onsdag 29 juli 2009

En sommar i overkligheten


Den som hoppades på en sommar i lugn och ro efter köpstämman 2 april hoppades förgäves. Än en gång bröt Brf Linjalen sina löften och vägrade ge sig. Sedan dess har vi matats vidare med nya glädjekalkyler, nya löften och nya skräckvisioner om hyror. I själva verket har ingenting hänt sedan den förra köpstämman. Ingenting alls.

Det är samma ekonomiska kalkyl nu som då, samma ekonomiska kalkyl som till och med medlemmar i styrelsen gett hårt kritik. En kalkyl som är en veritabel räntebomb, både vad gäller lån till insatser och månadsavgiften. En kalkyl som tydligt visar att föreningen kommer att ha en väldigt känslig ekonomi, och som utan rimligt tvivel innebär drastiska höjningar av månadsavgifterna så fort räntan börjar röra sig eller något skulle inträffa i fastigheten.

Nu kan vi vänta oss nya löften som ska försöka få oss blivande resthyresgäster att rösta ja. Löften från en förening som aldrig hållit ett enda av sina löften hittills. Det har redan flaggats för ökat boendeinflytande. Boendeinflytande i en förening som aldrig diskuterat någonting med sina medlemmar, som ständigt undviker debatt och som inte ens tillåter frågor på sitt eget årsmöte.

Vi kommer få ännu fler ekonomiska glädjekalkyler från en förening vars styrelses ständiga svar på följdfrågor är att "de inte är några ekonomer". Att detta stämmer behöver man bara titta i den ekonomiska planen för att begripa. Brf Linjalen kommer att vara en av Stockholms absolut mest belånade föreningar redan i startfasen, och man har inga ambitioner att ändra på detta i framtiden heller. Brf Linjalens ekonomiska kalkyl är osäker till och med om den optimistiska prognosen skulle hålla, vilket den har väldigt små utsikter att göra någon längre stund.

Att flera av de som arbetar hårdast för ombildning har som mål att sälja med hopp om vinst och flytta är ställt utom allt rimligt tvivel. Att köpa med mål att bo kvar på lång sikt kommer att bli en väldigt riskabel affär med våra förutsättningar. De som hamnar i den styrelse som ska hålla fartyget Linjalen på rätt köl får ett hästjobb jag inte är avundsjuk på.

På sätt och vis känns det här lite overkligt. Kriser härjar, människor varslas i hundratusental, ekonomin har aldrig varit så osäker som nu. Till och med Anders Borg och Timbro varnar för att bostadsbubblan snart kommer att brista. Men enligt Brf Linjalen verkar ingenting ha hänt. Att ta miljonlån och spekulera i ett miljonprogramområde framställs som ett "säkert klipp". Där är man oense med större delen av sveriges ekonomiska expertis - och inte ens fastighetsmäklarna håller med.

Vi har sagt det förr och vi säger det igen: Upplägget för ombildningen av Linjalen kan möjligtvis gagna den som vill sälja genast, men även det är väldigt tveksamt. Den som köper för att bo kvar spelar ett högt spel. Vi som skulle bli resthyresgäster blir det hos en Brf vi aldrig kunnat lita på och som svikit alldeles för många löften redan nu.

Det kommer att bli en intensiv augustimånad, men sedan är det förhoppningsvis över och majoriteten i kvarteret kan andas ut och fortsätta bo kvar i vår självvalda boendeform - utan att ta lån över öronen.

Till sist några klipp från verkligheten utanför kvarteret Linjalen:

Tvärnit för bostadsrättsombildningar
Efter fjolårets rekordnoteringar har ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter nästan avstannat helt. I Stockholm är minskningen 71 procent, men även i de andra storstadsregionerna har det skett rejäla nedgångar, enligt statistik från Bolagsverket.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Anders Borg varnar för fastighetsbubbla
Finansministern varnar för att de stigande fastighetspriserna kan leda till en ny fastighetsbubbla.
– Hittills har vi inte haft några nedgångar och det ska vi vara glada för, men på sikt är fastighetspriserna ett riskmoment, fortsätter han.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Bostadsmarknaden viker snart
"Vårens förbättringar i priser riskerar att bli tillfällig när arbetslösheten fortsätter stiga. Svenska bostadspriser väntas sjunka med 5 till 10 procent de närmaste åren. Nedgången blir tydligare i Stockholmsområdet och fordonsindustriregionen i västra Sverige."
Panelmedlemmarnas prognoser kan jämföras med krisåren på 1990-talet då Sveriges bostadspriser backade med omkring 25 procent.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Timbros chefsideolog går ännu längre: "Världsekonomin riskerar drabbas av en ny kris"
Den politik som bedrivs av regeringar i Sverige och i övriga västvärlden samt av centralbankerna riskerar leda till att vi fördröjer den ekonomiska återhämtningen och lägger grunden för framtida kriser. Låga räntor och räddningsaktioner för banker och storföretag uppmuntrar till samma huvudlösa risktagande som ledde till den värsta finanskrisen sedan 1930-talet, skriver samhällsdebattören Johan Norberg.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Johan Johansson / Rädda Linjalen

onsdag 15 juli 2009

Ring inte på. Tack!


Flera personer har hört av sig till oss och berättat hur de blivit uppsökta och utsatta för övertalningsförsök att skriva på fullmakter, trots att de förklarat sig ointresserade. Detta har hänt både på gården, via dörrknackning och per telefon.

Vi i Rädda Linjalen tycker det är viktigt att hyresgästernas åsikter och integritet respekteras. Därför har vi tryckt upp klistermärket alla har fått i sina brevlådor. Vill man slippa oönskade påringningar och övertalningsförsök kan man sätta upp märket på sin ytterdörr. Som köpstämman i april tydligt visade har många redan bestämt sig för att rösta nej. Andra vet redan att de tänker rösta ja. Gott så.

Med märket på dörren kommer man förhoppningsvis lämnas ifred, oavsett vilket åsikt och ståndpunkt man har i frågan. Vi utgår från att även Brf Linjalen representanter visar sina grannar respekt, och lämnar alla grannar som satt upp märket dörren ifred. Alla ska få ha sina egna åsikter, oavsett om man är för eller emot en ombildning.

Skulle du ändå bli uppsökt och utsatt för påtryckningar kan du maila oss, ringa våra kontaktpersoner eller kontakta Stockholmshem. Personlig integritet borde vara självklart, men tydligen måste detta markeras. Vi hoppas att våra grannar har möjlighet att göra det ordentligt nu, och att denna markering tas på allvar.

Johan Johansson / Rädda Linjalen