lördag 8 maj 2010

Bilda Bostad glädjer sig åt det lilla...


Folkets jubel visste inga gränser i Tensta efter befrielsen...

Först av allt vill vi gratulera bostadsborgarrådet Joakim Larsson, som just vunnit en hård och medveten kamp om att lyckas ombilda någonting i ytterstaden. Det har varit en lång, fiaskoartad och till synes hopplös uppgift, då intresset har varit minst sagt svalt att ombilda slitna miljonprogramsområden med stora behov av underhåll.

Till sin hjälp har Joakim bland annat haft det av Stadshuset finansierade Bildabostad.se. Ett projekt där vi skattebetalare pumpat in försvarliga summor som använts till hårt vinklad marknadsföring med avsikt att övertala hyresgäster att ombilda.

Välkända profiler inom begreppet "nyskapande ombildningar", som ombildningskonsulterna Petter Brolin och "den goda etikens fanbärare, Torsten Kai Larsen har engagerats (och naturligtvis fått betalt) för att, som det heter, sprida information om fördelarna med att ombilda. En av dessa fördelar är naturligtvis att herrar Brolin och Kai Larsen får betalt en gång till om de lyckas.

Intresset har dock, för att uttrycka sig diplomatiskt, varit ljumt. Hyresgästerna har vare sig velat, kunnat eller haft råd att ta över dessa miljonprogramsområden och de renoveringsnotor som skulle varit den självklara följden.

Nåväl. Efter tre svåra år, sju sorger och åtta bedrövelser lyckades Joakim och hans kollegors stenhårda lobbyarbete att pressa igenom den allra första ombildningen i stadsdelen Tensta. Media kontaktades, och TV4 hade antingen nyhetstorka eller var skyldig någon i Stadshuset en tjänst.

En triumfatorisk Joakim Larsson åkte genast ut och överlämnade nycklarna personligen till en brf-ordförande, som särskilt ville poängtera att han hoppas att hyresgästerna kommer att slänga mindre skräp nu när ombildningen är ett faktum.Det måste ha varit roligt för Joakim att åka till Tensta den här gången. I alla fall jämfört med när han, tillsammans med den numera på grund av förskingring avskedade fastighetsdirektören Torbjörn Johansson, tillgrep polis för att utrymma och riva RINKEBYHUSET. Strax efteråt avslöjades Joakims parti med att ha ägnat sig åt OMFATTANDE VALFUSK, bland annat just i Tensta/Rinkeby.

Alltnog. Tillbaks efter ombildningsfirandet i Tensta satte sig Joakim ner i ren eufori och BLOGGADE om "blandade upplåtelseformer". Av någon mystisk anledning är dessa blandade upplåtelseformer betydligt mindre väsentliga ju närmare stadskärnan man kommer. I synnerhet PÅ NORR MÄLARSTRAND och andra ställen där Joakims partikollegor i Stadshuset bor. Där hjälper Joakim gärna till med att radera ut de sista resterna av allmännyttan.

Projektet Bilda Bostad har kostat oss skattebetalare i Stockholm stora summor. Riktigt hur mycket är svårt att få reda på, men redan i mitten av 2007 hade Bilda Bostad sponsrats med 12 miljoner av våra skattepengar. Låt oss höfta till med att den summan stigit till mellan 20-30 miljoner så här tre år senare.

Har man trots denna massiva apparat för ombildningspropaganda bara lyckats få hyresgästerna att ombilda ett(1) enda önskvärt område måste projektet bara kunna betecknas som en ren katastrof, både för initiativtagarna och skattebetalarna. Hade det inte varit bättre att GE bort kvarteret i Tensta till hyresgästerna? Det hade visserligen kostat lite mer, men tänk vilken massa besvär man hade sluppit!

...men allt är ju relativt. Tycker man att Bilda Bostads resultat ser illa ut så finns det andra projekt där utfallet bara kan betecknas som monumentalt uselt. Till dessa exempel kan vi utan tvekan räkna in Mats Odells skötebarn ägarlägenheter. Något som enligt ministern själv skulle vara den ultimata lösningen på bostadsbristen. Hur kunde ingen förklara, men beslutet om ägarlägenheter drevs igenom, "to the sound of one hand clapping" som det heter.

Och verkligheten? Jo, enligt DEN HÄR ARTIKELN så byggdes det år 2009 sex stycken, vi upprepar: SEX stycken ägarlägenheter. Och nu pratar vi inte om Stockholm, utan om hela Sverige!

Ja, våra folkvalda politikers härjande i bostadsmarknaden lär bli föremål för både granskningar, utredningar och doktorsavhandlingar i framtiden, det är ett som är säkert. Fullt målmedvetet har man agerat för att den senaste mandatperioden med all säkerhet varit den enda epoken i staden Stockholms historia där antalet hyreslägenheter de facto har minskat! Med tanke på hur befolkningen samtidigt ökat måste det ses som en bedrift med allt annat än omsorg av medborgarna som främsta syfte.

Men vi skall inte knussla och vara småsinta. Trots det gigantiska slöseriet med allmänna medel som Stadshuset, av rent ideologiska skäl, öst över Bilda Bostad är vi ändå lite glada för Joakim Larsson skull - och vi hoppas att det kommer att slängas mindre skräp i Tenstas trappuppgångar efter bostadsborgarrådets historiska triumf!

Johan Johansson / Rädda Linjalen