tisdag 27 oktober 2009

Juridiskt nyskapande i Dalen


I och med måndagens köpstämma på Pärongården i Dalen kan vi lägga till ännu ett fall där Brf och konsult hävdar att exakt antal röster för ombildning uppnåddes. Likadant var det på köpstämman i Kastanjegården tre dagar tidigare. Ännu en gång har slumpens makt visat sig lysa på samma punkt.

"Nöden är uppfinningarnas moder" heter det ju, och uppfinningsrikedomen hos Pärongårdens konsult Rikard Johansson är det sannerligen inget fel på. Särskilt inte när det visat sig knepigt att få tillräckligt många röster för att driva igenom ombildningar och kassera in sitt arvode.

Köpstämman på Körsbärsgården, där Rikard Johansson också agerar konsult, valde han att dels hålla en bra bit från själva bostadsområdet, dels att ajournera när inte tillräckligt många ja-röster fanns.

Senare återupptogs och avslutades stämman in spendid isolation - utan att medlemmarna kallats. Mail skickades sedan ut där Rikard gratulerade medlemmarna till att ombildningen röstats igenom. Det är ingen överdrift att påstå att tilltaget väckte viss förvåning.

Visst är det ett helt nytt och innovativt grepp att hålla medlemsstämmor utan medlemmar, men särskilt juridiskt korrekt är det knappast. Här fick till och med Rikard krypa till korset, men att föreningsstadgarna hade brutits ville han inte låtsas förstå. I en artikel i SvD hävdade han att "Kritik har riktats mot förfarandet i efterhand(?) och därför ordnar vi en ny stämma"(LÄS HELA ARTIKELN HÄR).

Då Rikard avslutat stämman i hemlighet kan man ju undra vilka möjligheter som fanns att rikta kritik mot förfarandet på förhand? Ingen kan väl heller i sin vildaste fantasi förutse att en köpstämma skulle kunna avslutas utan att medlemmarna kallats? Något sådant kan knappast ha hänt tidigare, och hur Rikard Johansson kan ha betett sig på detta sätt på Körsbärsgårdens köpstämma kan bara ha två orsaker:

Alternativ ett är att Rikard Johansson helt saknar grundläggande kunskap om föreningsdemokrati. Alternativ två är att Rikard Johansson helt enkelt struntat i grunderna för föreningsdemokrati. Vi vill inte spekulera i vilket alternativ som stämmer, men oavsett vilket har Rikard med all önskvärd tydlighet visat hur lämplig han är att verka som konsult i ombildningar som ska gå rätt och demokratiskt till.

Vi är starkt kritiska till att en ny köpstämma får hållas över huvud taget efter ett så uppenbart övertramp på allt vad föreningsdemokrati står för.

Förfarandet i Pärongården är även det minst sagt okonventionellt. Även här ajournerades stämman tisdagen 19 november, då inte tillräckligt många ja-röster fanns. Rikard föreslog då att stämman skulle återupptas nästa måndag, 25 oktober klockan 15(!). Ett lite originellt val av mötestid, som ger en hint om att Rikard inte varit överdrivet angelägen av att så många medlemmar som möjligt skulle kunna delta. Detta förslag ändrades sedan efter stort rabalder.

En annan juridisk milstolpe på Pärongårdens köpstämma var valet av justerare/rösträknare. I alla gängse föreningssammanhang skall två sådana väljas. Det är även kutym att dessa inte anses vara jäviga i beslutet, alternativt att en från var sida väljs när kontroversiella beslut skall fattas. På Pärongårdens köpstämma insisterade Rikard Johansson på att det bara skulle väljas EN enväldig rösträknare/protokolljusterare.

Än mer originellt är att valet föll på bostadsrättsföreningens egen ordförande! Så blev det också - både den 19 och 26 oktober. Vi får utgå ifrån att bostadsrättsföreningen och Rikard Johansson ser detta val som det säkraste sättet att göra rösträkningen och protokollet till något som ingen har anledning att ifrågasätta. Problemet är bara att hitta någon i övriga föreningssverige som håller med om detta.

Däremot vill vi ge Rikard Johansson en eloge för sin påhittighet när det gäller att tolka föreningsstagdar. Då hans arbetsgivare Bjurfors & Thörner länge visat både UPPFINNINGSRIKEDOM och NYSKAPARVILJA i ombildningssammanhang är det bara naturligt att även Rikard vill visa framfötterna i ämnet.

När Pärongårdens köpstämma återupptogs i måndags hävdade den kombinerade Brf-ordföranden/rösträknaren/protokolljusteraren att exakt antal röster för en ombildning hade uppnåtts. Vi emotser den närvarande oberoende observatörens rapport från stämman, samt ser fram emot en grundlig granskning av protokoll, röstlängd, fullmakter och andra dokument.

Vi utgår även att dessa neutrala observatörer har strikta order från Stadshuset om att inte ingripa när oegentligheter uppdagas. I annat fall hade flera saker på dessa stämmor krävt tillrättavisnngar.

Idag, tisdag, är det dags för KÖRSBÄRSGÅRDENS nästa köpstämma. Vilka nya djärva grepp kan vi förvänta oss där?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

lördag 24 oktober 2009

Nu ser vi fram emot en rejäl granskning


Vi vet inte om det är ett fall för Guinness Rekordbok, men efter fem(!) förlängningar och sex(!!) köpstämmor på Kastanjegården i Dalen lyckades Brf Kastanjegården och konsulten Torsten Kai-Larsen få exakt tillräckligt många röster för att avsluta en stämma genom att meddela att man ämnar ombilda fastigheten. Vi är flera som redan konstaterat att det är långt från första gången som en ombildning där Kai-Larsen agerat konsult har röstats igenom med exakt antal röster. Hur kan det inte slumpa sig här i världen?

Den FEMTE KÖPSTÄMMAN fick till och med de ansvariga i Stadshuset att lätta på ögonbindlarna och införa oberoende observatörer på alla köpstämmor i Stockholm i fortsättningen. Alldeles för sent, men ändå en bekräftelse på ett problem som varit uppenbart för människor utanför Stadshuset i många år. Men bättre sent än aldrig. Rädda Linjalen har länge krävt detta, och välkomnar Stadshusets beslut med öppna armar.

Enligt rapporter gick det lugnare till den här gången. Dock är det föga förvånande att Brf Kastanjegården frångick sedvanlig föreningskutym och vägrade låta en person från varje sida vara rösträknare och protokolljusterare. I normala fall brukar föreningar låta välja en från varje sida när oenighet råder. Detta för att inga tveksamheter skall råda i efterhand - men i ombildningssammanghang kommer sällan sådana demokratiska grundtankar i första rummet.

Då de fem tidigare omröstningarna underkänts av ombildarna själva, och den femte även av borgarrådet och Svebos ordförande Joakim Larsson, utgår vi nu ifrån att Svebo och den från stadshuset utsända neutrala observatören gör en ordentlig granskning av röstresultatet, fullmakterna, röstlängden och röstunderlaget. Det lär behövas, då många frågor redan väckts.

Vi tar också för givet att Brf Kastanjegården och Torsten Kai-Larsen omgående gör det justerade protokollet och röstlängden tillgängligt för alla sina medlemmar, så att alla har möjlighet att kontrollera att det gått rätt till.

Men mest av allt är det viktigt med en ordentlig och omfattande oberoende granskning av ombildningsförsöket.

MORE HOT NEWS!
I måndags röstade hyresgästerna på Poppelgården i Dalen NEJ till ombildning. Naturligtvis är nej inget svar för ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner, som tänker fortsätta försöka tjata igenom ombildningen.

...nästa nyhet, och ni ser inte dubbelt:
I tisdags röstade hyresgästerna på Pärongården i Dalen NEJ till ombildning. Naturligtvis är nej inget svar för ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner, som tänker fortsätta försöka tjata igenom ombildningen.

I SKOTTET på Södermalm bräckte man Kai-Larsen - för där röstades ombildningen igenom efter bara fem försök! Dock verkar det blivit lite mankemang - då köpstämman nu klandrats på mängder av punkter av ett flertal hyresgäster. Brf Skottet har därför nu stämts av dessa via Hyresgästföreningen. Rond sex kommer därför att avgöras i domstol.

Då det helt plötsligt verkar blivit viktigt för Joakim Larsson att "hyresgästernas önskan om ombildning eller ej blir klarlagd" (SE NYHETSKLIPP) vore det kanske också på sin plats att inte låta konsulter med vinstinstresse hålla köpstämma på köpstämma i all evighet. Eller utgår Stockholms Stadshus AB ifrån att hyresgästerna inte vet vad de vill förrän de sagt ja? Låter förslaget "En köpstämma vars resultat respekteras av alla parter" som ett orimligt krav med tanke på Joakim Larssons eget uttalande?

Är det inte underbart med valfrihet och demokrati så säg?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 18 oktober 2009

Blir köpstämmor på Grönland nästa drag?


Beslutet tas här vid midnatt - kom eller lämna en fullmakt!

Köp av bostadsrätt är för många den största affär man gör här i livet. En av orsakerna till att Rädda Linjalen har kritiserat förfarandet med fullmakter är att det känns konstigt när ombildningskonsulterna inte verkar vilja att de berörda aktivt deltar i ett så livsavgörande beslut. Borde man inte rimligtvis vara intresserad av att befinna sig på plats när beslut tas om en affär som innebär personliga miljonlån och byte av boendeform?

Sett till det är det helt förståeligt att människor tänker till och drar tillbaka fullmakter som de övertalats att skriva under av påstridiga ombildningsförespråkare. Denna eftertanke har av borgarrådet och Svebos ordförande Joakim Larsson beskrivits som "illvilja".

Till skillnad från ombildingskonsulterna har vi i Rädda Linjalen faktiskt aldrig uppmanat människor hur de ska rösta. Vi har alltid haft som främsta mål att ombildningarna ska gå rätt till och att de boende ska ha förutsättningar att fatta sitt eget väl överlagda beslut - vare sig det är ja eller nej.

Är hyresgästerna bara eniga om att ombilda, efter att haft ordentliga möjlighet att överväga saken, har aldrig Rädda Linjalen haft några invändningar att komma med. Det är det odemokratiska i att konsulter och styrelser ofta medvetet för människor bakom ljuset och undviker att diskutera förutsättningarna runt ombildningar vi vänt oss emot.

Att många av oss anser att det är fel att sälja ut allmännyttan är också sant, men det finns även de ibland oss som tycker annorlunda. Vi har därför valt att helt rikta ljuset på ombildningarnas demokratiska brister.

Därför anser vi att köpstämmorna inte skall göras om i all evighet. Så är det nu, och det kväver ofta det demokratikska i processen. Vi anser att det räcker med en köpstämma, och resultatet av den bör oåterkallerligt respekteras av alla parter.

Därefter måste naturligtvis resultatet granskas och alla eventuella oegentligheter (falska fullmakter, olagliga andrahandsuthyrningar, mantalsskrivningsbrott osv.) utredas ordentligt.

Framför allt bör ombildningskonsulterna uppmana så många som möjligt att personligen delta på köpstämman. Ska det gå rätt till måste också köpstämmorna göras så tillgängliga som möjligt och hållas på platser och tider som passar så många av de boende som möjligt. Är inte det ett rimligt krav?

I Dalen har konsulterna valt att göra raka motsatsen. På Körsbärsgården valde konsulten Bjurfors & Thörner att lägga stämman i Globen - en bra bit från den berörda fastigheten.

Kastanjegårdens skandalomsusade omvandlingsförsök belönades med förlängd tid. Nu visar Brf Kastanjegården oss dess konsult på ett väldigt tydligt sätt att man inte är överdrivet intresserade av att hyresgästerna skall kunna delta på nästa köpstämma.

Kastanjegårdens sjätte(!) köpstämma har nämligen kallats till fredag 23 oktober klockan 17.00. Ja, ni läste rätt - klockan fem på eftermiddagen! En tid då väldigt många fortfarande arbetar eller är på väg hem. Med tanke på vad som hänt på gården tidigare kan vi inte tolka det på annat sätt än att Brf Kastanjegården och konsult Torsten Kai-Larsen inte är alltför måna om att göra stämman tillgänglig för så många som möjligt.

Vi undrar därför om inte Joakim Larsson och den oberoende konsult som Svebo skall sätta in på stämman anser detta vara någon form av "illvilja"? Borde inte stämman rimligen hållas på en tid då de boende också har möjlighet att delta på den? Känns inte tiden medvetet lagd så att fler än nödvändigt är tvungna att rösta genom fullmakt?

Vad blir konsulternas nästa drag - att lägga köpstämmor på Grönland vid midnatt?


MORE HOT NEWS!
Radions rapport om köpstämman på Körsbärsgården:
LÄS HÄR eller LYSSNA HÄR

Vanligare med strider runt ombildningar:
LÄS HÄR eller LYSSNA HÄR

Hot, trakasserier och rent fusk förekommer när hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter:
LÄS HÄR eller LYSSNA HÄR

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 16 oktober 2009

Stadshuset tillkännager "ombildningsproblem"


Skandalomvandlingen på Körsbärsgården i Dalen som vi belyst tidigare fortsätter. I morse rapporterade DAGENS EKO om saken.

Trots att det är glasklart att man försökt fuska igenom ombildningen hävdar ändå Brf Körsbärsgårdens ordförande Madeleine Possman att allt gott rätt till. Även om ombildningskonsulten Rikard Johansson från Bjurfors & Thörner slutfört stämman på ett högst regelvidrigt sätt, tillsammans med ordföranden och mötets justerare, har Madeleine Possman ändå fullt förtroende för sin ombildningskonsult.

Nu går Madeleine Possman ut med att Brf Körsbärsgården tänker hålla en ny köpstämma. Men om allt nu "har gått rätt till" kan man fråga sig varför man vill göra det? Då borde det bara vara att tacka ja till köpet och skicka in stämmoprotokollet för granskning. Har allt gått enligt reglerna borde det inte vara några problem, eller hur?

Om det nu, vilket är tämligen uppenbart, INTE gått rätt till - ska då en konsult och en styrelse som deltagit i fusket verkligen ges möjlighet att utlysa ännu en köpstämma? Borde man inte ha förverkat sina möjligheter att ombilda efter att ha använt så här oseriösa metoder?

Att Brf Körsbärsgårdens ordförande hävdar att stämman "gått rätt till" visar än en gång, klart och tydligt, på stora brister i en Brf-Styrelses kompetens och syn på demokrati. Att blankt strunta i reglerna för en medlemsstämma är att olämpligförklara sig själv.

Återigen efterlyser vi vad borgarrådet/Svebo-ordföranden Joakim Larsson har för syn på saken. Joakim Larsson har ju länge med en dåres envishet santionerat mer eller mindre tvivelaktiga ombildningsförsök, och lika envist hävdat att inga oegentligheter förekommit - trots mängder av bevis på motsatsen.

På Stockholms Stadshus AB:s möte i Stadshuset måndag 19 oktober kommer man att behandla en rapport om "mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB". Där framgår att av de bolag som har mest negativ mediaexponering återfinns bostadsbolaget Svenska Bostäder.

I Stockholms Stadshus egen undersökning kan man läsa följande:
"Svenska Dagbladet är under detta tertial den enskilda källa som förmedlar mest kritiska artiklar, räknat i både antal och andel. En stor del av denna handlar om Svenska Bostäders ombildningsproblem."
Läs HELA UNDERSÖKNINGEN HÄR Sidan 8 är mest intressant.

Detta måste tolkas som ett uppseendeväckandse medgivande av Stadshuset att fusk förekommer. Nu behöver man inte ens läsa mellan raderna. Stadshuset själva konstaterar att att Svenska Bostäder har just de "ombildningsproblem"som Joakim Larsson hävdar inte finns. Rädda Linjalen hoppas nu att Stockholms Stadshus AB tar tag i dessa problem och kommer till insikt om att de är självförvållade. Nu borde man inse att det är dags att göra om reglerna för att förhindra dagens ofta oseriösa förfaranden vid ombildningar.

Rädda Linjalen finner det även oacceptabelt att konsulter som struntat i de demokratiska bestämmelserna runt köpstämmor tillåts fortsätta agera. Bjurfors & Thörner och deras konsult i Körsbärsgården, Rikard Johansson, figurerar just nu i fler ombildningar. Bland annat Pärongården i Dalen och Brf Husmodersskolan på Lundagatan, Södermalm.

Ska vi slippa uppleva fler skandalombildningar som dem i Dalen, Aspudden, Ringen och Linjalen med flera så måste det ställas betydligt högre krav på både ombildningskonsulter, styrelser och regelverk. Det tror vi även att Stockholms Stadshus AB börjar inse vid det här laget.

Skadan är redan skedd. Nu gäller det att begränsa den. Det är hög tid för Stockholms Stadshus AB att inse sitt ansvar och börja agera!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

tisdag 13 oktober 2009

Körsbärsgården - svenskt rekordförsök i skandalomvandling


Man ska passa sig för att skriva saker i affektion, men här kommer ett undantag. Vi kan bara hoppas att det ni kommer att läsa nu är ett skämt - annars har vi med världsrekord i skandalombildning att göra.

I förra blogginlägget behandlade vi Körsbärsgården i Dalen. Där blev det nej på fredagens köpstämma, trots att den flyttats från området för att få så många fullmaktsröster som möjligt. Givetvis ajournerades stämman när det stod klart att hyresgästerna röstat nej.

Att ajournera en stämma betyder att den sedan skall återupptas, men Körsbärsgårdens ombildningskonsult BJURFORS & THÖRNER tolkade, enligt mailet, begreppet som de ville, använde sin fantasi och gav begreppet skandalomvandling en ny dimension.

Om mailet Rädda Linjalen fått oss tillsänt är autentiskt blir man mörkrädd. Vi citerar i sådana fall Bjurfors & Thörners ombildningskonsult Rikard Johansson:
"För att kontrollera återtagandena så ajournerade vi (tog en paus) i stämman och uppdrog åt ordföranden, justeringsmännen och protokollföraren att slutföra stämman och avsluta rösträkningen vid ett senare tillfälle.
Vi återupptog stämman på lördagen och då räknade vi alla röster och fullmakter som vi hade vid det tillfället."
SE HELA MAILET HÄR

Stämman i Körsbärsgården är alltså ajournerad och återupptas dagen efter i ett internt möte med mötesledningen, utan att hyresgästerna på gården vet något om det. Någon kallelse till den fortsatta stämman har inte skickats ut. Någon röstlängd till den fortsatta stämman bör således inte finnas. Lägg dessutom märke till att Körsbärsgårdens "medgivanden" nu genast blivit förvandlade till det de egentligen alltid varit - "fullmakter". Notera att man tidigare ÄNDRAT I STADGARNA FÖR ATT MÖJLIGGÖRA MASSFULLMAKTER. Notera även att någon bank inte är klar till föreningslånen.

Svebos ordförande och Stadshusets borgarråd Joakim Larsson uttalade sig att förlängningen av köperbjudandet i närliggande Kastanjegården var för att den sjätte(!) stämman skulle (citat) "kunna genomföras på en lugn och saklig nivå, så att varje enskild hyresgästs vilja respekteras från alla parter."

Här är det ingen tvekan om att stämman har avslutats "i lugn och ro". Inga hyresgäster var kallade till den. Stämmer dessa uppgifter är det så hårresande rättsvidrigt att det kräver en förklaring till hur Joakim Larsson (som vi vet kommer att läsa detta) kommer att agera i fallet Körsbärsgården, bostadsrättsföreningens styrelse och ombildningskonsulten Rikard Johansson från BJURFORS & THÖRNER.

Nå, Joakim Larsson. Är även detta ett ombildningsförsök som gått helt korrekt tillväga? Är det här att respektera hyresgästernas vilja? Är detta rent spel? Hur kan detta relateras till begreppet "illvilja"? Nu utgår vi ifrån att du svarar med en bloggkommentar hur du anser att det här har gått till och hur du, Stadshuset och Svenska Bostäder kommer att agera i det här fallet.

Finns relevans i dessa påståenden och mail utgår vi ifrån att köperbjudandet genast dras in och att ombildningskonsult Bjurfors & Thörner omedelbart fråntas alla sina övriga konsultuppdrag vad gäller ombildningsförsök sanktionerade av Stockholms Stadshus AB. Att ge Bjurfors & Thörner fortsatt förtroende att genomföra flera köpstämmor skulle sätta ett löjets skimmer över all ombildning av Stockholms Allmännytta. Att protokollet från den aktuella stämman underkänns utgår vi ifrån.

Än en gång har vi tydliga bevis på att våra förslag till NYA REGLER FÖR ATT STÄVJA FUSK genast måste tittas över och rättas till i Stadshuset.

...men som sagt, vi hoppas att man behagar skämta - för så här illa kan det väl verkligen ändå inte vara...eller?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Tillägg:
Vi har under morgonen fått samtliga uppgifter bekräftade. Tro't eller ej, allt i inlägget stämmer - tråkigt nog...

lördag 10 oktober 2009

I ombildningar och våldtäkter finns inga nej!


Ett nej är ett nej - utom för våldtäktsmän och ombildningsförespråkare. Båda är lika övertygade om att motparten inte förstår sitt eget bästa och innerst inne gillar det den utsätts för under tvång.

Visserligen påstås det att allting är relativt, men det finns ju begrepp som rimlighet också.

Den officiella orsaken till att Kastanjegården i Dalen fick sitt köperbjudande förlängt med sex veckor(!) var, enligt Joakim Larsson (borgarråd och ordförande i Svenska Bostäder), att "illvilliga" hyresgäster samlat in återtagande av fullmakter. Det är ett väldigt intressant påstående av en myndighetsperson att grunda ett beslut på. Låt oss därför analysera och filosofera lite över begreppet "illvilja". Enligt ordboken betyder illvilja "önskan att göra skada".

"Illviljan" i fallet Kastanjegården bestod i att några av hyresgästerna i området hjälpt sina grannar att dra tillbaks fullmakter som de, enligt egna uppgifter, skrivit på under påtryckningar. Dessa påtryckningar anser Joakim Larsson tydligen vara helt i sin ordning. Ingen "illvilja" där inte. Att det var det femte försöket till ombildning som inte hade stöd från hyresgästerna passerade även det Joakim Larssons ribba för demokrati. Att mängder av hyresgäster vittnat om trakasserier i samband med ombildningen bryr sig Larsson inte om. Tvärtom - det är vittnena själva som anses vara "illvilliga".

Även de människor som tillfrågats att bevittna hur det gick till utanför stämman beskrivs som illvilliga huliganer. Bland dessa huliganer märks Hyresgästföreningens regionsordförande, en av deras jurister samt Svenska Bostäders vice ordförande. Medialt fokuseras allt på Joakim Larssons version, trots att Larsson själv inte var på plats utan helt gick på ombildarnas dokumenterade osanningar. Låt oss nu fråga oss själva: Vad innebär begreppet "illvilja".

Borde inte snarare Joakim Larssons hjälp till konsulten Torsten Kai-Larsen att starta upp fler uppslitande köpstämmor på Kastanjegården betraktas som illvilja? Hyresgästerna har ju redan ett otal gånger slagit fast att man inte är intresserade av ombildning. Har illvilja blivit att inte tycka som Joakim Larsson och hans kompisar bland konsulterna - de konsulter som gör allt för att tjäna pengar på ombildningar?

Svebos vice ordförande Teres Lindberg, som befann sig på plats utanför köpstämman har skrivit EN REPLIK på Brf Kastanjegårdens och Joakim Larsson anklagelser, där hon även redovisar sin egen syn på omvandlingshysterin av idag. Rädda Linjalen håller med henne till punkt och pricka - huvudsaken är att omvandlingsförsöken går demokratiskt till. Så är det inte nu, men rop på demokrati beskrivs av Stadshuset ledning som "illvilja".

Brf Kastanjegårdens ordförande Jonas Fermelin väljer tydligen att lyssna på det han behagar i debatten:
"– Vi som är för en ombildning har drivit en kampanj om varför vi tycker att det är bättre med bostadsrätt än med hyresrätt, men motståndarna har aldrig motiverat varför det är bra med hyresrätt."
Läs hela artikeln PÅ DEN HÄR LÄNKEN.

Vi råder Jonas Fermelin att läsa igenom Rädda Linjalens blogg från början till slut. Då kommer han att få hundratals orsaker till att många väljer hyresrätt, och samtidigt får han chans till välbehövlig förkovran i allmänbildande ämnen som besiktningar, fastighetsekonomi och hur föreningsdemokrati bör gå till i praktiken. Det kan behövas inför köpstämma nummer sex.

Igår fredag var det köpstämma för Körsbärsgården, ett annat område i Dalen. För att slippa illvilliga element hade stämman flyttats till Globen, flera kilometer från Dalen. Kallelsen till stämman hittar ni HÄR och fullmakterna som spridits i området hittar ni HÄR.

Notera att det går trender i ombildningsvärlden. Det som förut kallades "fullmakter" har nu döpts om till "medgivanden". Kärt barn har många namn, och förmodligen beror det på att ordet "fullmakt" fått så dålig klang efter många dokumenterade fall av fusk och stadgemygel. Myglet fortsätter, man byter bara namn på det. Detta verkar inte anses som "illvilligt" enligt Stadshuset sätt att se på saken.

I de flesta aktuella bostadsrättsföreningar i ombildning har stadgarna ändrats så att DET BLIR LÄTTARE ATT MANIPULERA RÖSTRESULTATET, men det anses inte vara "illvilligt" enligt Svenska Bostäders ordförande.
I Körsbärsgårdens stadgar hittar du nyss nämnda ändring under §7, stycke 3. Stadgarna ankomststämplades av Bolagsverket så sent som slutet av september. Nu är det fritt fram för massfullmakter. Tuta och kör!

Att Brf Körsbärsgården och ombildningskonsulten Bjurfors & Thörner t.o.m. uppmanat hyresgästerna att lämna fullmakt innan någon ekonomisk plan presenterats eller någon bank varit klar känns ju sådär lagom seriöst. Att Bjurfors & Thörner har bravader som DET HÄR och DET HÄR i sitt CV känns inte heller direkt övertygande. Ändå är det hyresgästerna som inte vill skriva under fullmakter utan att fråga som betraktas som "illvilliga". Så till den milda grad att konsulterna kände sig tvungna att flytta mötet bort från de boende.

Resultatet på Brf Körsbärsgårdens stämma blev nej. Sex hyresgäster återtog (av ren illvilja?) sina fullmakter före stämman. Dessa kontaktades naturligtvis omgående för ännu fler påtryckningar från Brf Körsbärsgården. Är det att visa respekt för ett demokratiskt beslut? Återigen kommer drevet gå över Körsbärsgården, återigen kommer det att kallas till fler köpstämmor och återigen finns det anledning att filosofera över vad illvilja och demokrati egentligen innebär.

Enligt SvD:s ledarskribent Claes Arvidsson är det politisk huliganism att påpeka den uppenbara rättsrötan i Stockholms ombildningskarusell. Rädda Linjalen är ett uttalat opolitiskt nätverk som driver en sakfråga, och vi ställer oss väldigt undrande till att Claes Arvidsson själv politiserar frågan genom anklagelser som inte har med ombildningar att göra. Är alla vi som vill bo kvar som hyresgäster sekteristiska vänstermänniskor och terroristsympatisörer? Enligt Claes Arvidsson är det så världen ser ut. Räck upp handen den som känner igen sig!

Vad som däremot, i högsta grad, är politiserat är sättet som Stockholms Stadshus AB och Joakim Larsson genomför ombildningarna. Här skall ombildas till varje pris, vare sig det görs demokratiskt eller inte. Även statligt ägda SBAB gör sitt till genom att leda den räntedopade lånekarusell, som tveklöst kommer att sätta mängder av människor i en skuldfälla de inte kommer att kunna ta sig ur. Till och med Timbros apostlar varnar för konsekvenserna, men Stadshuset och SBAB brakar på i heligt samförstånd.

Betonas bör att det finns ombildningar som gått korrekt och demokratiskt till, men nu i ombildningskarusellens slutfas börjar det bli alltmer sällsynt. I mängder av fall, alldeles för många för att rabbla upp, blir hyresgästerna överkörda av såväl Brf-styrelser, ombildningskonsulter och politiker. Ombildningar tillåts fuskas och tjatas igenom med Stockholms Stadshus AB:s goda minne, men enligt Joakim Larsson sköts allt helt enligt spelreglerna.

Så en gång till - det tål att funderas över:
  • Vilka i det här sammanhanget visar illvilja?
  • Är det demokratiskt att inte respektera resultatet från fem tidigare omröstningar?
  • Vem har politiserat frågan, och vilka är de politiska huliganerna?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 4 oktober 2009

Tankar om demokratin - Brev från Dalen del 3


Alldeles för mycket av min tid nu går åt till att försvara mitt boende i hyresrätt mot en liten målmedveten grupp som predikar ägandets lov i form av bostadsrätt.

Påhejade av en konsult från en besudlad mäklarfirma går de runt och knackar på hos folk som inte sagt ja till deras evangelium. En gång, två gånger, fem gånger. En kvinna berättade för mig att hon skrev på deras "fullmakt" för att hon inte orkade längre.

Och hur ska man orka? Pelle och Patrik, VD och vice VD i Svebo, beviljade likt Bill och Bull i Pelle Svanslös raskt en förlängning åt Kastanjegårdens bostadstjuvsförening efter att Måns (Joakim Larsson, ordförande i Svebo) skrivit i SvD att motståndet mot ombildning av hyresrätter var en yttring av huliganer - och därför måste en ny omröstning äga rum.

Klas Heldersten, Svebos jurist, hade heller inte varit på plats under omröstningen. Men även han menade att det hela inte hade gått rätt till.
När jag frågade Klas om Svebo kunde tänka sig ha en observatör på den kommande köpstämman på Pärongården svarade han att det var uteslutet.

När jag frågade Klas om det var tänkbart att de skulle förlänga tiden för Pärongårdens bostadstjuvsförening i händelser av ett nej nekade han först, men när jag pressade honom sa han att det kunde tänkas hända.

Till skillnad från oss som kämpar för vår rätt att behålla våra lägenheter med lagliga medel, och ändå förklaras som huliganer, så ser Svebo mellan fingrarna på konsultfirman
Bjurfors & Thörner. Detta trots deras tvivelaktiga förflutna som man kan läsa om bl.a. i artikeln "Bildande av borätt stred mot lagen":

"
När Kjell Löfgren konfronterats med att fyra hyresgäster hållits ovetande har han hänvisat till Jan Bjurfors som skötte "det praktiska" när bostadsrättsföreningen tog över. Jan och Eva Bjurfors har å sin sida gjort sig oanträffbara när SvD sökt dem. Detta trots att de nåtts av meddelanden om att SvD tänker redogöra för deras inblandning i affären.
- Det står att köpbeslutet var enhälligt - och det är väl inte konstigt när husets "riktiga" hyresgäster inget visste. Det här ser allt mer ut som ett rent falsarium, säger Hyresgästföreningens ombudsman P-O Brogren sedan han läst protokollet."
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Som tur är verkar det som om tillräckligt många hyresgäster här på Pärongården i Dalen vill behålla sin nuvarande boendeform. Så Jocke, Pelle, Patrik, och Klas - jag ser fram emot era ansträngningar att ogiltigförklara demokratiska omröstningar.

Dagen efter att omröstningen visat att Pärongårdens hyresgäster vill fortsätta vara kvar i Svebos allmännytta kommer jag att ringa er och fråga om ni ämnar ogiltigförklara röstresultatet även hos oss.

Stefan Höglund
Ordförande, lokala hyresgästföreningen Pärongården

lördag 3 oktober 2009

Ständig stank av stämmor...och pinsamt p-plats-pulande


I Dalen finns ett överflöd både av bilar och köpstämmor!

DEN ANDRA RAPPORTEN FRÅN KASTANJEGÅRDEN


Ordet köpstämma smakar illa i min mun. Det ligger där som en slemmig klump. Helst av allt skulle jag vilja spotta ur den för tid och evighet, men det verkar inte gå. På Kastanjegården avlöser köpstämmorna varandra. Hur det kan vara möjligt begriper jag inte. Vi är nu inne på den femte köpstämman. Bostadsrättsföreningen hade inte majoritet vid den senaste, 17 september, men lyckades ändå få till en förlängning. Hur det kan vara möjligt begriper jag inte heller.

Den första köpstämman i maj ställdes in med en dags varsel på grund av att det saknades femton fullmakter. Då gick erbjudandetiden ut den 10 september. Är det i demokratins namn inte meningen att en omröstning skall hållas, även om den inte ser ut att gå ombildningskonsultens väg? Tydligen inte. Vi tyckte ”fel”, och då blir det en stämma till!

Den andra köpstämman, 1 september, förvandlades hastigt och lustigt till ett ”informationsmöte”. Då saknades det åtta fullmakter för en ombildning. Nu började det bli bråttom att få hyresgästerna att tycka ”rätt”. Deadline för erbjudandet var fortfarande 10 september.

Den tredje köpstämman, 9 september, ställs in även den. Den 8 september kom ett meddelande från ombildningskonsulten Torsten Kai-Larsens bolag, Svensk Bostadsutveckling, att stämman ställts in på grund av ”oklarheter i parkeringsfrågan”. Saken har aldrig diskuterats, så man kan undra vad det var för slags oklarheter som dök upp i sista minuten. Suck.

Den verkliga anledningen är förmodligen att bostadsrättsföreningen lämnade kallelsen till köpstämman för sent samt att det saknades två fullmakter för att få igenom ombildningen. Inställda köpstämmor börjar bli lite av en ”gammal och kär tradition” för Brf Kastanjegården och Torsten Kai-Larsen.

Men det är vid denna tidpunkt saker och ting börjar hända. Ombildningskonsulten Torsten Kai-Larsen fixar en förlängning av erbjudandetiden till 17 september. Hur han lyckas vet bara de inblandade. Men helt plötsligt blandar sig Stockholms Stadshus AB:s direktör Joachim Quiding sig in i ombildningsförsöket. Detta genom en fråga om parkeringsplatser, som överhuvudtaget inte har med köpet av fastigheten att göra.

Parkeringsplatserna det handlar om gäller inte heller alla hyresgäster utan bara de som tidigare haft plats. Å ena sidan sägs ingenting hända med dessa avtal – är det då en orsak att förlänga tiden för ännu en köpstämma? Å andra sidan sa Svenska Bostäder vid samtal att platser som hyrs ut till bostadsrättsföreningen kan sägas upp om de behövs till bolagets egna hyresgäster. Å tredje sidan kan man undra vem det är som röstar ja- eller nej till ombildning och låter ett miljonlån bero på på en p-plats – och varför kom man på detta så sent som nu?

Alltnog. Den fjärde köpstämman 16 september ajournerades efter sju minuter och arton sekunder. Anledningen den gången var att den lokala Hyresgästföreningen lämnade sju återkallelser av fullmakt – och hyresgästerna tyckte därmed ”fel” igen.

Fortsättningen av den ajournerade köpstämman, köpstämma fyra den 17 september, blev en fars där Torsten Kai-Larsen spelade huvudrollen. Tyvärr lyckas han än en gång få till stånd en förlängning av erbjudandetiden. Ny stopptid är den 30 oktober.

Stockholms Stadshus AB:s direktör Joachim Quiding kan kanske svara på hur det kommer sig att det inte verkar finnas någon begränsning av antalet köpstämmor? Hur kan annars beslut och garantier om sista erbjudandetid rivas upp gång på gång? Hur ska vi kunna tro på något som Stadshuset eller Svenska Bostäder lovar i fortsättningen när alla tidigare löften har brutits – vare sig de varit skriftliga eller muntliga?


Majne Wistheden, boende på Kastanjegården
raddakastanjegarden@gmail.com

MORE HOT NEWS:
  • Resultatet från köpstämman (typ den femtioelfte) i kvarteret Skottet på Söder (läs historien om Skottets köpstämmor här) har klandrats och blir rättssak med hjälp av Hyresgästföreningen.
  • Kvarteret UNDERSTEN i Kärrtorp har sagt nej till ombildning. Precis som i fallet Linjalen startade inte ens den sista köpstämman på grund av bristande intresse från hyresgästerna.
  • Kvarteret TUMSTOCKEN på Söder har som tidigare meddelats röstat nej till ombildning.
  • Kvarteret Rönnbärsgården i Dalen har även de tackat nej till ombildning. I detta fall följde konsulten den gängse traditionen i Dalen, och gjorde om köpstämman till ett "informationsmöte". Köpstämmor är onekligen höstens innegrej i Dalen. Kan någon därborta hålla räkningen på denna uppsjö av köpstämmor/"informationsmöten"? Det måste bli en ganska festlig statistik i slutändan...