fredag 29 maj 2009

Styrelsen och "demokratigruppens" obefintliga kommunikation


"Demokratigruppen" och DERAS BREV har inget som helst samband med styrelsen, hävdar Fredrik Åhlen, som svarar på "demokratigruppens" hemliga telefonnummer. Så här skriver han på jasidans blogg: "Vill vara tydlig med att dokumentet som delades ut lördagen den 23:e maj inte har någon koppling till BRF-styrelsen mer än att vi bor i samma område och har vissa saker gemensamt som respekt för våra grannar".

Hur "demokratigruppen" kunnat skicka ut dokumentet från köpstämmans justeringsman vill man inte svara på, men det är ett internt dokument som bara delgivits brf Linjalens styrelse, Stockholmshem och Landahl Öhman.

Johanna Hampinen i Brf Linjalens styrelse förnekar även hon något samband mellan styrelsen och "demokratigruppen". Nej nej, styrelsen har absolut ingenting med "demokratigruppen" eller deras förehavanden att göra.

Då Fredrik och Johanna bor ihop känns dessa förnekanden ganska långsökta. Talar de sanning måste det vara tyst runt matbordet hos Fredrik och Johanna, väldigt tyst.

Vi har därför flera gånger ställt dessa frågor till Johanna och Brf Linjalens styrelse. Vi väntar fortfarande på svar:
 • Ska vi tolka det så att demokratigruppen verkar helt fristående från Brf Linjalens styrelse?
 • Ska vi tolka det så att styrelsen inte informeras om demokratigruppens aktiviteter?
 • Tar styrelsen avstånd från demokratigruppens anklagelser att aktiva i Rädda Linjalen arbetar med hot, förtryck och angiveri?
Att dessa gäng samtidigt uppmanar oss att ta miljardlån och framställer Brf Linjalen som ansvarstagande hyresvärdar är en annan sak värd att fundera lite över.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

lördag 23 maj 2009

"Demokrati" och verklighet enligt Brf-styrelsen


Jaha, så har ännu ett utskick trillat ner i brevlådan. Den här gången kommer det från Brf:s styrelses utsedda "demokratigrupp". Då det innehåller väldigt grova anklagelser mot Rädda Linjalen, enskilda hyresgäster och Hyresgästföreningen är det bäst att bemöta det - även om det innebär att sänka sig till en fruktansvärt låg nivå.

Börja med att titta på sidan 1 (LÄNK), så tar vi det punkt för punkt:

*"Informationen Rädda Linjalen inte vill att du ska få":
Vi har ingenting emot information. Bara den är sann. Brf-styrelsen och "demokratigruppens" anklagelser har ingenting med sann information eller demokrati att göra.

*"Nu blir det marknadshyror":
Det som ligger på förslag är en uppdaterad förhandlingsordning utan innehåll. Inga siffror eller procenttal förekommer, utan först ska saken utredas och förhandlas. Var Brf Linjalen har hittat sin framtida skrämselhyra kan man bara gissa. Den finns i vilket fall inte hos hos Hyresgästföreningen eller någon annan förhandlingspart.

Inget riksdagsparti förespråkar "marknadshyror". Vad t.ex. Moderaterna tycker om hyrorna kan ni läsa PÅ DEN HÄR LÄNKEN

Vad som orsakat innerstadsföreningarnas upprop är en intern differentiering av hyrorna beroende på läget. Sådant förekommer redan sedan flera år. För 2009 betydde det att en normal trea fick c:a 25 kronor högre hyra än i ytterområdena. Att hyrorna enligt Brf Linjalen kommer att öka med 25% de närmaste fyra åren är kvalificerat strunt och spekulationer. Redan idag betalar innerstaden 19% högre hyra än i ytterområden. Hyresdifferentieringen finns med andra ord redan, hyrorna för de närmsta två åren är redan förhandlade, men Brf Linjalen väljer att måla upp ett orealistiskt skräckscenario om hyror i brist på andra argument för att omvandla till bostadsrätter.

Undrar någon vad som händer med hyrorna i framtiden är det bättre att fråga oss, som har insyn i arbetet med hyressättningen och driver ett träget arbete för att hålla hyrorna nere. Fakta är bättre än gissningar och skräckpropaganda.

Innerstadsföreningarnas upprop, som Brf upprepade gånger har tapetserat kvarteret med, består av farhågor när modellen skissades upp. Dessa skall nu förhandlas och utredas i lugn och ro. Precis som i alla förhandlingar målas scenarier och deras konsekvenser upp. Brf själva har t.ex. ett flertal gånger hävdat att priset på Linjalen är "åt helvete för högt" för att få ner priset. Detta har man misslyckats med, och nu beskrivs samma pris helt plötsligt som det "klipp" det inte är av samma Brf.

*"Angiverier, hot och förtryck":
Här riktar Brf Linjalen flera väldigt grova anklagelser mot oss som vi inte ens tänker bemöta. Folk i området känner oss, och vet att det inte är vi som står för det biten i kvarteret. Vad gäller de s.k. "angiverierna" är det bara köpstämmans justeringsman som fullgjort sin uppgift. För att rösta på en köpstämma skall man ha kontrakt, medlemsskap i brf, vara skriven i lägenheten och ha sin normala dygnsvila där. Därför har justeringsmannen krävt ett förtydligande av Stockholmshem och den ansvarige i brf Linjalen, dvs styrelsen.

*"Rösta utan att vara rädd"
Absolut - och respektera det NEJ som de som inte väljer att rösta avlägger! Vi har fått ett flertal telefonsamtal från grannar som utsatts för påtryckningar av styrelsemedlemmar i brf Linjalen. Andra har fått höra att de blivit uteslutna ur brf för att de valt att inte rösta ja på köpstämman. Rädda Linjalen har alltid gjort allt för att sprida fakta och alltid respekterat våra grannars ståndpunkt. Vi har t.o.m. hjälpt grannar att bli medlemmar i brf. Att brf kastar sten i glashus och anklagar andra för saker man själv sysslar med har Rädda Linjalen blivit vana vid. Tyvärr.

*"Underhåll"
Då flera av oss sitter i samrådsmöten med Stockholmshem har vi fått väldigt klar information om att vi går miste om underhåll pga ombildningsförsöken. Bara i år handlar det om miljontals kronor i uteblivet underhåll som Stockholmshem hänvisar direkt till Brf Linjalen. 2002-2006 gjordes bl.a. väldigt omfattande underhållsarbeten på gården och fasaderna. Delar av vad vi går miste om i år har vi redan redovisat I TIDIGARE BLOGGAR.

*"Missbruk av våra pengar"
Det blir lite komiskt att "demokratigruppen"/Brf Linjalen påstår att "våra gemensamma pengar missbrukas" då nästan ingen av dem betalar medlemsskap i Hyresgästföreningen. Återigen: Inte ett öre av vår lokala Hyresgästförenings pengar har bekostat vare sig trycksaker eller något annat. Att påstå att Rädda Linjalen skulle "förtrycka" hyresgäster är, återigen. en väldigt grov anklagelse. Eftersom det är jag som fått diplom av HGF för mitt "arbete för hyresrättens bevarande" är det förmodligen mig man anklagar. Då skulle jag gärna vilja veta vari detta "förtryck" ligger?

Vidare undrar vi följande saker om brf:s styrelse och deras "demokratigrupp":

 • Hur kommer det sig att Brf:s styrelse och deras inre krets utsett ett antal grupperingar, bland annat denna "demokratigrupp" utan att vare sig fråga, förankra eller berätta detta för sina medlemmar? Är det särskilt demokratiskt?
 • Varför träder ingen i denna "demokratigrupp" fram med namn och står för dessa påståenden?
 • Varför har "demokratigruppens" telefon ett hemligt nummer?
 • Om man nu, som man skriver, är "mot förtryck och förföljelser, för demokrati" - varför riktar man då ogrundade anklagelser anonymt?
 • Och, framför allt - Varför respekterar varken Brf:s styrelse eller deras "demokratigrupp" det demokratiska resultatet på köpstämman 2 april?
 • ...och varför är man knäpptyst om det man borde diskutera: De fantastiska fördelarna med en ombildning? Ska hyresgästerna ta miljonlån och köpa bostadsrätter för att Brf tycker att Rädda Linjalen är dumma?
Johan Johansson / Rädda Linjalen

onsdag 20 maj 2009

Ibland skriver blogginläggen sig själva


Tryck på den lilla bilden eller på DEN HÄR LÄNKEN för att läsa insändaren. Den berättar det som majoriteten av hyresgästerna i kvarteret Linjalen, och tusentals andra som är utsatta för ombildningsförsök, känner just nu.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

måndag 18 maj 2009

Medlemsinflytande - Nej tack!


Brf Linjalens styrelse fortsätter att ha möten med sin speciellt utvalda inre krets av okritiska bostadsrättsivrare. Styrelsen planerar fortfarande att driva igenom ännu en köpstämma - tvärtemot sina egna löften både FÖRE och EFTER köpstämman 2 april. I denna lilla inre krets råder full aktivitet - men i övrigt har styrelsen ingen som helst dialog med sina medlemmar.

I dagarna kommer Brf att kalla till sitt årsmöte, som skall hållas onsdag 3 juni kl 19.00 i aulan på Åsö. En anledning till att det varit så tyst om mötet är att styrelsen velat undvika att få in motioner från medlemmarna. En seriös förening hade naturligtvis i god tid meddelat medlemmarna om sista dagen att lämna in motioner, men detta undviker Brf Linjalen.

Men några medlemmar har redan lämnat in en motion där man kräver att Brf Linjalen omedelebart drar tillbaks sin intresseanmälan för köp. Denna motion kommer Brf Linjalen vara tvungen att behandla, och därför har man redan nu börjat sprida fullmakter för röstning på årsmötet. Att styrelsen föreslår att motionen ska avslås bekräftar bara att det är styrelsemedlemmarna själva som tagit initiativ till ännu en köpstämma.

Rädda Linjalen uppmanar alla Brf-medlemmar som vill ha ett stopp för den här odemokratiska fortsättningen av ombildningsförsöket att gå på stämman 3 juni och rösta för att ombildningen ska ta slut. Vi förmodar att det finns otaliga medlemmar i Brf som tycker att det demokratiska beslutet som fattades på köpstämman 2 april skall respekteras. Röstas motionen igenom får vi alla en lugnare sommar, och det finns visst hopp om att det går att förhandla tillbaks en del av det underhåll som ställts in på grund av styrelsens initiativ att förlänga obildningsprocessen. Alla Brf-medlemmar som anser att MAN SKA HÅLLA SINA LÖFTEN har nu möjlighet att visa det.

I övrigt är det inget nytt under solen från Brf. Någon ny ekonomisk plan är inte aktuell. Inte heller tänker man göra den utlovade seriösa besiktningen av fastigheten. I stället lägger man sin energi på att förtala Rädda Linjalen och Hyresgästföreningen.

Brf Linjalens nya ordförande Eva Fee har anklagat Rädda Linjalen i media för att ha "trakasserat" de boende i kvarteret. Brf-förespråkare har satt upp förfalskade brev, som man själva undertecknat med styrelsemedlemmar i Hyresgästföreningens lokalavdelningar, där man målar upp skräckscenarier om marknadshyror. Citat lösryckta ur sitt sammanhang. Dessa förfalskningar kommer Rädda Linjalen och Hyresgästföreningen att återkomma till.

Vidare har styrelsemedlemmar i Brf Linjalen anklagat lokala hyresgästföreningen för att stänga ute Brf Linjalen från samlingslokalen. En ren lögn som vi förutsätter att styrelsen tar offentligt avstånd ifrån. Mycket av det som händer nu känns så moraliskt, juridiskt och demokratiskt tvivelaktigt att vi inte vill sänka oss till nivån att bemöta det. Vi utgår ifrån att våra grannar ser igenom dessa desperata försök att ombilda till varje pris, och att medlemmar i Brf visar civilkurage och markerar detta på Brf:s årsmöte 3 juni.

Annelie Morey / Räddda Linjalen

lördag 9 maj 2009

Linjalen åter utan underhåll på grund av Brf Linjalen



Både Rädda Linjalen, Hyresgästföreningen och många boende i området har ett flertal gånger krävt att Brf Linjalen återtar sin intresseanmälan för köp. En av anledningarna är kvarterets behov av underhåll. Ett underhåll vi inte kan få förrän brf’s intresseanmälan dras in.

Det har Brf inte gjort – tvärtom har styrelsen, trots löften om motsatsen, samlat underskrifter för en extrastämma. Resultatet blir att styrelsen, samt ett mindre antal grannar som till varje pris förespråkar ombildning, håller resten av oss i kvarteret på halster och motverkar att fastigheten får det underhåll den behöver.

Det senaste samrådsmötet med Stockholmshem hölls torsdag 7 maj. Resultatet blev ännu en tid utan löpande underhåll som förvaltaren direkt hänvisar till Brf Linjalens vägran att lägga ner ombildningsförsöket.

Här följer en lista på vad Stockholmhem planerat att göra i området under 2009, som vi nu går miste om:

 • Renovering och målning av entrépartier och portar
 • Renovering och översyn av tvättstugor
 • Översyn och förbättring av belysning på gården och i entréer
 • Byten av blandare och kranar i badrum
 • Renovering av nödutgångar
 • Byten av lås i fastigheten, inklusive lägenhetsdörrar
 • Spolning av stammar vid behov

Vi som sitter i dessa förhandlingar blir naturligtvis frustrerade över att, för tredje året i rad, inte kunna komma någonvart p.g.a. ombildningsförsöket. Att brf-styrelsen samtidigt anklagar oss som förhandlare och Stockholmshem som värd för saker som är direkt orsakade av dem själva känns minst sagt makabert. Hade man varit anständigt demokratiska hade man hållit sitt löfte och lagt ner försöket – men Brf Linjalens styrelse visar inte sina grannar denna hänsyn.

Sensmoral: Det räcker med 27 personer, d v s knappt 6 % av hushållen, för att kräva en ny köpstämma trots att bara 43 % av de boende röstade för en ombildning i april. Denna handfull människor har nu, fullt medvetet, sett till att samtliga hyresgäster i kvarteret gått miste om välbehövligt underhåll värt flera miljoner. Varje enskild undertecknare och styrelsemedlem i denna lilla minoritet har redan nu kostat oss hyresgäster avsevärda belopp.

Detta är det fjärde ombildningsförsöket av vårt kvarter. Varje gång det sker görs ett totalt investeringsstopp i Linjalen. Det är en del i det köperbjudande som brf Linjalen accepterar. Man kan i realiteten se att detta inneburit många års indraget underhåll för oss hyresgäster. Varje gång ombildningen avvärjts har Stockholmshem satsat stora summor på området. Uppgrävningar av gården, renovering av garaget, byten av fönster- och balkongfogar mm.

Sett tillbaks på detta och tidigare ombildningsförsök har Brf Linjalens verksamhet varit en oerhört kostsam historia för oss som bor här. Nu tillkommer ännu ett sjusiffrigt belopp, enbart på grund av styrelsens barnsliga vägran att respektera demokratisk tagna beslut.
Rädda Linjalen anser att det är lågt. Riktigt lågt.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

torsdag 7 maj 2009

Rädda Linjalen prisat!


Då detta är det hundrade blogginlägget från Rädda Linjalen ska vi börja med lite positiva nyheter:

På Hyresgästföreningens årsmöte för fullmäktige Region Stockholm tilldelades Rädda Linjalen Hyresgästföreningens diplom i guldkategorin för "en ovärdelig insats för hyresrättens bevarande". Vi tackar för uppskattningen, hoppas vi gjort oss förtjänta av den och lovar att vårat arbete kommer att fortsätta med full styrka tills Brf Linjalen fåfänga ombildningsförsök är avblåst en gång för alla.

Rädda Linjalens blogg har i dagsläget haft 43.000 besök av 23.000 unika besökare. Bloggen läses av människor i hela landet som är utsatta för ombildningsförsök. Den sprider även information till såväl media och politiker. Många människor i svåra situationer hör av sig till oss, och vi gör förstås vårt bästa för att hjälpa och stötta alla så gott vi kan.

När vi startade vårt arbete hade vi ingen aning om hur utbrett problemet runt ombildningar är. Nu vet vi bättre. Visserligen blir man då och då smått deprimerad när man konstaterar vilken demokratisk härdsmälta omvandlingscirkusen kan vara - men det ger oss också motivation att kämpa vidare. Det kommer vi att göra - både för människorna i vårt kvarter och på andra ställen.

Det enda livstecknet från Brf är det nu ganska uttjatade "information kommer inom kort". Man har ännu inte tillfrågat sina medlemmar om någonting eller hållit något allmänt möte efter köpstämman 2 april.

Däremot har man haft slutna möten för utvalda medlemmar med åsikter som överensstämmer med styrelsens. Vad det säger om föreningsdemokratin i Brf Linjalen är upp till var och en att tolka.

Annars kan alla och envar konstatera att t.o.m. tidningarnas ekonomisidor har börjat nyktra till i sin syn på banklån. Ni hittar några exempel här:

För att försäkra sig om tillräckliga marginaler i sin ekonomi måste bostadsköparen i sina kalkyler räkna med avsevärt högre räntenivåer
, menar SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR


Riksbankens historiska räntesänkning får en liten inverkan på bolånemarknaden.Experterna tror att priserna på bostäder faller - i flera år framöver.
- Riksbanken håller bostadsmarknaden under armarna just nu. Man skjuter de fallande bostadspriserna framför sig. Jag tror bostadspriserna faller cirka 20 procent innan de bottnar om 3till 5 år.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Rädda Linjalen hoppas att även Brf vaknar upp, inser hur verkligheten ser ut och inser det meningslösa med att fortsätta att driva ombildningsförsöket vidare.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 1 maj 2009

Det stora sveket – nytt öppet möte


Så har det bekräftats. Smusslandets tid är över.
På BRF:s hemsida (se skärmdump) har styrelsen nu gått ut med information om att man kommer att hålla en andra köpstämma i slutet av augusti.

Därför har Rädda Linjalen ett öppet möte för alla boende i kvarteret
kl 18.30
nu på söndag den 3:e maj

i kvarterslokalen, Åsögatan 79.

På hemsidan skriver brf Linjalen bl.a: ”Besvikelsen är stor bland våra medlemmar, men ännu större är vreden över den hätska och osakliga(?) propaganda som bedrivits av en del av våra motståndare. Därför har många medlemmar hört av sig till styrelsen och krävt en ny köpstämma. Då det handlar om fler än vad som krävs enligt stadgarna måste vi genomföra en och vi har beslutat att hålla den i slutet av augusti.

Brf’s styrelse väljer alltså att bryta de löften man tidigare givit vid möten med lokala hyresgästföreningen, på bomöten, i utskicket den 19/2 och i media om att respektera köpstämmans resultat från den 2 april. I DN 3 APRIL betonar ordförande Anders Werkö: ”att styrelsen för föreningen inte kommer att ta några som helst initiativ för att hålla en ny köpstämma”.

Visst, det räcker teoretiskt med att 10 % av brf’s medlemmar kräver en extra köpstämma men i praktiken blir det ogenomförbart utan stöd av den sittande styrelsen. En seriös styrelse skulle välja att avgå i ett sådant läge.

Rädda Linjalen har fått bekräftat att styrelseledamöter aktivt sökt upp medlemmar i brf för att få dessa att skriva på en lista där man kräver ännu en köpstämma. Det arbetet startades upp redan någon dag efter köpstämman. Utåt ska det se ut som att styrelsen inte är inblandad utan att det handlar om krav från "gräsrötterna". I praktiken har det hela tiden varit styrelsen som drivit en kampanj för att få till en andra köpstämma.

I nuläget har brf bara 270 hushåll som medlemmar och det krävs 310 röster för att få igenom en ombildning. Det betyder att 27 medlemmar i Brf, med styrelsens goda minne, kan ta hela kvarteret som gisslan fram till 1 september och se till att vi inte får något underhåll från Stockholmshem under 2010.

Alla de 261 hushåll (57%) som valt att bojkotta eller inte rösta på stämman nonchaleras helt av styrelsen. Denna syn på demokrati är synnerligen anmärkningsvärd.

Någon möjlighet att få 67 % av hyresgästerna på Linjalen att rösta för en ombildning på en andra köpstämma finns inte. Det fattades över 100 JA-röster den 2 april. Styrelsens beslut om en andra köpstämma lär uppfattas som en ren hämnd på den stora majoritet av hyresgästerna på Linjalen som valt att säga ett klart NEJ till ombildning av kvarteret.

I Rädda Linjalen respekterar vi att det finns de som har en annan uppfattning än vi vad gäller en eventuell ombildning av vårt kvarter, och kommer alltid att betrakta dem som goda grannar.

Vad vi däremot aldrig kan respektera är de brf-anhängare som fullständigt öppet visar sitt förakt både för det demokratiska beslut som togs den 2 april och för de hyresgäster som står bakom. Ett förakt som framförallt riktar sig mot våra äldre som nästan enhälligt röstade mot en ombildning.

Det som nu hänt visar att botten aldrig tycks vara nådd när det gäller brf-styrelsen och deras mest fanatiska anhängare.

Rädda Linjalen kommer inte vila förrän ombildningsförsöket är helt avblåst.
Nu finns det fler skäl än någonsin att flagga grönt utanför fönster och balkonger.

Olof Fryklöf / Rädda Linjalen