tisdag 31 mars 2009

ÖPPET HUS och ännu fler desperata utskick från Brf Linjalen


ÖPPET HUS
med Rädda Linjalen inför köpstämman
tis 31/3 och ons 1/4 kl 18-20
I kvarterslokalen, Åsögatan 79


Alla är hjärtligt välkomna att diskutera och ställa frågor över en fika. Vi kommer att diskutera köpstämman, ekonomi, hyresrätt m.m.

LÄGESRAPPORT:
Som vi tidigare har berättat har över 50 hushåll begärt utträde ur Brf Linjalen. Väldigt många utav dessa har blivit medlemmar utan att veta om det, och med dessa som underlag har omvandlingsprocessen kunnat startas upp. Utan dessa ofrivilliga medlemmar hade Brf aldrig fått något pris på fastigheten.

När vi lämnade in deras utträdesansökningar fick Brf samtidigt en begäran om att dessa människor skulle bli lämnade ifred i fortsättningen. Detta har Brf Linjalen struntat blankt i. Styrelsen håller för tillfället på att gå runt och knacka dörr hos dessa människor för att övertala dem att gå in i Brf igen. Rädda Linjalen protesterar skarpt emot detta förfarande av Brf Linjalens styrelse.

I övrigt dimper det ner allt fler och mer långsökta lappar med "information" från Brf. Den senaste är ännu en uppdiktad skrämselskrift om stora hyreshöjningar. Samma visa som vid förra omvandlingsförsöket 2002. Som vanligt är det bara spekulationer varvade med rena faktafel i scenarier som aldrig varit aktuella överhuvud taget.

Det är tydligt att Brf inte kan och vill göra det man borde inför köpstämman, dvs övertyga hyregästerna om det förträffliga i sina egna planer. Den öppna debatt som vi hoppats på har aldrig blivit av. Nu är den största anledningen till omvandling att Brf tycker att Rädda Linjalen är dumma och ihopfantiserade chockteorier om hyreshöjningar.

Alla fakta runt själva omvandlingen håller man däremot väldigt tyst om. Här är några saker man är skyldig hyresgästerna svar på:

  • Den ekonomiska planen är en räntebomb enligt de flesta utom Brf och Landahl Öhman. Hur bemöter man det?
  • Varför vill man ta lån till driften för att hålla avgifterna låga i början, i stället för att öppet berätta den verkliga kostnaden?
  • Varför omvandlingsprocessen startats upp tack vare ofrivilligt inskriva medlemmar?
  • Varför man förvägrat medlemmarna kopior på allmänna mötesprotokoll?
  • Varför fastigheten fortfarande inte genomgått någon jordabalksbesiktning?
  • Varför fastigheten fortfarande inte genomgått någon energideklaration?
  • Varför ingen sagt ett knyst om finanskrisen och att vi står inför början på en jättelik lågkonjunktur?
  • Varför man hela processen undvikit debatt och frågor?
  • Varför styrelsen lovar saker till kvarvarande hyresgäster man inte har rätt att fatta beslut om?

Det finns mycket mer vi saknar svar på, men dom lär vi aldrig få. Rädda Linjalen, och många med oss, anser att det här omvandlingsförsöket görs på ett mycket oansvarigt sätt mot hyresgästerna i Linjalen. Bara det är ett tungt vägande skäl att rösta ner ombildningen. Den känns helt enkelt inte seriös. Att flera portombud hoppat av Brf bekräftar bara hur det hela har skötts.

Rädda Linjalen!

måndag 30 mars 2009

ÖPPET HUS & Brf Linjalen som hyresvärd


ÖPPET HUS
med Rädda Linjalen inför köpstämman
mån 30/3, tis 31/3 och ons 1/4 kl 18-20
I kvarterslokalen, Åsögatan 79

Du kommer att kunna ställa frågor om allt som rör ombildningen och den kommande köpstämman. Det vi inte har svar på tar vi reda på åt dig. Kom in på en fika och låt diskussionerna flöda.
ALLA är hjärtligt välkomna!


ANGÅENDE BRF LINJALENS UTSKICK TILL HYRESGÄSTERNA 28/3:

Brf Linjalen är en förening vars styrelse hittills inte frågat sina medlemmar om någonting. På möten har man undvikit frågor och viftat bort den massiva kritiken mot den ekonomiska planen och andra befogade ifrågasättanden. Medlemmarna har bara uppmanats att okritiskt rösta ja på stämman utan diskussion. När Rädda Linjalen och andra kritiserat detta har styrelsen framställt kritiken som personliga påhopp. Frågorna har dock alltid lämnats obesvarade.

Nu beskriver plötsligt Brf Linjalens styrelse vilken drömlik tillvaro alla kvarvarande hyresgäster kommer att få ifall ombildningen lyckas. Man målar upp sig som en fantastisk blivande hyresvärd. Rädda Linjalen är inte ensamma om att vara mycket skeptiska till Brf:s självpåtagna förträfflighet som värd. Det finns ingenting som tyder på att vare sig viljan eller ekonomiska möjligheter finns att förverkliga det man lovar runt.

Utomstående som inte sett utskicket kan
LÄSA DET HÄR

Visst låter det underbart! Verkligheten ser annorlunda ut. Att man hävdar att hyrorna blir lägre än i allmännyttan är kanske det största skämtet. Det beslutet skall fattas av Brf:s medlemmar, och med tanke på föreningens ekonomi kommer man att behöva ta ut så höga hyror man bara kan. Vi undrar vad Brf:s medlemmar, som får betala det hela, anser om detta "löfte".

Brf skriver i utskicket att "Hyrorna ska täcka föreningens kostnader och renoveringsbehov". Rädda Linjalen har många gånger påpekat att hyrorna långt ifrån täcker detta i kalkylerna. En kvarvarande hyresgäst innebär en förlust för föreningen. Därför kommer varje avflyttad hyresgäst betyda ett tillskott till föreningens usla ekonomi. Att Brf i det läget skulle värna om hyresgästerna och hålla hyrorna nere känns väldigt långsökt.

Att Brf Linjalen skulle ha en intern byteskö med förtur för hyresgäster förstår nog alla orimligheten i. Självklart vill man hellre sälja av en fyrarummare istället för en etta om man har chansen. Det löftet tror vi inte en sekund på. Vi undrar vad Brf:s medlemmar, som får betala det hela, anser om detta "löfte".

Att bygga en ny gångentré kostar pengar som inte går att hitta i kalkylen. Skall medlemmarna betala detta, eller fantiserar styrelsen även om detta?

Redan nu finns snickeri, vävstuga, samlingslokal och pingisbord att tillgå i Linjalen tack vare Lokala Hyresgästföreningen och privata initiativ. Att Brf inte har koll på detta säger en hel del om hur oengagerade Brf:s styrelse verkar vara i kvarterets aktiviteter. Grillarna som man pratade om på sitt möte 29 januari finns också redan. De används flitigt av hyresgästerna, men styrelsen har tydligen inte noterat detta.

Att det helt plötsligt inte finns planer på att bygga ännu ett våningsplan (nej, det handlar inte om att "bygga om vindarna") känns motsägelsefullt. Man har redan lämnat in en ansökan om bygglov till Stadsbyggnadskontoret. Ni kan LÄSA BYGGLOVSANSÖKAN HÄR. Notera sidan 3, där styrelsen själva förklarar att det nuvarande ekonomiska upplägget inte är seriöst.

Även om Brf Linjalen kanske har ambitionen att bli en bra hyresvärd kommer föreningens ekonomi att sätta stopp för det. Med en blödande ekonomi kommer man att vara tvungen att jaga inkomster och skära i kostnader för hyresgästerna. Alternativet är att höja månadsavgifterna för Brf:s medlemmar, och det lär man inte vilja göra. HÄR ÄR EN ARTILKEL I ÄMNET, och det finns ingenting som talar för att Brf Linjalen skulle utgöra något undantag - vilka löften man än kastar ur sig.

Rädda Linjalens slutsats: Vill Brf Linjalens styrelse att deras utskick skall betraktas som annat än tomma löften med ambition att få lättlurade människor att skriva på fullmakter måste samtliga dessa punkter upprättas som bindande skriftligt avtal med Lokala Hyresgästföreningen. Annars utgår vi ifrån att Brf Linjalens styrelse dementerar detta utskick som det genomskinliga valfläsk det med all sannolikhet är.

Till sist: Man behöver INTE rösta ja på stämman för att bo kvar som hyresgäst - och det finns INGENTING att vinna på att bli hyresgäst i en bostadsrättförening!

torsdag 26 mars 2009

Vem är det som skräms?


Rädda Linjalen vill inte ge oss ner till pajkastningsnivå, men vi vill ändå kommentera Landahl Öhmans senaste utskick, som i stort sett enkom består av märkliga påståenden om Rädda Linjalen. Landahl Öhman har fyra miljoner skäl att framföra dessa anklagelser mot oss.

Att vi skulle gå runt och vara påstridiga känns lite fånigt att ens kommentera. Vi har varit uttalat noga med att sprida information och respektera andras åsikter. Att majoriteten av våra hyresombud är äldre damer kan väl knappast kännas hotfullt. Vad vi får höra om Brf Linjalens egna metoder tänker vi inte dra upp här, det får våra grannar upptäcka själva.


Vad gäller vår blogg om Svensk Fastighetsförmedling är den mailad och uttryckligen godkänd att publicera av vederbörande mäklare. Efteråt har Landahl Öhman och andra ringt mäklaren. Om de har utövat påtryckningar eller inte vet vi inte, men vi tycker ändå att mäklaren har rätt att uttrycka sina åsikter, och att Landahl Öhman borde hålla sig för goda för att lägga sig i detta . Vi lever trots allt i ett land med åsiktsfrihet, vare sig man anser Landahl Öhmans kalkyler vara bra eller inte.


Efter Landahl Öhmans påstötningar skrev mäklaren själv ett förtydligande som vi publicerade ordagrant. Där står hon fast vid sina åsikter om kalkylen. Alla som vill kan läsa det HÄR. Rädda Linjalen vill verkligen beklaga mäklaren ifråga för det obehag Landahl Öhman kan ha orsakat henne p.g.a. av hennes mod att stå för sina åsikter om Brf Linjalens ekonomiska plan. Vi anser detta vara talande för hur hela omvandlingsprocessen gått till.


Vidare menar Landahl Öhman att det finns många som kan bekräfta att planen är bärkraftig. Rädda Linjalen undrar om L Ö kan räkna upp några av dessa namn, och om dessa kan bemöta alla samstämmiga åsikter om att planen är extremt räntekänslig och uppbyggd på driftslån. Granskaren hävdar att planen vilar på tillförlitliga grunder. Det ansåg han om planerna i Ringen och Fältöversten när han granskade dessa också.


Rädda Linjalen vill också att Landahl Öhman och styrelsen redovisar de verkliga kostnaderna för köparna om räntan skulle återgå till sin normala snittnivå. Vi anser att man försöker föra folk bakom ljuset med en kalkyl där både föreningslånen och insatserna är kalkylerade på en rekordlåg rörlig krisränta. L Ö och styrelsen tippar på evig krisränta. RIKSBANKENS RÄNTEPROGNOS visar något helt annat.

Rädda Linjalen är, till skillnad från Landahl Öhman, övertygade om att ytterst få, om ens någon i kvarteret, föredrar att ha Brf Linjalen som hyresvärd framför Stockholmshem.


Vi skulle även vilja ha en kommentar från styrelsen hur det kommer sig att vi varje dag hittar fler grannar som ovetandes registrerats som medlemmar i Brf. Det står nu helt klart att den här ombildningsprocessen aldrig skulle haft medlemsunderlag att komma igång utan dessa ofrivilliga medlemmar.


…och apropå skrämselpropaganda. Det lär det handla om när framtida hyror behandlas på Brf:s kommande möten. Rädda Linjalen anser att man istället öppet och ärligt borde skärskåda sin egen kalkyl och redovisa för folk vad den verkligen innebär. Vi tänker i alla fall göra det på våra öppna hus måndag till onsdag.

onsdag 25 mars 2009

Extra! Extra!


I Brf Linjalens kalkyler skall den låga krisräntan hålla i sig i minst tio år. Det är ju en glad spådom, men frågan är om den ens håller i sig till köpstämman på torsdag. I alla fall om man läser dagens tidningar blir man varse om hur osäker den här affären är.

Räntechock, snart på ett bankkontor nära dig
Swedbank är inte ensamma om att vilja styra över sina kunder till bolån med längre löptider. De andra storbankerna kommer sannolikt att följa efter enligt DN:s Patricia Hedelius.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Bostadsmarknaden ingen säker investering
Medan konjunkturen ser allt mer dyster ut tuffar bostadsmarkanden på. Men samtidigt varnar många experter för bostaden som en kortsiktig investering.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Experterna är eniga - Detta är en glädjekalkyl!

Rädda Linjalen har redan sagt det, Svensk Fastighetsförmedling och flera andra experter inom fastigheter och ekonomi har sagt det – och många som satt sig in i Brf Linjalens och Landahl Öhmans ekonomiska kalkyl har själva upptäckt det:


Vi förväntas köpa en fastighet med en uppenbar glädjekalkyl som grund.
Räntor påstås förbli låga i all evighet enligt kalkylen. Den globala krisen och lågkonjunkturen vill Landahl Öhman och Brf inte låtsas som att den existerar. Med mera. Ombildning till varje pris är Brf Linjalens melodi.


Nu får vi även medhåll av Björn Alfredsson,
en av landets mest meriterade bostadsjournalister. Även han underkänner den ekonomiska planen i detta brev till hyresgästerna i Linjalen:

"Jag har tittat lite grann på den ekonomiska planen i Linjalen. Med de siffror som presenteras i planen kommer boendekostnaderna att minska det första året med drygt 20 procent utan amortering och med 3 procent om medlemslånen amorteras (50-årigt annuitetslån).


Sänkningen beror helt på att lånade pengar används till driften. Utan driftsfonden ökar boendekostnaderna första året med drygt 19 procent utan amortering och med drygt 35 procent med amortering.

Det finns flera antaganden som man kan ifrågasätta, t ex 3 procents ränta på medlemslånen och driftkostnader på 316 kr/kvm och år för bostäderna. Dagens räntenivå med sedvanlig mix av rörligt och bundna lån ger en ränta på 3,15 procent. Driftkostnaderna för bostäder ligger nog runt 380 kr/kvm och år. Svenska Bostäder använder kalkylmässigt ett belopp på 400 kr/kvm och år för driftkostnaderna.

Räntenivån betyder mycket för kalkylresultatet. Nuvarande räntenivå är exceptionellt låg. Men var ligger nivån på sikt? Idag bedömer bankerna att den ligger på cirka 4,3 procent, så egentligen är det den nivån som ska användas för en långsiktig kalkyl, Den kalkylen visar på boendekostnadsökningar på cirka 10 procent första året utan amortering och ökning på 26 procent med amortering med lånade pengar till driften. Utan fond blir ökningen 34 respektive 49 procent.

Det här visar att affären är väldigt känslig för ränteförändringar och att lån till driften är det trix som får affären att se bra ut.

Sett över tiden verkar det som om man redan år 3 eller 4 har högre boendekostnader jämfört med fortsatt hyresrätt - även utan amortering på medlemslånen.

Hälsningar,
Björn Alfredsson"

Läs några av Björn Alfredssons artiklar:

HÄRDSMÄLTA EFTER OMBILDNINGAR


DET BLEV INGEN SOLSKENSHISTORIA

OMBILDNG AV HYRESRÄTTEN KAN BLI EN DYR AFFÄR


VI GER HYRESGÄSTERNA EN MÖJLIGHET

Johan Johansson / Rädda Linjalen

måndag 23 mars 2009

Ombildningar och hyror - information från Hyresgästföreningen


INFORMATIONSMÖTE
FRÅN HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Måndag 23 mars
i kvarterslokalen, Åsögatan 79
kl 13.00, 15.00 och 16.30

Det händer mycket just nu, och oron är stor i vårt kvarter.Kommande hyressättningar diskuteras. Ombildningsprocessen närmar sig sitt avgörande. Många här i Linjalen är, av flera olika skäl, rädda för att de inte ska kunna bo kvar. Så ska det inte behöva vara!

Därför har LH Linjalen bjudit in P O Brogren, en av Hyresgästföreningens mest kunniga personer i dessa frågor, som kommer att hålla fyra stycken information –och diskussionsmöten i kvarterslokalen. Alla hyresgäster är hjärtligt välkomna.

P O Brogren har stor erfarenhet av ombildningsärenden och ska berätta och svara på frågor om hur en ombildning ska gå till och vad vi borde tänka på innan vi ger oss in i en eventuell affär. Hur gör man när man analyserar en kalkyl? Vad innebär det att bli bostadsrättsinnehavare, och hur kan det fungera för de som vill bo kvar som hyresgäster? Vad ska vi som tänker gå på köpstämman vara uppmärksamma på. Hur ska en demokratisk köpstämma gå till, och vad bör man se upp med?

P O Brogren kommer även att redovisa Hyresgästförningens planer på hur hyressättningen ska fungera i framtiden. Rykten och spekulationer i media och på flygblad hoppas vi att skingra alla frågetecken runt.

Hjärtligt välkomna!

Lokala Hyresgästföreningen Linjalen

lördag 21 mars 2009

Mäklare sågar Brf Linjalens ekonomiska plan!


Här har jag mycket viktig information till er som tänker köpa er lägenhet i Brf Linjalen: går bjöd jag hem Maria Berggren på Svensk Fastighetsförmedling. Innan vårt möte fick hon gå igenom Landahl Öhmans ekonomiska plan för Brf Linjalen. Här är hennes egna ord:

"- Jag avråder å det bestämdaste en affär med denna ekonomiska kalkyl.

- Svensk Fastighetsförmedling kommer inte att ta på sig något försäljningsuppdrag av lägenheterna i Linjalen med det här upplägget.

- Jag har aldrig sett ett liknande upplägg förut och upplever att det gynnar människor som vill sälja direkt, inte de som vill bo kvar. Sådant vill vi inte presentera för våra kunder. Att man lånar till driften för att hålla avgiften låg är en stor anledning till detta.

- Jag tycker att kvarteret är fint och skulle kunna bli bra som bostadsrätter, men då måste kalkylen skrotas och ett helt annat upplägg arbetas fram.

- Det som är suspekt är att avgiften är för låg. Er lägenhet (som är en 4:a) borde ha en avgift på 6000:-/mån för att kännas realistisk.

- Kunderna vill inte ha objekt med upplägg där avgiften är låg för att sedan stegras varje år.

- Vi måste vara ärliga mot våra kunder, och det här upplägget tror vi inte på. Bostadsrättkunderna är kunniga och är noga med hur kalkylerna ser ut.

- Kalkylen baseras helt på en låg ränta.

- Jag tycker att det är synd om människor som köper sin lägenhet på dessa premisser, för den kommer bli svår att sälja.

- Redan nu tar vi inte försäljningsuppdrag från Ringen, som har en ekonomisk plan som påminner om Linjalens."

Tidigare har jag haft Södermäklarna och en mäklare från Vasastan på besök. Även de hade samma uppfattning. Eftersom jag inte talat med dem om att skriva om saken så vill jag inte lägga ut deras namn här på bloggen. Maria har jag däremot frågat, och hon har givit sitt medgivande till att jag lägger ut denna information.

Självklart kan jag inte svara för andra mäklares uppfattning om kalkylen, men för mig räcker det med att ha talat med Södermäklarna och Svensk Fastighetsförmedling. Jag kommer definitivt inte att köpa min lägenhet.

Renée Harding


Tillägg från Svensk Fastighetsförmedling:

"Lite förtydligande angånde vad jag kommenterat gällande Brf Linjalen;
Fastigheten har ett mycket attraktivt läge och en ombildning är ett mycket bra initiativ, under förutsättning att det görs under rimliga former.

Den ekonomiska planen som ni ska ta ställning till i början av april , har jag avrått från att rösta ja till när dess upplägg verkar väldigt olämpligt, den kraftigt ökande månadsavgifter samt en överoptimisktisk syn på räntorna kan lätt leda till närmast osäljbara lägenheter.

Gällande Brf Ringen så har vi på vårt kontor på Södermalm i nuläget valt att avstå från uppdrag där , när de facto finns misstankar om ekonomiska olägenheter. Att ta på sig försäljninguppdrag i en förening där styrelsen eventuellt har begått ekonomisk brottslighet, känns inte etiskt.
Brf Linjalen, som ännu inte har tagit över fastigheten, har inte jag eller någon annan på Svensk Fastighetsförmedling tagit ställning emot, här kan vi endast yttra oss om att det vore önskvärt med ett annat upplägg på den förslagna ekonomiska planen.

Med vänlig hälsning
Maria Berggren
Reg Fastighetsmäklare

onsdag 18 mars 2009

50 hushåll lämnar bostadsrättsföreningen!


Rädda Linjalen har idag, 18 mars, lämnat in begäran om utträde ur bostadsrättsföreningen för 50 hushåll i kvarteret. Brf Linjalens ordförande har skrivit under dessa utträdesansökningar, som därmed får anses vara verkställda. Begäran framfördes även att dessa utträden skall bekräftas skriftligen till de berörda och betonade att deras utträden ur Brf skall respekteras, samt att de berörda hyresgästerna skall lämnas ifred i fortsättningen. Vi hoppas innerligt att Brf Linjalen lever upp till dessa krav.


Mångdubbelt fler har skrivit på vår lista där man önskar bo kvar som hyresgäster med Stockholmshem som värd. Tilläggas bör att vi är långt ifrån klara med att besöka grannarna, att vi bemötts väl av de vi träffat och att vi varit noga med att inte påverka någon som tycker annorlunda. Vi har även hjälpt minst en person att bli medlem i Brf. Det är viktigt för oss att respektera andra ståndpunkter än våra egna.


Att 50 hushåll nu lämnat föreningen innebär att det inte längre finns underlag för omvandling av kvarteret. Vi hoppas att Brf Linjalen även respekterar detta, och inser att vi är så många i Linjalen som trivs bäst som hyresgäster i allmännyttan att omvandlingen inte kommer att bli av.


Många av dessa utträden är hyresgäster som inte vetat om att de varit medlemmar i Brf. Många har ovetandes blivit medlemmar när Brf samlat underskrifter för att få pris på fastigheten. Brf Linjalen har tidigare förnekat att det är så det gått till, men det här talar sitt tydliga språk. Nya grannar som blivit medlemmar ofrivilligt dyker ständigt upp. Därför:


Är du osäker på om du är medlem i bostadsrättsföreningen? – Hör av dig till oss så hjälper vi dig att ta reda på det.


Är du medlem och vill få slut på omvandlingen? –Hör av dig till oss så hjälper vi dig med utträde.


Har du begärt utträde och utsätts för påtryckningar? –Hör av dig till oss för råd och stöd.


Kontakta oss även om du vill skriva på listan att bo kvar som hyresgäster i Stockholmshem.


Maila: raddalinjalen@gmail.com
…eller ring våra kontaktpersoner. Telefonnummer hittar du i våra utskick.


Nätverket Rädda Linjalen

måndag 16 mars 2009

Från en bostadsrättsinnehavare i Ringen


Först av allt: Nu finns LINJALENS TIDNING som utskrivbar PDF-fil!

På torsdagens Brf-möte, när den "neutrala och oberoende" granskaren Urban Wiman började sitt försäljningstal inledde han med att han även granskat och godkänt den ekonomiska planen i Ringen. Även den ansågs vara utmärkt och även den är, precis som Linjalens, uppbyggd på driftslån och rörliga räntor. Skandalturerna runt Ringen har väl ingen kunnat undgå. Härom dagen dök det upp ett brev från en av de som köpte en bostadsrätt i Ringen. Hon vill gärna flytta hit och bo hos oss i allmännyttan. Läs Annies brev med avslutande erbjudande:

"Här kommer några varningens ord från en som köpte bostadsrätt i Ringen.


Tror man sig göra ett snabbt klipp så kanske man kan rösta ja, hoppas på att få flytta och lämna sina grannar i sticket. Vill man bo kvar, som jag, är det en helt annan sak. Fick jag välja så här i efterhand skulle jag definitivt rösta nej till ombildning. Jag hade inte köpt min bostadsrätt med facit i hand, och så känner även många av mina grannar.


Allt är inte guld på andra sidan. Det fick vi lära oss här i Ringen. Mycket var lögn, men en hel del farhågor var sanna. Inte blev hyran billigare inte – nej, med föreningsavgift och lån kostar min lägenhet nu 11.600:-/mån före jämkning. Jag hade 6700:-/mån som hyresgäst.


Det räcker inte med det. Tack vare att våra glädjekalkyler sprack omgående höjs snart föreningens månadsavgifter med 50%. Sedan är ju huset inte stambytt, men det kommer inte dröja så länge innan det behövs. Alla vitvaror måste bytas ut, de börjar bli till åren. Sådant kostar.


Man skall veta att innan vi köpte gick det ett par år när värden (Centrumkompaniet) inte gjorde något underhåll av fastigheten på grund av ombildningsprocessen. Samma sak verkar gälla för er i Linjalen. Det kostar i längden att inte underhålla. Är man kvar som hyresgäst kan man kräva detta senare när allt är över.


Så vill ni inte sälja och flytta genast skulle jag råda er att ha er hyresvärd kvar. Ni slipper allt tjafs och kan ringa och kräva den service ni betalar för som hyresgäst.


Jag säger bara, eller snarare vädjar till er: Säg NEJ till köp. Ni kommer att bli en stor och tung förening. En sådan är inte lätt att driva, det vet både gudarna och vi i Ringen. Vi kommer att få en ökning med ca 30 % per år i ett antal år framöver. Kalkylen var en riktig glädjekalkyl - sanna mina ord!


Jag vet inte om mitt brev kan få er att tänka efter. Det är mycket man måste vara medveten om. Det går inte att ligga på marginalerna som många här i Ringen. De kan troligtvis inte bo kvar nu om kostnaderna ökar enligt prognoserna. Räntan kommer att stiga så småningom, och vem säger att man har jobb i dessa tider? Många gamla har inte pengar så det räcker nu när man räknar med pensionssänkningar nästa år. Som sagt, man måste tänka på allt och lite till.


Den styrelsemedlem i Brf Linjalen som vill ha en bostadsrätt högt upp under takåsarna i Ringen har chansen nu! Som allt urartat här skulle jag hellre bo som allmännyttig hyresgäst i Linjalen, och det är jag inte ensam om.


Jag önskar er i Linjalen lycka till hur det än blir. Det kan ni behöva!
Annie i Ringen"

lördag 14 mars 2009

En opartisk och fristående försäljare


När jag först läste kallelsen från Brf Linjalen till mötet i torsdags, undrade jag vad det var för märkligt brev i kallelsen. Döm om min förvåning när jag upptäckte att det var från en medlem i Brf:s styrelse. Nu är botten verkligen nådd. Brf Linjalen har tidigare skickat ogenomtänkta skrivelser, bland annat BREVET OM BYGGLOV TILL STADSBYGGNADSKONTORET och Kristina Alvendal (i synnerhet sidan 3, stycke 2).
Nu har tydligen styrelsen också en rättshaverist som under inledningen till torsdagsmötet fick dementera sina utfall i det märkliga brevet, men resultatet blev bara värre, och spända leenden kunde anas i ombildningskonsulternas ansikten.

Konsulterna presenterade därefter den ekonomiska planen under cirka 1 timme. Till deras fördel kan sägas att det tidigare TV-shopsyndromet hade tonats ned i presentationen. Tonats ned hade även styrelsen sedan det förra mötet, till den grad att de nu satt knäpptysta i lokalen. Jag förstår att styrelsen måste hålla tyst med tanke på att en provision på fyra miljoner kronor står på spel. Men styrelsen är trots sin tystnad helt ansvarig för omvandlingen. Om det ansvaret återkommer jag i senare inlägg.

Det riktigt förtroendesänkande på mötet var ändå framträdandet av intygsgivaren Urban Wiman. Han är en av de två som fristående och opartiskt ska granska den ekonomiska planen om att förutsättningarna enligt bostadsrättslagen uppfylls. Men Urban Wiman påtog sig under mötet rollen som partisk försäljare. Planen ansåg han vara förträfflig och utan anmärkningar. Utan att blinka fastställde Urban Wiman marknadsvärdet på Linjalen till 45 000 kronor/kvadratmeter. Agerandet fick många mötesdeltagare att bli upprörda. Rädda Linjalen fick efter mötet ta emot många mejl och telefonsamtal.

Men tyvärr har Urban Wiman lagen på sin sida i detta fall, där han som jurist får vara partisk. Hans oberoende gäller bara fram till det datum han undertecknar intyget. Vanligtvis gäller avtal eller handlingar vi undertecknar från ett visst datum. Efter den 17/2 är det alltså lagligt för Wiman att agera fritt som försäljare, även om det är stötande och kan anses rent moraliskt felaktigt. En förklaring kan vara ekonomisk ersättning.

Ombildningskonsulterna Landahl Öhman börjar förmodligen nu inse att ombildningen är omöjlig. Samarbetet med Brf Linjalens styrelse, där den tidigare nämnda rättshaveristen ingår, måste vara besvärligt. Besvärligt måste det även vara att det i Linjalen finns många personer som genomskådar tricks och döljande av kalla hårda fakta.

Lars Olov Fredh

fredag 13 mars 2009

BRF Linjalen når nya bottennivåer


I Rädda Linjalen är det viktigt med information, debatt och ärlighet. Det är viktigt att hyresgästerna i kvarteret får ta del av öppen och fullständig information. Det har vi gjort vårt bästa för att få fram, och det kommer vi fortsätta att göra.

Brf Linjalens styrelse har aldrig haft något särskilt öppet eller ärligt informationsflöde, men deras senaste utskick tar nya, oanat låga nivåer. Vi kan förstå deras desperation, då det inte verkar gå så bra för dem, men att agera på det sätt man gör nu är både vilseledande, lögnaktigt, ärekränkande och snudd på åtalbart.

Utskicket, "Brf Linjalen informerar", som alla hyresgäster fått i sina brevlådor, kan alla som vill betrakta. Klicka HÄR FÖR SIDAN 1 och klicka HÄR FÖR SIDORNA 2-3

Läs och häpna. Det är svårt att tro att det är sant, och att Brf Linjalens styrelse tror att de har något att vinna på att sprida så här elaka och korkade utskick!

Sidan 1 innehåller det vanliga. En kallelse till möte och ett lockande glädjeerbjudande baserat på låga krisräntor, som Brf i sina kalkyler räknar med ska vara låga för eviga tider. Att man, som tidigare, glömt både tid och plats för mötet har hänt förr. Så genomtänkt var den kallelsen.

Sida 2 består mest av sedvanligt subjektivt dravel om hur dåliga vår hyresvärd och hyresgästföreningen är, samt allt underbart som kommer vid en omvandling. Åtgärder det inte finns medel avsatta för i någon plan, men sånt är vi vana med här på Linjalen.

Sida 3 däremot, är magstarkt till och med för att komma från Brf Linjalen! Vi kan faktiskt inte hitta en enda detalj i texten som inte är lögn, falska påståenden eller rent förtal. Jo förresten, att Finn Zetterholm är vår vän stämmer. Annars är det inte ens någon idé att gå in på texten punkt för punkt. Det vore att sänka sig till en annan nivå. Läs utskicket själva så förstår ni.

Författaren heter Mikael Johnsson och sitter i Brf Linjalens styrelse. Mikael är även en starkt bidragande orsak till att vi tvingats införa granskning på våra bloggkommentarer. Rädda Linjalen anser att Brf Linjalen och Mikael Johnsson gör sig skyldiga till flera fall av lögn och ärekränkning i sitt utskick.

Värst av allt är att man helt utan orsak försöker smutskasta artisten Finn Zetterholm, som inte har med saken att göra. Det är lägstanivå till och med för Brf Linjalen. Att Mikael Johnsson på eget bevåg för in partipolitik i diskussionen känns även det djupt oseriöst.

Rädda Linjalen skickade brev till hela styrelsen samt Susanne Falk och Maria Wideroth på ombildningskonsulten Landahl Öhman med ett antal lögnaktiga punkter vi krävde att man skulle ta upp och dementera på sitt möte 12 mars. Ingen har svarat och ingenting sades på mötet. Ni kan läsa vårt brev HÄR

Finn Zetterholm själv skrev ett brev som han krävde att Mikael Johnsson skulle läsa upp på Brf:s möte. Detta vägrade Mikael Johnsson att göra, trots att Finn Zetterholm själv skickade sms under mötets gång och betonade sitt krav.

Rädda Linjalen kommer givetvis att publicera Finn Zetterholms brev då Brf Linjalens styrelse varit för feg för att en gång för alla reda ut sina klavertramp under mötet 12 mars.

Vi upprepar vår begäran: Att Brf Linjalen öppet dementerar och tar avstånd från alla lögner, felaktiga påståenden och ärekränkningar i sitt utskick, samt att man starkt ifrågasätter Mikael Johnssons lämplighet att ingå i Brf Linjalens styrelse.

Linjalen är just nu det största omvandlingsförsöket i Stockholm. Att vi har en styrelse med så låg etisk nivå, samt Landahl Öhman, som accepterar oseriösa utskick som "Brf Linjalen informerar" är väldigt illavarslande om nu ombildningen, mot all förmodan, skulle bli verklighet. Det här går inte till på något ärligt sätt!

Rädda Linjalen!

tisdag 10 mars 2009

DISKUSSIONSMÖTE, TEMA EKONOMI


DISKUSSIONSMÖTE - tema ekonomi
tisdag 10 mars kl 18.00

i samlingslokalen, Åsögatan 79
Välkomna!


ÖVRIGA NYHETER:

Vi har tyvärr blivit tvungna att införa granskning på kommentarerna till bloggen. Det betyder att det kan dröja ett litet tag innan dom kommer ut. Orsaken är för många likadana inlägg från en och samma ip-adress. Vi vill ha ett seriöst debattforum, och det kändes nödvändigt. Förhoppningsvis varar det bara ett kort tag.

Barbro Engman, riksordförande i Hyresgästföreningen, rekommenderar Rädda Linjalens blogg och beskriver den som en "bloggthriller". Vi som lever här kan bara hålla med.
Läs Barbros blogg HÄR.

Rädda Linjalen uppmärksammas i Metro. Läs artikeln HÄR. Jodå - ordföranden i Brf anser fortfarande att priset är för högt. Artikeln speglar tvivelaktigheterna i bluffen med ombildningsstoppet. Läs hela artikeln HÄR

Dom nya stadgarna har fortfarande inte dykt upp på Brf:s hemsida som utlovat. I alla fall kan inte vi hitta dom. Inte heller
DERAS OMRÖSTNING finns kvar.

måndag 9 mars 2009

Hyresrätten - rätt och säkert bosätt


Rädda Linjalen startar upp veckan med två läsvärda inlägg. INGER I BJÖRKHAGEN har analyserat boendekostnader, och Mia har skickat oss ett brev som vi gärna vill ge er del av:

"Hyresrätt – rätt och säkert bosätt

Arvid och Lydia leker med sina kamrater på gården. Barnen älskar vattenpölarna som bildats efter de senaste dagarnas varma väder. De är helt ointresserade av den verksamhet som pågår i området men som har mycket stor betydelse för deras framtida boende.

Brf:s portombud har nyss ringt på dörren och försökt att samla fullmakt för att rösta ja till köp av lägenhet. Ombudet såg mest uppgivet ut när jag tackade nej. Enligt uppgifter från andra boende som även haft besök av ombuden har deras entusiasm svalnat. Möjligen har motivationen att förklara fördelen med köp och möjligheten att göra ett klipp blivit mycket besvärligt när deras ordförande åter förklarar för media att han tycker det är för dyrt.

Portombudet påstod även att Hyresgästföreningen arbetar för marknadshyror. Påståendet är grundlöst OM MAN LÄSER ARTIKLAR och inte bara rubriker. Den utjämning som har gjorts i årets avtal mellan hyror i innerstaden och hyror i förorter är ca 4 tiondels procent ca 25kr/månaden för min trerummare i linjalen. Om det är rätt eller fel kan vi ha olika uppfattningar om men jag har svårt att dela ombudets åsikt om katastrof.


Jämförbart är en ränteändring av en tiotusendels procent om jag köpt lägenheten.
Den storleken på ränteändringar sker ofta varje minut. Marknadshyror är därmed inte den stora risken - det är marknadsräntor, men det ville portombudet inte prata om.


Jag är god vän med Arvid och Lydias föräldrar. De har bra inkomster och skulle kunna köpa lägenheten, men de har valt att bo i hyresrätt.
De vill inte inteckna sina framtida inkomster i lån med den osäkerhet det innebär. Den osäkerhet de känner mest i dagsläget är risken för arbetslöshet och därmed kraftigt försämrad inkomst. En annan risk är att räntorna stiger och gör boendet mycket dyrt.

Stadshuspolitikernas uppgift tycks vara att slå sönder allmännyttan i Stockholm och bana väg för en fri hyressättning med samma regler som gäller för kommersiella lokaler. Det måste därför vara ett stort nederlag för Stadshuset när fastighetskrisen gör att allmännyttan har sålt dyrt enligt sina direktiv men köper av konkursfärdiga byggbolag nya hus avsedda som bostadsrätt och införlivar dessa som hyresrätter i allmännyttan.

Jag ska nu göra ett litet paket av Rädda Linjalens trevliga tidning tillsammans med Brf:s kalkyl. Det ska Arvid och Lydia få när de har blivit stora och kommer och besöker mig i min hyresrätt i Linjalen."

Mia

söndag 8 mars 2009

Rädda Linjalen roar i TV


Söndag 8 mars klockan 18.00 i TV2 kommer Rädda Linjalens nya modeplagg visas på nytt, denna gång ackompanjerat av munter musik.
Programmet heter SVERIGE! och sänds även 09/03 i SVT24, 10/03 i SVT2, 11/03 i SVT2 och 11/03 i SVT24.

torsdag 5 mars 2009

Vårens modefluga är här!


Är du sugen på att bli kramad när du går ut på gården? Vill du slippa övertalningsförsök om fullmakter? Vill du möta våren vackert skrudad i dräkten som väcker grannarnas (väldigt många i alla fall) oförställda kärlek? Letar du efter rätt kläder till pingismatchen?
-Då har Rädda Linjalens modeenhet plockat fram plagget för just dig!

Notera glädjen i ögonen hos våra fotomodeller, Finn Zetterholm och Stefan Sundström. Så här glad blir man av att mötas av kärleken och grilloset från oss grannar i Linjalen!

Så visa var du står, och slå till innan det begränsade lagret tar slut! Tröjan kan du köpa på våra möten och från Topsy (070-627 48 79 eller mail: topsybondeson@hotmail.com).

Pris: 120:-, ev överskott går direkt till Rädda Linjalens verksamhet.

...för att inte tala om hur mycket tid du kommer spara när man ringer på dörren för att samla fullmakter. På med tröjan bara - sedan är det färdigsnackat!

onsdag 4 mars 2009

Brev från grannar

Ett jättetack för en trevlig grillfest i söndags! Tack till Stefan Sundström, Finn Zetterholm, Sanna Carlstedt och alla härliga grannar och besökare från hela stan som kom förbi och gjorde det till en skojig dag. Det borde vara fler kalas i kvarteret anser vi i Rädda Linjalen!


Vi får många telefonsamtal och brev till oss. Både från kvarteret och andra områden i ombildning. Bloggen har nu besöks 20.000 gånger av över 10.000 olika besökare. Vi vill skicka ett hjärtligt tack till alla som engagerar sig i vårt arbete och hoppas att vi kan hjälpa och inspirera andra i samma situation som oss. Vi vill även skicka ett stort tack för allt moraliskt och ekonomiskt stöd vi får och är i stort behov av.

Här kommer ett brev från en granne som har sina tvivel. Rädda Linjalen vill debattera och sprida information, och alla är välkomna till oss med frågor och undringar.
Med ett stort tack lämnar vi över till Milutins tankar:

"Jag skulle vilja berätta för alla som är engagerade i Rädda Linjalen att jag läser allt som finns tillgängligt om ombildningen. Både när det gäller Rädda Linjalens möten, men även den information som delges från BRF sidan. På det sättet är jag hela tiden uppdaterad med vad som sägs från båda sidor.


En sak jag upptäckt redan nu är att stämningen bland grannarna blivit mera ansträngd än tidigare, och detta redan nu, innan den eventuella ombildningen.


Ett scenario som kan uppkomma, och även har inträffat i många andra stora föreningar, är att det blir en uppdelning bland bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Det kan ses som lockande för Brf att bli av med dom kvarvarande hyresgästerna, då kan ju dessa lägenheter läggas ut för försäljning och förbättra Brf:s ekonomi. Samtidigt kan du hamna i en konstig situation där din närmaste granne blir din hyresvärd.


Men inget av detta tas upp av BRF eller Landahl Öhman. Där får man bara höra om hur bra allt kommer att bli vid en ev. ombildning. Endast positiva saker läggs fram.


Jag läste om mannen från Gröndal, då hade jag lust att gråta. Jag läste om Ingers öde och mycket annat. Zinkensdamm, Ringen, Fältöversten osv. Jag skulle gärna vilja vara med på alla möten men kan inte på grund av hälsoskäl/hälsotillstånd och har därför uteblivit. Jag vill dock påpeka att min frånvaro inte skall räknas som att jag är en ja-sägare till detta. Det är jag verkligen inte.


Samtidigt tycker jag att Rädda Linjalen gör ett enormt arbete, ni är ärliga och tar upp både positiva och negativa saker, lägger fram riktiga fakta och framstår därför som trovärdiga. Ni försöker inte övertyga folk, utan berättar och lägger fram saker som de verkligen är, sen är det upp till varje enskild hyresgäst att ta ställning.


Slutligen vill jag också framföra och tacka alla som är med i gruppen Rädda Linjalen. Ni gör ett jättebra jobb.

Hälsningar Milutin Kravljanac i nr 50"