fredag 28 november 2008

Handelsvara för resursstarka?I en kommentar på bloggen uttryckte en granne en önskan att bara kunna ringa upp Stockholmshem och be dem inte sälja. Därför vill vi visa, att även inom Stockholmshems styrelse, finns folk som motsätter sig en försäljning och som argumenterar för att behålla allmännyttan.

I ett protokoll från i somras reserverar sig två ledamöter. De motsätter sig den borgerliga bostadspolitiken där den sociala dimensionen försvinner och bostaden blir en handelsvara för de resurstarka i samhället.
Utdrag ur protokoll från 16/6-2008 med motivering till varför man inte ska sälja ut Stockholmshems fastighetsbestånd: " En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad! I sammanhanget bör också uppmärksammas den problematik som följer när bostadsrättsföreningarna, för att förbättra sin ekonomi, höjer hyrorna eller säger upp kommunala och privata verksamheter som ägnar sig åt vård eller omsorg. Med dessa utförsäljningar riskeras även dessa verksamheter. Framförallt att skattebetalarna får betala dyrare nota för att säkerställa de sociala behov som finns i staden".

En sådan osolidarisk politik kommer att öka klyftorna i samhället och exkludera allt fler människor från det allra mest grundläggande i ett välfärdssamhälle, - rätten till bostad!

Särskilt utlåtande gjordes av Rickard Nygren och Zaida Catalan: "En generell utförsäljning till bostadsrättsföreningar går stick i stäv med övergripande mål i Affärsplan för Stockholmshem, som säger att "förvärv, byten och avyttring av fastigheter ska ske… …i syfte att åstadkomma blandade upplåtelseformer i stadsdelarna…". Spår av någon sådan analys finns inte i samband med aktuella erbjudanden, vilka istället motverkar målet. Detta gäller särskilt erbjudanden rörande fastigheter i innerstaden eller absolut närförort".

Vill du läsa ur protokollet hittar du det här. Den aktuella texten finns under §8.

Jane Morén och Annelie Morey/Rädda Linjalen

4 kommentarer:

Martha sa...

Hej!
Det går inte att komma in på länkarna...

Bifogar rätt länkar här:
http://insyn.stockholm.se/sthem/document/2008-08-28/Protokoll/Styrelsem%C3%B6tesprotokoll%206%20,%202008-08-28%20.pdf

http://insyn.stockholm.se/sthem/document/2008-06-16/Protokoll/Styrelsem%C3%B6tesprotokoll%205%20,%202008-06-16_red.pdf

Tack för matnyttig info, igen!

Rädda Linjalen sa...

Tack Martha!

Nu är det fixat.

Johan / Rädda Linjalen

Maria sa...

En säljare som inte vill sälja. Och köpare som inte vill köpa. Medan BRF:arna är beredda att ta på sig allt större skulder på andras bekostnad. Situationen är minst sagt absurd!

Anonym sa...

Fick Södermalmsnytt i går, kollade in sidan 8 det kom ju väldigt passande. Tidningen får ju alla hyresgäster även dom som aldrig går/kan gå på möten, där var många tänkvärda ord, förhoppningsfullt är det fler som får sej en tankeställare efter det.