lördag 25 december 2010

Hur tungt väger egentligen etiken?


Köpstämman i Kvarteret Vråken, Aspudden, gick av stapeln i tisdags kväll. Som rapporterat ville Brf Vråken och ombildningskonsulten Bergs Fastighetsjuridik AB hålla stämman på kvällen den 23 december, men tvingades byta datum efter tillrättavisningar från värden Familjebostäder. Den medvetet illa valda tiden var t.o.m. uppe i debatt i Stadsfullmäktige. Tack vare detta hölls stämman på ett datum då i alla fall några hade möjlighet att delta.

Stämmans resultat blev i alla fall tydligt. 33 ja-röster av 67 möjliga innebär att 51%, dvs mer än hälften av hyresgästerna, tackat nej till ombildning. Då ombildningkonsulternas så kallade branschorganisation SBB, där just Vråkens konsulter tillhör grundarna, säger sig värna om ombildningsprocesser "enligt etikens alla regler" utgår vi nu ifrån att Berg Fastighetsjuridik genast slutar driva ombildningsprocessen.

Demokratins etik innebär rimligtvis att respektera väljarnas uttryckliga vilja. Väljer Berg Fastighetsjuritik och Brf Vråken att driva vidare ombildningsförsöket med fler köpstämmor visar man med all önskvärd tydlighet att man struntar i "etikens alla regler" och kör vidare enligt "spelets alla regler" - precis som man valt att göra i flera andra fall, varav ombildningsförsöket i kvarteret Skottet är det mest omskrivna.

Hittills har det i alla fall inte varit mycket bevänt med etiken i Vråken. I ombildningskonsultens väldigt optimistiska ekonomiska plan har redan ränteprognosen spruckit, trots att man räknar med att räntan skall vara oförändrad i tio år(!) framåt. Brf Vråken har även använt sig av selektiv information, dvs undanhållit vissa hyresgäster information och utskick, och som sagt försökt att lägga stämman på en tid då få hyresgäster haft möjlighet att delta.

Att ombildningskonsulten Ulf Bergdahl själv aktivt agerat försäljare, och bland annat sökt upp hyresgästers släktingar är även det en bit ifrån både etikens regler och det uppdrag som åligger en ombildningskonsult. Det återstår att se om Bergs Fastighetsjuridik och Ulf Bergdahl kommer att följa sin egen branschorganisations utfästelser i framtiden. Det är ju aldrig för sent att bättra sig. Vi hoppas att ombildningsförsöket i kvarteret Vråken är över nu, och vi kommer att fortsätta att rapportera om händelserna där.

Vidare visar det sig att Stadshuset återigen "räknat fel" när det gäller deras eviga mantra om "blandade upplåtelseformer". I innerstaden, där man i princip redan utrotat allmännyttan, anses upplåtelseformerna vara blandade. Att det finns fler bostadsrätter än hyresrätter i Stockholm betyder enligt borgarråd Joakim Larsson att siffrorna skall göras än mer skeva för att blandningen skall falla Stadshusstyret i smaken.


Skall det vara blandade upplåtelseformer som gäller borde det rimligen åligga Stadshuset att utöka det allmännyttiga beståndet i innerstad och närförort genom upphandling och ombildning av bostadsrätter till hyresrätter, eller?

Detta kan komma att bli möjligt tidigare än man kan ana. E24 utfärdar starka varningar för en snabbt annalkande bostadsbubbla:

"Det stora och uppenbara hotet är en fastighetsbubbla. De svenska bostadspriserna har stigit snabbt till sin högsta höjd. Bostadspriserna i Stockholm har gått upp med 4 procent under de senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik. Relationen mellan inkomster och fastighetspriser förefaller orimlig, på grund av rörliga boräntor som fortfarande är så låga som 2,8 procent. De lär snabbt fördubblas, och då kan fastighetspriserna kollapsa som i slutet av 1989"
Läs hela artikeln HÄR

Bolånetagare kan nog även glömma det som många ombildningskonsulter bygger sina luftslott på - de amorteringsfria lånen. Dessa är snart ett minne blott enligt bankernas samordningsorgan Svenska Bankföreningen:

"Vi tycker att man ska amortera om man belånar sin fastighet mer än 75 procent för att skapa sig ett utrymme för eventuella prisjusteringar nedåt på fastighetssidan."
Läs hela artikeln HÄR

Vare sig det gäller ombildningskonsulter, banker, Stadshusledning eller Brf-styrelser är frågan densamma:
Hur tungt väger egentligen det enligt alla så prioriterade begreppet "etik"?

lördag 18 december 2010

Dörrförsäljning per provision i Vråken


Köpstämman i kvarteret Vråken, Aspudden, är flyttad. Anledningen är att både ägaren Familjebostäder och representanter från Stadshuset uttryckt det uppenbart olämpliga att hålla en köpstämma kvällen före julafton. Ombildningskonsulten Berg Fastighetsjuidik AB och Brf Vråken har fått en tillrättavisning, och köpstämman har således flyttats till tisdag 21 december.

Något möte för att gå igenom och diskutera den ekonomiska planen eller något annat ämnar Berg Fastighetsjuidik AB inte hålla, nu är det istället operation övertalning som gäller i kvarterets trapphus.

Som vi berättat tidigare är Brf Vråkens ombildningskonsulter även en av grundarna till den självutnämnda branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare (SBB), som hävdar att de genomför ombildningar enligt "etikens alla regler". Vidare har SBB skickat ut pressmaterial med gravt vilseledande och osanna uppgifter.

Så här skriver exempelvis Uppsala Nya Tidning:
"Intresseorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare, SBB, har spridit felaktiga uppgifter om hur vanligt det är att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Intresset är avsevärt mindre än vad SBB gett sken av."
Läs hela artikeln HÄR

I kvarteret Vråken råder just nu operation dörrknackning för att samla in fullmakter för köp. Det lite speciella är dock att det är ombildningskonsulten själv, Ulf Bergdahl, som enligt ett flertal rapporter utsätter kvarterets hyresgäster för intensiva övertalningsförsök. Flera har hört av sig med upprörda historier om Ulf Bergdahls förehavanden.

Bland annat skall en nybliven änkling blivit uppvaktad av ombildningskonsulten. När denne inte visat sig intresserad att skriva på en fullmakt har Berg Fastighetsjuridik per telefon sökt upp den dödes barn, som lockats med ett framtida klipp om man bara kan övertala den överlevande föräldern att skriva fullmakt.

På Berg Fastighetsjuridiks hemsida kan man läsa:
"Vi bidrar med flerårig yrkeskunskap för att ledsaga etablerade föreningar i litet mer ovanliga eller komplicerade skeden. Vår kompetens bidrar till en mycket hög kvalitet."

Om man nu svänger sig med uttryck som "hög kvalitet" och "etikens alla regler" dyker det genast upp några frågor som söker svar:

  • Är det enligt "etikens alla regler" att utlysa en köpstämma vid en så olämplig tidpunkt att t.o.m. Stadshusets politiker reagerar?
  • Ingår det i en ombildningskonsults uppdrag att agera gårdfarihandlare, springa runt i områden och knacka dörr samt utsätta äldre hyresgäster för påtryckningar och övertalningsförsök?
  • Kan en ombildningskonsult som söker upp släktingar till nyss avlidna hyresgäster anses arbeta enligt "etikens alla regler".
  • Är ett ombildningsförsök där man inte bereder hyresgästerna möjligheter att gå igenom den ekonomiska planen att betrakta som en ombildning med "mycket hög kvalitet"?

Listan på frågor kan göras lång. På tisdag är det köpstämma. Om stämman bli enligt "etikens alla regler" vet ingen, men vi hoppas att etiken går vinnande ur den här soppan.

tisdag 14 december 2010

Helgextra: Julköpstämma i Aspudden!


I Stockholms ombildningscirkus är det mesta tillåtet för ombildningsivrarna. En av sakerna som vi tagit upp i VÅRA FÖRSLAG för att demokratisera processerna är fasta riktlinjer för bostadsrättsföreningarnas stadgar. Just nu är det mer regel än undantag att föreningarna (med hjälp av konsulterna) ändrar de sedvanliga stadgarna så att det ska gå att manipulera röstning via fullmakt. På så sätt kan man i princip hålla köpstämmor utan deltagare - och var och en kan ju konstatera hur demokratiskt det låter.

Brf Vråken i Aspudden har gjort just så. Man har tillverkat egna föreningsstadgar där vem som helst kan komma in direkt från gatan och rösta för hela kvarteret via fullmakt. Även här i Linjalen manipulerande man stadgarna. Varför vi anser att detta är uppenbart mygel kan du läsa PÅ DEN HÄR LÄNKEN. Artikelns slutcitat lyder:
"Har styrelsen hoppats att kunna hålla stämmor själv och att de boende stannar hemma och tittar på tv istället?"

Att man hoppas på detta i Brf Vråken känns inte särskilt långsökt. Nu har man för säkerhets skull låtit kalla till köpstämma vid en inte alltför smidig tidpunkt:
Den 23 december kl 19.00.

Det känns minst sagt som att en räv har raskat över isen. Att kalla till köpstämma på en tidpunkt då i princip alla har fullt upp med annat eller rest bort är ett alltför tydligt tecken på att det knappast är enighet, information, diskussion och gemensamma demokratiska beslut som är det viktigaste. De boende uppmanas att lämna fullmakt även om de ska närvara på stämman. För säkerhets skull avslutar Brf Vråkens sin kallelse:
"Den som lämnat in fullständig fullmakt behöver inte närvara vid stämman".

Att Brf Vråken och dess konsulter vill driva igenom en omvandling på det här sättet, vid den här tidpunkten, talar sitt eget tydliga språk om var den demokratiska ambitionsnivån ligger. Att den som inte vill rösta ja lugnt kan stanna hemma och koka knäck glömde Brf Vråken att berätta. Att ansökan till medlemsskap i föreningen också innebär att man lämnar fullmakt för köp är ett annat talande tilltag.

I vårt förra blogginlägg tog vi upp turerna runt kvarteret Skottet, som skulle varit uppe i Stockholms Tingsrätt i måndags. Då bostadsrättsföreningen medgett talan i fallet innebär det att det förekommit falsarium i samtliga fall då föreningen hävdat sig ha majoritet för ombildning. Två stämmor har alltså slutat nej, och två har underkänts p.g.a ogiltiga röster.

Skottets köperbjudande gick ut i Juni 2009. Tio månader senare höll man ännu en stämma, helt ogiltig - då inget köperbjudande fanns. Efter denna femte låtsas-stämma förklarade sig Brf ha majoritet för tredje gången gillt. Stämmoresultatet har aldrig granskats - då det inte funnits någon som helst anledning att gå igenom en totalt meningslös stämma.

Ändå viskas det i korridorerna att Skottet kommer att erbjudas köp av fastigheten med denna stämma som underlag. Ligger det någon sanning i det kan hela regelverket för ombildningar lika gärna skrotas helt. Det skulle innebära att det är helt upp till Stadshuspolitikernas personliga godtycke att tänja och ändra regler som det passar. Vi avvaktar nyfiket på hur Stadshuset agerar. Finns det regler runt ombildningar, eller finns dom inte?

För att knyta ihop säcken kan vi konstatera något som inte tagits upp tidigare: Både i Skottet och Vråken är det samma ombildningskonsulter som anlitats, Ulf Bergdahl och Anders Berg från Berg Fastighetsjuridik AB. Företaget är även en av grundarna till ombildningskonsulternas branschorganisation SBB - en sammanslutning av tämligen ifrågasatta ombildningskonsulter som påstår sig verka för ombildningar "efter etikens alla regler".

Båda Skottets och Vråkens ekonomiska planer har även identiska intygsgivare samt har genomgått en varsin okulär icke jordabalksbaserad "besiktning" av samma besiktningsman.

Går båda dessa ombildningar igenom kommer konsulterna från Berg Fastighetsjuridik AB att vara nöjda efter stämman i Aspudden kvällen före julafton. Vem vill inte vakna upp på julaftons morgon i vetskap om att ha kammat in 2.375 000 kronor i ombildningsarvode? Efter att intygsgivare och besiktningsmannen fått sitt räcker det nog till tämligen hyfsade julklappar.

Pengar till jul är ju aldrig fel - särskilt inte när de är förtjänade enligt etikens alla regler.

lördag 11 december 2010

Ytterligare fyra år i Vilda Västern?


Måndag 13 december kl 12.00 kommer Stadshusets nya direktiv för ombildningar att klubbas. Därmed kommer vi hyresgäster att få veta vilka regler som ska gälla i ombildningscirkusen de närmsta fyra åren.

Men då blockpolitiken i Stadshuset är cementerad går det att läsa sig till vad som kommer att gälla redan nu. Det är bara att titta på några länkar:
Mötets föredragningslista Det handlar om punkt 6.

Koncernledningens tjänsteutlåtande. Där pratas det mycket om "blandade upplåtelseformer".
Koncernledningens direktiv där det är mer preciserat var ombildningarna tillåts fortsätta.

Några frågor bland många när man läst dessa dokument:

1. Hur kommer det sig att det, precis som inför den förra mandatperioden, framställs som att allmännyttans hyresgäster ska "ges möjligheten" att ombilda. Det har man haft i fyra år redan. De delar av allmännyttan som återstår är områden som antingen redan tackat nej (en eller flera gånger) till ombildning samt de områden där det inte ens funnits underlag för intresseanmälan. Ingenting övrigt har hänt.

2. Inga förändringar kring regelverket verkar vara aktuella. Det innebär att det väl dokumenterade fusket runt ombildningar som vi och många med oss både upplevt och KRÄVT ÄNDRINGAR AV ser ut att gälla fortfarande. Vi kan alltså förbereda oss på ytterligare fyra år av stadgemygel, fullmaktsfuskande, kollektivanslutna brf-medlemmar, skrupelfria ombildningskonsulter och intygsgivare med trovärdighet noll. Det är helt OK att fuska igenom en ombildning, i alla fall vad Stadshuset anbelangar. På något annat sätt går det inte att tolka den uppenbara oviljan till ett bättre regelverk.

3. I direktiven står att "genomförda ombildningar har medfört ett spritt ägande och mer blandade upplåtelseformer i flera stadsdelar". Om man med blandade upplåtelseformer menar att det bara skall finnas bostadsrätter och villor så har man sannerligen lyckats i stadsdelen Östberga. Där finns det nu, efter 4 års intensiv kampanj och en uppsjö skandalombildningar, knappt 12 % HR kvar, och ytterligare en fastighet är eventuellt på väg att ombildas.

4. Vidare kan noteras att inga förändringar finns vad gäller vilka områden som tillåts ombildas. I Stockholms innerstad, Hammarby sjöstad, Årsta och Liljeholmen är det stopp. Där finns å andra sidan inte mycket allmännytta kvar att ombilda. Men i annan redan hårt drabbad närförort som Aspudden, Östberga (12% hyresrätter) och Enskedefältet (20% hyresrätter) anser tydligen Stadshusets ledning att boendeformerna inte är tillräckligt blandade ännu.

DEN KAOTISKA FÖLJETONGEN OM SKOTTET FORTSÄTTER:
Brf Skottet på Södermalm lyckades efter många om och men, och på den fjärde utlysta köpstämman få ihop tillräckligt många fullmakter för en ombildning. Tydligen har mycket varit fel i underlaget, då ärendet gått till Tingsrätt. Nu verkar det stå klart att oegentligheter förekommit, men likväl försöker man få igenom en ombildning med hänvisning till en ogiltig köpstämma som genomförts nästan ett år efter att köpfristen gått ut.

Så här rapporterar en boende i Skottet:
"Nu kan vi i Skottet meddela att förlikningen mellan brf Skottet och oss är underskriven och inskickad till tingsrätten där brf Skottet medger talan. Södermalm har fått behålla ännu en hyresrättsfastighet, i alla fall som det ser ut idag.
Nu har vi tyvärr ännu ett slag att utkämpa. Sthlmshem har, enligt brf Skottets ombildningskonsult och advokat, muntligt lovat att brf att få köpa Skottet1 oavsett domen i tingrätten(!).

Sthlmshem dementerar inte heller detta påstående i en förfrågan, utan undviker att kommentera. Vi vet inte hur de har tänkt sig att kunna driva igenom ett köp mot tingsrättens dom.

Brf Skottet höll en köpstämma den 27 april i år (2010) och vi kan väl ana att de försöker att använda den som underlag för ett köp, (trots att stämman hölls nästan ett år efter betänketidens utgång och trots att inga fler förlängningar gäller i innerstaden) Vi får avvakta och ha ögonen öppna för vad de kan hitta på. Idag kan vi i alla fall andas ut efter att ha fått bekräftat att det inte fanns majoritet för köp på någon av alla de behöriga stämmor som brf skottet hållit. Stämman, som hölls i år, har vi av förklarliga skäl inte granskat.

Fortsättning följer.
"

Vad säger Stockholmshems ordförande Björn Ljung: Tänker man godkänna en köpstämma som hållits långt efter att köperbjudandet gått ut? Och i sådana fall - finns det några regler runt ombildningar över huvud taget?

tisdag 23 november 2010

I väntan på...vadå?Nätverket Rädda Linjalen ber om ursäkt att bloggen varit vilande ett tag. Det beror på flera orsaker. Dels en viss form av temporär utmattning, dels att vi på grund av höstens val inte riktigt vetat var landet legat.

Visserligen har vi fortsatt våra kontinuerliga möten för och i områden utsatta för omvandlingsförsök. Men mest av allt har det handlat om att försöka få reda på vad som kommer att gälla i framtiden.

Nu börjar dock förutsättningarna skönjas, och det ser inte ut som att den kommande mandatperioden kommer att bli någon vandring på en räkmacka för oss som anser oss ha valt vår boendeform.

För några dagar sedan gick M i Stockholms Stadshus ut med vilka de kommer att tillsätta i allmännyttans styrelser. Den är enkom nya namn, vilket man kan tolka som att att M i Stockholms Stadshus vill ha tämligen oerfarna styrelserepresentanter som blint följer Stadshusets order. Alliansen i Stadshuset har ett uttalat mål att omvandla lika många lägenheter som förra mandatperioden, det vill säga 30.000 totalt. Ombildningskonsulternas stadsfinansierade propagandacentral Bilda Bostad skall arbeta vidare med oförminskad styrka. Målet är att koncentrera omvandlingarna till Stockholms ytterområden.

Det kan tyckas märkligt minst sagt. Förra mandatperioden skulle ju hyresgästerna "ges möjlighet att äga sina bostäder". Samma sak gäller tydligen nu. Man kan ju fråga sig varför de som inte varit intresserade att göra det, trots att möjligheten funnits i fyra år, helt plötsligt skulle välja att göra det nu?

Vi hoppas dock att Stadshuset har lärt sig något om det uppenbara myglande och fuskande som varit väl dokumenterat, och som många med oss har krävt rättssäkra ändringar av regelverket till.

Innan vi får reda på detta, och Stadshusets mer konkreta planer att fortsätta häxjakten på oss hyresgäster gör vi en resumé av vad som hänt på sista tiden:

Det förra fastighetsdirektören i Stockholm, Torbjörn Johansson, som vi uppmärksammat tidigare, då han avslöjats med att fiffla till sig Skattepengar och därefter fått två miljoner i belöning (eller "avgångsvederlag") för det hela(!) har visat upp sådan högklassig korruption att både han och ledningen i Stadshuset förärats ett eget program av Uppdrag Granskning, som ni kan titta på HÄR.

Skandalföljetången Boultbee fortsätter. Den som anser att Stadshuset agerat ansvarsfullt måste ha blundat helt för det här skämtet till affär. En affär som drabbat medborgarna och småföretagarna i ett antal centrumanläggningar, som Stadshusledningen sprätte iväg utan att ens skriva något avtal om hur de skulle förvaltas. Stadshusledningen väljer nu att lägga på locket på affären och hålla tyst. Precis som vanligt när det gäller uppenbar misskötsel av gemensamma tillgångar.Vidare har stadshusledningen hjälpt just Boultbee att hitta (och godkänna) kryphål att slippa skatta vid försäljningar. Man upprepar även fortfarande mantrat om Odells favorit: ägarlägenheter

Vidare visar tidens tand på hur illa många bostadsrättsföreningar behandlar sina resthyresgäster. De guld, gröna skogar och "förbättringar" man lovat de boende visar sig ofta vara tomma ord. Här är ett exempel bland många.

Nätverket Rädda Linjalen växer, vi består nu av hyresgäster från olika områden i hela Stockholmsregionen. Vi kommer naturligtvis fortsätta att informera och hjälpa de som drabbas av fortsättningen på den här vansinniga cirkusen.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 17 september 2010

Inför valet: Vad partierna lovar, säger och gör...eller snarare ställer till med.


"Dialog med Stockholmarna" är knappast någonting som Joakim Larsson
gjort sig känd för tidigare - så det vore minst sagt ett nytt djärvt grepp.

Valet står inför dörren, och här i Stockholm är bostadspolitiken en viktig faktor för många när man ska välja var man lägger sin röst. Därför är det dags för oss i Rädda Linjalen att vakna upp efter sommarledigheten och göra en kort resumé av de senaste årens bostadspolitik, och vad som kan tänkas finnas bakom knuten i framtiden.

Vi vill betona att Rädda Linjalen är ett partipolitiskt obundet nätverk. Hos oss finns människor med olika åsikter och skilda partitillhörigheter. Dock är det svårt att blunda för att den senaste mandatperioden präglat våra liv på ett synnerligen påtagligt sätt. När det gäller situationen för oss som valt hyresrätt som boendeform är det nästan en underdrift om vi påstår att åren 2006-2010 varit en katastrof. En katastrof regisserad av ledningen i Stadshuset.

I synnerhet för de av oss som år 2006 lade våra röster på det nuvarande styret i Stockholms Stadshus är besvikelsen stor. Många är upprörda över att deras fria val av boendeform körts över av rent politiska beslut. Beslut som dessutom fattats av de egna - de som säger sig värna om individens fria val. Många har vädrat bitterhet över att de politiker som hävdar att just politiker inte skall styra människors liv gjort just detta på ett väldigt påtagligt sätt.

Under mandatperioden har 22.000 av våra gemensamt ägda kommunala lägenheter sålts ut. Det totala antalet hyresrätter har, för första gången någonsin, minskat. Det betyder givetvis att de hundratusentals människor som står i bostadskön fått ett ännu sämre utgångsläge. För särskilt utsatta grupper, som studenter och ungdomar, har chansen till en bostad för en rimlig hyra blivit ännu sämre under den gångna mandatperioden.

De få nybyggnationer som gjorts ligger på en hyresnivå som är på tok för dyr för de flesta av oss. Behovet av hyresrätter till en rimlig hyra tycks vara omättligt, och det parti som sätter upp ambitionen att bygga ett nytt miljonprogram har många röster att vinna. Här har de rödgröna lagt fram förslag för att lindra bostadsbristen. Vad det nuvarande styret har för planer är mer diffust, problemen skall lösa sig själva på något sätt om man bara släpper marknaden fri - ungefär så verkar resonemanget gå.

På grund av den sittande regeringens slopande av byggnadsstödet för nybyggnation av hyresrätter har byggandet minskat avsevärt. Detta har givetvis även negativa effekter på arbetslösheten och samhällsekonomin i stort. Varför man valt att göra detta är en gåta för många, för några positiva effekter av detta beslut är svåra att hitta. Länsstyrelsens rapport om bostadsläget i länet (LÄNK) är allt annat än uppmuntrande läsning.

För oss alla som är eller har varit utsatta för de senaste årens dokumenterat oseriösa och rättslösa ombildningscirkus är det naturligtvis viktigt att ta reda på hur partiblocken ställer sig till fortsatt utförsäljning av allmännyttan. Ska det som många upplever som ren terror från ombildningskonsulter, Stadshusledning och påstridiga grannar få fortsätta en mandatperiod till?

När det gäller ombildningar går det att få ett rakt och enkelt svar: Den nuvarande borgerliga majoriteten vill fortsätta utförsäljningarna, den rödgröna oppositionen vill stoppa dem. Klara besked för en gångs skull.

När det gäller byggandet lovar alla partier ett ökat byggande. För att underlätta detta krävs hjälp från riksdag och regering. Här talar de rödgröna om att återinföra byggnadsstödet och införa möjligheter till ROT-avdrag för hyresfastigheter. Alliansen har sagt nej till båda dessa förslag.

Nybyggnationen skall domineras av hyresrätter anser de rödgröna, medan det nuvarande styret vill ha "blandade boendeformer" - vilket brukar betyda att största delen av det som byggs blir bostadsrätter. SR:s rapportering från en debatt i ämnet hittar du HÄR.

Allianspartierna, med Kristdemokraterna i spetsen, talar sig fortfarande varma för de s.k. ägarlägenheterna. Idén är lägenheter som ägs helt och hållet, som kan hyras ut hur som helst - i stort sett helt utan regelverk. Dessa lägenheter är tillåtna redan nu, men resultatet kan inte betecknas som annat än ett stort fiasko då nästan inga ägarlägenheter bildats. Det finns helt enkelt inget intresse för bostadsformen som sådan.

Sveriges Radios rapportering om hur partierna ställer sig i bostadsfrågan hittar du HÄR.

I måndags var några av oss uppe i Stadshuset för ett samtal med folkpartiets borgarråd Lotta Edholm. Där förklarade vi vilka negativa konsekvenser som en ombildningsprocess ofta har i bostadsområden som berörts av dem. Vi hoppas att hon inte bara såg ut som att hon lyssnade, utan att hon faktiskt lärde sig en del av hur verkligheten kan se ut.

Ska ombildningarna fortsätta, vilket de lär göra vid en borgerlig valseger, är det viktigt att processerna åtminstone går demokratiskt till. Där har de senaste åren bjudit på otaliga skandaler och rättsövergrepp som ni bara behöver skumma i den här bloggen för att konstatera. Lotta Edholm fick även ett nytt fräscht exemplar av våra förslag på förbättrat regelverk vid ombildningar. Vi hoppas att Lotta läser skrivelsen och tar våra argument på allvar.

Journalisten Kent Wärne har skrivit boken "Du nya sköna hem" om utförsäljningen av allmännyttan. En både informativ och skrämmande läsning som vi starkt kan rekommendera. Boken kan beställas exempelvis HÄR. Borgarrådet Lotta Edholm fick även ett exemplar av boken. Vi uppmanar Lotta att läsa den, göra om och göra rätt.

Vad vi slutligen kan konstatera är att bostadspolitiken i Stockholm aldrig har skötts sämre än under de fyra senaste åren. Det började med Kristina Alvendals pinsamt klantiga och ideologiskt grundade försäljning av centrumanläggningar och bostäder till riskkapitalbolaget Boultbee. Det har fortsatt med ytterstadsborgarrådet Joakim Larssons ambition att aktivt verka för att sälja ut så mycket av allmännyttan som möjligt.

Joakim Larsson har hela tiden viftat bort kritik och blundat för bondfångarmetoder, lögner och bedrägligt beteende hos hans kompisar bland de ombildningskonsulter som täljt guld med fällkniv på dessa ombildningar. Han har kategoriskt nonchalerat kritik, inte velat ha kontakt och vägrat att ta debatt med oss som drabbats av Stadshuset härjningar. Enligt Joakim har allt gått till som det ska, hur mycket oegentligheter som än varit dokumenterade och hur många personliga tragedier det än inneburit.

Vi är som sagt ett politiskt neutralt och ideologiskt blandat nätverk. Men det betyder inte att vi tänker hålla tyst med kritik av de som gjort sig förtjänta av den. Bostadspolitiskt kan nuvarande Stadshusledning inte få annat än underkänt, med ett stort minus i kanten.

Extra ironiskt blir det när hela Stockholm är tapetserat med Joakim Larssons valaffisch, med texten: "Staden ska utvecklas i dialog med Stockholmarna". Det vore onekligen ett monumentalt lappkast av Joakim Larsson om det ligger något i påståendet. Vi har sökt dialog med honom i flera år. Han har aldrig visat sig intresserad av att ha någon.

Joakim Larsson är hjärtligt välkommen att ha dialog med och ta lärdom av vårt nätverk. Här finns människor från hela Storstockholm med stora erfarenheter av utförsäljningarnas konsekvenser. Rädda Linjalen kommer att fortsätta att rapportera och sprida information om vad som händer runt ombildningar och andra frågor som rör hyresgästerna i Stockholm.

Som sagt, söndagen 19 september är det val. Vi i Rädda Linjalen vill att alla ska gå efter sin egen övertygelse, men för att travestera på en annan gammal valaffisch - "Gärna en röst - men först ordentlig information".

Det hoppas vi att ni fått med detta. Följ nu ditt hjärtas röst!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

lördag 19 juni 2010

Möt SBB - Etikens apostlar bildar branschorganisation


Ombildningskonsulter är ett egendomligt släkte, vilket är konstigt eftersom precis vem som helst kan kalla sig ombildningskonsult.

Det krävs med andra ord ingen examen eller formell utbildning. Det existerar inga licenser för ombildningskonsulter, och man kan i och med det inte heller bli varnad, prickad eller mista sin befogenhet att utöva yrket.

Du som läser det här kan själv bli ombildningskonsult genast om du vill. Låter det konstigt? Vänta bara, det kommer mera.

Vi som har erfarenhet av ombildningscirkusen har med egna ögon sett många av dessa konsulters härjningar, tomma löften, glädjekalkyler, generalfullmakter, stadgemygel och reklam för Bluestep. Regelverket är lika med noll och toleranströskeln för "misstag" är hög.

Nu har ett gäng av dessa konsulter låtit utse sig själva som branschorganisation. Under namnet Sveriges Bostadsrättsombildare (SBB) har man börjat ge sig in i debatten. Målet är naturligtvis att det ska bli ännu mindre kontroll och ännu lättare att forcera igenom ombildningar och, naturligtvis, tjäna pengar.

I en debattartikel i SvD (SE LÄNK) håller man en uppvisning i att (på klassiskt konsultmanér) tolka världen och samhället. Dessa konsulter vill naturligtvis framstå som att de agerar för den lilla människans väl. Ja, det är ett rent ideellt kall att vara ombildningskonsult kan man få intryck av - i såväl denna debattartikel som i materialet man öser över hyresgästerna i områden under ombildning.

Enligt SBB innebär en ombildning "positiva effekter inte bara för grannsämjan i fastigheten utan för hela närområdet". Med tanke på att flera av SBB:s grundare var den bidragande orsaken till att förvandla hela Dalen-området till ett väl dokumenterat kaos är det bara ett av många citat som mest är ofrivilligt komiska.

Det vi tänkte koncentrera oss på i den här bloggen är dock artikelns slutstycke. Där står följande:
"Liksom de flesta andra vill också vi ha ett Sverige och ett Stockholm med blandade boendeformer. Bostadsrätter, givetvis korrekt ombildade efter etikens alla regler, är en naturlig ingrediens i en sådan blandning."

Med tanke på hur en del av artikelns undertecknare fortfarande härjar runt i innerstaden är pratet att värna om blandade boendeformer komplett motsägelsefullt. Men det allra märkligaste är att just dessa personer framställer sig själva som garanter för "etikens alla regler".

Vi har hört många omdömen fällas om de här konsulterna, och vi har mött många som haft erfarenheter av deras verksamhet, men inte en enda gång har vi hört någon referera till begrepp som "etik". Nej, det brukar ärligt talat ofta handla om raka motsatsen.

En stor brist i regelverket är att en ombildningskonsult aldrig har något juridiskt ansvar, vare sig för ombildningen, besiktningen, köpstämman eller granskningen. Skulle fusk uppdagas faller alltid ansvaret på en, ofta okunnig, Brf-styrelse. Därför tänker vi inte anklaga någon av artikelförfattarna för oegentligheter, men vi kan klart konstatera att samtliga varit inblandade i ombildningar där fusk förekommit. Låt oss beta av artikelförfattarna en och en. Följ bara länkarna. Here we go:

Anders Berg, vars företag Bergs fastighetsjuridik bl.a. agerat konsult på en köpstämma som underkändes för fusk med fullmakter. Först försökte Berg skylla den förfalskade fullmakten på "någon på nej-sidan" (SE LÄNK), vilket låter minst sagt märkligt. När det blev alltför genant gjorde Berg därför en pudel och skyllde på Brf-styrelsen i stället (SE LÄNK).

Jan Bjurfors driver firman Bjurfors Thörner som varit något av en följetong när det gäller "kreativa" ombildningar. En gjordes utan att alla boende ens var medvetna om saken (SE LÄNK 1 och LÄNK 2). Vidare har företaget varit inblandade i flera omstridda ombildningar i Dalen, bland annat där firmans representant Rikard Johansson medverkat till att klubba igenom en köpstämma med friserade resultat i efterhand (HÖR RADIOINSLAG eller LÄS ARTIKEL). Detta är dock bara ett litet axplock. En av Bjurfors Thörners ombildningar är för tillfället uppe i som mål i Södertörns Tingsrätt.

Petter Brolin är i full fart just nu. I kvarteret Brinckan Lehusen lockades hyresgästerna bl.a. med frysta hyror, något som varken Petter eller Brf-styrelsen har befogenhet att lova. Tidigare har Petter varit i hetluften på flera sätt, bland annat har han varit omskriven för röstköp (SE LÄNK) och varit konsult på en köpstämma som klandrats och fällts i tingsrätt för röstfusk (LÄS DOMEN). Petter Brolin har även predikat för Bilda Bostad SE LÄNK och försöker just nu, med lock, pock och hot om hyreschock, att ombilda kvarteret Piskan på Söder (SE LÄNK).

När köpstämman i kvarteret Piskan ajournerades härom veckan drog sig inte ens Petter Brolin att delge röstresultatet till den tänkta huvudbanken (Nordea på Rosenlundsgatan), och övertyga antällda på banken att ringa och försöka övertala de som röstat nej. Med löften om lån och en god affär agerade till och med personalen i denna bank hantlangare åt SBB:s ordförande Petter Brolin. Tycker någon att detta tillhör "etikens alla regler"?

Björn Isaksson driver firman Isaksson & Partners, som bland annat höll i den här märkliga ombildningen (SE LÄNK). Isaksson & Partners agerade även ombildningskonsult för kvarteret Svärdet 9 (SE LÄNK) som efter köpstämman är föremål för klander i Stockholm Tingsrätt.

Torsten Kai Larsen är ett välbekant namn i ombildningskretsar, inte minst i Dalen, där ombildningsförsöket i Kastanjegården blev något av det absolut mest "nyskapande" som skådats (SE LÄNK). Efter sex(!) köpstämmor förklarade Torsten kvarteret ombildat (SE LÄNK) men efter viss granskning uppdagades fullmaktsfusk (LÄS ARTIKEL eller SE TV-INSLAG).

Efteråt startade en riktigt ruskig häxjakt (SE LÄNK) som man inte ska klandra Torsten för, men det säger en del om SBB:s prat om "positiva effekter för grannsämjan". En annan bedrift är att Torsten blivit stämd av en bostadsrättsförening som han själv varit ombildningskonsult åt (LÄS DOM). Han blev dock frikänd. En konsult har ju som sagt inget juridiskt ansvar.

Björn Olofsson har bl.a. agerat konsult för en omstridd ombildning i Hagalund (SE LÄNK). Ombildningen underkändes p.g.a. att föreningen använt sig av ogiltiga stadgar gällande fullmakter. Givetvis fick man möjlighet att hålla ny köpstämma. Inför den fick man och först igenom stadgarna och sedan köpet - men någon vidare grannsämja verkar det inte vara direkt (SE LÄNK).

Ja - roligare läsning än man hittar på de här länkarna har man ju sett, och frågan är om den självutnämnda branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsombildare är rätt människor att sätta agendan för vad som är etik och demokrati? Vi tycker inte det. Ärligt talat har vi aldrig sett en så oetisk bransch som just ombildning av fastigheter.

Nog behövs det ändrade regler alltid. Vi har länge hävdat att fusk är alldeles för utbrett (SE LÄNK) och att de som måste stävjas med tydligare regler är just ombildningskonsulterna, som har satt i system att utnyttja brister i lagstiftningen.

Så glöm SBB:s snack om blandade upplåtelseformer, etik och samhällsnytta. Man vill göra det lättare för sig att tjäna pengar. Punkt slut.

SBB:s orförande Petter Brolin visar organisationens verkliga syfte när han protesterar mot oppositionens förslag om 75% majoritet vid ombildningar.
"Oppositionens förslag får sannolikt till följd att det kommer att fortsätta genomföras ombildningar i de mest attraktiva områdena i de centrala delarna av storstäderna, medan det är betydligt svårare att få igenom ombildningar i förorter".
Läs hela artikeln (HÄR).

Ännu en liknande artikel i SBB:s av egenintresse drivna kampanj hittar man i Aftonbladet måndag 28 juni. Läs artikeln HÄR eller via länken:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article7363920.ab

Just det. "Få igenom" var ordet. Det är det som grundarna av SBB ägnat sig åt länge nog nu, att använda vilka metoder som helst för att "få igenom" ombildningar. Vare sig de varit odemokratiska eller vanskliga för hyresgästerna - huvudsaken är att konsulterna "får igenom" sin ombildning. Därpå tar man sina pengar och lämnar ödet i händer på oftast okunniga människor, men det är någon annans problem - och pengar luktar inte.

Så ser verkligheten ut, och nämn inte ordet "etik" i sammanhanget tack!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

måndag 7 juni 2010

Ombildning eller missbildning - snurrigt värre i Propellern


Undertecknad har varit hyresgäst hos AB Familjebostäder Stockholm sedan mars 2003. I slutet av 2007 skickades ut en förfrågan om intresset för ombildning från hyresrätter till bostadsrätter i fastigheten Propellern 13 på Bergsundsgatan 7. Jag sa mig vara intresserad efter att ha uttryckt kritik mot initiativtagarna till Brf på två möten.


Vid det senare mötet valdes jag in i bostadsrättsföreningens styrelse. Under de närmaste åren blev jag mer och mer säker på att inte mycket gick till på ett korrekt sätt och min kritik i ärendet är i korthet (läs en mer utförlig förklaring VIA DEN HÄR LÄNKEN:


• Ett stort antal som röstat ja vid köpstämman - närvarande eller via fullmakt - bor inte i fastigheten, men är folkbokförda på adressen. Kontrollen av andrahandsuthyrning samt tomma lägenheter tycks vara mycket bristfällig hos Familjebostäder AB.


• Familjebostäders handhavande av ett uppsagt hyreskontrakt för en lägenhet i fastigheten (mer om det HÄR).


• Under min tid i styrelsen fattades få verkliga beslut, förutom formalia och val av Isaksson & Partners som ombildningskonsult. Under 2008 hölls sju styrelsemöten och under 2009 hölls inga styrelsemöten.


• Då ombildningskonsulten enbart erhåller arvode om "affären går i lås" tycks de i samråd med resten av styrelsen aktivt medverkat till att personer som inte bor i huset kunnat rösta - på köpstämman eller via fullmakt.


• Eventuellt jäv då det föreligger ett samarbetsavtal mellan Newsec och Isaksson & Partners.


I efterhand har jag också upptäckt att den nyregistrering av BRF Propellern 13 som skickades in och registrerades av Bostadsverket 2008-01-29 (den blev även godkänd trots att den saknar datum) finns min namnteckning och namnförtydligande med. Det är inte problemet, jag skrev under men namnteckningarna är också bevittnade - av två personer som definitivt inte fanns inte i rummet när jag skrev under.


Det nämnda är en radanmärkning men för den som är intresserad och vill veta mer om en ombildningsprocess som definitivt inte gått korrekt till kan läsa Ombildning eller missbildning via DEN HÄR LÄNKEN:


Micke Linderoth, hyresgäst och fd styrelseledamot i Brf Propellern
Bergsundsgatan 7, Stockholm

lördag 8 maj 2010

Bilda Bostad glädjer sig åt det lilla...


Folkets jubel visste inga gränser i Tensta efter befrielsen...

Först av allt vill vi gratulera bostadsborgarrådet Joakim Larsson, som just vunnit en hård och medveten kamp om att lyckas ombilda någonting i ytterstaden. Det har varit en lång, fiaskoartad och till synes hopplös uppgift, då intresset har varit minst sagt svalt att ombilda slitna miljonprogramsområden med stora behov av underhåll.

Till sin hjälp har Joakim bland annat haft det av Stadshuset finansierade Bildabostad.se. Ett projekt där vi skattebetalare pumpat in försvarliga summor som använts till hårt vinklad marknadsföring med avsikt att övertala hyresgäster att ombilda.

Välkända profiler inom begreppet "nyskapande ombildningar", som ombildningskonsulterna Petter Brolin och "den goda etikens fanbärare, Torsten Kai Larsen har engagerats (och naturligtvis fått betalt) för att, som det heter, sprida information om fördelarna med att ombilda. En av dessa fördelar är naturligtvis att herrar Brolin och Kai Larsen får betalt en gång till om de lyckas.

Intresset har dock, för att uttrycka sig diplomatiskt, varit ljumt. Hyresgästerna har vare sig velat, kunnat eller haft råd att ta över dessa miljonprogramsområden och de renoveringsnotor som skulle varit den självklara följden.

Nåväl. Efter tre svåra år, sju sorger och åtta bedrövelser lyckades Joakim och hans kollegors stenhårda lobbyarbete att pressa igenom den allra första ombildningen i stadsdelen Tensta. Media kontaktades, och TV4 hade antingen nyhetstorka eller var skyldig någon i Stadshuset en tjänst.

En triumfatorisk Joakim Larsson åkte genast ut och överlämnade nycklarna personligen till en brf-ordförande, som särskilt ville poängtera att han hoppas att hyresgästerna kommer att slänga mindre skräp nu när ombildningen är ett faktum.Det måste ha varit roligt för Joakim att åka till Tensta den här gången. I alla fall jämfört med när han, tillsammans med den numera på grund av förskingring avskedade fastighetsdirektören Torbjörn Johansson, tillgrep polis för att utrymma och riva RINKEBYHUSET. Strax efteråt avslöjades Joakims parti med att ha ägnat sig åt OMFATTANDE VALFUSK, bland annat just i Tensta/Rinkeby.

Alltnog. Tillbaks efter ombildningsfirandet i Tensta satte sig Joakim ner i ren eufori och BLOGGADE om "blandade upplåtelseformer". Av någon mystisk anledning är dessa blandade upplåtelseformer betydligt mindre väsentliga ju närmare stadskärnan man kommer. I synnerhet PÅ NORR MÄLARSTRAND och andra ställen där Joakims partikollegor i Stadshuset bor. Där hjälper Joakim gärna till med att radera ut de sista resterna av allmännyttan.

Projektet Bilda Bostad har kostat oss skattebetalare i Stockholm stora summor. Riktigt hur mycket är svårt att få reda på, men redan i mitten av 2007 hade Bilda Bostad sponsrats med 12 miljoner av våra skattepengar. Låt oss höfta till med att den summan stigit till mellan 20-30 miljoner så här tre år senare.

Har man trots denna massiva apparat för ombildningspropaganda bara lyckats få hyresgästerna att ombilda ett(1) enda önskvärt område måste projektet bara kunna betecknas som en ren katastrof, både för initiativtagarna och skattebetalarna. Hade det inte varit bättre att GE bort kvarteret i Tensta till hyresgästerna? Det hade visserligen kostat lite mer, men tänk vilken massa besvär man hade sluppit!

...men allt är ju relativt. Tycker man att Bilda Bostads resultat ser illa ut så finns det andra projekt där utfallet bara kan betecknas som monumentalt uselt. Till dessa exempel kan vi utan tvekan räkna in Mats Odells skötebarn ägarlägenheter. Något som enligt ministern själv skulle vara den ultimata lösningen på bostadsbristen. Hur kunde ingen förklara, men beslutet om ägarlägenheter drevs igenom, "to the sound of one hand clapping" som det heter.

Och verkligheten? Jo, enligt DEN HÄR ARTIKELN så byggdes det år 2009 sex stycken, vi upprepar: SEX stycken ägarlägenheter. Och nu pratar vi inte om Stockholm, utan om hela Sverige!

Ja, våra folkvalda politikers härjande i bostadsmarknaden lär bli föremål för både granskningar, utredningar och doktorsavhandlingar i framtiden, det är ett som är säkert. Fullt målmedvetet har man agerat för att den senaste mandatperioden med all säkerhet varit den enda epoken i staden Stockholms historia där antalet hyreslägenheter de facto har minskat! Med tanke på hur befolkningen samtidigt ökat måste det ses som en bedrift med allt annat än omsorg av medborgarna som främsta syfte.

Men vi skall inte knussla och vara småsinta. Trots det gigantiska slöseriet med allmänna medel som Stadshuset, av rent ideologiska skäl, öst över Bilda Bostad är vi ändå lite glada för Joakim Larsson skull - och vi hoppas att det kommer att slängas mindre skräp i Tenstas trappuppgångar efter bostadsborgarrådets historiska triumf!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 30 april 2010

Korruption - nej, inte i Sverige inte...


Även om Rädda Linjalen blogg har tagit en smärre paus ska ingen tro att anledningen är brist på saker att belysa. Tvärtom. Omvandlingssituationen i Stockholm blir ständigt mer bisarr. Vi har länge efterlyst stadshusets vilja att ta itu med det utbredda fusket runt ombildningar, men bostadsborgarrådet Joakim Larsson och hans kollegor upprepar sitt mantra om att "allt går rätt till" trots att det uppenbart är rent struntprat.

Bostadsborgarrådet och ombildningskonsulterna hänvisar ständigt till sin skenmanöver av "oberoende granskare" i form av juristfirman Kilpatrik Stockton. Såvitt vi vet har Kilpatrik Stockton aldrig haft något att anmärka på, inte på en enda köpstämma. Inte ens i de fall som i efterhand underkänts vid granskning eller klandrats med hänvisning till oegentligheter.

Trots att ledningen i Stadshuset flera gånger fått frågan om den "oberoende granskarens" uppgifter och befogenheter har de aldrig gett något tydligt svar. Någon granskning av fullmakter, rösträkning och röstlängd verkar i alla fall inte ingå i granskarens uppgifter - och då kan man ju fråga sig vad det egentligen är för mening med att de närvarar alls. En granskare som inte har till uppgift att granska känns lite onödigt, minst sagt.

Även om Rädda Linjalen är ett uttalat opolitiskt nätverk kan vi inte blunda för om Stadshusets makthavare är del av en kultur där fusk tolereras. Att just bostadsborgarrådets eget parti, Moderaterna, har avslöjats i en omfattande härva av valfusk i Stockholm ger alla indikationer på att det inte ligger högst upp på partiets agenda att följa demokratiska spelregler.


Att fusket varit både utbrett och långvarigt gör ju inte saken bättre:

...och att man även polisanmäler den som påtalar fusket tyder på bristande ambitioner att ta tag i själva problemet.

Med detta facit i hand är det kanske inte så konstigt att människorna i Stadshuset tycker att "allt går rätt till" runt ombildningar. Toleransnivån för mygel verkar betydligt större än viljan att stävja det.

Våra krav på TYDLIGARE REGLER runt ombildningar har Stadshusets ledning hittills inte brytt sig om. Nu ställer även Miljöpartiet SNARLIKA KRAV. Ledningen i Stadshuset stoppar huvudet i sanden likt rädda strutsar och gör sitt bästa för att förtränga både ombildningsfusket och röstmyglandet i de egna leden.

NEWS UPDATE:

En köpstämma i kvarteret Stören 15 på Södermalm har underkänts av Familjebostäder på grund av falsarium, det vill säga att Familjebostäder anser att röstunderlaget innehöll felaktiga fullmakter. Stadshusets "oberoende granskare" har såvitt vi vet inte haft några synpunkter dessförinnan. Köpstämmans resultat underkändes av bostadsbolaget, vilket tyder på viss skärpning av granskningsrutinerna hos Familjebostäder. Betyder det att saken är klar? Absolut inte. Samma ombildningskonsult och samma styrelse är fria att hålla ytterligare köpstämmor. Att en köpstämma underkänns för fusk betyder bara ett "aja baja" - sedan är det fritt för samma människor att försöka igen.

I kvarteret Skottet på Södermalm gillar man köpstämmor. Trots att man hållit fem stämmor, varav den senaste ligger i tingsrätten för klander om oegentligheter, hade man i förra veckan den SJÄTTE köpstämman.

Då tiden för anbudet gick ut för tio månader sedan är denna stämma helt meningslös - men uppenbarligen finns det folk i kvarteret som tycker att det är så roligt att samla fullmakter att man velat hålla ännu en köpstämma för sitt eget höga nöjes skull. Läs om bakgrunden till stämmorna i Skottet HÄR och läs Rädda Flygarens analys av den senaste stämman HÄR

Sex köpstämmor var precis så många man kallade till i ett av Stockholms mest dokumenterade skandalombildningsförsök på Kastanjegården i Dalen. Fem gånger blev det nej, och den sjätte stämman underkändes på grund av felaktiga fullmakter.

Nu tänker Kastanjegårdens omtvistade ombildningskonsult, Torsten Kai Larsen starta en intresseorganisation (SE LÄNK) för ombildningskonsulter. Organisationens mål är, enligt Torsten Kai Larsen själv, att "införa god etik i branschen"(!). Att ombildningkonsulter ofta saknar etik är vi redan varse, och det är bra att till och med Torsten Kai Larsen har kommit till den insikten. Vi ser gärna att ombildningskonsulter lär sig vad etik innebär. Frågan är bara hur lämplig initiativtagaren själv är att ta sig an uppgiften. Inte minst med tanke på de allt annat än etiska metoder han själv har använt sig av, både i Dalen och på andra ställen.

I den hårt debatterade fastigheten på Norr Mälarstrand, som ombildades trots att det stred mot Stadshusets egna direktiv, bor minst tre personer i stark maktställning i Stockholms fastighetsbransch. En är moderat stadsråd, en annan är VD för ett av Stadshusets anlitade värderingsbolag och en tredje är enligt bolagsregistret VD för Newsec Sverige AB - det företag som håller i Stockholms stads samtliga värderingar av kommunalt ägda fastigheter.
Läs en av många artiklar i ämnet HÄR.

Hur har dessa tre fått sina hyreskontrakt? Med tanke på hur lång kötid det lär behövas för att komma över en allmännyttig paradvåning på Norr Mälarstrand känns det som en väldigt konstig slump om alla dessa tre fått sina lägenheter på ett korrekt sätt. Kan det verkligen ha gått juste till? Det tror inte vi. Genom portalen BYGG FRAMTIDEN har frågan om hur de fått sina hyreskontrakt ställts till Svenska Bostäders ordförande Joakim Larsson, som ju lär kunna ta reda på saken...om han vill. Han har dock inte velat svarat på frågan. Inte på någon annan fråga heller för den delen.

I vilket fall är det underhållande att gå in på BYGG FRAMTIDEN, titta på frågorna som politikerna undviker, och fylla på med sina egna undringar.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

onsdag 14 april 2010

Tungan på vågen bor inte här!Dagens Nyheter, SVT och de allmännyttiga bostadsbolagen bekräftar idag vad vi redan har påpekat alldeles för länge: Det finns ett utbrett fuskande med otillåtna andrahandsuthyrningar och därmed också brott mot mantalsskrivningslagarna. Se ABC-nytts inslag här ovanför.

"Fyra av tio lägenheter hyrs ut i strid mot lagen. Det är det svarta facit efter att de tre tyngsta bolagen inom allmännyttan i Stockholm gjort en specialgranskning."
LÄS HELA DN-ARTIKELN HÄR

Skulle dessa 40% av allmännyttan frigöras skulle det betyda massor för att korta Stockholms bostadskö. I stället har Stockholms Stadshus valt att låta dessa kontraktsinnehavare, som alltså inte ens bor i sina lägenheter, ingå i röstunderlaget vid ombildningar - trots att detta strider mot folkbokföringslagen §7 (SE LÄNK).

Vi citerar lagtexten: "En person anses vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Den som därigenom kan anses vara bosatt på fler än en fastighet anses vara bosatt på den fastighet där han sammanlever med sin familj eller med hänsyn till övriga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist."

För att få rösta på en köpstämma skall man inneha förstahandskontrakt, vara medlem i brf och vara mantalsskriven i lägenheten - men för att vara mantalsskriven i en lägenhet krävs alltså att man också skall bo i den. Detta struntar både ombildningskonsulter och Brf-styrelser kategoriskt i.

Ett illa dolt faktum är att många kontraktsinnehavare i allmännyttan håller på sina kontrakt, trots att de inte bor i sina lägenheter, ofta i hopp om att den aktuella fastigheten skall ombildas.

Med andra ord: Köpstämmornas vågmästare bor i allmänhet någon annan stans! I kvarteret Linjalen fann vi mängder av sådana exempel. I princip alla dessa röstade ja via fullmakt på köpstämman.

Kontentan är alltså att mängder av ombildningar har avgjorts genom röster som rimligtvis inte borde ingå i underlaget. Ombildningskonsulter och Brf-styrelser har, ofta helt öppet, satt i system att blunda för brott mot folkbokföringslagen. Man har uppmanat kontraktsinnehavare bosatta på andra ställen att skenskriva sig tillfälligt på dagen för köpstämman, och ett otal sådana exempel kan verifieras där dessa röster varit helt avgörande vid köpstämmor.

Det är minst sagt makabert när ombildningskonsulter och Brf-styrelser öppet uppmanar till brott mot folkbokföringslagen, för att med detta fiffel som underlag påverka köpstämmornas utfall. Som ett av många exempel tar vi en ansvarig Brf-styrelse för en köpstämma på Södermalm som just nu ligger i klander. På deras hemsida går att läsa:

"Det saknar betydelse för den juridiska bedömningen hur personerna bor i sina lägenheter, om de äger villor eller andra fastigheter någon annanstans eller andra omständigheter, så länge de t.ex. är folkbokförda på lägenheten."

Som en direkt fråga till de ansvariga i Stadshuset undrar vi om det var på dessa grunder man menade att Stockholmarna "skulle erbjudas möjligheten att äga sina bostäder"? Skulle inte ombildningarna vara till för de hyresgäster som faktiskt bor i sina lägenheter? Som det fungerar nu känns ombildningarna mest ämnade åt de kontraktsinnehavare som redan har annat boende och vill göra sig en hacka på ett kontrakt som de enligt allmännyttans regler skall ha lämnat tillbaks.

Det kan i alla fall inte vara meningen att ombildningar görs med syfte att amortera av villalånet för människor som tjyvhållit på ett hyreskontrakt? Är det meningen att ombildningsfrågan skall avgöras av "grannar på distans"? Så bakvänd ser sanningen ut, tyvärr.

Men trots allt är allmännyttans självinsikt om sakernas tillstånd ett litet steg i rätt riktning. Vi hoppas på att bolagen fortsätter att granska problemet och inser dess omfattning och betydelse för röstutfallet i mängder av ombildningar. Vi uppmanar även allmännyttan att så fort som möjligt frigöra dessa lägenheter och därmed göra bostadskön betydligt kortare. Vad väntar man på?

Vi utgår också ifrån att de allmännyttiga bolagen beaktar §7 i folkbokföringslagen när man granskar stämmoresultat och röstlängder från köpstämmor i fortsättningen. Där har man varit på tok för släpphänta under alldeles för lång tid.

...eller har Stockholms Stadshus AB och de allmännyttiga bostadsbolagen en helt egen folkbokföringslag? Ibland är det inte utan att man undrar...

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 2 april 2010

Stadshusets slumrande äventyr i overkligheten


Ända sedan maktskiftet i Stockholms Stadshus 2006 har Joakim Larsson och hans bundsförvanter arbetat hårt på att decimera Stockholms allmännytta så mycket det bara går. I princip alla metoder har varit tillåtna, och en uppsjö av exempel på solklart fuskande, mutande och mer eller mindre bedrägliga påtryckningar har påvisats. Joakim Larsson har suttit med hästlapparna på, envist förnekat alltsammans och låtit fusket passera.

Man har även satsat tiotals miljoner på projektet Bilda Bostad. Där har man anlitat skandalomsusade ombildningskonsulter som Torsten Kai Larsen och Petter Brolin att propagera för samma ombildningar som de själva tjänar miljoner på.

Att bygga en kommunalt finansierad propagandaapparat på människor som Torsten Kai Larsen och Petter Brolin är magstarkt bara det, då de båda varit inblandade i ombildningar med dokumenterat fusk. Att bådas ombildningar även varit föremål för rättegångar har inte hindrat det kommunala projektet Bilda Bostad från att fortsätta anlita dem. Hur kan det komma sig?

Resultatet av Bilda Bostads marknadsföringsdrive i förorterna har dock uteblivit. Intresset för att ombilda allmännyttan, i synnerhet i miljonprogramområden i förorter, är så lågt att det måste betecknas som en katastrof för Joakim Larsson. Man erbjöd alla som ville att ombilda, och den stora majoriteten var helt enkelt inte intresserad.

I stället har bieffekterna av ombildningsförsöken dominerat. Det vet inte minst vi i Rädda Linjalen, som fått ta emot hundratals telefonsamtal och mail från människor som upplever sig sitta i en förödmjukande och hjälplös gisslansituation. Vi vet hur det känns, för vi har själva varit där. Tiotusentals Stockholmare har fått erfarenheter de gärna hade varit utan på grund av mer eller mindre oseriösa ombildningsförsök.

Riktigt tröttsamt blir det när fler och fler exempel radas upp på hur illa det slår. Fusk, påtryckningar, fiffel och mobbing har blivit vardagsmat. Ännu ett exempel på detta hittar man HÄR. En artikel om hur skattebetalarnas tillgångar förskingras KAN LÄSAS HÄR och ännu ett exempel på hur Stadshuset ser mellan fingrarna på oäkta bostadsrättsföreningar hittar man PÅ DEN HÄR LÄNKEN.

I det sista exemplet är det ett hus på Norr Mälarstrand som Stadshuset låter ombilda tvärtemot sina egna riktlinjer. Som av en händelse heter en av de ombildande hyresgästerna Per Wesslau(m), suppelant i Stockholmshems styrelse SE LÄNK

Vi tänker inte anklaga någon direkt, men visst är det lustigt hur det hela tiden slumpar sig så att begreppet korruption dyker upp i tankarna för den som lägger ihop två och två?

En empatiskt tänkande människa skulle inse fakta vid det här laget. Stockholms innerstad har blivit betydligt mer segregerad sedan Stadshuset började kölhala allmännyttan. I förorterna är det annorlunda. Man har erbjudit folket att ombilda, och folket tackade nej. Intresset för att köpa 50 år gamla orenoverade miljonprogramhus i förorten var och är obefintligt. Inte ens fusk hjälpte i de flesta fall. Folk tackade nej ändå. Men Joakim Larsson verkar inte vara den sortens politiker som tycker att han behöver lyssna på de människor som inte tycker som han själv. Stadshusstyret är fast beslutet att tvinga in människor i skuldfällan, vare sig de vill det eller inte.

Med den envishet som bara dårar och ombildningsfundamentalister besitter deklarerar nu Joakim Larsson att Stadshusets lekstuga med våra gemensamma tillgångar skall fortsätta. I förorterna skall de t.o.m. intensifieras om alliansen vinner nästa kommunalval. Nu är Joakim Larsson inne på att införa ägarlägenheter. En boendeform som en enig skara fackmän beskriver som en idiotisk idé. En boendeform som skulle innebära kaos och splittring i redan befintliga bostadshus. År 2009 hade bara 17 ägarlägenheter registrerats i hela Sverige, det säger väl det mesta om hur smart Joakim Larsson nya idé är.

Att prata om att splittra upp allmännyttans bestånd till att delvist bestå av ägarlägenheter visar bara att man blankt struntar i konsekvenserna för våra gemensamma bostadsbolag. "Det låter precis som situationen i Ryssland", sa en bekant som tillbringat några år där, och som kan berätta om en bostadsmarknad i kollaps. Är det situationen i Ryssland som Joakim Larsson på fullaste allvar tycker att vi ska ta efter?

På fredagen uttalade sig Joakim Larsson i radio Stockholm. Mitt i all ofrivillig humor säger han faktiskt en sak som är riktigt vettig. I slutet av inslaget hävdar han att:
"Ett område ska innehålla olika upplåtelseformer så att människor som har olika önskemål, bakgrund och möjligheter. Att alla kan bo på samma ställe. Kan man inte ombilda så är det viktig att man bygger och se till att det finns olika typer av boenden nära varandra."
Nej, det är inte vi som skrivit fel i första meningen. Han säger faktiskt så.

LÄS HÄR eller LYSSNA HÄR

Just det. Klokt talat. Äntligen, Joakim Larsson! Det är det vi har hävdat hela tiden, att Stockholms katastrofala bostadspolitik beror på att det byggs på tok för lite. Anser man att det finns för få bostadsrätter i förorterna är det vettigt att bygga sådana, inte att ombilda de hyresrätter som finns. På samma sätt borde staden se till att det byggs hyresrätter i områden med få sådana.

Situationen har varit akut länge, och tvärtemot vad fastighetsbranschen hävdar vore det, i vilket fall för allmännyttan, en alldeles utmärkt affär att utöka antalet hyresrätter. Allmännyttan är en lysande affär för Stockholms Stad, och att avyttra den är ingenting annat än ekonomisk idioti med drivkraft från Stadshusstyrets politiska dogmer.

Vidare bör man sätta hårdare tryck på närkommuner som Nacka, Täby, Danderyd och Lidingö att bygga fler hyresrätter. Som det ser ut nu agerar dessa kommuner som bostadspolitikens Vellinge, kommuner som inte ens tar ansvar för sina egna innevånares behov av tak över huvudet - vilket naturligtvis belastar hyresmarknaden i Stockholm ytterligare.

Skulle en bråkdel av de pengar som Förbifart Stockholm beräknas kosta läggas på bostadsbyggande så skulle man göra staden och dess innevånare en betydligt större tjänst än det vore att bereda möjligheter för ökad massbilism och långpendlande.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 21 mars 2010

Allmännyttan vräks ut, och människorna med den


Ombildningscirkusen är en föränderlig värld, och även om vi som är ordentligt insatta i turerna nästan slutat att förvånas över uppfinningsrikedomen när det gäller mygel, fusk och odemokrati händer det nya saker hela tiden. Därför är det dags för en liten uppdatering på nyhetsfronten.

Något som börjar dyka upp nu, och som vi säkert kommer att få se betydligt mer av, är hur ombildade fastigheter försöker att göra sig av med sina resthyresgäster. Trots löften om guld, gröna skogar, frysta hyror och förnämlig förvaltning brukar verkligheten te sig betydligt bistrare i många fall.

Vi har tagit upp ombildningen i FÄLTÖVERSTEN tidigare. Sist vi gjorde det handlade det om att Brf Fältöversten ville CHOCKHÖJA HYRORNA för resthyresgästerna. Nu tar man ännu ett steg, och VRÄKER FÖRSKOLAN på Fältöverstens gård. Lite märkligt kan tyckas, särskilt som samma förskola stolt presenteras i hart när varenda säljannons i ett kvarter där omsättningen av boende verkar vara stor. Att daghem, förskolor och föräldrakooperativ lever farligt vid omvandlingar är väl belagda fakta, och här visar Brf Fältöversten med sällan skådad tydlighet sin attityd till samhällsansvar.
Fler skriverier om Fältöverstens dagis hittar du här:
Länk 1
Länk 2
Länk 3

Här på Linjalens gård har vi sex olika förskolor, och dessa var en stor anledning för oss att motverka ombildningen av kvarteret. En stor del av barnen på dessa förskolor lever i familjer som bor i bostadsrätter som antingen gjort sig av med sina förskolor eller aldrig haft några. I ombildningarnas värld finns ingen plats för barn...och knappast för några andra svaga gruppen heller.

Vidare en rapport från den bisarra följetongen i KVARTERET PISKAN på Söder, där en stadgemässigt illegal styrelse försöker driva igenom en ombildning på ett i det närmaste parodiskt dåligt sätt. Nu har ombildningskonsulten Galären hoppat av, då det visat sig att föreningen juridiskt sätt inte ens existerar. Någon heder har ändå till och med en del ombildningskonsulter.

Nu trodde väl alla att saken skulle vara klar och ombildningen avblåst - men döm om vår förvåning när en ny ombildningskonsult kliver in på banan. Och inte vilken konsult som helst, utan Petter Brolin - en konsult känd från både press (SE LÄNK) och radio (SE LÄNK) och vars ombildningsmetoder både behandlats och fällts i tingsrätt (SE LÄNK).

Petter Brolin får nära till Piskan från kvarteret Brinckan Lehusen, där han också agerar ombildningskonsult för ett större bostadsområde. Tveksamma hyresgäster i Brinckan Lehusen erbjuds hjälp med att flytta av Petter, som har den något förvirrade sloganen "Makten åt folket! Vi ombildar allmännyttan" både i sina utskick i Brinckan Lehusen och NÄR HAN ANNONSERAR i Fria Moderata Studentförbundets tidning. Givetvis är denna sköna slogan komplett med en illustration av en knuten näve!

Att betrakta Stadshusets politiserade principförsäljningar av allmänt ägda fastigheter som någon slags folklig resning förutsätter en väldigt fri tolkning av begreppen, och vi är många som undrar vad denna slogans upphovsman kan ha rökt innan han kläckte idén. Petter Brolins aktuella bravader refereras dock bäst av hyresgästerna i de områden där han härjar - så besök gärna bloggsidorna hos PISKAN och BRINCKAN LEHUSEN.

Här i Linjalen är vi inte avundsjuka, vare sig på dagiset i Fältöversten eller de boende i Piskan och Brinckan Lehusen. Här i Linjalen pågår just nu omfattande underhållsåtgärder, och på fredag kommer en flyttbil hit från Pärongården i Dalen. Vi vill passa på att hälsa Stefan och hans familj hjärtligt välkomna till Linjalen - även om OMSTÄNDIGHETERNA till flytten lämnar MYCKET ÖVRIGT ATT ÖNSKA

Johan Johansson / Rädda Linjalen

tisdag 9 mars 2010

Solidaritet - en bristvara


Linjalens samlingslokal är just nu utlånad som tillfällig evakueringslokal till hyresgästerna i ett hus i närheten som drabbats av lägenhetsbrand. Branden började i morse och en person har omkommit. Resten av hyresgästerna måste tillfälligt evakueras på grund av kraftig rökutveckling.

Det är svårt att låta bli att tänka på vad som skulle hänt ifall någon av fastigheterna, Linjalen eller den brandhärjade, hade varit ombildad. Vart tar de boende i en ombildad fastighet vägen i en sådan här situation? Här i Linjalen skulle vi knappast ha ingått i något nätverk som solidariskt skulle öppnat upp dörren för drabbade närboende. Frågan är ens om vi skulle haft vår samlingslokal kvar om Brf Linjalen hade lyckats omvandla området.

Nu tillhör båda fastigheterna Stockholmshem, och då ligger hjälpen nära till hands för vår gemensamma förvaltare. I en ombildad fastighet är det med andra ord inte bara inre underhåll, byte av vitvaror m.m. man går miste om. Det är även ett nätverk av hjälp och solidaritet grannar emellan som försvinner.

För att undvika raljerande kommentarer redan i nu vill vi upprepa ordet solidaritet. Vi vet att det är ett skällsord i många ombildarkretsar, men vi i Rädda Linjalen tycker att det är viktigt. Smaka på ordet. Solidaritet. Det betyder att man hjälper varandra - en alltför bortglömd aktivitet som rimligtvis borde ses som en mänsklig plikt.

NEWSFLASH:
Solidarisk kan man knappast kalla den bostadsrättförening i vardande som ändrar i sina stadgar så att ett obegränsat antal massfullmakter kan användas - av precis vem som helst! Däremot är det alltför vanligt, särskilt i fallen där ombildningskonsulter som Bjurfors & Thörner är inblandade. Kvarteret Måttbandet på Söder blev, tyvärr, ännu ett exempel på detta manipulerande med stadgar.

Konsultfirman Bjurfors & Thörner börjar bli en följetong på den här bloggen, och det har sina orsaker. I Dalen har deras konsult Rikard Johansson varit väldigt uppfinningsrik när han cashat in pengar genom väldigt märkliga ombildningsförfaranden.

Hos Måttbandet gick Rikard Johansson rutinmässigt tillväga. I samband med ett möte fick hyresgästerna DET HÄR sköna informationsbladet. Det kan tyckas vara en ganska bisarr läsning som det är svårt att hitta sakligheten i. Hur någon kan gå på det är svårt att begripa, men tyvärr ser konsulternas "information" ofta ut på det här sättet. Efter detta vidtog ett regn av fullmakter över fastigheten. Hyresgästerna uppmanades fylla i fullmakter innan de undersökt om de fått lån och innan någon ekonomisk plan presenterats. Givetvis var besiktningen en bristfällig okulärbesiktning, en s.k. "syn", där besiktningsmannen avskrivit sig från allt ansvar.

Enligt gängse ombildningstrend lockades kvarvarande hyresgäster också med frysta hyror i tre år. Därefter kuppades nya stadgar igenom som tillåter att precis vem som helst kunde komma in från gatan och representera ett obegränsat antal fullmakter på köpstämman (se §38 i stadgarna). Den som använder massfullmakterna kan med andra ord vara en helt okänd människa som inte ens är medlem i bostadsrättsföreningen. Demokrati, någon?

Den ekonomiska planen gjordes tillgänglig kort tid före stämman, precis som vanligt. Då hetsen och påtryckningarna var stora, kombinerat med minimal tid att sätta sig in i och diskutera den ekonomiska planen bidrog detta nog till att Rikard Johansson, enligt sina rösträknares uppgifter, gick iland med ännu en ombildning av allmännyttan. Med tanke på ränteläget ser däremot konsultens kalkyler på boendekostnader redan ut att vara färdiga för papperskorgen. Många besvikna hyresgäster i Måttbandet ser naturligtvis fram emot en ordentlig granskning av resultatet.

Ordentliga granskningar från bostadsbolagen, framför allt när det gäller mantalsskrivningsbrott och otillåtna andrahandsuthyrningar, skulle överhuvud taget vara ett nytt och välkommet inslag i denna uppenbart korrupta omvandlings-såpa.

NEWSFLASH 2:
Betydligt bättre gick det för våra vänner i kvarteret ROTEMANNEN i Bagarmossen. Efter att ha suttit som gisslan i en omvandlingsprocess i tre(!) år hölls den definitiva köpstämman måndagen 8 mars.

Precis som här i kvarteret Linjalen har Nätverket Sälj inte Rotemannen gjort allt för att sprida information och hålla öppna diskussioner om en omvandlings för- och nackdelar. Resultatet? Runt 40% av hyresgästerna röstade ja till ombildning. Trots att Brf Rotemannen hade möjlighet att hålla ännu en köpstämma insåg ombildningskonsulten det omöjliga i att ens manipulera fram ett ja till köp. Konsulten i fråga skall ha heder av att därmed avblåsa ombildningsförsöket.

Med andra ord, precis tvärtemot vad Brf Linjalen och deras ombildningskonsult Landahl Öhman valde att göra hos oss. Vi fick istället sitta på halster, utan underhåll, i ytterligare ett halvår för att en handfull medlemmar och ett skämt till styrelse skulle genomföra ännu en totalt meningslös köpstämma där resultatet var klart redan på förhand. Brf Linjalen kostade oss hyresgäster, i och med detta fåniga tilltag, flera miljoner i uteblivet underhåll.

Det Brf Linjalen ägnade sig åt mellan april-augusti var ett stort svek mot alla grannar i kvarteret, och det är också därför som Rädda Linjalen vidhåller kravet på att föreningen måste läggas ner. Brf Linjalen har enligt oss agerat på ett sådant oseriöst sätt att man aldrig någonsin kommer att ha något förtroende hos en majoritet av hyresgästerna i kvarteret.

Johan Johansson / Rädda Linjalen