tisdag 15 februari 2011

Fredrik Reinfeldts eskapader i overkligheten.


I stället för logik - förvirring...

Om statsminister Fredrik Reinfeldts utspel i DN 2011-02-14 bygger på okunskap eller arrogans är svårt att säga, men det är tämligen grova anklagelser som riktas mot mig, mina grannar och alla andra hyresgäster i Stockholm. I går vaknade vi upp med beskedet att vi ägnar oss åt ekonomisk brottslighet. Dessutom är det vi hyresgäster som är orsaken till att innerstaden segregerar. Hur Fredrik Reinfeldt fått till den ekvationen verkar han inte ens kunna förklara själv.

Som infödd Stockholmare boende i hyresrätt på Södermalm är det min hembygd och mitt hem Statsministern talar om. Jag är född fyra kvarter från min nuvarande bostad. För mig har hyresrätten alltid fungerat bra. Genom en på den tiden fungerande bostadskö fick jag ett hyreskontrakt på en bostad, och därefter har bytesmarknaden fungerat både smidigt och snabbt, utan vare sig lån eller pengar under bordet. För några år sedan flyttade jag ihop med min nuvarande sambo, och på så sätt blev en lägenhet ledig som kunde anvisas till någon som behövde den. Är det inte så det borde gå till? Är det inte avarterna i stället för boendeformen i sig som borde dömas ut och elimineras?

Statsministern talar ofta om valfrihet och individens oberoende gentemot politiska beslut. Samtidigt vägrar Stadsministern och hans gelikar att respektera hyresgästernas val av boendeform. Även i DN-artikeln är Reinfeldts utgångsläge att alla hyresgäster egentligen strävar efter att, gärna genom fusk och skenaffärer, flytta till bostadsrätt eller villa. Att Fredrik Reinfeldts partisekreterare Sofia Arkelsten varit inblandad i sådana affärer anser tydligen Statsministern vara orsak nog att kollektivt anklaga mig och mina grannar för samma sak. Att även nuvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson myglat till sig en attraktiv lägenhet till för nödställda gör inte mig och mina grannar till några brottslingar. Jag törs nog påstå att moralen i gemen i mitt kvarter är högre än moralen hos personalen i regeringskansliet. Det borde FredrikReinfeldt vara glad för.

Hyresrätten är den klart mest efterfrågade boendeformen i Stockholm. Bostadsbristen är skriande. I Statsministerns regeringsdeklaration utlovades att hyresrättens ställning skulle stärkas. Det borde med andra ord ligga överst på regeringens agenda att rivstarta en byggvåg av överkomliga hyresrätter i Stockholm. Men statsministerns lösning på bostadsproblematiken är tydligen att främja ombildning av de fåtal hyresrätter som återstår.

Om nu Reinfeldt verkligen vill motverka mygel borde han ta en ordentlig titt på hur bostadsrättsomvandlingar ofta går till . Vi som varit utsatta för omvandlingsprocesser inom Stockholms allmännytta vet hur mycket oegentligheter, stadgemissbruk och odemokratiska metoder som ofta förekommer där. Till skillnad från statsministerns spekulationer om hyresgästerna är detta väl dokumenterat och belagt. Men trots att mängder av solklara exempel på rättsvidriga ombildningsförsök lags fram, både för ledningen i Stockholms Stadshus och f.d. Justitieminister Beatrice Ask förnekar de bara dessa problem och visar inget intresse till att stävja ombildningsfuskandet.

Till och med när uppenbart fusk upptäcks hos de pådrivande i ett ombildningsförsök är det fritt fram för vederbörande att fortsätta forcera igenom ombildningen. Även om hyresgästerna röstar nej till ombildning är det grönt ljus att fortsätta med uttröttningsmetoden, och hålla hur många köpestämmor som helst. I våldtäkter och bostadsrättsombildningar respekteras inte ett nej som svar. Ansvariga politiker väljer att blunda och resultatet är glasklart. Segregation, spekulation, längre bostadskö och många hyresgäster som far väldigt illa.

Att det även finns mängder av exempel på människor med annat boende som hållit på sina hyreskontakt i väntan på att plocka hem reavinsten på en ombildad bostadsrätt har ingen i Stockholms Stadshus velat göra något åt. Sett till det kan jag hålla med Fredrik Reinfeldt att hyresmarknaden inte fungerar, men det beror på att hans partikollegor i Stockholm är ovilliga att göra något åt saken. I stället jagar man oss, som gjort ett medvetet val av hyresrätt som boendeform, med blåslampa.

Statsministern resonerar på samma sätt när det gäller svartkontrakten. Att det i huvudsak är vissa privatvärdar som säljer hyreskontrakt svart istället för att lämna tomma lägenheter till bostadskön tar statsministern inte upp, utan lägger all skuld på dem som utnyttjas. Då försäljning av svartkontrakt i sig är brottsligt är det märkligt att ingen energi verkar läggas på att upprätthålla lagen och beivra dessa brott. När dömdes någon för handel med svartkontrakt senast? Tvärtom, myndigheternas allmänna flathet att stävja svarthandeln används indirekt som argument av Statsministern att försvaga hyresrätten ännu mer!

Hyresrätten har på flera sätt varit skattemässigt missgynnad alla andra boendeformer, någonting som t.o.m. Finansministern håller med om. Ändå gör regeringen ingenting åt saken. Men det tar inte stopp där. Vi hyresgäster subventionerar även såväl ränte- som ROT-avdrag för bostadsrättinnehavare och villaägare via skattsedeln. De statliga skattelättnaderna för byggandet av hyresrätter har Regeringen avskaffat. Samtidigt uppmuntrar man att ombilda de hyresrätter som finns - och nu är tydligen bostadsbristen och segregationen hyresgästernas fel enligt Statsministern. Jag vet ärligt talat inte om vi talar om samma planet…

En regerings uppgift är att tillgodose befolkningens efterfrågan. Inte som nu - att försöka spela ut människor i bostadskön mot dem som än så länge har en bostad där de har råd att bo kvar. Om problemet beror på bostadsbrist eller befolkningsöverskott är en definitionsfråga, men då Statsministern brukar föredra att lägga ansvaret på någon annan gissar jag på alternativ två. Är det Statsministerns hemkommun Täby som ska stå som modell för Stockholm – en alltigenom segregerad kommun där människor utan höga inkomster icke göra sig besvär?

Fredrik Reinfeldt avfärdar således hyresrätten i Stockholm på grund av att efterfrågan är för stor och att boendeformen, trots att den är ekonomiskt missgynnad, är för populär. Var ligger logiken i det? Min son fick inte plats i Kärrtorps gymnasium, där han ville gå. Det var för många sökande före honom. Anser Statsministern att lösningen på det problemet är att lägga ner Kärrtorps Gymnasium?

Orsaken till denna debatt är, hur man än vänder och vrider på saken, bristen på bostäder i Stockholm. Jag tror att de flesta kan hålla med mig om att lösningen är att få fart på ett seriöst och målmedvetet byggande av överkomliga hyresrätter. Det är även den enskilt viktigaste möjliga åtgärd en regering kan göra att främja Stockholm och Sverige, både ekonomiskt och socialt. Här borde allmännyttan gå i främsta ledet och framgå med gott exempel. Det har fungerat förr, och det kan fungera igen – förutsatt att viljan finns hos regeringen. Gör den det, Fredrik Reinfeldt?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Denna artikel har även publicerats på SVT Debatt
SVT Debatt