska upplägget.
2. Man vill få det att framstå som mindre dyrt än det egentligen är. Det blir för svårt att få folk att skriva på för köp om man talar om vad det egentligen kostar, så man vill ta ännu ett lån för att frisera siffrorna, och på så sätt försöka få oss att tro att det är mindre dyrt än i verkligheten.
Några andra rimliga skäl finns helt enkelt inte.

Räkna med att man kommer skrämmas med chockhyror och vifta med fullmakter på öppet hus-mötena i veckan, det har advokaterna 3,8 miljoner skäl att göra.
Skriv bara inte på någonting nu. Ta det lugnt, sätt dig in i det hela och fatta ditt eget beslut.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 14 november 2008

Rapport från "informationsmöte"


Torsdagkvällens möte bjöd på glada tongångar. Särskilt i de ekonomiska kalkylerna. Ännu fler lån och ännu fler räknefel, spetsat med en kärve blanketter för fullmakt och en underbar teori om "fördelen att ta över en fastighet som står inför en stamrenovering". I den förra kalkylen var stambyte inte aktuellt alls, nu är det det - och då är det helt plötsligt BRA?
Några pengar till åtgärden finns dock inte i kalkylen. Mera lån kanske?

ANNA-LENA LODENIUS BLOGG kan man läsa en utförligare rapport från mötet.
www.annalenalodenius.blogspot.com

Om vi fick svar på våra frågor? Knappast, även om några av våra farhågor bekräftades.

Vi återkommer snart med en analys om den nya kalkylen, om vårt fortsatta arbete och om våra egna planerade informationsmöten. Fram tills dess rekommenderar vi en läsning av Anna-Lenas tankar.

onsdag 12 november 2008

Först lån, sedan information?


Landahl Öhman, juristerna som Brf Linjalen anlitat, har hört av sig till oss via mail och velat att saker ”ska gå korrekt till”. Det är ju en god ambition. De har velat ha våra frågor i förväg, sedan ska de ”därefter kunna träffa oss någon timme” för att ”reda ut våra missförstånd”.


Vi har tackat för erbjudandet, men sagt att vi hellre framför våra frågor på allmänna möten, och att informationsmötet torsdag 13 nov är ett utmärkt tillfälle att räta ut Rädda Linjalens och alla grannars väldigt många frågetecken.


…men det mötet ”kommer att ha begränsat utrymme för frågor”, för dels ska vi lyssna på banken och dels finns det ”hyresgäster som inte har frågor utan bara vill ha information, och dessa måste vi också respektera”.

Det är ju också ett sätt att se på saken när man vill övertala folk att göra en affär på 1,25 miljarder.

Det är ju inte direkt så att man drunknat i fakta tidigare, men information passar bäst på ett informationsmöte, eller hur?

Rädda Linjalen har därför tryckt upp ett blad med frågor som alla har fått i sina brevlådor. På mötet kommer alla deltagare, såväl advokater, bank som Brf-styrelse att ha fått samma blad. Där står självklara frågor som handlar om hur genomtänkt, klok och seriös den här affären är i grunden. Frågor vi kräver raka och ärliga svar på.

I en så här stor affär ska det inte behöva finnas minsta lilla tvivel eller oklarhet innan man över huvud taget funderar på att diskutera banklån. Det håller nog de flesta med om, men Landahl Öhman verkar föredra inställningen hos de ”hyresgäster som inte har frågor”.

Vill Landahl Öhman och Brf Linjalens styrelse undvika våra frågor är det svar nog.

Tystnad talar sitt eget, väldigt tydliga, språk.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

tisdag 11 november 2008

Oro och bondfångeri


Oro och bondfångeri
Jag är ordförande i den lokala hyresgästföreningen i kvarteret Linjalen och känner just nu, liksom många andra, stor oro för vad som ska hända med Linjalen. Utifrån de samtal jag har haft med hyresgäster och de frustrationer som uttrycks över bostadsrättsföreningen (Brf:en) samt framför allt den tveksamma ekonomiska kalkyl brf har presenterat, är jag i dag helt övertygad om att det inte blir någon ombildning.

Det finns också andra saker som bekymrar mig; till exempel den besiktning som har gjorts och advokatfirmans tillvägagångssätt, som liknar rent bondfångeri. Om detta kan ni läsa i slutet av mitt brev.
Men framför allt är jag kritisk till att man vill göra affär med allmännyttans fastighetsbestånd, som har betalats av folks inbetalade skatter och där syftet är att erbjuda människor i livets olika skeenden ett prisvärt boende utan skuldsättning till exempel för unga människor som flyttar hemifrån eller flyttar ihop med en partner, låginkomsttagare, en småbarnsmamma som ska skilja sig, folk som måste flytta till jobben, äldre och andra som vill ha ett bekvämt boende.
Helt klart är att hyresrätten ger ett flexibelt samhälle med stor rörlighet!
Men nu över till de frågor som jag har fått rörande hyresgästföreningens förhållande till bostadsrättsföreningen och andra undringar. Jag vill här att ni ska få ta del av mina svar på några allmänna frågor.

Varför har inte hyresgästföreningen engagerat sig tidigare i frågan?

Jag skulle ha varit pådrivande, det är sant, men jag blev ganska överrumplad då jag, efter att ha valts till ordförande i februari, insåg att hälften av ledamöterna i styrelsen var positiva till ombildning. Samtidigt satte ombildningsprocessen full fart under året. Jag överraskades även av de spänningar som fanns mellan styrelsen och en del av hyresgästerna. Men tack och lov bildades nätverket Rädda Linjalen som nog är det mest effektiva sättet att bilda opinion mot ombildningen. Och glädjande är också att flera av dem som har bildat nätverket Rädda Linjalen, redan är engagerade i Hyresgästföreningen. Nu är jag helt säker på att när ombildningskarusellen väl är över kommer fler hyresgäster än i dag att engagera sig i hyresgästföreningens ”vardagliga” arbete.

Blir det marknadshyror i innerstan?
Det är en politisk fråga som jag har svårt att bedöma. Den borgerliga majoriteten, som tidigare har förespråkat en övergång till marknadshyror, börjar ompröva sin tidigare rigida inställning. Nämnas kan att det skrämselskott man tidigare använt var att höja hyrorna med 5 % per år i tio år. För boende i Linjalen skulle detta betyda att en trea med en nuvarande hyra på 6 200 kronor skulle kosta 10 095 kronor om tio år. Dock är detta skräckexempel avsevärt billigare än om du ansluter dig till Brf enligt nuvarande säljbud från Stockholmshem.

Kommer Stockholmshem att sälja Linjalen?
Det finns inga garantier för att det inte kan bli förändringar. Men den borgliga majoriteten i dag har inga planer på försäljning i innerstan. Tvärtom – för tillfället köper Stockholmshem upp fastigheter. I förorter kan det nog inträffa att andra fastighetsbolag träder in för att få en effektivare och billigare förvaltning. Linjalen är ett samlat stort bestånd och är därför effektivt att förvalta, så sannolikheten att Linjalen säljs i framtiden, är nog liten.

Hur ska vi hyresgäster kunna påverka vårt eget boende?
En väl fungerande och aktiv hyresgästförening är ett bra sätt. Det bästa sättet är att jobba för att få en ändrad lagstiftning. Ett nytt förslag på lag ger boende i hyresrätt större inflytande över reparationer och standard i lägenheter. Man ska som hyresgäst till exempel inte kunna tvingas att byta kök i samband med stambyten.

Hur ska vi få Stockholmshem att göra något åt brister i till exempel fastigheter, garaget och på gården?
Enligt Stockholmshems hemsida förvaltas Linjalen på sparlåga på grund av ombildningaplanerna – man utför endast det som är absolut nödvändigt, inte mera. Detta har nu pågått ett flertal år och därför är Linjalen eftersatt på många sätt, till exempel provisoriska reparationer av avloppsstammar, låssystem, sophämtning, grundsättningar, garageentré, avloppspumpar - listan kan bli lång.
Detta är en påminnelse om att historien upprepar sig. För ett antal år sedan fördes det samtal i Linjalen om ombildning till Brf. Under denna period gällde samma sparlåga för underhåll som nu.
Men det som oroat mig och många andra är att styrelsen för bostadsrättsföreningen blundar helt för dessa kostnader. Om jag inte minns fel har Brf i kalkylen en avsättning för reparationer och underhåll på tre miljoner i två år, vilket är detsamma som ingenting. Denna summa, tillsammans med de 3 % av taxeringsvärdet som är obligatoriskt i en Brf, täcker endast mindre reparationer. Stora delar av det försummade underhållet blir alltså kvar under överskådlig framtid. Och samtidigt kommer inga pengar att avsättas för framtida stambyten, fönsterunderhåll, balkonger och hissar med mera.

Allmännyttan måste ju också generera vinst till ägaren. Då kan väl lika väl en bostadsrättsförening ta hand om vinsten, och använda pengarna till fastigheten, eller hur?
Ja, men vinstkravet är betydligt mindre för allmännyttan än för en bostadsrättsförening som ska hantera en kapitalinsats om 1,25 miljarder kronor. Skulle en ombildning enligt liggande förslag bli verklighet kommer varje kvarvarande hyresgäst generera betydande kostnader för bostadsrättsföreningen i och med att rörelsenettot inte på långa vägar täcker ens räntan på kapitalinsatsen för de lägenheter man hyr ut.

Vilka avtal gäller för till exempel samråd och lokalen om det blir en Brf?
Innehållet i nuvarande upplåtelseavtal kan inte ändras med annat än en ny överenskommelse mellan fastighetsägare och boende.

Vad gäller vid hyresförhandlingar? Vad kan hyresgästerna åberopa för rättigheter, när bostadsrättshavarna fattar beslut om olika åtgärder?
Rättsligt ingen skillnad mot idag.

Hur länge får man stå i Stockholmshems interna kö?
Så länge man har Stockholmshem som värd. Skulle ombildningen gå igenom försvinner den möjligheten samma dag som köpet genomförs.

Finns det risk för att bostadsrättsföreningen missgynnar kvarvarande hyresgäster?
Det beror på. Givetvis behövs ett tillräckligt antal engagerade medlemmar för att en bostadsrättsförening skall fungera, men det talet är snabbt uppnått och när osämja uppstår mellan medlemmar och hyresgäster finns alltid ett annat, betydligt allvarligare problem i botten:
- Om bostadsrättsföreningen och förvärvet bygger på sunda, företagsekonomiska principer så är kvarvarande hyresgäster inget problem – tvärtom är varje hyresgäst en tillgång rent ekonomiskt.
- Om köpet varit så ogynnsamt att kalkylen hamnat på gränsen för det sunda så är frågan ändå likgiltig – man kan både ha och mista sina hyresgäster.
- Om kalkylen däremot är så dålig att rörelsen inte ens bär sina kapitalkostnader kommer dock föreningen förlora ekonomiskt på varje kvarvarande hyresgäst och då finns risken att medlemmar och hyresgäster går om varandra som hund och katt!
I en förening med sund ekonomi bör man kunna känna sig välkommen både som hyresgäst och medlem. Och i en förening där så inte är fallet bör nog medlemmarna i bostadsrättsföreningen oroa sig mer än hyresgästerna!

Blir det svårare att byta lägenhet?
Ja, det är vanligt att brf försöker att styra byten till personer som är villiga att köpa lägenheten. Landahl Öhmans hela kalkyl för BRF Linjalen är betänkligt svag och bygger på att bli av med hyresgäster så att föreningen kan frigöra pengar för att så mycket det går minska kapitalinsatsen (se ovan!).

Kan man lita på bostadsrättsföreningens löften om att man ska bli en bra värd?
Nej. Möjligen kan man se dem som en förhoppning, men verkligheten hinner till slut alltid ikapp.

Hur ska den lokala hyresgästföreningen arbeta ?
Förhoppningsvis som nu, men det kan bli svårare att få gehör för synpunkter.

Till sist:
Det som gör mig lika bekymrad som många andra är att det ekonomiska upplägget ger sken av ”köp och sälj fort”:
Du kommer att få ett erbjudande om köp där det står att avgiften till föreningen är exempelvis 845 kronor per månad vilket man kan tycka är extremt fördelaktigt. Du kan kanske låna till insatsen och med nuvarande regler om skattereduktion motsvarande 30 % av dina räntekostnader som är 90 000 kronor/år blir månadskostnaden 6 138 kronor, det vill säga samma som nuvarande hyra för en 3:a på 84 kvadratmeter.
Det som inte kommer att stå i avtalet är att avgiften ska öka enligt beslut med cirka 18% per år i 11 år, allt för att mindre bemedlade skall förmås kliva i båten: Det är exakt samma upplägg som bakom de subprimelån som nu orsakat bostads-/bankkrisen i USA – där har miljontals familjer fått gå från sina hem med livslång skuldsättning i bagaget.

Att ha en advokatfirma som får betalt först när ombildningen är färdig har vidare ganska vittgående och i många stycken oroande följder. Jag gissar att de ska ha minst två, tre miljoner i ersättning om köpet går igenom. Självfallet får de även först då betalt för den besiktning för ekonomisk plan som utförts. Advokatfirman ser ostbiten framför sig och ska nu genomföra bostadsrättsomvandlingen till varje pris.

Den besiktning för ekonomisk plan som utförts är i praktiken dock inget annat än en översiktlig syn och dessutom inte något som föreningen handlat upp. För advokatfirman verkar detta inte vara något problem – tvärt om: Ju bättre dager husen framstår i, desto större chans att få den där ostbiten! För föreningen som en dag kanske sitter där med en ekonomisk plan som inte kan sägas vara baserad på någon speciellt underbyggd bild av verkligheten är problemet betydligt större!

– Att en advokatfirma med berått mod sätter sig själv i en sådan betänklig intressekonflikt som denna förvånar mig faktiskt en smula.

Om Landahl Öhman skulle medverka i en privat överlåtelse av en villa värd två miljoner skulle köparen alldeles säkert ha krävt en jordabalksbesiktning. Att samma advokatfirma så aktivt verkar för ett köp värt en och en kvarts miljard, även utslaget per medlem faktiskt mer pengar än i fallet med villan, och tänker basera detta på ett underlag man inte ens är beredd att kalla jordabalksbesiktning kan knappast ses som annat än utslag av oetisk intressekonflikt. Min gamla mamma skulle ha kallat det bondfångeri.

Mejla gärna synpunkter till raddalinjalen@gmail.com

Med vänlig hälsning
Ragnvi Svärd
Ordförande i lokala hyresgästföreningen