torsdag 31 december 2009

Gott nytt år!


Rädda Linjalen vill tacka för ett händelserikt år och önska alla ett gott nytt 2010. Tack även till alla er som dök upp på vårt knytkalas och gjorde det till en sådan trevlig kväll.

2009 var svettigt, men roligt och lärorikt. Vi har gjort vad vi kunnat för att på ett informativt och konkret sätt sprida kunskap och nyheter om vad som hänt under ombildningsraseriet som råder i Stockholm. Förutom det rent faktamässiga runt ombildningarna har det varit viktigt att belysa de sätt som ombildningarna har skötts av ombildningskonsulter, brf-styrelser och politikerna i Stadshuset. Det är lätt att bli missmodig när man får uppleva den rättsröta och utbredda korruption som ofta råder i ombildningscirkusen.

I somras gav vi ut broschyren FRITT FRAM FÖR FUSK där vi kräver ändrade regler vid ombildningar för att motverka myglet. Stadshuset, som först blånekade till att oegentligheter förekommit, har äntligen insett det pinsamma i att blunda för detta uppenbara fuskande. En del av kraven är faktiskt införda, men mycket återstår innan ombildningsprocesserna kan anses vara demokratiska.

Vårt eget kvarter är räddat, men inte tack vare Rädda Linjalen - utan på grund av att hyresgästerna fått komplett information om vad ett omvandlingsförsök innebär. En ombildning var helt enkelt en dålig idé här. En vansklig affär initierad av en inkompetent styrelse och en ombildningskonsult driven av egen profit. Ingen vilja till diskussion och öppen debatt. Kort sagt: En väldigt vanlig situation.

Det är ofta det som brister vid ombildningar: Korrekt och fullständig information - den är sällan konsulter och styrelser särskilt intresserade av att delge hyresgästerna. Därför behövs oberoende nätverk, för att ge hyresgästerna möjligheter att bilda sin egen uppfattning - må den sedan vara ja eller nej.

Nätverket Rädda Linjalen tänker inte vila under 2010. Vi kommer att fortsätta informera, och finnas till hjälp för hyresgäster i Stockholm som står inför ombildningsförsök. Bondfångande konsulter ska inte kunna hålla lekstuga i lugn och ro år 2010.

Johan Johansson & Annelie Morey / Rädda Linjalen

fredag 18 december 2009

Resthyresgäster - hyresmarknadens B-lagDet haglar fagra löften från konsulter och Brf-styrelser före varje köpstämma. Löften om hyresstopp, hyressänkningar, förbättrad service och en fantastisk gemenskap. Den ljusnande framtid är din, bara du röstar ja på stämman så att omvandlingen blir av.

Då väldigt många konsulter insett att det ofta inte finns någon naturlig vilja att omvandla trissar man upp dessa löften. Syftet är enbart att få framtida resthyresgäster att tro att livet som hyresgäst hos en bostadsrättsförening kommer att bli ett bättre boende.

För det första är dessa löften aldrig bindande, för det andra ser verkligheten för det mesta helt annorlunda ut. Den som röstat ja till ombildning och finner sig i att bli resthyresgäst vaknar ofta upp sittandes som en del i hyresmarknadens B-lag när det kommer till kritan.

Vi har tagit upp exemplet Fältöversten i några tidigare bloggar, och nu har den följetongen fått nya kapitel. Även i Fältöversten lovades det guld och gröna skogar, förbättringar i området och lägre hyror än i allmännyttan.

I torsdagens Metro (SE LÄNK) kan alla konstatera hur värdelösa dessa löften var. Nu yrkar bostadsrättsföreningen på hyreshöjningar med upp till 33% (TRETTIOTRE PROCENT!). Detta trots att underhållet av fastigheten blivit klart försämrat sedan ombildningen. Rulltrappor och hissar står still, snösmältningsanläggningen på gården har stängts av och sophanteringen är hälsovådlig.

"– Det är för jäkligt att våra egna grannar vill göra så här mot oss. Många får svårt att bo kvar, säger Eyvor Björling, 78, som bott i huset ända sedan det byggdes 1973.
Missnöjet gäller inte bara den höjda hyran, utan också bland annat dålig städning, rulltrappor som inte fungerar och snösmältningssystem på gården som inte ens sätts på."
LÄS HELA ARTIKELN HÄR
Läs Terje Gunnarssons blogg om Fältöversten här

Sensmoral: För att få ja på en köpstämma kan förespråkarna lova i princip vad som helst. Vad som händer efteråt blir en fråga om vilja och ekonomi. Redan nu visar sig många löften vara tomma lögner. Vad som händer med dessa löften när RÄNTORNA STIGER, och den ekonomiska verkligheten tränger sig på är en annan sak.

Även BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS FÖRMÅGA TILL SAMARBETE kan få ödesdigra konsekvenser både för resthyresgäster och borättsinnehavare. Det kan ju i alla fall vara klokt att tänka på vad som kan hända INNAN man sväljer löften och röstar ja på en köpstämma. Vi har tjatat om det tidigare, men det tål att upprepas:

En Brf-styrelse har ingen befogenhet att lova någonting om hyror, sådana saker kan bara beslutas av medlemmarna på en stämma. I Fältöversten och på många andra ställen ser vi också hur mycket dessa löften är värda.

Vi i Rädda Linjalen vågar dock lova en sak - och det är att dessa löften är värdelösa. Helt och totalt fullkomligt j-a värdelösa.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

torsdag 10 december 2009

LATHUND FÖR MÖTEN OCH KÖPSTÄMMOR


Då det börjar dra ihop sig till stämmor och "informationsmöten" på många håll får vi många frågor om vad som är bra att tänka på i sådana sammanhang. Det är lite lätt att bli hemmablind och ta för givet att folk hängt med under hela tiden vi har bloggat. All information ni kommer få här kan man nog hitta på andra ställen i bloggen, men här är en liten samlad lathund om saker värda att tänka på. I ombildningssammanhang är det till stor hjälp att veta både rättigheter man har och fällor att se upp med. Den som tycker det fattas något kan alltid höra av sig så bygger vi på det här blogginlägget till en användbar liten instruktionsbok.


1. IGNORERA KONSULTEN - STÄLL DINA FRÅGOR DIREKT TILL STYRELSEN

Brf-styrelser gömmer sig ofta bakom ombildningskonsulterna, och ofta verkar styrelsen ha fått direkta order från konsulten att hålla en låg profil. Nöj dig inte med det.
Det är styrelsen som är till 100% ansvarig för ombildningsförsöket, och styrelsen skall därför kunna svara på alla frågor som kan tänkas dyka upp.

Betona därför att de frågor du ställer på möten är ställda till styrelsen och ingen annan. Den styrelse som inte har kompetens nog att svara på de frågor som kan komma upp på ett möte saknar också kompetens att driva en Brf efter en ombildning.
Konsulten tar sina pengar och drar som en avlöning så fort ombildningen är klar. Då står styrelsen där utan någon att hålla i handen. Se till att de bekänner färg och visar sig mäktiga sin uppgift innan en eventuell ombildning är ett faktum!


2. TRO INTE PÅ NÅGRA LÖFTEN


Det blir allt vanligare att Brf lovar frysta hyror, interna bytesköer och mycket annat. Alla dessa löften är värdelösa.
En styrelse har inte befogenhet att lova något om exempelvis hyressättning. Sådana beslut kan bara tas av medlemmarna på en medlemsstämma. Om löftet beror på att man är okunnig om föreningsdemokrati eller helt enkelt struntar i densamma kan kvitta. En sak är dock säker: En styrelse som utfärdar sådana löften har klart visat att den är direkt olämplig som styrelse i en demokratisk förening.

Under den senaste tiden har detta börjat bli klassat som det röstfiske det faktiskt är. Allmännyttiga bostadsbolag har stoppat ombildningar som ägnat sig åt röstfiske genom att lova frysta hyror. Inte en dag för tidigt!


3. OSERIÖSA UPPMANINGAR ATT FYLLA I FULLMAKTER UTAN ATT NÅGON EKONOMISK PLAN PRESENTERATS


Det du skall rösta om på en köpstämma är ja eller nej till att anta den ekonomiska planen. Nu är det skrämmande vanligt att hyresgäster uppmanas att fylla i fullmakter innan någon ekonomisk plan ens har presenterats. Ännu ett synnerligen oseriöst grepp. En konsult eller styrelse som uppmanar folk att rösta ja till något de inte vet vad det är borde ju betraktas som det skämt de är, men konstigt nog kommer många undan med det. Fråga oss inte varför - gå inte på bluffen själva bara!

OBS! Notera att det är en väldig skillnad på en ekonomisk plan och en kalkyl . En kalkyl är egentligen ett helt meningslöst dokument som du lika gärna kan sätta ihop själv. En Brf-styrelse blandar gärna ihop dessa begrepp - ännu ett exempel på hur inkompetenta många styrelser faktiskt är.


4. ATT DÖPA OM FULLMAKTER


Då missbruk av fullmakter länge varit utbrett har dessa handlingar fått det skamfilade rykte de förtjänar. Därför är det numer vanligt att kalla fullmakter för något annat. Naturligtvis garanterar man också att handlingen "inte är bindande på något sätt", vilket är rent skitsnack.

Uppmanas du att skriva på något som man valt att kalla "medgivande", "tillstånd", "anmodan", "intyg" eller något annat fantasifullt, så låt bli. Det är en fullmakt för att rösta ja på köpstämman det handlar om - ingenting annat. Vill du rösta ja bör du gå till stämman och göra det själv, så du vet vad det är du röstar ja till. Vare sig du vill rösta ja eller nej på stämman är det säkrast att aldrig skriva på några papper överhuvud taget.


5. DOKUMENTERA/SPELA IN ALLA MÖTEN OCH KÖPSTÄMMOR


Många tror att det inte är tillåtet att spela in möten och köpstämmor. Det är helt fel. Du har juridisk rätt att spela in alla möten som du själv deltar i. Dessutom är det viktigt att man gör det. Skulle fusk, oegentligheter eller röstfiske förekomma på möten eller stämmor är det en stor fördel att ha detta dokumenterat så att dessa tilltag går att belägga.


6. KRÄV EN PROTOKOLLJUSTERARE FRÅN VARJE SIDA


Vid tvistefrågor där det råder oenighet tillhör det god föreningssed att mötet väljer en protokolljusterare/rösträknare från varje sida. Kräv detta även på er stämma. Till och med här i Linjalen gick mötet med på att nejsidan blev representerad som justerare på den första stämman.

Meningen med det är att det borde vara i allas intresse att röstresultatet inte kan ifrågasättas efteråt. Tyvärr gör de flesta konsulter vad de kan för att förhindra detta. Det säger i sådana fall en hel del om vilken syn på föreningsdemokrati konsulten och styrelsen har, så även om man förmodligen säger nej till detta krav har mötet med all tydlighet sett mötesledningens demokratiska ambitionsnivå.


7. KRÄV VOTERING


Så fort som punkten om köp av fastigheten kommer upp bör du begära votering. Detta för att förhindra röstning genom acklamation (dvs att någon ropar "ja" och klubban åker i bordet). Stora delar av Östbergas allmännytta föll under klubban tack vare detta skrupelfria tillvägagångssätt.


8. STOPPA STADGEÄNDRINGAR FÖR MASSFULLMAKTER


Många Brf-föreningar har före köpstämman två stycken medlemsmöten där man, liksom i förbifarten, ändrar i föreningsstadgarna. Dessa ändringar framställs av styrelse och konsult alltid som små bagateller av administrativ art, men ingenting kunde vara mer felaktigt.

Dessa stadgeändringar handlar i nästan alla fall om att ändra i stadgarna så att man inför och tillåter massfullmakter. I vanliga fall får varje medlem företräda EN annan medlem via fullmakt, men nu ändras detta så att någon medlem i styrelsen kan företräda hur många hyresgäster som helst via fullmakt. I princip innebär det att bara en enda medlem behöver komma på köpstämman och rösta för alla andra. Denna stadgeändring beskrivs ofta som något slags "medlemsservice", och påstås "göra det lättare" att rösta på stämman.

Det stämmer onekligen. Det blir förbannat mycket lättare att manipulera igenom ett ja på stämman. Vi i Rädda Linjalen är mäkta förvånade över att detta stadgemyglande inte är förbjudet. Annars har stadgeändringen inga andra praktiska konsekvenser. Den gör det väldigt mycket lättare att mygla med fullmakter. That's it.
För er som har möjlighet att stoppa dessa stadgeändringar finns ingenting att tveka om. Gör det! Berätta om dessa skumma planer för hela ert område, för mygel är vad det handlar om - ingenting annat än att kratta manegen för mygel.


9. SE TILL ATT NI HAR REPRESENTANTER I BRF


Vi brukar inte råda hyresgäster som inte vill rösta ja till ombildning att vara med i Brf. Dock är det nödvändigt att några från nejsidan är medlemmar. Detta för att kunna kräva ut information och protokoll. Skulle ni misstänka att köpstämman inte gått rätt till så har bara den som är medlem rätt att klandra stämman.


10. HÅLL REDA PÅ ATT RÖSTERNA ÄR GILTIGA


För att kunna rösta ja på en köpstämma skall man vara medlem i bostadsrättsföreningen, vara kontraktsinnehavare samt vara mantalsskriven på adressen. För att vara mantalsskriven på adressen skall man ha "sin huvudsakliga dygnsvila" i sin lägenhet. Att inte fylla upp det senare kravet är ett brott mot mantalsskrivningslagen. Det är relativt vanligt att folk hyr ut sin lägenhet (med eller utan tillstånd från värden) och röstar ja via fullmakt.

En lista på kontraktsinnehavare kan man få ut av bostadsbolaget. En lista över mantalsskriva kan man hämta ut hos Skattemyndigheten. Kontraktsinnehavare som hyr ut i andra hand utan lov får man hoppas låter bli att rösta. Annars är det upp till deras grannar att göra värden uppmärksam på saken.


11. KONTROLLERA ATT DU FÅR LÅN


Ett säkert tecken på konsulter/styrelser utan ansvar är de som uppmanar folk att skriva under fullmakter utan att först kontrollera att de får lån. Tyvärr beter sig de allra flesta på det sättet. Anledningen är att det är ganska många som inte kommer att bli beviljade lån. Just nu kräver bankerna att en låntagare är betalningsmässig för en ränta på 7-8%, plus att man varje månad skall ha ytterligare 7.500:- att leva på, plus 2.500:- per hemmavarande barn. Alla summor är netto efter skatt. En ensamstående tvåbarnförälder med en insats på 2,5 miljoner skall med andra ord tjäna 24.167:- efter skatt för att bli beviljad lån.


12. BÄTTRE SOM RESTHYRESGÄST?


Alla Brf-styrelser under omvandlingsförsök beskriver sina skyhöga ambitioner som hyresvärdar för de blivande resthyresgästerna. Man kan nästan bli lite rörd när man hör hur de placerar sina resthyresgäster på piedestal och lovar guld, gröna skogar och en alldeles underbar tillvaro - bara det blir ombildat.

Har man inte tillräckligt många som vill gå in i en ombildning är det så styrelsen ofta gör - lockar de kvarvarande hyresgästerna med att man kommer att bli en bättre hyresvärd. Påståendet är lustigt, då man hävdar att man som glad amatör helt utan erfarenhet sköter ruljansen bättre än en väl beprövad hyresvärd med stor rutin på området.

Tyvärr visar facit att det nästan alltid är mycket snack och liten verkstad när det kommer till kritan. I de flesta fall är styrelsen skingrad något år efter ombildningen. En del har sålt och flyttat, andra har helt enkelt hoppat av. Den vanligaste orsaken till det är att man inte insett vilket stort och ansvarsfullt arbete man tagit på sig när verkligheten knackar på dörren. PÅ DEN HÄR LÄNKEN kan du läsa om hur en styrelsemedlem och en resthyresgäst i samma brf i Björkhagen upplever sina situationer.


13. KRÄV ALLA LÖFTEN SKRIFTLIGT


Alla löften som styrelsen går i god för bör du kräva skriftligt i ett juridisk bindande avtal. Går inte styrelsen med på detta kan du glatt betrakta dessa löften som valfläsk och tomt dravel.


14. GRANSKA DEN EKONOMISKA PLANEN


...om du nu fått någon vill säga. Granska den noga. Gärna tillsammans med någon med ordentlig kunskap. Nästan alla ekonomiska planer just nu bygger på att de låga räntorna skall hålla i sig i evigheter och att ingenting i huset skall gå sönder. Ta gärna med den ekonomiska planen till din bank, en mäklare eller någon annan som är kunnig inom fastigheter.

Konsulten och styrelsen kommer givetvis hävda att planen är utmärkt - vad trodde du? På samma sätt som att ingen tänkande människa litar blint på en bilhandlare bör man inte lägga något värde i vad en konsult anser om sin egen ekonomiska plan. Linjalens ekonomiska plan roade en mäklare till den milda grad att han frågade om han fick kopiera den till sina kollegor. Han ville enligt egen utsago "bjuda dem på ett rejält garv". Han fick kopiera, för vem vill inte sprida glädje till sin omgivning?


15. BOVERKET HAR
INTE GODKÄNT DEN EKONOMISKA PLANEN

Man kommer säkert tjata om att Boverket har granskat och godkänt den ekonomiska planen. Det är inte sant. Boverket har bara ankomststämplat den, och man ankomststämplar i princip vilken plan som helst. De två "oberoende konsulter godkända av Boverket", som skrivit under planen har bara räknat igenom siffrorna och konstaterat att 2+2=4. Även en helt vansinnig ekonomisk plan blir godkänd så länge den inte innehåller rena räknefel.

Granskningen berättar m.a.o. inte om det är en bra eller dålig affär. Ofta är undertecknarna själva ombildningskonsulter, och kanske bekanta med just din konsult. Hittills har aldrig Boverket dragit in någon granskares certifiering, trots att mängder av oseriösa ekonomiska planer blivit godkända av dessa granskare.

16. SE TILL ATT STÄMMAN BLIR AVSLUTAD


Lämna aldrig en köpstämma innan mötesordföranden klart och tydligt förlklarat mötet för avslutat! Det har hänt att man försökt lura nej-sägarna att lämna lokalen för att därefter ha rösträkning helt utan insyn av kritiska åskådare.

Här var ett litet axplock värt att ha i åtanke på möten och stämmor. Hör gärna av er till oss om det är något ni undrar över.

Annelie Morey, Johan Johansson & Marie Louise Granbom / Rädda Linjalen

torsdag 26 november 2009

Kärt barn...Snus är snus...


Tack för god match! Rädda Linjalens present till ombildningskonsulterna på Landahl Öhman efter den första köpstämman i april. Nu har företaget, precis som Cassius Clay, Prince och Lars-Inge Svartenbrandt, valt att byta namn...

Advokatbyrån Landahl Öhman bytte första november i år namn till Landahl advokatbyrå. Landahl Öhman fungerade som konsult, mot en ersättning på två miljoner kronor, när Stockholmshems fastigheter i kvarteret Krukmakaren ombildades till bostadsrätter i september 2008

Landahl Öhman var också konsult för det mycket uppmärksammade ombildningsförsöket i kvarteret Linjalen på Södermalm där det vid köpstämman visade sig att endast 43 procent var för ombildning. Trots löften från Bostadsrättsföreningen att respektera majoritetens vilja kallades till en andra stämma. Denna gång valde man dock att inte ens gå till omröstning. Turerna i ombildningsförsöket följdes av många landet över genom den välkända bloggen Rädda Linjalen.

I Dagens Nyheter rapporterades om en extra köpstämma i mitten av juni i en bostadsrättsförening i Traneberg där två ombildningskonsulter från Landahl Öhman blev invalda som medlemmar i föreningen. ”Uppseendeväckande” ansåg Ingela Lindh, vd för Stockholmshem, som menade att deras röster var ogiltiga. På grund av det, samt att en som röstade ja till ombildning inte var skriven i fastigheten när stämman hölls och att föreningen använde röstköp genom att erbjuda tremånaders hyresfritt för de som ville förbli hyresgäster om de ändå röstade ja, rekommenderade Ingela Lindh styrelsen att säga nej till köp. Vilket den gjorde.

På advokatbyråns hemsida sägs ingenting om varför man byter namn. Eftersom ingen annan förklaring ges är det väl inte helt orimligt att anta att den omfattande negativa publiciteten har sänkt förtroende för byrån, gjort dess varumärke mindre värdefullt.

Efter flera decennier av avregleringar börjar regleringar bli på modet igen efter finanskrisens härjningar. Så kanske kan de allt starkare kraven på att reformera förfarandet vid ombildningar till ett modernt regelsystem som kan sätta stopp för fusk snart bli verklighet. Kanske finns det rent av en insikt i den "nya" advokatbyrån Landahl att man i sin egen verksamhet framöver bör basera sin egen verksamhet på en etik som skapar tillit?

Bernt Lindgren / Zinkenshem

Artikeln är lånad från Zinkenshems hemsida, som varit en stor inspirationskälla för Rädda Linjalen
www.zinkenshem.se

onsdag 25 november 2009

Ceasar tappar folkfästet


Enligt en internet-undersökning tycker 79% att en utförsäljning av allmännyttan är fel (SE LÄNK). Ändå hävdar Joakim Larsson och hans polare i stadshuset de fattar beslut om utförsäljningar i "god demokratisk ordning".

Idag onsdag är det köpstämma i Sockenplan där hela det allmännyttiga bostadsbeståndet kan gå under klubban. Det säger det mesta om Joakim Larssons vurmande för "blandade upplåtelseformer", och allt om Stadshusets förmåga att lyssna på oss Stockholmare. Folkviljan körs över gång på gång, och vi som bor här i staden får tydligen bara tycka något en gång vart fjärde år. Nästa år kommer det att vara många som visar vad de tycker om Joakim Larssons experimentverkstad.


Visserligen är Rädda Linjalen ett opolitiskt nätverk, men att majoriteten i Stadshuset fört den sämsta bostadspolitiken i mannaminne är ett faktum som inte har med partipolitik att göra.

Lite uppdateringar på ombildningsfronterna:

Idag hålls alltså köpstämma på Enskedefältet 10. Den enda kvarvarande allmännyttan i området. För att värna om Joakim Larssons blandade upplåtelseformer hoppas vi att hyresgästerna i området går Joakim till viljes och röstar för att behålla allmännyttan.

I morgon torsdag är det dags för den andra köpstämman i SVÄRDET. Vi hoppas styrelsen i Brf Ånghästen tar sitt demokratiska ansvar och förordar att nej-sidan får ha en rösträknare/protokolljusterare på mötet. Vi har dock inga högre förhoppningar om att detta ska ske. Med tanke på det sätt Brf-styrelsen delat ut personangrepp i brevlådor, blåljugit om hur ombildningen gått till här i Linjalen och ordnat byteskedjor för att få nej-sägare att flytta skulle vi bli väldigt positivt överraskade om styrelsen började agera demokratiskt såhär i sista stund. Vi håller tummarna för alla våra vänner i Svärdet, som gjort ett lysande arbete för att diskutera och informera ombildningsförsöket i sitt område.

Brf Rönnbärsgården och deras konsult Torsten Kai-Larsen fick kasta in handduken i fredags (SE LÄNK). Det fanns inte, och har aldrig funnits, tillräckligt underlag för att ombilda Rönnbärsgården. Något de flesta redan visste, men som Brf-styrelsen och Kai-Larsen dragit ut på så länge som möjligt för att slutligen tvingas konstatera faktum. Waste of time and money? - Javisst!

Definitivt nej har det även blivit i kvarteret TUMSTOCKEN på Södermalm. Två gånger röstade hyresgästerna i Tumstocken nej till ombildning. Brf-styrelsen försökte i efterhand överklaga beslutet och gjorde tillsammans med sin konsult Galären en skrivelse till Svenska Bostäder där man försökte ändra reglerna för ombildning i efterhand.

Apropå Tumstocken: De flesta kan väl kanske tänka mig att rucka lite på reglerna när de spelar fia med en treåring - men att en bostadsrättsförening med konsult beter sig på det här sättet är alltför genant för att göra någon djupare analys av.

I och med skandalomvandlingförsöket i Kastanjegården har ljuset äntligen börja falla på hur oseriösa många ombildningar och ombildningskonsulter är. Rädda Linjalen tycker att det är bra att det står klart för folk hur omvandlingscirkusen har gått till i många år. Ombildningen i Kastanjegården blev officiellt sett underkänd på grund av en hyresgäst som bor utomlands röstade ja.

Sanningen är betydligt värre. En rejäl bibba med exempel på falska röster har lämnats till Svebo. Dessa behöver man nu inte utreda närmare, tyvärr.

Konsult Torsten Kai-Larsen garanterade först en "extremt noggrann" genomgång (LÄNK) för att, efter att resultatet underkänts, skylla ifrån sig på felaktiga uppgifter från bolaget Creditsafe (LÄNK). Till nästa gång kanske Torsten skall göra som alla andra, dvs kolla mantalsskrivningarna direkt med källan - Skatttemyndigheten.
Ett nyhetsinslag om fusket i Kastanjegården:


Fusket i Kastanjegården är ändå bara toppen på ett isberg.I princip varenda omvandlingsförsök har ett antal falska ja-röster i form av kontraktsinnehavare som inte bor i sina lägenheter, men som röstar ja för att sälja efter ombildningen. I Linjalen fanns det ett helt gäng. Dessa behövdes dock inte granskas eftersom det var en så stor majoritet som var emot ombildningen ändå. Även kvarteret FLYGAREN hade ett antal ogiltiga röster, och Brf Flyghöjdens styrelse tvingades retirera med svansen mellan benen då det visat sig att man presenterat ett ogiltigt röstunderlag för värden Stockholmshem, som nu dragit in erbjudandet.

Lika bra gick det inte för hyresgästerna i Glasberget på Kungsklippan, som röstade igenom en av de märkligaste ombildningarna vi har stött på - och då har vi sett mycket. Visserligen får man skylla sig själv om man röstar ja till en usel affär, men i det här fallet kan man bara tycka synd om de stackars hyresgästerna i Glasberget, ety de vet inte vad de gett sig in i. Priset är det högsta vi sett hitills, fastigheten är överbelånad med 14 miljoner redan från början, och värden Wallenstam behåller 80 lägenheter i huset - som för övrigt är i stort behov av renovering. Att Brf Glasbergets kalkyler inte kommer att hålla är årets största lågoddsare.

En sak kan vi nästan lova redan nu: Brf Glasberget kommer att ha extremt svårt att hitta folk till sin styrelse, då ingen människa med kunskap om fastigheter skulle sätta sig i den frivilligt. De enda att gratulera i den här härvan är Wallenstam och ombildningskonsulten Isaksson & Partner, som lär garva hela vägen till banken. Isaksson & Partner håller för övrigt i Svärdets andra köpstämma nu på torsdag.

I Aspudden har det länge funnits en aktiv rörelse för att rädda det folkkära Aspuddsbadet. Ett verkligt mysigt litet bad med anor från 1919. Stadshusets borgarråd Maleleine Sjöstedt har, trots en klar opinion som vill annorlunda, gett sig fan på att badet skall rivas. Det har blivit en ren prestigefråga för Madeleine, och hon har konsekvent vägrat diskutera med Aspuddsborna. Badet har därför varit ockuperat i dygt två månader.

Alla vi som varit där vet att OCKUPANTERNA består av människor i alla åldrar, från barn till pensionärer. Dessa har en väldigt arrogant stadshusledning behandlat som ett gäng huliganer. I morse stormade polisen badet och utrymde lokalerna. Bedrövade Aspuddsbor fick sedan stå och se på hur badhusets fönster krossades och vattenledningarna grävdes upp.

Även här ser vi tydliga exempel på maktfullkomliga beslut som tas över medborgarnas huvuden. Inte sedan Almstriderna har avgörande beslut fattats med sådan arrogans mot den allmänna folkviljan som man gjort och gör i Stockholms Stadshus den nuvarande mandatperioden.

Det pampvälde som Madeleine Sjöstedt och Joakim Larsson representerar känns minst sagt gammalmodigt och odemokratiskt. Rädda Linjalen uppmanar dessa människor att besinna sina Ceasar-ambitioner.

Så Joakim och Madeleine: Stockholmarnas uppgift är inte att lyda era infall. Eran uppgift är att lyda Stockholmarna. Sådeså!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

onsdag 18 november 2009

Mobbing och hot i Kastanjegården - men vad beror det på?


Som vi meddelade i VÅR FÖRRA BLOGG underkändes den sista köpstämman i Kastanjegården. Orsaken ligger helt och hållet hos ombildarna, som låtit folk rösta på stämman utan att vara skrivna i området. Man skulle ju alltid kunna göra utläggningar om hur ansvarsfullt ombildningen har skötts även på det området, men det finns det ingen anledning att göra. Erbjudandet är indraget och omvandlingen blir inte av på grund av för få ja-röster. Så kan man förklara det på ett enkelt och neutralt sätt.

Efterdyningarna är däremot riktigt obehagliga. Hot och trakasserier förekommer och eskalerar. På Brf Kastanjegårdens gästbok förekommer inlägg som är så man baxnar. I förra bloggen citerade vi den aktuella ombildningskonsulten. Nu är det spridda ombildningsivrare i området som vi lämnar ordet till.

Vi citerar därför direkt från Brf Kastanjegårdens hemsida:

Citat: "Jag vill inte att ngn av er flyttar på grund av Kommunistsvinen. Tillsammans så kör vi ut dem. Genom mobbing och grupptryck ska de ut ur kastanjegården. Vi är vinnare oavsett utgång. Förlorarna är de små röda svinen."

Citat: "Jävla IQ befriade socfall! Flytta härifrån."

Citat: "Då dessa NEJ-sägare inte har råd med att köpa sina lägenheter så måste de förstöra för oss andra för att vi inte ska se hur misslyckade de är. De bor i sina mörka lägenheter med tomma spritflaskor överallt på golvet. De är arbetslösa och sysselsätter sig med att trycka ut ANTI-ombildning affischer. De luktar illa då de har ett bristande hygien och älskar att bli nonchalerade ev Svenska bostäder."

Citat: "Någon var tydligen inte folkbokförd som ändå hade röstat ja. hur man kan bo kvar som hyresgäst trots att man inte är folkbokförd?! fast det är NEJ-sägarnas fel. Blir så förbannad på NEJ-sägarna. De ska fan i mig inte få det lätt framöver."

Citat: "Jag tänker personligen spotta framför dem varje gång jag ser dessa NEJsägarna då dessa IQ befriade, arbetslösa alkisar hindrat mig från att köpa den lägenhet jag värderar så högt."

Så pågår det. Läs mer, häpna och fasa, på skärdumpar som du hittar PÅ DEN HÄR LÄNKEN.

Det finns väl knappast någon sansad person som kan tycka att det som nejröstarna i Kastanjegården blir utsatta för att annat än vidrigt. Vi vill, genom att visa upp denna mobbing, ge stöd och sympati till vännerna där. Dessutom kunde det faktiskt varit ännu värre. Tanken på att författarna till dessa citat skulle kunna blivit vederbörandes hyresvärdar skapar mörkrädsla flera kilometer från Enskededalen.

Nåväl. Vart vill vi nu komma med detta? Jo, först kan konstateras att Stadshusets slappa förfarande runt ombildningar fått dem att urarta totalt. Det är inte så konstigt när man tänker på vad som tillåtits i exempelvis Kastanjegården.

Trots att det kommit ett flertal larmrapporter om oegentligheter, påtrycknigar och trakasserier har herrar Larsson och Qviding i Stadshuset upprepat att allt är som det ska. Trots flera stämmor med nej-resultat har man tillstyrkt ett flertal förlängningar. Ett nej har aldrig räknats som ett nej, vare sig i Enskededalen eller någon annanstans.

För att rädda ansiktet i en ohållbar situation införde Joakim Larsson "oberoende granskare" på köpstämmorna. Det krävdes några sanslöst skandalartade (och medierapporterade) stämmor i Dalen för att detta skulle ske. Någon skillnad verkar det inte ha fört med sig. Initiativtagarna till ombildningar fortsätter att agera lika ansvarslöst som tidigare.

Överlag är det helt ok för konsulter och Brf-styrelser att hålla otaliga stämmor, att ljuga hyresgäster rakt upp i ansiktet och lämna grovt vilseledande uppgifter och kalkyler. Mängder av människor har lurats att skriva under fullmakter under falska förespeglingar. Hot om vräkningar har blandats med löften om sänkta hyror. Vilka medel som helst är tillåtna.

Det kan bara sluta på ett sätt - att konsulter och ombildningsförespråkare inte anser sig behöva följa några andra regler än antalet röster. Att tillskansa sig dessa kan man däremot göra med allsköns metoder.

Alla som någon gång har uppfostrat barn förstår nog vad jag menar. Den förälder som aldrig säger ifrån får odrägliga och bortskämda ungar som tror att de får bete sig hur som helst. Joakim Larsson i Stadshuset har, utan att göra något åt saken, låtit konsulter och Brf-styrelser leka vilda västern och härja fritt. Det har resulterat i denna brist på respekt för andra människor.

Vi vill även poängtera att det finns ombildningar som gått alldeles utmärkt till och där de inblandade behandlat varandra med all respekt. Vi törs nog även påstå att det bara är ett litet fåtal på Kastanjegården som ägnar sig åt de här dumheterna - men sånt här borde inte kunna förekomma överhuvud taget. Jag tror inte heller att de människor som ägnar sig åt dessa lågvattenmärken är annat än snälla, anständiga människor i vanliga fall.

Nej, här är det situationen som framkallat tilltagen. Stadshuset har aldrig satt några gränser, och därför beter man sig på det här sättet mot sina egna grannar i Kastanjegården. Helt enkelt för att man tror att man har rätt att göra det. Ingen har ju sagt ifrån tidigare! Stadshuset tydliga ovilja att sätta gränser har, så att säga, gett oss ett gäng ouppfostrade och odrägliga ombildnings-brats på halsen. Får man inte som man vill vrålar man och kastar hinkar omkring sig i sandlådan.

Vi i Rädda Linjalen har alltid upprepat att det viktigaste runt ombildningar är att de är öppna och demokratiska processer som skall ge människor förutsättningar att fatta genomtänkta gemensamma beslut. Tyvärr ser vi ofta raka motsatsen idag.

Ikväll onsdag är det återigen köpstämma på Rönnbärsgården i Dalen. Samma konsult som i Kastanjegården är inblandad. Vi knäpper våra händer och ber att stämman skall gå till på ett riktigt sätt den här gången. Dock känns det inte som någon större idé att be en bön om saken vänd mot Stadshuset.


Johan Johansson / Rädda Linjalen

måndag 16 november 2009

Nytt avsnitt av ombildningssåpan "Dalen"


Den eviga följetongen i Kastanjegården tycks gå mot sitt slut. Efter ett otal stämmor där en ombildning röstats ner hävdade slutligen Brf Kastanjegården styrelse och ombildningskonsult Torsten Kai-Larsen att ombildingen röstats igenom.

I media lovade Kai-Larsen att stämmoresultatet skulle gås igenom minutiöst (LÄNK). När sedan värden Svenska Bostäder granskat resultatet har felaktiga folkbokföringsuppgifter uppdagats. Köpstämmans resultat har underkänts och köperbjudandet till Brf kastanjegården har definitivt dragits in.

I en ombildning har ombildningskonsulter och Brf-styrelsen ett stort ansvar för hundratals människors framtid. Därför är det viktigt att de tar sin uppgift och sina medlemmars vilja och funderingar på högsta allvar. På sistone verkar många ha glömt bort detta, och många verkar ta till vilka medel som helst för att tvinga igenom ombildningar. Begreppet "förening" hamnar ofta i skymundan - i alla fall om medlemmarna inte delar styrelsens och konsultens vilja.

I förra veckan höll samma ombildningskonsult köpstämma på Rönnbärsgården i Dalen. Inte heller där hade man på förhand tillräckligt många röster för en ombildning. Konsulten vägrade därför att öppna stämman och låta de boende genomföra röstningen. Vän av ordning undrar ju naturligtvis varför en omröstning inte skall hållas för att förhandsresultatet inte passar ombildnigskonsulten och föreningsstyrelsen?

Enligt grunderna för normal föreningsdemokrati är det en förenings medlemmar som är beslutsfattande. Inte ombildningskonsulten, och inte styrelsen – utan medlemmarna.

Här kommer några ordagranna citat från ombildningskonsult Kai-Larsen hämtade från Rönnbärsgårdens köpstämma, som helst plötsligt förvandlades till ”informationsmöte”. Där ”informerades” medlemmarna med väldigt originella tolkningar av både föreningsstämmor och Hyresgästföreningens verksamhet. Håll till godo:

Citat: ”Förutsättningarna för att hålla en stämma finns inte därför hålls ingen stämma.”
Kommentar: Förutsättningarna för att hålla en medlemsstämma är att medlemmarna är kallade. Stämmans syfte är att ta reda på medlemmarnas gemensamma vilja. Röstningens förmodade utfall är ingen orsak att inte öppna stämman.

Citat: ”Stämman är inte till för att rösta om det blir någon ombildning eller inte, utan stämman är till för att utröna om det uppfyller kravet att två tredjedelar går med på beslutet om förvärv.”
Kommentar: Det står klart att kravet inte uppfylldes, så vad är skillnaden? Alla medlemsstämmor är till för att medlemmarna ska fatta beslut. Att inte öppna en stämma för att medlemmarna ”tycker fel” är inte bara att kränka föreningsdemokratin, det är även ett alltför vanligt sätt att agera bland ombildningskonsulter. I Dalen har man rentav satt det i system. Vi undrar vad de av Stadshuset tillsatta oberoende granskarna anser om den saken.

Citat: ”De som har varit lite nyfikna på, vad är det här med ombildning för någonting, de har blivit uteslutna från Hyresgästföreningen. Vi har så många exempel på det. Där de har blivit uteslutna för att de varit positiva till ombildningen.”
Kommentar: Det skulle vara lite intressant att få se några konkreta exempel på människor som uteslutits ur HGF av de skäl som ombildningskonsulter anger.

Citat: ”Vad har vi mer sett. Jo, när det här äger rum, så att om man är lite nyfiken på det här med ombildning och inte får vara med i Hyresgästföreningen, jo då blir bara de människorna kvar som tror att Hyresgästföreningen är en politisk plattform. En politisk plattform för att motverka ombildingar
Så att hela Hyresgästföreningen håller på att dräneras från vanligt folk.”
Kommentar: Här målar konsulten upp HGF, en organisation med 535.000 medlemmar, som en politisk enfrågeorganisation. Det är ju också att göra det enkelt för sig. Återigen hävdar konsulten att HGF ägnar sig åt att utesluta medlemmar som inte är motståndare till att ombilda. Var, när och hur har detta hänt?

På det här sättet ”informeras” hyresgäster att fatta beslut för sina livs största ekonomiska affärer, av konsulter som drar in miljonbelopp om de lyckas övertyga folk att rösta ja.

På onsdag är det åter dags för köpstämma på Rönnbärsgården. Vi hoppas på att det blir bättre medlemsinflytande och mer informativa förutsättningar då.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

onsdag 11 november 2009

Nyheter: Svärdet / Sockenplan / Dalen / Kungsklippan


NEWSFLASH

Hyresgästerna i SVÄRDET röstade igår tisdag nej till ombildning. Detta lär knappast hindra styrelsen i Brf Ånghästen att braka vidare med sin inrapporterade dörrknackningshysteri och påtryckningar för att, med ömsom tomma löften (om att man inte tänker höja några hyror på flera år) och ömsom hot (om enorma hyreshöjningar), tjata igenom ombildningsförsöket.

Brf Ånghästens styrelse har tidigare visat mängder av prov på att de inte är så noga med att ge hyresgästerna verklighetsbaserad information. Strax före köpstämman kom DET HÄR dokumentet i hyresgästernas brevlådor. Som vanligt en blandning av löften man inte har befogenheter att göra och skrämselvisioner utan verklighetsförankring.

Tidigare har man startat en "byteskedja" med kvarteret Linjalen där man tydligt visat att man helst vill att de hyresgäster som inte röstar ja skall flytta. Skrivelsen innehåller även dokumenterade osanningar om hyresgästerna i Linjalen, och du kan hitta den HÄR.

Rädda Linjalen hoppas att osanningar, påtryckningar och vilselededande uppgifter inte skall löna sig, och att hyresgästerna i Svärdet skall slippa nya hyresvärdar i form av en styrelse som uppenbarligen inte bryr sig särskilt mycket om sina grannars vilja. Såpan lär fortsätta månaden ut. Läs mer på: http://raddasvardet.blogspot.com/

Vidare är det fler köpstämmor på gång. En av dem är aviserad att hållas idag av Brf Jordärtskockan vid Sockenplan. Dock har ingen allmän kallelse gått ut till hyresgästerna, vilket gör att viss förvirring råder.

Angående ombildningplanerna i det aktuella området (Enskedefältet 10) vill vi citera borgarråd Joakim Larssons skäl till dagens omvandlingscirkus i Stockholm:
Blandade upplåtelseformer i hela staden är en viktig förutsättning för mångfald och valfrihet. Det ska finnas såväl hyresrätter som bostadsrätter, liksom småhus, ägarlägenheter och kooperativa hyresrätter, i den mån det efterfrågas.” (Hela utlåtandet FINNER DU HÄR)
En film där Joakim Larsson förklarar hur viktigt det är med blandat boende och att människor inte skall behöva flytta hittar du HÄR

Om Joakim Larssons mål är blandade upplåtelseformer finner vi det konstigt att hela det lilla allmännyttiga bestånd som finns i området just nu står under ombildning. En skrivelse från hyresgäster i området finner du HÄR.

Värt att notera är att även denna Brf arbetar hårt på att få de som vill bo kvar som hyresgäster att rösta ja. Precis som i Svärdet, Linjalen, Tumstocken och många andra ställen har man insett att det inte finns tillräckligt många boende som vill köpa sina lägenheter. Ändå försöker man driva igenom ombildningar till varje pris - trots att det kommer att innebära föreningar med usel ekonomi skötta av styrelser som inte förstår det ansvar man tar på sig som hyresvärd.

Att det i princip alltid innebär en klar försämring att bli resthyresgäst i en bostadsrättsförening har vi sett alldeles för många exempel på redan. Som en liten påminnelse över hur det kan te se att vara resthyresgäst respektive Brf-Styrelse i en ombildad fastighet vill vi påminna om vår broschyr som behandlar saken SOM DU HITTAR HÄR

Idag är det även köpstämma på Rönnbärsgården i Dalen. Skandalomvandlingarna i Dalen duggar tätt, och vi vill sända vår stora beundran till de tappra hyresgäster som kämpar vidare mot den skendemokratiska process som sanktioneras direkt från Stadshuset för att ombilda området till varje pris. Vi håller tummarna för hyresgästerna i Dalenen och Sockenplan ikväll.

I morgon torsdag är det även köpstämma på Kungsklippan, där Brf Glasberget försöker få igenom en väldigt konstig ombildning. Huset ägs av Wallenstam, och Wallenstam kommer även att äga ett stort antal lägenheter (som man sedan själva kan sälja till marknadspris) om ombildningen blir av. Föreningen kommer redan från start att vara belånad långt över taknocken. Man tar maximalt föreningslån från banken och lånar ytteligare 13 miljoner från Wallenstam(!) för att få igenom köpet.

Vi brukar aldrig uppmana folk hur de skall rösta, men Rädda Linjalen har granskat Brf Glasbergets kalkyl och vill skicka ett varningens ord till Hyresgästerna på Kungsklippan. Det är en väldigt vansklig kalkyl. Det är den absolut dyraste och mest belånade omvandling vi någonsin tittat på.

Skulle ombildningen i Glasberget bli av är det Wallenstam som kan garva hela vägen till banken, för det vore en fullkomligt lysande affär för värden om det omvandlingsförsöket röstas igenom. För de nyblivna bostadsrättsinnehavarna blir det en dyrköpt lärdom. Styrelsen i Brf Glasberget verkar lida av grav kunskapsbrist i hur en ekonomisk kalkyl skall se ut. Här verkar det vara omvandlingskonsult och hyresvärd i helig maskopi som gäller.

Vi hoppas, för hyresgästernas egen skull, att de är smarta nog att se igenom det minst sagt tvivelaktiga erbjudande de fått på Kungsklippan.

Sensmoral: There´s something rotten going on in the city of Stockholm...

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 6 november 2009

Svärdets styrelse "hjälper" sina grannar att flytta iväg!


Den främsta uppgiften för en Brf-styrelse vid ett ombildningsförsök är att på ett öppet och demokratiskt sätt redovisa och diskutera alla för- och nackdelar runt en eventuell ombildning. Man bör även påtala och uppmuntra att hyresgästerna tänker efter och bildar sig en egen uppfattning för sitt beslut.

Ärligt talat känns det väldigt långt ifrån den rådande situationen i dagens ombildningsförsök. Det vanligaste är att lova grannarna "sitt livs affär", vifta med "medgivanden", "intyg" eller vad man valt att döpa om fullmakterna till för stunden, samt upprepa sitt mantra om att "rösta JA". Notera även att ordet ja alltid skrivs med stora bokstäver.

Vi i Rädda Linjalen har aldrig, tro't eller ej, talat om för våra grannar hur de bör rösta. Vi har alltid strävat efter öppenhet och dialog i alla situationer, och vi har alltid uppmanat grannarna att fatta sitt eget beslut och rösta därefter när det blir köpstämma.

Därför känns det väldigt tråkigt när styrelsen i en av våra grannföreningar försöker använda hyresgäster i Linjalen för att påverka sitt eget röstresultat. Gott folk - möt styrelsen i Brf Ånghästen, som på ett väldigt okonventionellt försöker driva igenom en ombildning i kvarteret SVÄRDET.

Det verkar inte gå särskilt bra för Brf Ånghästens styrelse, även om de själva gärna hävdar att ombildningen är så gott som klar. Man har använt sig av de vanliga metoderna. Den ekonomiska planen dök upp extremt sent, är full av frågetecken och är, såvitt vi kan finna, varken undertecknad eller intygsgiven när den delats ut till hyresgästerna.

Alla de vanliga valserna om hur mycket bättre och billigare det kommer att bli har använts. Räntorna skall givetvis ligga stilla i framtiden, och några hyreshöjningar är det naturligtvis inte tal om för de blivande resthyresgästerna. Att styrelsen inte har befogenhet att lova oförändrade hyror verkar man inte veta om, alternativt förtränga.

Nu kommer det senaste greppet: Man lovar alla grannar som inte vill köpa sin lägenhet fyra månader att byta bort den till någon utomstående som skall få köpa lägenheten till ombildningspris. Villkoret är naturligtvis att hyresgästen skall rösta ja till ombildning och flytta efteråt. Man har även inlett ett samarbete med den dokumenterat måttligt seriösa styrelsen i Brf Linjalen om en byteskedja. Denna finns att hitta på deras hemsida eller HÄR.

Att "hjälpa" sina grannar som inte vill ombilda genom att försöka få bort dem från kvarteret visar tydligt hur ointresserade Brf Ånghästens styrelse verkar vara av att följa de boendes gemensamma vilja. "Köp eller stick" är ett sätt att tolka denna hjälpsamhet. Att försöka få igenom en ombildning på detta sätt placerar även styrelsen i Brf Ånghästen in i bostadsrättsföreningarnas B-lag. Alla hyresgäster som vill byta sig bort från ombildningsförsöket i Svärdet ombedes höra av sig till bytesförmedlingens kontaktperson Thomas Malmsborg.

BREVET OM "ERBJUDANDET", som är undertecknat av styrelsemedlemmarna Monica Hjorth von Zeipel, Thomas Malmsborg och Jakob Skarin, har delats ut till hyresgästerna i Svärdet och publicerats på Brf Linjalens hemsida. I detta brev väljer även dessa styrelsemedlemmar att ljuga sina grannar rätt upp i ansiktet när de hävdar att:
"I ett av våra grannkvarter, Linjalen, där en minoritet av de boende med hjälp av Hyresgästföreningen stoppade deras ombildning, finns ett stort antal hyresgäster som väldigt gärna vill ha en blivande bostadsrätt".

Vi vill notera det som Monica Hjorth von Zeipel, Thomas Malmsborg och Jakob Skarin säkert redan vet: På Linjalens första köpstämma ville 57% av de boende INTE ha någon ombildning. Den andra genomfördes inte ens - vilket med all sannolikhet betyder att intresset var änu lägre då. Vad gäller Hyresgästföreningen så har den uppskattat det vi skrivit såpass att den lånat och tryckt upp vårt material att dela ut i andra områden under ombildning - bland annat i Svärdet. Rädda Linjalens verksamhet är vår egen och görs av grannar i kvarteret, tack så mycket!

Rädda Linjalen och många hyresgäster i kvarteret kräver att en offentlig dementi av dessa uppgifter skriftligen delas ut till hyresgästerna i Svärdet av Monica Hjorth von Zeipel, Thomas Malmsborg och Jakob Skarin.

Styrelsemedlemmen Jakob Skarin går ännu längre när han går till personligt angrepp mot en av de hyresgäster som ifrågasatt ombildningen. I detta personliga angrepp, som även detta delats ut till alla hyrestgäster, hängs bland annat en namngiven persons privatekonomi ut. Ni kan läsa brevet HÄR. Vad vitsen skall vara att stoppa ner lappar i allas brevlådor med en namngiven grannes ekonomi står skrivet i stjärnorna, men det känns knappast som en styrelseledamot som försöker vinna sina grannars förtroende.

Det känns i vilket fall väldigt billigt av Brf Ånghästens styrelse att försöka påverka resultatet genom att locka iväg sina grannar och ljuga om folkviljan i kvarteret Linjalen. Vad gäller Ånghästens "bytesförmedling" kan vi konstatera följande:

Ett flertal av de som nu vill byta bort sina lägenheter i Linjalen tillhör den skara som vid upprepade tillfällen bedyrat hur bra de trivs i kvarteret, hur gärna de vill bo kvar och hur mycket bättre allt kommer bli vid en ombildning. Flera av dem tillhör den s.k. "förbättringsgruppen" som författade DESSA FRIA FANTASIER om vad som skulle göras efter en ombildning. Givetvis utan att ta några som helst ekonomiska hänsyn till sina projekt i den ekonomiska planen.

Bland andra hugade bytare återfinner man även Brf Linjalens webmaster, en styrelsemedlem och andra personer som varit djupt involverade i innerstadens mest omskrivna ombildningsförsök.

Givetvis är alla i Svärdet som vill fortsätta vara hyresgäster välkomna till oss i Linjalen, men att på det här sättet försöka påverka en köpstämma som ännu inte fått säga sitt tar vi bestämt avstånd från. Att att göra detta känns riktigt lågt av alla inblandade, vare sig de bor i Svärdet eller här i kvarteret Linjalen, och hyresgästerna i Svärdet kanske skulle ta en liten funderare över hur mycket förtroende det går att ha för en styrelse som aktivt försöker få sina grannar att flytta.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

tisdag 27 oktober 2009

Juridiskt nyskapande i Dalen


I och med måndagens köpstämma på Pärongården i Dalen kan vi lägga till ännu ett fall där Brf och konsult hävdar att exakt antal röster för ombildning uppnåddes. Likadant var det på köpstämman i Kastanjegården tre dagar tidigare. Ännu en gång har slumpens makt visat sig lysa på samma punkt.

"Nöden är uppfinningarnas moder" heter det ju, och uppfinningsrikedomen hos Pärongårdens konsult Rikard Johansson är det sannerligen inget fel på. Särskilt inte när det visat sig knepigt att få tillräckligt många röster för att driva igenom ombildningar och kassera in sitt arvode.

Köpstämman på Körsbärsgården, där Rikard Johansson också agerar konsult, valde han att dels hålla en bra bit från själva bostadsområdet, dels att ajournera när inte tillräckligt många ja-röster fanns.

Senare återupptogs och avslutades stämman in spendid isolation - utan att medlemmarna kallats. Mail skickades sedan ut där Rikard gratulerade medlemmarna till att ombildningen röstats igenom. Det är ingen överdrift att påstå att tilltaget väckte viss förvåning.

Visst är det ett helt nytt och innovativt grepp att hålla medlemsstämmor utan medlemmar, men särskilt juridiskt korrekt är det knappast. Här fick till och med Rikard krypa till korset, men att föreningsstadgarna hade brutits ville han inte låtsas förstå. I en artikel i SvD hävdade han att "Kritik har riktats mot förfarandet i efterhand(?) och därför ordnar vi en ny stämma"(LÄS HELA ARTIKELN HÄR).

Då Rikard avslutat stämman i hemlighet kan man ju undra vilka möjligheter som fanns att rikta kritik mot förfarandet på förhand? Ingen kan väl heller i sin vildaste fantasi förutse att en köpstämma skulle kunna avslutas utan att medlemmarna kallats? Något sådant kan knappast ha hänt tidigare, och hur Rikard Johansson kan ha betett sig på detta sätt på Körsbärsgårdens köpstämma kan bara ha två orsaker:

Alternativ ett är att Rikard Johansson helt saknar grundläggande kunskap om föreningsdemokrati. Alternativ två är att Rikard Johansson helt enkelt struntat i grunderna för föreningsdemokrati. Vi vill inte spekulera i vilket alternativ som stämmer, men oavsett vilket har Rikard med all önskvärd tydlighet visat hur lämplig han är att verka som konsult i ombildningar som ska gå rätt och demokratiskt till.

Vi är starkt kritiska till att en ny köpstämma får hållas över huvud taget efter ett så uppenbart övertramp på allt vad föreningsdemokrati står för.

Förfarandet i Pärongården är även det minst sagt okonventionellt. Även här ajournerades stämman tisdagen 19 november, då inte tillräckligt många ja-röster fanns. Rikard föreslog då att stämman skulle återupptas nästa måndag, 25 oktober klockan 15(!). Ett lite originellt val av mötestid, som ger en hint om att Rikard inte varit överdrivet angelägen av att så många medlemmar som möjligt skulle kunna delta. Detta förslag ändrades sedan efter stort rabalder.

En annan juridisk milstolpe på Pärongårdens köpstämma var valet av justerare/rösträknare. I alla gängse föreningssammanhang skall två sådana väljas. Det är även kutym att dessa inte anses vara jäviga i beslutet, alternativt att en från var sida väljs när kontroversiella beslut skall fattas. På Pärongårdens köpstämma insisterade Rikard Johansson på att det bara skulle väljas EN enväldig rösträknare/protokolljusterare.

Än mer originellt är att valet föll på bostadsrättsföreningens egen ordförande! Så blev det också - både den 19 och 26 oktober. Vi får utgå ifrån att bostadsrättsföreningen och Rikard Johansson ser detta val som det säkraste sättet att göra rösträkningen och protokollet till något som ingen har anledning att ifrågasätta. Problemet är bara att hitta någon i övriga föreningssverige som håller med om detta.

Däremot vill vi ge Rikard Johansson en eloge för sin påhittighet när det gäller att tolka föreningsstagdar. Då hans arbetsgivare Bjurfors & Thörner länge visat både UPPFINNINGSRIKEDOM och NYSKAPARVILJA i ombildningssammanhang är det bara naturligt att även Rikard vill visa framfötterna i ämnet.

När Pärongårdens köpstämma återupptogs i måndags hävdade den kombinerade Brf-ordföranden/rösträknaren/protokolljusteraren att exakt antal röster för en ombildning hade uppnåtts. Vi emotser den närvarande oberoende observatörens rapport från stämman, samt ser fram emot en grundlig granskning av protokoll, röstlängd, fullmakter och andra dokument.

Vi utgår även att dessa neutrala observatörer har strikta order från Stadshuset om att inte ingripa när oegentligheter uppdagas. I annat fall hade flera saker på dessa stämmor krävt tillrättavisnngar.

Idag, tisdag, är det dags för KÖRSBÄRSGÅRDENS nästa köpstämma. Vilka nya djärva grepp kan vi förvänta oss där?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

lördag 24 oktober 2009

Nu ser vi fram emot en rejäl granskning


Vi vet inte om det är ett fall för Guinness Rekordbok, men efter fem(!) förlängningar och sex(!!) köpstämmor på Kastanjegården i Dalen lyckades Brf Kastanjegården och konsulten Torsten Kai-Larsen få exakt tillräckligt många röster för att avsluta en stämma genom att meddela att man ämnar ombilda fastigheten. Vi är flera som redan konstaterat att det är långt från första gången som en ombildning där Kai-Larsen agerat konsult har röstats igenom med exakt antal röster. Hur kan det inte slumpa sig här i världen?

Den FEMTE KÖPSTÄMMAN fick till och med de ansvariga i Stadshuset att lätta på ögonbindlarna och införa oberoende observatörer på alla köpstämmor i Stockholm i fortsättningen. Alldeles för sent, men ändå en bekräftelse på ett problem som varit uppenbart för människor utanför Stadshuset i många år. Men bättre sent än aldrig. Rädda Linjalen har länge krävt detta, och välkomnar Stadshusets beslut med öppna armar.

Enligt rapporter gick det lugnare till den här gången. Dock är det föga förvånande att Brf Kastanjegården frångick sedvanlig föreningskutym och vägrade låta en person från varje sida vara rösträknare och protokolljusterare. I normala fall brukar föreningar låta välja en från varje sida när oenighet råder. Detta för att inga tveksamheter skall råda i efterhand - men i ombildningssammanghang kommer sällan sådana demokratiska grundtankar i första rummet.

Då de fem tidigare omröstningarna underkänts av ombildarna själva, och den femte även av borgarrådet och Svebos ordförande Joakim Larsson, utgår vi nu ifrån att Svebo och den från stadshuset utsända neutrala observatören gör en ordentlig granskning av röstresultatet, fullmakterna, röstlängden och röstunderlaget. Det lär behövas, då många frågor redan väckts.

Vi tar också för givet att Brf Kastanjegården och Torsten Kai-Larsen omgående gör det justerade protokollet och röstlängden tillgängligt för alla sina medlemmar, så att alla har möjlighet att kontrollera att det gått rätt till.

Men mest av allt är det viktigt med en ordentlig och omfattande oberoende granskning av ombildningsförsöket.

MORE HOT NEWS!
I måndags röstade hyresgästerna på Poppelgården i Dalen NEJ till ombildning. Naturligtvis är nej inget svar för ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner, som tänker fortsätta försöka tjata igenom ombildningen.

...nästa nyhet, och ni ser inte dubbelt:
I tisdags röstade hyresgästerna på Pärongården i Dalen NEJ till ombildning. Naturligtvis är nej inget svar för ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner, som tänker fortsätta försöka tjata igenom ombildningen.

I SKOTTET på Södermalm bräckte man Kai-Larsen - för där röstades ombildningen igenom efter bara fem försök! Dock verkar det blivit lite mankemang - då köpstämman nu klandrats på mängder av punkter av ett flertal hyresgäster. Brf Skottet har därför nu stämts av dessa via Hyresgästföreningen. Rond sex kommer därför att avgöras i domstol.

Då det helt plötsligt verkar blivit viktigt för Joakim Larsson att "hyresgästernas önskan om ombildning eller ej blir klarlagd" (SE NYHETSKLIPP) vore det kanske också på sin plats att inte låta konsulter med vinstinstresse hålla köpstämma på köpstämma i all evighet. Eller utgår Stockholms Stadshus AB ifrån att hyresgästerna inte vet vad de vill förrän de sagt ja? Låter förslaget "En köpstämma vars resultat respekteras av alla parter" som ett orimligt krav med tanke på Joakim Larssons eget uttalande?

Är det inte underbart med valfrihet och demokrati så säg?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 18 oktober 2009

Blir köpstämmor på Grönland nästa drag?


Beslutet tas här vid midnatt - kom eller lämna en fullmakt!

Köp av bostadsrätt är för många den största affär man gör här i livet. En av orsakerna till att Rädda Linjalen har kritiserat förfarandet med fullmakter är att det känns konstigt när ombildningskonsulterna inte verkar vilja att de berörda aktivt deltar i ett så livsavgörande beslut. Borde man inte rimligtvis vara intresserad av att befinna sig på plats när beslut tas om en affär som innebär personliga miljonlån och byte av boendeform?

Sett till det är det helt förståeligt att människor tänker till och drar tillbaka fullmakter som de övertalats att skriva under av påstridiga ombildningsförespråkare. Denna eftertanke har av borgarrådet och Svebos ordförande Joakim Larsson beskrivits som "illvilja".

Till skillnad från ombildingskonsulterna har vi i Rädda Linjalen faktiskt aldrig uppmanat människor hur de ska rösta. Vi har alltid haft som främsta mål att ombildningarna ska gå rätt till och att de boende ska ha förutsättningar att fatta sitt eget väl överlagda beslut - vare sig det är ja eller nej.

Är hyresgästerna bara eniga om att ombilda, efter att haft ordentliga möjlighet att överväga saken, har aldrig Rädda Linjalen haft några invändningar att komma med. Det är det odemokratiska i att konsulter och styrelser ofta medvetet för människor bakom ljuset och undviker att diskutera förutsättningarna runt ombildningar vi vänt oss emot.

Att många av oss anser att det är fel att sälja ut allmännyttan är också sant, men det finns även de ibland oss som tycker annorlunda. Vi har därför valt att helt rikta ljuset på ombildningarnas demokratiska brister.

Därför anser vi att köpstämmorna inte skall göras om i all evighet. Så är det nu, och det kväver ofta det demokratikska i processen. Vi anser att det räcker med en köpstämma, och resultatet av den bör oåterkallerligt respekteras av alla parter.

Därefter måste naturligtvis resultatet granskas och alla eventuella oegentligheter (falska fullmakter, olagliga andrahandsuthyrningar, mantalsskrivningsbrott osv.) utredas ordentligt.

Framför allt bör ombildningskonsulterna uppmana så många som möjligt att personligen delta på köpstämman. Ska det gå rätt till måste också köpstämmorna göras så tillgängliga som möjligt och hållas på platser och tider som passar så många av de boende som möjligt. Är inte det ett rimligt krav?

I Dalen har konsulterna valt att göra raka motsatsen. På Körsbärsgården valde konsulten Bjurfors & Thörner att lägga stämman i Globen - en bra bit från den berörda fastigheten.

Kastanjegårdens skandalomsusade omvandlingsförsök belönades med förlängd tid. Nu visar Brf Kastanjegården oss dess konsult på ett väldigt tydligt sätt att man inte är överdrivet intresserade av att hyresgästerna skall kunna delta på nästa köpstämma.

Kastanjegårdens sjätte(!) köpstämma har nämligen kallats till fredag 23 oktober klockan 17.00. Ja, ni läste rätt - klockan fem på eftermiddagen! En tid då väldigt många fortfarande arbetar eller är på väg hem. Med tanke på vad som hänt på gården tidigare kan vi inte tolka det på annat sätt än att Brf Kastanjegården och konsult Torsten Kai-Larsen inte är alltför måna om att göra stämman tillgänglig för så många som möjligt.

Vi undrar därför om inte Joakim Larsson och den oberoende konsult som Svebo skall sätta in på stämman anser detta vara någon form av "illvilja"? Borde inte stämman rimligen hållas på en tid då de boende också har möjlighet att delta på den? Känns inte tiden medvetet lagd så att fler än nödvändigt är tvungna att rösta genom fullmakt?

Vad blir konsulternas nästa drag - att lägga köpstämmor på Grönland vid midnatt?


MORE HOT NEWS!
Radions rapport om köpstämman på Körsbärsgården:
LÄS HÄR eller LYSSNA HÄR

Vanligare med strider runt ombildningar:
LÄS HÄR eller LYSSNA HÄR

Hot, trakasserier och rent fusk förekommer när hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter:
LÄS HÄR eller LYSSNA HÄR

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 16 oktober 2009

Stadshuset tillkännager "ombildningsproblem"


Skandalomvandlingen på Körsbärsgården i Dalen som vi belyst tidigare fortsätter. I morse rapporterade DAGENS EKO om saken.

Trots att det är glasklart att man försökt fuska igenom ombildningen hävdar ändå Brf Körsbärsgårdens ordförande Madeleine Possman att allt gott rätt till. Även om ombildningskonsulten Rikard Johansson från Bjurfors & Thörner slutfört stämman på ett högst regelvidrigt sätt, tillsammans med ordföranden och mötets justerare, har Madeleine Possman ändå fullt förtroende för sin ombildningskonsult.

Nu går Madeleine Possman ut med att Brf Körsbärsgården tänker hålla en ny köpstämma. Men om allt nu "har gått rätt till" kan man fråga sig varför man vill göra det? Då borde det bara vara att tacka ja till köpet och skicka in stämmoprotokollet för granskning. Har allt gått enligt reglerna borde det inte vara några problem, eller hur?

Om det nu, vilket är tämligen uppenbart, INTE gått rätt till - ska då en konsult och en styrelse som deltagit i fusket verkligen ges möjlighet att utlysa ännu en köpstämma? Borde man inte ha förverkat sina möjligheter att ombilda efter att ha använt så här oseriösa metoder?

Att Brf Körsbärsgårdens ordförande hävdar att stämman "gått rätt till" visar än en gång, klart och tydligt, på stora brister i en Brf-Styrelses kompetens och syn på demokrati. Att blankt strunta i reglerna för en medlemsstämma är att olämpligförklara sig själv.

Återigen efterlyser vi vad borgarrådet/Svebo-ordföranden Joakim Larsson har för syn på saken. Joakim Larsson har ju länge med en dåres envishet santionerat mer eller mindre tvivelaktiga ombildningsförsök, och lika envist hävdat att inga oegentligheter förekommit - trots mängder av bevis på motsatsen.

På Stockholms Stadshus AB:s möte i Stadshuset måndag 19 oktober kommer man att behandla en rapport om "mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB". Där framgår att av de bolag som har mest negativ mediaexponering återfinns bostadsbolaget Svenska Bostäder.

I Stockholms Stadshus egen undersökning kan man läsa följande:
"Svenska Dagbladet är under detta tertial den enskilda källa som förmedlar mest kritiska artiklar, räknat i både antal och andel. En stor del av denna handlar om Svenska Bostäders ombildningsproblem."
Läs HELA UNDERSÖKNINGEN HÄR Sidan 8 är mest intressant.

Detta måste tolkas som ett uppseendeväckandse medgivande av Stadshuset att fusk förekommer. Nu behöver man inte ens läsa mellan raderna. Stadshuset själva konstaterar att att Svenska Bostäder har just de "ombildningsproblem"som Joakim Larsson hävdar inte finns. Rädda Linjalen hoppas nu att Stockholms Stadshus AB tar tag i dessa problem och kommer till insikt om att de är självförvållade. Nu borde man inse att det är dags att göra om reglerna för att förhindra dagens ofta oseriösa förfaranden vid ombildningar.

Rädda Linjalen finner det även oacceptabelt att konsulter som struntat i de demokratiska bestämmelserna runt köpstämmor tillåts fortsätta agera. Bjurfors & Thörner och deras konsult i Körsbärsgården, Rikard Johansson, figurerar just nu i fler ombildningar. Bland annat Pärongården i Dalen och Brf Husmodersskolan på Lundagatan, Södermalm.

Ska vi slippa uppleva fler skandalombildningar som dem i Dalen, Aspudden, Ringen och Linjalen med flera så måste det ställas betydligt högre krav på både ombildningskonsulter, styrelser och regelverk. Det tror vi även att Stockholms Stadshus AB börjar inse vid det här laget.

Skadan är redan skedd. Nu gäller det att begränsa den. Det är hög tid för Stockholms Stadshus AB att inse sitt ansvar och börja agera!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

tisdag 13 oktober 2009

Körsbärsgården - svenskt rekordförsök i skandalomvandling


Man ska passa sig för att skriva saker i affektion, men här kommer ett undantag. Vi kan bara hoppas att det ni kommer att läsa nu är ett skämt - annars har vi med världsrekord i skandalombildning att göra.

I förra blogginlägget behandlade vi Körsbärsgården i Dalen. Där blev det nej på fredagens köpstämma, trots att den flyttats från området för att få så många fullmaktsröster som möjligt. Givetvis ajournerades stämman när det stod klart att hyresgästerna röstat nej.

Att ajournera en stämma betyder att den sedan skall återupptas, men Körsbärsgårdens ombildningskonsult BJURFORS & THÖRNER tolkade, enligt mailet, begreppet som de ville, använde sin fantasi och gav begreppet skandalomvandling en ny dimension.

Om mailet Rädda Linjalen fått oss tillsänt är autentiskt blir man mörkrädd. Vi citerar i sådana fall Bjurfors & Thörners ombildningskonsult Rikard Johansson:
"För att kontrollera återtagandena så ajournerade vi (tog en paus) i stämman och uppdrog åt ordföranden, justeringsmännen och protokollföraren att slutföra stämman och avsluta rösträkningen vid ett senare tillfälle.
Vi återupptog stämman på lördagen och då räknade vi alla röster och fullmakter som vi hade vid det tillfället."
SE HELA MAILET HÄR

Stämman i Körsbärsgården är alltså ajournerad och återupptas dagen efter i ett internt möte med mötesledningen, utan att hyresgästerna på gården vet något om det. Någon kallelse till den fortsatta stämman har inte skickats ut. Någon röstlängd till den fortsatta stämman bör således inte finnas. Lägg dessutom märke till att Körsbärsgårdens "medgivanden" nu genast blivit förvandlade till det de egentligen alltid varit - "fullmakter". Notera att man tidigare ÄNDRAT I STADGARNA FÖR ATT MÖJLIGGÖRA MASSFULLMAKTER. Notera även att någon bank inte är klar till föreningslånen.

Svebos ordförande och Stadshusets borgarråd Joakim Larsson uttalade sig att förlängningen av köperbjudandet i närliggande Kastanjegården var för att den sjätte(!) stämman skulle (citat) "kunna genomföras på en lugn och saklig nivå, så att varje enskild hyresgästs vilja respekteras från alla parter."

Här är det ingen tvekan om att stämman har avslutats "i lugn och ro". Inga hyresgäster var kallade till den. Stämmer dessa uppgifter är det så hårresande rättsvidrigt att det kräver en förklaring till hur Joakim Larsson (som vi vet kommer att läsa detta) kommer att agera i fallet Körsbärsgården, bostadsrättsföreningens styrelse och ombildningskonsulten Rikard Johansson från BJURFORS & THÖRNER.

Nå, Joakim Larsson. Är även detta ett ombildningsförsök som gått helt korrekt tillväga? Är det här att respektera hyresgästernas vilja? Är detta rent spel? Hur kan detta relateras till begreppet "illvilja"? Nu utgår vi ifrån att du svarar med en bloggkommentar hur du anser att det här har gått till och hur du, Stadshuset och Svenska Bostäder kommer att agera i det här fallet.

Finns relevans i dessa påståenden och mail utgår vi ifrån att köperbjudandet genast dras in och att ombildningskonsult Bjurfors & Thörner omedelbart fråntas alla sina övriga konsultuppdrag vad gäller ombildningsförsök sanktionerade av Stockholms Stadshus AB. Att ge Bjurfors & Thörner fortsatt förtroende att genomföra flera köpstämmor skulle sätta ett löjets skimmer över all ombildning av Stockholms Allmännytta. Att protokollet från den aktuella stämman underkänns utgår vi ifrån.

Än en gång har vi tydliga bevis på att våra förslag till NYA REGLER FÖR ATT STÄVJA FUSK genast måste tittas över och rättas till i Stadshuset.

...men som sagt, vi hoppas att man behagar skämta - för så här illa kan det väl verkligen ändå inte vara...eller?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Tillägg:
Vi har under morgonen fått samtliga uppgifter bekräftade. Tro't eller ej, allt i inlägget stämmer - tråkigt nog...

lördag 10 oktober 2009

I ombildningar och våldtäkter finns inga nej!


Ett nej är ett nej - utom för våldtäktsmän och ombildningsförespråkare. Båda är lika övertygade om att motparten inte förstår sitt eget bästa och innerst inne gillar det den utsätts för under tvång.

Visserligen påstås det att allting är relativt, men det finns ju begrepp som rimlighet också.

Den officiella orsaken till att Kastanjegården i Dalen fick sitt köperbjudande förlängt med sex veckor(!) var, enligt Joakim Larsson (borgarråd och ordförande i Svenska Bostäder), att "illvilliga" hyresgäster samlat in återtagande av fullmakter. Det är ett väldigt intressant påstående av en myndighetsperson att grunda ett beslut på. Låt oss därför analysera och filosofera lite över begreppet "illvilja". Enligt ordboken betyder illvilja "önskan att göra skada".

"Illviljan" i fallet Kastanjegården bestod i att några av hyresgästerna i området hjälpt sina grannar att dra tillbaks fullmakter som de, enligt egna uppgifter, skrivit på under påtryckningar. Dessa påtryckningar anser Joakim Larsson tydligen vara helt i sin ordning. Ingen "illvilja" där inte. Att det var det femte försöket till ombildning som inte hade stöd från hyresgästerna passerade även det Joakim Larssons ribba för demokrati. Att mängder av hyresgäster vittnat om trakasserier i samband med ombildningen bryr sig Larsson inte om. Tvärtom - det är vittnena själva som anses vara "illvilliga".

Även de människor som tillfrågats att bevittna hur det gick till utanför stämman beskrivs som illvilliga huliganer. Bland dessa huliganer märks Hyresgästföreningens regionsordförande, en av deras jurister samt Svenska Bostäders vice ordförande. Medialt fokuseras allt på Joakim Larssons version, trots att Larsson själv inte var på plats utan helt gick på ombildarnas dokumenterade osanningar. Låt oss nu fråga oss själva: Vad innebär begreppet "illvilja".

Borde inte snarare Joakim Larssons hjälp till konsulten Torsten Kai-Larsen att starta upp fler uppslitande köpstämmor på Kastanjegården betraktas som illvilja? Hyresgästerna har ju redan ett otal gånger slagit fast att man inte är intresserade av ombildning. Har illvilja blivit att inte tycka som Joakim Larsson och hans kompisar bland konsulterna - de konsulter som gör allt för att tjäna pengar på ombildningar?

Svebos vice ordförande Teres Lindberg, som befann sig på plats utanför köpstämman har skrivit EN REPLIK på Brf Kastanjegårdens och Joakim Larsson anklagelser, där hon även redovisar sin egen syn på omvandlingshysterin av idag. Rädda Linjalen håller med henne till punkt och pricka - huvudsaken är att omvandlingsförsöken går demokratiskt till. Så är det inte nu, men rop på demokrati beskrivs av Stadshuset ledning som "illvilja".

Brf Kastanjegårdens ordförande Jonas Fermelin väljer tydligen att lyssna på det han behagar i debatten:
"– Vi som är för en ombildning har drivit en kampanj om varför vi tycker att det är bättre med bostadsrätt än med hyresrätt, men motståndarna har aldrig motiverat varför det är bra med hyresrätt."
Läs hela artikeln PÅ DEN HÄR LÄNKEN.

Vi råder Jonas Fermelin att läsa igenom Rädda Linjalens blogg från början till slut. Då kommer han att få hundratals orsaker till att många väljer hyresrätt, och samtidigt får han chans till välbehövlig förkovran i allmänbildande ämnen som besiktningar, fastighetsekonomi och hur föreningsdemokrati bör gå till i praktiken. Det kan behövas inför köpstämma nummer sex.

Igår fredag var det köpstämma för Körsbärsgården, ett annat område i Dalen. För att slippa illvilliga element hade stämman flyttats till Globen, flera kilometer från Dalen. Kallelsen till stämman hittar ni HÄR och fullmakterna som spridits i området hittar ni HÄR.

Notera att det går trender i ombildningsvärlden. Det som förut kallades "fullmakter" har nu döpts om till "medgivanden". Kärt barn har många namn, och förmodligen beror det på att ordet "fullmakt" fått så dålig klang efter många dokumenterade fall av fusk och stadgemygel. Myglet fortsätter, man byter bara namn på det. Detta verkar inte anses som "illvilligt" enligt Stadshuset sätt att se på saken.

I de flesta aktuella bostadsrättsföreningar i ombildning har stadgarna ändrats så att DET BLIR LÄTTARE ATT MANIPULERA RÖSTRESULTATET, men det anses inte vara "illvilligt" enligt Svenska Bostäders ordförande.
I Körsbärsgårdens stadgar hittar du nyss nämnda ändring under §7, stycke 3. Stadgarna ankomststämplades av Bolagsverket så sent som slutet av september. Nu är det fritt fram för massfullmakter. Tuta och kör!

Att Brf Körsbärsgården och ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner t.o.m. uppmanat hyresgästerna att lämna fullmakt innan någon ekonomisk plan presenterats eller någon bank varit klar känns ju sådär lagom seriöst. Att Bjurfors & Thörner har bravader som DET HÄR och DET HÄR i sitt CV känns inte heller direkt övertygande. Ändå är det hyresgästerna som inte vill skriva under fullmakter utan att fråga som betraktas som "illvilliga". Så till den milda grad att konsulterna kände sig tvungna att flytta mötet bort från de boende.

Resultatet på Brf Körsbärsgårdens stämma blev nej. Sex hyresgäster återtog (av ren illvilja?) sina fullmakter före stämman. Dessa kontaktades naturligtvis omgående för ännu fler påtryckningar från Brf Körsbärsgården. Är det att visa respekt för ett demokratiskt beslut? Återigen kommer drevet gå över Körsbärsgården, återigen kommer det att kallas till fler köpstämmor och återigen finns det anledning att filosofera över vad illvilja och demokrati egentligen innebär.

Enligt SvD:s ledarskribent Claes Arvidsson är det politisk huliganism att påpeka den uppenbara rättsrötan i Stockholms ombildningskarusell. Rädda Linjalen är ett uttalat opolitiskt nätverk som driver en sakfråga, och vi ställer oss väldigt undrande till att Claes Arvidsson själv politiserar frågan genom anklagelser som inte har med ombildningar att göra. Är alla vi som vill bo kvar som hyresgäster sekteristiska vänstermänniskor och terroristsympatisörer? Enligt Claes Arvidsson är det så världen ser ut. Räck upp handen den som känner igen sig!

Vad som däremot, i högsta grad, är politiserat är sättet som Stockholms Stadshus AB och Joakim Larsson genomför ombildningarna. Här skall ombildas till varje pris, vare sig det görs demokratiskt eller inte. Även statligt ägda SBAB gör sitt till genom att leda den räntedopade lånekarusell, som tveklöst kommer att sätta mängder av människor i en skuldfälla de inte kommer att kunna ta sig ur. Till och med Timbros apostlar varnar för konsekvenserna, men Stadshuset och SBAB brakar på i heligt samförstånd.

Betonas bör att det finns ombildningar som gått korrekt och demokratiskt till, men nu i ombildningskarusellens slutfas börjar det bli alltmer sällsynt. I mängder av fall, alldeles för många för att rabbla upp, blir hyresgästerna överkörda av såväl Brf-styrelser, ombildningskonsulter och politiker. Ombildningar tillåts fuskas och tjatas igenom med Stockholms Stadshus AB:s goda minne, men enligt Joakim Larsson sköts allt helt enligt spelreglerna.

Så en gång till - det tål att funderas över:
  • Vilka i det här sammanhanget visar illvilja?
  • Är det demokratiskt att inte respektera resultatet från fem tidigare omröstningar?
  • Vem har politiserat frågan, och vilka är de politiska huliganerna?

Johan Johansson / Rädda Linjalen