torsdag 27 november 2008

Sänkt kreditvärde

SBAB är den kreditgivare som valts vid en ombildning av Linjalen. Nu har SBAB fått sitt kreditvärde sänkt från A-1+ till A-1. Om inte SBAB ägdes av staten skulle betygen bli ännu lägre.

Det är mycket som händer på finansmarknaden just nu. SBAB har förlorat i trovärdighet och får därigenom dyrare upplåningskostnader, något som ger kunderna högre räntor.

Bland aktuella bolåneräntor i dagsläget kan nämnas Salus Ansvar där räntan på det tvååriga bolånet är 4,54 mot 4,80 hos SBAB. Ett lån bundet på fem år kostar 5,10 hos Skandiabanken medan räntan är 5,35 hos SBAB (Pengar 24). Osäkerheten om SBAB:s framtid, ska bolåneinstitutet säljas eller inte, gör att SBAB får betala mycket för att låna pengar på kreditmarknaden. En kostnad som vältras över på bolånekunderna. Det skriver Dagens Industri (DI).

Samtidigt kan det vara intressant att titta tillbaka och se hur räntan har legat de senaste 15 åren. Vad är egentligen ett normalt ränteläge?

Det onormalt höga ränteläget är ett argument för att låna upp en utjämningsfond som är planerad i kalkylen för Linjalen. För att göra det möjligt för hyresgästerna att ombilda fastän ränteläget är alldeles för högt för att det ska vara attraktivt. Men vad är då ett normalt ränteläge? Här kan du se hur det förändrats över de senaste femton åren.


Länk till artikel i Dagens Industri
Länk till artikel i Pengar 24

Inga kommentarer: