lördag 6 december 2008

Håll käften! - Rapport från Brf Linjalens extrastämma


Om det var planerat eller oövertänkt av Brf Linjalen att lägga en extrastämma i en avgörande fråga i den lilla kvarterslokalen ska vi låta vara osagt, men naturligtvis var lokalen för liten. I stället för att bestämma datum för nytt möte i en större lokal valde man att hålla stämman i garaget(!) på ett väldigt tumultartat sätt.
Att beslutet togs med minimal marginal efter att flera medlemsansökningar förhalats är ett annat faktum.
Vi har fått brev ifrån en av deltagarna på mötet. Det är ingen rolig läsning, men så viktig att vi väljer att publicera brevet i sin helhet:


– ÄH, HÅLL KÄFTEN!

Oförskämdheterna haglar. Några buar och hånskrattar. En liten rödbrusig man skanderar –Håll käften! upprepade gånger. Han brukar ta till pipan, jag har sett honom förut.

Det är min man som aggressionen är riktad mot.
Han får ordet i samband med dagordningens godkännande och blir ombedd att ställa sig längst fram så alla kan höra vad han har att säga. Vi är ett åttiotal personer som samlats. Platsen vi befinner oss på är ett skitigt garage med ventilationsfläktar som brusar och bilar som kör runt.

Det är första gången som jag närvarar på en föreningsstämma.
Jag kan inte känna någon samhörighet med dessa människor, bara ett stort hot från dem, när de står och skriker glåpord åt min man. Man pratar mycket om mobbing i vårt samhälle både bland barn och vuxna. Och här får jag bevittna krafter som kan driva en grupp människor i vilken obehaglig riktning som helst. Dessa människor är mina grannar och våra aspirerande hyresvärldar. De använder uttryck som ”ökad trivsel och påverkan av ditt eget boende” när de är på det humöret. Men just denna kväll råder en helt annan stämning.
Okej, då, du får yttra dig men det ska gå fort, sade juristen.
Men min man fick aldrig tala till punkt på grund av medlemmarnas pöbelfasoner.

Mötesordföranden, Anders Werkö, tyckte dessutom att min man ”fått yttra sig så jävla mycket i pressen” att han kunde vara tyst nu.
Det är klart nu, hej då, snoppade en kvinna av honom. När min man frågade om han fick tala till punkt skrek folk unisont, neej, och samma kvinna upprepade – Det är klart nu! En annan kvinna antydde att det var som att leva i ett kommunistland, när min man ville ha ordet och prata till punkt. En tredje spottade på honom. Det fanns flera mötesdeltagare som ville komma till tals under mötet och som räckte upp händerna, men de ignorerades helt. Vem vill föresten bli utbuad och tilltufsad av sina egna grannar?

Brfs ordförande berättade att tre personer begärt utträde ur föreningen, men endast en beviljats utträde, på grund av att de andra två inte varit med. Det tyckte vissa var lustigt. Men vad skrattade man åt? Just det faktum att det råder en sådan stor förvirring runt medlemskapet i bostadsrättsföreningen, skapar mycket oro och osäkerhet bland hyresgästerna. –Vi är fyrahundra medlemmar i föreningen, säger ordföranden och ler nöjt. Har han verkligen rätt? Betyder det hushåll eller individer? Jag går ifrån mitt allra första möte, som medlem i en bostadsrättsförening, med en klump i mellangärdet.

Tio personer drog igång denna förening. Man pratade om billigare boende, och ökat inflytande.
Priset vi får betala kommer att bli högt. Inte bara ekonomiskt, utan också på det medmänskliga planet. Konflikter, hat och en totalt förstörd grannsämja är vad Brf lyckats skapa. Att inte tåla att det finns människor som har en annan åsikt än den som Brf står för är väldigt odemokratiskt.

Det här är den ärligaste bostadsrättsföreningen hittills, säger en man från föreningen. Jag undrar, i det tysta, hur de tre föregående föreningarna fungerade, med tanke på att några i dagens styrelse är kvar från tidigare ”ombildningsförsök”. Påståendet verkar därför inte helt trovärdigt i mina öron.

Vi står på samma sida, brukar en av juristerna säga till min man. Jag ryser när jag hör det.

W

18 kommentarer:

Pär sa...

Jag är ledsen att behöva bekräfta att allt i brevet är sant och att det förekom ett flertal andra grova mobbingfasoner utan att vare sig mötesordförande, advokater eller övrig styrelse gjorde något annat än att titta på. En del av dom deltog rentav.

Ja, gott folk. Det här blir i sanning ett bostadsrättsområde i harmoni. Not.

Anonym sa...

Tack W, du skriver precis som det var. Jag hade själv en rejäl klump i magen efter mötet.
Det krävs mycket mod av någon att stå kvar och fortsätta försöka göra sin röst hörd i den situationen.

Man vet inte vad man ska säga...

Anonym sa...

Om detta är sant är det horribelt,
är det verkligen vuxna människor som beter sej på detta viset.
Man blir stum........fast det är väl inte rätt tillfälle.
Är folk så desperata eller vad är det frågan om.

Anonym sa...

Om bostadsrättsföreningen inkl. styrelse uppför sig på ett sådand sätt hur ska det då bli att vara hyresgäst i en sådan föreninging. Jag min dumma fan blev ju medlem då man gick runt innan vi fick kvarteret prissatt.
Nu är det ju helt klart läge att gå ur denna så kallade bostadsrättsförenting. Mobbning ställer jag inte upp på

Maria sa...

Även jag kan tyvärr bekräfta vartenda ord. En arg advokat och en mötesordförande samt brf-styrelse som bara står och tittar på. Det enda man ville var att få allt snabbt överstökat så att vi kunde få gå hem. Jo jag tackar, med den strategin kan vi snart alla hälsa hem.

Jonas 67an sa...

Det du beskriver stämmer i stort. Det är en hån mot demokratin att ha en stämma i ett garage med bara ståplaser. Medelåldern torde ha varit runt 55 år där nere i dammet och många ville nog ha en sittplats.

"Din man" var också ett hån mot demokratin då han krävde ordet trots att det fanns en dagordning där det inte fanns utrymme för egna tankar och debatt. "Din man" förde fram osakligheter och lät känslorna svalla så till den milda grad att han glömde att andas.

Jag såg ingen som fysiskt spottde på honom och är det så, så borde den människan skämmas. Att gå till fysiskt angrepp mot varandra är inte okej.

Anders Werkö verkar för övrigt vara en riktig tomte. Han kan vi inte ha kvar i styrelsen länge till. Han öppnade stämman varpå advokaten satte halsen och fick backa. Sen kom "din man" upp och skrek innan Werkö öppnade stämman igen.

När advokaten skulle börja med upprop gick jag. Tack och lov kunde man ta ett beslut iaf. I ärlighetens namn är det inte ett speciellt viktigt beslut, dock kommer det underlätta den domokratiska ordningen vid en köpstämma.

Tack för ordet.

Anonym sa...

Ja du Jonas i 67an, att gå till fysiskt angrepp är inte okej säger du. Det känns tryggt.
Men är det så att i "vissa grannars värld" är det okej att kalla sina grannar & medmänniskor vad skit som helst om de har en annan åsikt?
Kan det vara så att girighet föder ett sådant beteende? Då är det väl bara att försöka vänja sig.

Pinsamt & ruggigt skrämmande är det i alla fall.

Må både Linjalen & det fria ordet räddas.

Peter Bergendahl sa...

Demokrati?

Javisst! I en demokrati har man möten med en dagordning. Denna dagordning innehåller de punkter som skall tas upp på det aktuella mötet. På dagordningen fanns ingen punkt som hette frågestund. "Din man" tilltvingade sig på ett högst odemokratiskt vis 5 minuter trots att majoriteten motsatte sig detta. Efter mer än dessa 5 minuter ville majoriteten gå till omröstning, och då talar "din man" om odemokratiskt handlande! Snacka om att kasta sten i glashus! Mötet handlade om ifall medlemmarna i föreningen ville kunna företrädas vid en omröstning på en köpstämma av ett portombud eller annan medlem oavsett om denna person redan tagit på sig att rösta åt en annan frånvarande person. Jag förstår inte vad det gör för skillnad om någon jag eventuellt ber rösta för mig på köpstämman gör det bara för mig eller för flera grannar som vill bli hjälpta med att rösta i sin frånvaro? Vad handlar rädslan för denna sak om? Konspirationsteori är ett ord som dyker upp i mitt huvud. Vad är det för information som "Rädda Linjalen" hänvisar till i inbjudan till informationsmötet 10/12 som bostadsrättsföreningen och ombildningskonsulterna inte vill att vi ska få ta del av?

Det blir många möten framöver i regi av både "Brf Linjalen" och "Rädda linjalen" att framföra sina frågor och farhågor på, men det bör i demokratisk ordning ske när det är "Läge" för det och inte inklämt som en egen "frågestund" när 80 personer bara vill få en formalitet genomröstad och gå hem.

För övrigt, mycket liten marginal? 60 av 83 närvarande medlemmar röstade ja! Mer än 72%! Ingen regering i Sveriges demokratiska historia har varit i närheten av denna övervikt. Jag efterlyser sakligheter från båda sidor, framfört på ett trevligt sätt i rätt forum ej att förglömma. Svartmålning är vad det känns som när jag läser det senaste informationsbladet från "Rädda Linjalen". Sist men inte minst, varför bjuder man in till möte i kvarterslokalen efter att ha kritiserat platsbristen vid Brf Linjalens stämma? Vi syns där!

M.v.h. Peter Bergendahl, 78:an.

Anonym sa...

Ändring av stadgarna: Har beslutet "fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst 2/3 av de röstande"? [Lag (1987:667) om ek.f. 7 kap. 14 §]

I kallelsen till den senare stämman "skall anges vilket beslut den första stämman har fattat." [7 kap. 8 §]

Anonym sa...

Att människor ser saker på ett vinklat sätt kan jag begripa. Givetvis även hos folk som vurmar för bostadsrätter.
Dock finns vissa bestämmelser i föreningsstadgar och mötesordning, av vilket ett flertal frångicks denna kväll.
Peter Bergendahl borde kanske studera mötesordningen som gäller i föreningar när stadgar skall ändras, för det verkar behövas. Detsamma gäller för föreningen och deras konsulter, för här finns det mesta att önska.
Har man inte lagt in möjlighet till frågor i en dagordning ska man göra det om medlemmar så önskar.

Hade man tagit situationen på allvar så hade mötet skjutits upp och flyttats till en större lokal ett senare datum. Vill en eller flera enskilda medlemmar ställa frågor ska man få göra det innan det ska röstas. Så fungerar varje seriös förening, men tyvärr inte den här.

Även Jonas i 67:an borde vara medveten om att en dagordning utan möjlighet till medlemmarnas yttranden före ett stadgebeslut är uppåt väggarna odemokratisk. En medlemsstämma där medlemmarna inte får yttra sig och där man endast får rösta ja eller knipa käft är ingen medlemsstämma. Snarare ett skämt.

Att det är en mötesordförandes förbannade plikt att se till att alla medlemmar får yttra sig råder inga tvivel om. Likaså att pobelfasoner och ren mobbing stoppas samt att de orsakande ombeds sluta eller lämna lokalen. I detta fall stod de ansvariga strax bredvid utan att göra någonting alls. Förutom föreningsordföranden själv, som deltog i det hela.

Vad jag kunde höra var att brevskriverskans man krävde att folk skulle få ställa frågor inför omröstningen om stadgeförslaget. Det hade han helt rätt i, och det är varje medlemsstämmas skyldighet att då släppa ordet fritt. Det begriper var och en som analyserar begreppet medlemsstämma.

Det minsta man kan begära av en förening är att man begriper vad föreningsdemokrati innebär. Jag gick till stämman med ett positivt sinne. Sedan såg jag det jag såg. Hädanefter får man klara sig utan mig. Sådan här mobbing och fördömligt beteende vill jag inte vara inblandad i. Jag lade ner min röst, och nere kommer den att ligga i fortsättningen.

Bostadsrätt i all ära, men hellre demokrati.

Annelie sa...

Att inte ha tid eller möjlighet att gå på en köpstämma i en bostadsrättsförening, där man ska fatta det viktigaste ekonomiska beslutet man kanske kommer att fatta i hela sitt liv, låter vare sig smart eller troligt.

Ärligt talat - hur många köpintresserade tror ni det är som inte har tid att komma?

Att ändra stadgarna för att portombuden ska kunna företräda 30 andra medlemmar var är ingenting annat än ett hån mot den demokrati både Jonas i 67:an och Peter Bergendahl säger sig eftersträva.

Fullmaktsidén är en ren panikåtgärd som bostadsrättsföreningar och ombildningskonsulter/advokater brukar ta till när de ser att vinden inte blåser åt deras håll.

Fusk med fullmakter förekommer tyvärr alltför ofta och senast i förra veckan stoppades en ombildning i Bromma i Hyresnämnden för att man använt falska fullmakter.

Det många bostadsrättsivrare inte inser är att det innebär ett stort ansvar att vara med i en bostadsrättsförening. Det krävs aktiva intresserade medlemmar som jobbar hårt och ärligt, inte bara med att ta hand om kvarvarande hyresgäster utan också för att få själva bostadsrättsföreningen att fungera.

Jag har mycket svårt att tro att vare sig den nuvarande styrelsen eller andra i denna bostadsrättsförening kommer att kunna/vilja lägga ner allt det arbete som krävs för att Brf Linjalen ska vara en förening folk söker sig till och vill bo i.

Gunilla Thörnwall sa...

Hälsan tiger still i den tysta majoriteten?

Jag skulle vilja rikta ett varmt och hjärtligt tack till styrelsen för Brf Linjalen (hoppas de läser detta!) för det frivilliga oavlönade arbete de lägger ner på att vår fastighet ska bli en bostadsrättsförening. Vi är många, många i en tyst majoritet (förhoppningsvis) som är tacksamma för att de ”drog igång detta” för vår räkning, men vi gapar inte om det på möten eller tapetserar anslagstavlor och trapphus om det.
Man kan konstatera att på Brf Linjalens möten (som för övrigt är öppna även för ickemedlemmar och de som inte tror sig vilja köpa) verkar en del nejsägare mest delta i för att störa mötesordningen. Inte för att ta till sig saklig information eller delta under ordnade former.
W säger i sitt inlägg ”Konflikter, hat och en totalt förstörd grannsämja är vad Brf lyckats skapa. Att inte tåla att det finns människor som har en annan åsikt än den som Brf står för är väldigt odemokratiskt.”.
På detta vill jag replikera att är det några som sprider osämja med sina insinuerande pamfletter och ofta gapande inlägg på möten utanför dagordningen så är det företrädare för "nej-sidan". Vad är Rädda Linjalen ”rädda” för? Att en majoritet inte delar er uppfattning att en Brf är av ondo? Att vi som vill ha Brf inte är en samling ”girigbukar” utan vanliga människor som faktiskt bryr sig om vår fastighet och vårt boende? Att styrelsen inte är ett gäng korrumperade kapitalister utan är valda av medlemmarna i demokratiskt ordning och förhoppningsvis företräder en åsikt som delas av merparten av de boende?
Om det blir bostadsrättsbildning blir det mycket inressant att se om ni som låter som mest lever upp till era ideal och inte väljer att köpa…
Och varför är merparten av ni som bloggar här så fega att ni är anonyma och inte vågar skriva ut ert namn i klartext?

Annelie sa...

Märkligt nog verkar det inte vara någon som tänker på att de som är pro bostadsrättsombildning faktiskt försöker ändra hela livet för ALLA som bor här.

Att man själv vill köpa bostadsrätt och engagera sig i en bostadsrättsförening har jag all respekt för.

Men varför ska man tvinga alla runt omkring sig att ändra på sitt boende?

Köp en bostadsrätt om det är i en sådan du vill bo.
Det finns ingenting som hindrar dig och priserna är lägre och utbudet större än på mycket länge.
Passa på.

Själv har jag aktivt valt hyresrätt och vill att allmännyttan ska finnas kvar eftersom jag faktiskt inte har ekonomi att köpa bostadsrätt till mina barn när det är dags för dem att flytta.

Gunilla Thörnwall sa...

Ingen tvingar någon att köpa sin lägenhet. Man kan bo kvar som hyresgäst och man kan också välja att byta sin lägenhet.
Det är upp till var och en att vara för eller mot köp och på vilka grunder som helst. Ekonomi, ideologi eller annat.
Jag vänder mig mot den svartmålning och den insinuerande hållning som en del har mot styrelsen, som är seriösa engagerade människor som jobbar på uppdrag av ett stort antal av oss. Att köpa eller inte är ett stort beslut. Jag har fattat mitt på grundval av den sakliga information som jag tycker jag fått på Brf:s möten. Och jag tycker att det är högljudda företrädare för nej-sidan som underblåser en otrevlig stämning i fastigheten. I bloggen talar en del om mobbing. Vad kallas det när en individ tar sig rätt att förstöra för många?

Rädda Linjalen sa...

Hej!

Roligt att så många engagerar sig. Vi på Rädda Linjalen ser oss själva som grannar som vill ta reda på och sprida den information vi saknar från annat håll. Vi strävar efter en saklig och informativ debatt.

Att folk från ja-sidan tittar in ser vi som positivt. Vi hoppas att ni läser igenom bloggen och klickar in er på länkarna, för det finns mycket att lära om hur en bostadsrättsomvandling går till på vår sida. Både hur den borde gå till och hur den ibland urartar.

Inom Rädda Linjalen är vi ett brett spektrum av grannar. Här finns folk som principiellt är både för och emot bostadsrätter. Det vi är överens om är dock att det är en dålig idé för kvarteret Linjalen. Det finns många orsaker till detta, inte minst dom rent personligt ekonomiska konsekvenser det skulle få, i synnerhet om man funderar på att bli köpare. Att göra ett ekonomiskt upplägg med samma metoder som just knäckt hela USA:s ekonomi känns minst sagt vanskligt.

När det gäller möten är vi alltid ute efter en sansad debatt och möjligheten för alla att kunna få ställa frågor. Tyvärr verkar Brf och Landahl Öhman göra allt man kan för att undvika dom frågor och den debatt som det här omvandlingsförslaget så väl skulle behöva.

Vi vill ha en öppen diskussion och möjlighet för folk att fatta sitt eget beslut. Det är därför vi är starkt kritiska till stadgeändringen, och det var därför som många på mötet ville diskutera den, men tystades ner.

Vad som föregick stadgeändringen och vad beslutet innebär kan alla läsa om HÄR
Det är definitivt ingen formalitet, det är en möjlighet att dupera både röstresultat och människor använt i princip av alla omskrivna skandalomvandlingar på sistone - vilket jag hoppas att "den tysta majoriteten" inte vill bli del av här hos oss. Nu har den möjligheten öppnats i och med mötet i onsdags.

"Den tysta majoriteten" har förresten vi på Rädda Linjalen stor kännedom om. Alla gamla, handikappade, barnfamiljer och invandrare som bor i vårt kvarter och varav ett flertal hör av sig till oss varje dag. Många av dom är livrädda, få vågar visa det. Vi gör vad vi kan för dom, men ingen kan beskylla Rädda Linjalen för deras rädsla.

Tvärtemot vad Gunilla säger var inte Brf Linjalens senaste möte öppet för alla. Själv sökte jag medlemsskap till en samlad och beslutsmässig styrelse en vecka före mötet. Man kunde men ville inte bevilja ansökan förrän efteråt. Samma sak gäller 4 andra sökanden. How come?

Många andra hör av sig och är medlemmar utan att ha vetat om det. How come?

På allmänna möten är styrelsen tyst, och överlåtar man allt till Landahl Öhman, som i sin tur undviker frågor. How come?

Att bli hyresgäster i en bostadsrättförening är nog ingenting som någon drömmer om. Dels har Stockholmshem varit en bra värd, och dels inger inte Brf Linjalens styrelse särskilt gott förtroende som potentiella hyresvärdar.

Vad gäller onsdagens möte kan väl ingen sund person försvara vare sig mobbingen som pågick eller passiviteten från mötesledningen. Numer är sådant en självklarhet redan på dagisnivå.

En av punkterna är godkännande av dagordning. Eftersom man undvikit möjligheterna att överhuvud taget diskutera det föreslagna beslutet tog ett antal medlemmar i föreningen upp ämnet. Det är just sånt som medlemsmöten är till för. Det borde åtminstone Brf:s styrelse vara medveten om. Särskilt som man gärna och ofta vill hävda att allt ska gå korrekt till - vilket alldeles för sällan är fallet, och definitivt inte var det denna gång.

Vi hoppas i alla fall att både medlemsstämman och försöket till ombildning skall diskuteras och övervägas noga. Det är det vi är här för att se till.

Vänligen
Johan / Rädda Linjalen

Olof sa...

Det var jag som "tilltvingade" mig ordet på mötet på ett ,enligt signaturerna Jonas och Peter, odemokratiskt sätt.

Får jag förklara mig lite ?

Jag hade aldrig någon önskan att stå där framme och hålla ett anförande på fem minuter. Jag ville att alla på mötet skulle ha möjlighet att ställa frågor innan mötet gick till beslut. Det är allt.

I vissa föreningsstadgar finns det med ett stycke som handlar om alla medlemmars rätt till information men också rätt att yttra sig innan ett mötesbeslut. I verkligheten är det sällsynt att man har med något om detta eftersom det anses som självklart. Som nybliven medlem i BRF Linjalen så är det helt uppenbart för mig att detta måste läggas in i våra stadgar..

Att en ”majoritet” skulle kunna avgöra att inga frågor får ställas innan ett beslut stämmer inte. Det finns regler runt detta. Man begär streck i debatten. Om mötet går på den linjen har alla rätt att sätta upp sig på talarlistan för (ytterliggare) ett inlägg, sen kan man avsluta punkten.

Jag är i normalfallet ingen högljudd typ som ”låter känslorna svalla så till den milda grad att jag glömmer att andas”. Kanske blev det så nu men det har sina randiga skäl. Det skreks en hel del glåpord mot mig och en mötesdeltagare spottade mot mig. Under såna omständigheter är det lätt att tappa fattningen en smula. Lite märkligt är det dessutom att den mötesledning som gett mig ordet inte på något sätt försökte stävja det här fasonerna. Tvärtom så lyckades dom klämma in egna glåpord mot mig. Som sagt, märkligt var det!

”Inte läge för en frågestund när 80 personer står inklämda i ett garage”? Jag kan bara hålla med. Men med tanke på att det faktiskt fanns frågor runt detta och att det inte finns någon brådska med att ta det här beslutet, så borde stämman skjutits upp till ett senare datum och en annan lokal. Förslagsvis en lokal utrustad med mikrofoner och en organiserad mötesledning.


Det finns mycket att säga om röstningsförfarandet,hanterandet av medlemsansökningar/utträden och mötet i största allmänhet. Vi från nätverket Rädda Linjalen kommer att återkomma till den frågan. Låt mig bara säga att jag ser fram mot ett möte där man under sansade former kan hålla en diskussion med BRF:s styrelse. Rädda Linjalen kommer alltid att vara öppna för dialog och en sansad debatt.

Olof/Rädda Linjalen

Maria sa...

Vi var flera som hade frågor att ställa. Nu råkade Olof vara den som ställde sin fråga först. Hade det varit någon av oss andra hade vi råkat lika illa ut. En sådan Brf-föreningen känner jag inget förtroende för!

Maria sa...

Likt Gunilla Thörnwall vill jag rikta ett varmt och hjärtligt tack till Rädda Linjalen (jag vet att de läser detta) för det frivilliga oavlönade arbete de lägger ner på att vår fastighet ska förbli en hyresrätt. Vi är många, många i en tyst majoritet (förhoppningsvis) som är tacksamma för att de "drog igång detta" för vår räkning, men då vi inte tillåts ställa frågor på brf:s möten får vi istället sprida information på de anslagstavlor som faktiskt är avsedda för olika typer av meddelanden.