lördag 23 januari 2010

Helgens underhållsbilaga från Rädda Linjalen


Full rulle med underhållsarbeten i kvarteret Linjalen

Ett vanligt argument omvandlingsförespråkare använder sig av är bristen på underhåll, och hur fint det kommer att bli bara en omvandling blir av. För att inte tala om den underbara granngemenskapen ombildningen kommer att föra med sig. Så lät det även i kvarteret Linjalen när Brf Linjalens styrelse propagerade för ombildning. I själva verket låg underhållet på is just på grund av ombildningsprocessen.

Direkt efter hyresgästernas väldigt tydliga nej till ombildning satte sig Linjalens lokala Hyresgästförening i samrådsmöte med Stockholmshem, och nu börjar vi se resultatet. Garageinfarten är redan ombyggd och klar. Just nu byts ventilationssystemet ut helt, och med detta monteras spiskåpor in i alla lägenheter.

Vidare får vår samlingslokal en välbehövlig uppfräschning. Allt målas om och nya golv läggs in, alternativt slipas. Hyresgäster i kvarteret har hjälpts åt att ställa i ordning lokalen för att renoveringen skall bli möjlig. Några ombildningsivrare - ja, ni vet de som talat vitt och brett om granngemenskap, kooperativ anda och att värna om sin boendemiljö, har inte synts till. De gjorde de å andra sidan inte före ombildningsförsöket heller. Känns det igen?

Det är inte utan att man tänker på hur mycket, eller snarare lite, av detta som hade hänt om Brf Linjalen hade förvaltat kvarteret. Förmodligen ingenting alls. Dels fanns inga av dessa åtgärder upptagna i den ekonomiska planen, och dels hade man säkert haft fullt upp med att hålla skutan flytande överhuvud taget för att kunna göra några rena förbättringsåtgärder.

Vad som hänt, eller rättare sagt inte hänt, hos Brf Svärdsidan i Östberga är ett varnande exempel på hur det kan gå i en föga seriös ombildning. Här verkar inte Brf-medlemmarna ha någon insyn alls i styrelsens arbete. Pengarna flyger iväg, avgifterna ökar och styrelsen verkar ha gått i ide även här - trots ombildningen. Sånt här kan de råka ut för som inte granskar sin styrelse ordentligt från början.
Sensmoral: Tänk efter före.
Läs hela skrivelsen från Brf Svärdsidans medlemmar HÄR

MORE HOT NEWS!

Hyresgästerna i kvarteret Piskan på Söder har nu samlat sig för att sprida full information om det väldigt konstiga omvandlingsförsök som just nu sker där. Brf Piskans beteende och argument känner vi som bor i Linjalen alltför väl igen: En väldigt hemlig styrelse som ingen riktigt vet hur den blivit tillsatt, obefintlig information, inga öppna möten, ingen dialog med hyresgästerna, samma floskelartade argument för ombildning som vi hört till leda i kvarteret Linjalen. Vi börjar kunna turerna vid det här laget.
Så vårt stalltips är att argumentationen om att de hyresgäster som inte är intresserade av att köpa agerar osolidariskt kommer att dyka upp som ett brev på posten tämligen snart. Precis som det gjorde hos oss, i Tumstocken, i Dalen, i Svärdet och på många andra ställen. Kom ihåg var ni läste det först.
LÄNK TILL RÄDDA PISKANS BLOGG

Kvarteret Tivolit 2 i Västberga röstade nej till ombildning tisdag 19 januari på en mycket märklig köpstämma, komplett med två inhyrda vakter. En hyresgäst vägrades bli medlem om denne inte först skrev på en fullmakt för att rösta ja till köp. Det är minst sagt uppseendeväckande att de ansvariga för en ombildning inte har den allra minsta insikt i sina egna stadgar eller, för den delen hur föreningsdemokrati ska går till.
Läs RÄDDA FLYGARENS och TERJE GUNNARSSONS rapporter från köpstämman i Tivolit 2.

...återigen ställer vi frågan till bostadsborgarrådet Joakim Larsson och hans ansvariga allianskollegor i Stockholms Stadshus:
När ska ni visa på allvar att ni vill stävja ombildningsmyglandet? Det är fortfarande fritt fram för vilka bilhandlare som helst att agera ombildningskonsulter, intygsgivare, granskare eller Brf-styrelser utan att några större krav på moral, etik, öppenhet eller kompetens ställs. Vi påminner än en gång om våra krav från broschyren om FUSK VID OMBILDNINGAR

Apropå Stadshusets "värnande av blandade upplåtelseformer" var det i slutet av 2009 köpstämmor för HELA det allmännyttiga beståndet runt Sockenplan, bland annat kvarteret Jordärtskockan som vi skrivit om tidigare HÄR. I samtliga kvarter röstade hyresgästerna NEJ till ombildning.

I kvarteret ROTEMANEN och flera andra kvarter i Bagarmossen går däremot ombildningssåpan vidare. Det senaste är att Brf Rotemannen har fått förlängning av tiden för köp. Den officiella anledningen till detta är okänd, men att ombildningscirkusen är i händerna på en ny konsult kan vara ett bidragande skäl. SBAB rapporteras vara den enda bank som ställer upp med lån, och med tanke på vad vi avhandlat både HÄR och HÄR blir vi knappast förvånade. Det finns ju pengar att tjäna både för bankpersonal och konsulten - så det är bara för SBAB att blåsa på.
Här hittar du ROTEMANENS BLOGG

HELGLÄSNING FÖR HUGADE:

JOHAN EHRENBERG SKRIVER OM BOSTADSBUBBLAN
"Precis samma utveckling kommer att ske i andra länder, just nu är den svenska fastighetsmarknaden nära den topp USA var för några år sen.
Även i Sverige tvingas de flesta idag köpa en bostad, hyresmarknaden är allt mindre och svagare. Även i Sverige kan man köpa utan att betala annat än en liten ränta som ändå ger bankerna stora vinster eftersom de i sin tur får låna nästan gratis av staten.
Ingen har något att tjäna på att den svenska fastighetsmarknaden inte blåses på ett litet tag till. Och sen lite till. Och lite till.
Tills…"
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

MEGABUBBLAN DEN RÖDA STUGAN
"Vid årsskiftet 2009-2010 var den kollektiva förvissningen om nya prisrekord på den svenska bostadsmarknaden absolut bergfast. I städer och regioner där priserna fallit lade spekulanterna inte ens märke till nedgångarna.
Detta var det klassiska upplägget just innan en våldsam krasch. Frågan är bara var någonstans den stora svenska bospekulationen började. Ty dit ner kommer bopriserna att nå."
En MYCKET intressant artikel. LÄS DEN I SIN HELHET HÄR

...men som sagt: Här i kvarteret Linjalen har vi fullt upp med underhållsarbeten...

Johan Johansson / Rädda Linjalen

onsdag 20 januari 2010

Maxad Moralröta = Mera Mygel

Apropå bankernas hemliga bestickningar till mäklare som vi skrev om i vårt förra blogginlägg, är det ju alltid skojigt att se reaktionerna på de som ertappas med händerna i syltburken.

Enligt TV4:s nyhetsinslag igår går hälften av exempelvis SEB:s vinst det första året till mäklaren. Mäklarbyrån agerar bulvan så att man inte riskerar mutbrott, och konsulten får betalt två gånger - både av köparna och banken.

Enligt bankerna är detta "ingenting som drabbar kunderna". Det skulle vara intressant att höra vem som bankerna då anser betalar detta? Gapet mellan den ränta som bankerna själva lånar pengar för och deras egen utlåningsränta har aldrig varit större än nu, och en hel del av dessa pengar ramlar med andra ord rätt ner i fickan på de konsulter som redan tar feta arvoden för att omvandla allmännyttiga hyresbostäder.

Mats Torstendahl på SEB "kan inte förstå kritiken", eftersom systemet med hemliga bestickningar pågått länge. Desto värre, tycker Rädda Linjalen, som med spänning väntar på vad mäklarna och konsulterna har att säga om dessa dubbla arvoden.Då det här, rent juridiskt, inte går att klassa som mutor beror på en ren teknikalitet. Genom en skenmanöver kringgår man lagens andemening. Ett kryphål som det heter i folkmun. Att utnyttja juridiska kryphål brukar vanligt hederligt folk ofta kalla "mygel".

Systemet kring ombildningarna av allmännyttan till bostadsrätter vilar på ett fundament av mygel, och en av ombildningskonsulternas största roller är att systematiskt missbruka bostadsrättslagen och föreningsstadgar. Detta görs med ansvariga politiker i Stockholm Stadshus goda minne. Därav alla dessa eviga köpstämmor, ajourneringar, fullmaktstjatande och stadgeändringar. Så länge myglet tolereras kommer fusket fortsätta. När ska politikerna inse det pinsamma i situationen och dra i bromsen?

En sak värd att tänka på: Är det konstigt att förtroendet för banker, konsulter och politiker är så lågt, när alla så tydligt kan se den utbredda och väl etablerade korruption som råder? Förvånar det någon att det finns så mycket fusk, oegentligheter och tvivelaktig moral i ombildningar när systemet tillåter de här företeelserna? Hur tror man att man ska utstråla någon som helst trovärdighet när man till och med försvarar sitt agerande?

När skall konsultena, bankerna, politikerna i Stadshuset och väldigt många Brf-styrelser inse det enkla faktum att man har det förtroendekapital man gjort sig förtjänta av?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 17 januari 2010

SBAB - Banken som garvar hela vägen till köpstämman


Den som upplever ombildningscirkusen inifrån drabbas ofta av misstänksamhet och konspirationsteorier. Ofta känns ombildningsförsöken som ett rent grupparbete med det tydliga målet att ombildningen skall drivas igenom med alla tänkbara metoder. Känslan av att alla, från de ansvariga i Stadshuset till konsulter, mäklare och banker verkar arbeta i målmedvetet samförstånd blir påtaglig. Tyvärr stämmer det också ofta - alldeles för ofta.

Under omvandlingsprocessen i Linjalen var banken SBAB engagerad. Representanter från SBAB var närvarande på flera av ombildningskonsulten Landahl Öhmans väckelsemöten. Numera har ombildningskonsulten BYTT NAMN till Landahl Advokatbyra, men SBAB heter, ännu så länge, fortfarande SBAB.

Landahl Öhman, SBAB och Brf Linjalen hade även kvällsöppna jourmöten i kvarterets samlinglokal. Landahl Öhman hade dessa för bearbeta hyresgästerna individuellt, och slippa besvara jobbiga frågor på allmänna möten. SBAB hade dem för att lyckas ro iland en miljardutlåning. Hyresgästerna i Linjalen uppmanades ofta att ringa till SBAB:s representant för information om lån.

Det som var märkligt var dock, att när köpstämman närmade sig vägrade SBAB:s representant att ge någon information om sina lånevillkor till de personer som man visste ingick i nätverket Rädda Linjalen. Vi har fortfarande svårt att begripa varför. En statlig bank borde inte sitta på några hemligheter eller särbehandla vissa hyresgäster. Att en statlig bank innehar en viss goodwill som pålitlig och neutral lånegivare utnyttjades maximalt av både Brf Linjalens styrelse och Landahl Öhman. Frågan är bara hur mycket trovärdighet som bankernas "good guys" SBAB har nu.

De senaste dagarna har uppgifter framkommit som måste vara minst sagt pinsamma för SBAB. Först framkommer det att de anställda får högre bonusar ju mer pengar man lyckas låna ut till bostadsspekulanter. Se inslaget från Rapport:


Med tanke på hur SBAB särbehandlade representanter för Rädda Linjalen och det faktum att en omvandling hade inneburit en affär på över en miljard för SBAB kan den som lägger ihop två och två komma fram till en ganska uppenbar slutsats: Att en ombildning förmodligen fört med sig en ganska hyfsat slant rätt ner i fickan på SBAB:s REPRESENTANT I LINJALEN.

När man konstaterat detta kommer nästa avslöjande om den trygga snälla statliga banken. Det visar sig att man även förser mäklare med ekonomiska smörjmedel för att få chansen att låna ut ännu mera pengar (och få större personliga bonusar). Ersättningen betalas till mäklarfirman, inte till mäklaren personligen. På det sättet utnyttjar man ett kryphål som gör att det rent juridiskt inte går att betrakta som en ren muta.


Utan att anklaga någon är vi i Rädda Linjalen nog inte ensamma om att misstänka att även ombildningskonsulter har haft möjligheter att få betalt, inte bara av bostadsrättsföreningarna utan även av bankerna, när de lyckats tjata igenom eller manipulera fram ett positivt resultat på köpstämman.Alla har sina egna moraliska värderingar, och Rädda Linjalens ståndpunkt är att vi ställer betydligt högre krav på moral och etik av ett statligt låneinstitut än vad SBAB visar upp. En statlig bank borde arbeta för att motverka lånerallyn och bostadsbubblor, men SBAB verkar göra sitt bästa för att framkalla en vansklig spekulationsekonomi som förr eller senare kommer att brista - med förödande konsekvenser för väldigt många privatpersoner.

Fler länkar om SBAB:s bravader:

HEMLIGA PROVISIONER TILL MÄKLARE
Statliga SBAB ger hemliga provisioner till mäklarfirmor som förmedlar bolånekunder till dem. Upplägget kan ses som ett kringgående av lagen, men Fastighetsmäklarnämnden lyckas ändå inte utöva tillsyn.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

STÖRRE LÅN GER MER I BONUS
På statliga SBAB får de anställda som arbetar med utlåning större bonus om de lånar ut mer pengar till bostadsköpare. Det kan bädda för ett ökat risktagande. Att banker och bolåneinstitut har tydliga säljmål kopplat till bonus när det gäller utlåning har efter finanskrisen kritiserats starkt. Risken är att de kreditramar som satts upp tänjs lite för att de anställda ska kunna visa upp en bättre arbetsinsats och därmed få en bättre bonus.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

SBAB-bonus upprör IF Metalls Stefan Löfven
– Det är ett rakt ackord och kommer man från verkstadsindustrin vet man att ett rakt ackord då blir en fråga om volym, inte kvalitet, säger Stefan Löfven, som hävdar att system med de inslagen riskerar att skapa en fastighetsbubbla och driva fram en ny kris.
– Det är oacceptabelt och oanständigt. Finanssektorn ska inte i sig själv skapa bubblor, den ska stödja den riktiga ekonomin, säger Löfven.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

SBAB en vinnare i bostadskarusellen
I spåren av finanskrisen har SBAB tagit igen tidigare förlorad mark. SBAB har under hösten varit en av de mest aggressiva utlånarna på den svenska marknaden.
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Mäklarsamfundet: Stort behov av ny lag
Mäklarsamfundet har sin egen moral, och anser naturligtvis att man ska göra detta bestickningssystem fullt lagligt.
"Behovet av den nya lagen som tillåter förmedlingen av liknande tjänster är stort, säger branschorganisationen."
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

I rent folkbildningssyfte avslutar vi med att citera Wikipedia:
"Korruption kommer från latinets corruptio och betyder "fördärvat tillstånd, förfall eller bestickning".
Med korruption som juridisk term avses missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor som också kallas bestickning."

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 15 januari 2010

Olle och bostadsbubblan


"Va ere för ena dårar som härjar i stan?
Glada som barn med sitt sattyg till plan"
(Olle Adolpson)

Olle Adolphson besjöng bostadssituationen i Stockholm redan för 50 år sedan. Då var politikerna som tokiga i att riva ner, nu har man gett sig tusan på att sälja allt som säljas kan. Skillnaden är hårfin. Både nu och för 50 år sedan handlade det om att KÖRA ÖVER FOLKVILJAN och driva igenom ideologiskt fattade prestigebeslut.

Man kan undra vad Olle Adolphson skulle tyckt om dagens ombildningshysteri ifall han levat. Att människor blir utsatta för hårda påtryckningar från tvivelaktiga konsulter, klippbenägna grannar och religiöst principfasta politiker att ingå i ett pyramidspel som redan är på god väg att brista i en gigantisk bostadsbubbla.

Att det är dit vi är på väg verkar de flesta vara överens om. Bostadskreditnämnden (BKN) har redan utfärdat varningar. I tidningen City var det en intressant artikel om saken torsdagen 14 januari. Vi citerar BKN:s analytiker Bengt Hansson:
"Vi ser prisuppgångar på bostadsrätter på 10 procent per år, det är klart mer än befolkningsökningen och ett tydligt tecken på en stor prisbubbla. Man hör även att folk motiverar dyra köp med att "inflyttningen är så stor" och "byggytan är begränsad". Det är precis samma argument som hördes i Kalifornien för ett par år sedan."

Klicka på den lilla artikeln för att en förstorad version:


Vi är många som undrat hur bankerna kan fortsätta att agera oansvarigt och vräka ut lån till mängder av naiva bostadsspekulanter som kommer finna sig sitta i en omöjlig situation så fort räntorna går upp. Att just bankerna har stort ansvar i den kris som alla utom ombildningskonsulterna är medvetna om vet de flesta redan. Att man fortsätter utlåningsracet som om ingenting hade hänt är vi också varse, men varför?

Ett tydligt svar på den frågan får vi i dagens DN:
"På statliga SBAB får de anställda som arbetar med utlåning större bonus om de lånar ut mer pengar till bostadsköpare. Det kan bädda för ett ökat risktagande.
–Det finns tydliga säljmål och det går ut på att öka utlåningen, säger en person på SBAB som inte vill uppge sitt namn."
Läs hela artikeln HÄR

Man blir ju knappast förvånad, men att en statlig bank beter sig på det sättet är minst sagt hårresande. Om nu regeringen påstår sig ta i med hårdhandskarna mot bonusar i bankväsendet kanske man skulle ta och börja i det statligt ägda SBAB? Att en statlig bank indirekt uppmanar till oansvarigt låntagande i syfte att hålla igång bostadsbubblan är högst oansvarigt i sig självt.

Är den sorgliga sanningen den att man från Stadshusets håll helst ser att Stockholms innevånare är uppbundna av gigantiska lån? Är det rentav en medborgerlig plikt att kasta sig in i det pyramidspel man agerar alltmer desperat för att fördröja kollapsen av?

För att travestera Olle Adolphson igen:
"Men titta dig runt omkring, titta noga som fan
För endera dan serru, så säljer de hela stan
Åsså rusar vi in i mardrömmen av glas och betong
Och där sitter vi sen och hurrar och tycker skjortan e trång"

Olle Adolphson, Hornsgatan

Vare sig det handlar om att riva, som i Olles sånger, eller att ombilda blir resultatet detsamma: En än mer segregerad stad som inte har plats för några andra än de med tillräckligt höga inkomster. Den ekvationen kan inga pyramidspel lösa, hur gärna man är vill tro det.

För min del får folk göra vad de vill med sitt liv och sina pengar. Vill man slänga plånboken i sjön går det bra vad mig anbelangar. Vill man satsa både allt man sparat och allt man kan låna upp i ett pyramidspel tänker inte jag vara den som står i vägen. Var så god. Var med och blås upp bubblan tills den brister den som vill. Kör så det ryker!

Vad jag, nätverket Rädda Linjalen och väldigt många andra däremot vänder sig emot är att försöka lura andra att göra det. Den som absolut vill bo i en bostadsrätt har hela tiden varit fri att skaffa en. Men att, med lögner, hot och glädjekalkyler försöka påverka folk att hoppa på detta pyramidspel är ingenting vi stillatigande kan låta ske. Vi kräver att den boendeform som människor har valt betraktas med respekt och som en rättighet.

I dagens ekonomiska situation känns det tryggast för många att se stormen blåsa förbi från en hyresrätt. Det vet man i Stadshuset, och vad man tror sig uppnå med att försöka få folk att riskera personlig ekonomisk kollaps kan man bara spekulera i.

"Vi bor här för att visas upp för en värld
Som skulle av häpnad stå stum
Men sanningen är nog att vad vi ser här
Är världens dyraste slum"
(Olle Adolphson)

Ja, hade Olle Adolphson levt idag så skulle han kanske ha suttit där han brukade sitta, på bänken på Mariatorget, och varit lika konfunderad som jag...

Johan Johansson / Rädda Linjalen