fredag 17 september 2010

Inför valet: Vad partierna lovar, säger och gör...eller snarare ställer till med.


"Dialog med Stockholmarna" är knappast någonting som Joakim Larsson
gjort sig känd för tidigare - så det vore minst sagt ett nytt djärvt grepp.

Valet står inför dörren, och här i Stockholm är bostadspolitiken en viktig faktor för många när man ska välja var man lägger sin röst. Därför är det dags för oss i Rädda Linjalen att vakna upp efter sommarledigheten och göra en kort resumé av de senaste årens bostadspolitik, och vad som kan tänkas finnas bakom knuten i framtiden.

Vi vill betona att Rädda Linjalen är ett partipolitiskt obundet nätverk. Hos oss finns människor med olika åsikter och skilda partitillhörigheter. Dock är det svårt att blunda för att den senaste mandatperioden präglat våra liv på ett synnerligen påtagligt sätt. När det gäller situationen för oss som valt hyresrätt som boendeform är det nästan en underdrift om vi påstår att åren 2006-2010 varit en katastrof. En katastrof regisserad av ledningen i Stadshuset.

I synnerhet för de av oss som år 2006 lade våra röster på det nuvarande styret i Stockholms Stadshus är besvikelsen stor. Många är upprörda över att deras fria val av boendeform körts över av rent politiska beslut. Beslut som dessutom fattats av de egna - de som säger sig värna om individens fria val. Många har vädrat bitterhet över att de politiker som hävdar att just politiker inte skall styra människors liv gjort just detta på ett väldigt påtagligt sätt.

Under mandatperioden har 22.000 av våra gemensamt ägda kommunala lägenheter sålts ut. Det totala antalet hyresrätter har, för första gången någonsin, minskat. Det betyder givetvis att de hundratusentals människor som står i bostadskön fått ett ännu sämre utgångsläge. För särskilt utsatta grupper, som studenter och ungdomar, har chansen till en bostad för en rimlig hyra blivit ännu sämre under den gångna mandatperioden.

De få nybyggnationer som gjorts ligger på en hyresnivå som är på tok för dyr för de flesta av oss. Behovet av hyresrätter till en rimlig hyra tycks vara omättligt, och det parti som sätter upp ambitionen att bygga ett nytt miljonprogram har många röster att vinna. Här har de rödgröna lagt fram förslag för att lindra bostadsbristen. Vad det nuvarande styret har för planer är mer diffust, problemen skall lösa sig själva på något sätt om man bara släpper marknaden fri - ungefär så verkar resonemanget gå.

På grund av den sittande regeringens slopande av byggnadsstödet för nybyggnation av hyresrätter har byggandet minskat avsevärt. Detta har givetvis även negativa effekter på arbetslösheten och samhällsekonomin i stort. Varför man valt att göra detta är en gåta för många, för några positiva effekter av detta beslut är svåra att hitta. Länsstyrelsens rapport om bostadsläget i länet (LÄNK) är allt annat än uppmuntrande läsning.

För oss alla som är eller har varit utsatta för de senaste årens dokumenterat oseriösa och rättslösa ombildningscirkus är det naturligtvis viktigt att ta reda på hur partiblocken ställer sig till fortsatt utförsäljning av allmännyttan. Ska det som många upplever som ren terror från ombildningskonsulter, Stadshusledning och påstridiga grannar få fortsätta en mandatperiod till?

När det gäller ombildningar går det att få ett rakt och enkelt svar: Den nuvarande borgerliga majoriteten vill fortsätta utförsäljningarna, den rödgröna oppositionen vill stoppa dem. Klara besked för en gångs skull.

När det gäller byggandet lovar alla partier ett ökat byggande. För att underlätta detta krävs hjälp från riksdag och regering. Här talar de rödgröna om att återinföra byggnadsstödet och införa möjligheter till ROT-avdrag för hyresfastigheter. Alliansen har sagt nej till båda dessa förslag.

Nybyggnationen skall domineras av hyresrätter anser de rödgröna, medan det nuvarande styret vill ha "blandade boendeformer" - vilket brukar betyda att största delen av det som byggs blir bostadsrätter. SR:s rapportering från en debatt i ämnet hittar du HÄR.

Allianspartierna, med Kristdemokraterna i spetsen, talar sig fortfarande varma för de s.k. ägarlägenheterna. Idén är lägenheter som ägs helt och hållet, som kan hyras ut hur som helst - i stort sett helt utan regelverk. Dessa lägenheter är tillåtna redan nu, men resultatet kan inte betecknas som annat än ett stort fiasko då nästan inga ägarlägenheter bildats. Det finns helt enkelt inget intresse för bostadsformen som sådan.

Sveriges Radios rapportering om hur partierna ställer sig i bostadsfrågan hittar du HÄR.

I måndags var några av oss uppe i Stadshuset för ett samtal med folkpartiets borgarråd Lotta Edholm. Där förklarade vi vilka negativa konsekvenser som en ombildningsprocess ofta har i bostadsområden som berörts av dem. Vi hoppas att hon inte bara såg ut som att hon lyssnade, utan att hon faktiskt lärde sig en del av hur verkligheten kan se ut.

Ska ombildningarna fortsätta, vilket de lär göra vid en borgerlig valseger, är det viktigt att processerna åtminstone går demokratiskt till. Där har de senaste åren bjudit på otaliga skandaler och rättsövergrepp som ni bara behöver skumma i den här bloggen för att konstatera. Lotta Edholm fick även ett nytt fräscht exemplar av våra förslag på förbättrat regelverk vid ombildningar. Vi hoppas att Lotta läser skrivelsen och tar våra argument på allvar.

Journalisten Kent Wärne har skrivit boken "Du nya sköna hem" om utförsäljningen av allmännyttan. En både informativ och skrämmande läsning som vi starkt kan rekommendera. Boken kan beställas exempelvis HÄR. Borgarrådet Lotta Edholm fick även ett exemplar av boken. Vi uppmanar Lotta att läsa den, göra om och göra rätt.

Vad vi slutligen kan konstatera är att bostadspolitiken i Stockholm aldrig har skötts sämre än under de fyra senaste åren. Det började med Kristina Alvendals pinsamt klantiga och ideologiskt grundade försäljning av centrumanläggningar och bostäder till riskkapitalbolaget Boultbee. Det har fortsatt med ytterstadsborgarrådet Joakim Larssons ambition att aktivt verka för att sälja ut så mycket av allmännyttan som möjligt.

Joakim Larsson har hela tiden viftat bort kritik och blundat för bondfångarmetoder, lögner och bedrägligt beteende hos hans kompisar bland de ombildningskonsulter som täljt guld med fällkniv på dessa ombildningar. Han har kategoriskt nonchalerat kritik, inte velat ha kontakt och vägrat att ta debatt med oss som drabbats av Stadshuset härjningar. Enligt Joakim har allt gått till som det ska, hur mycket oegentligheter som än varit dokumenterade och hur många personliga tragedier det än inneburit.

Vi är som sagt ett politiskt neutralt och ideologiskt blandat nätverk. Men det betyder inte att vi tänker hålla tyst med kritik av de som gjort sig förtjänta av den. Bostadspolitiskt kan nuvarande Stadshusledning inte få annat än underkänt, med ett stort minus i kanten.

Extra ironiskt blir det när hela Stockholm är tapetserat med Joakim Larssons valaffisch, med texten: "Staden ska utvecklas i dialog med Stockholmarna". Det vore onekligen ett monumentalt lappkast av Joakim Larsson om det ligger något i påståendet. Vi har sökt dialog med honom i flera år. Han har aldrig visat sig intresserad av att ha någon.

Joakim Larsson är hjärtligt välkommen att ha dialog med och ta lärdom av vårt nätverk. Här finns människor från hela Storstockholm med stora erfarenheter av utförsäljningarnas konsekvenser. Rädda Linjalen kommer att fortsätta att rapportera och sprida information om vad som händer runt ombildningar och andra frågor som rör hyresgästerna i Stockholm.

Som sagt, söndagen 19 september är det val. Vi i Rädda Linjalen vill att alla ska gå efter sin egen övertygelse, men för att travestera på en annan gammal valaffisch - "Gärna en röst - men först ordentlig information".

Det hoppas vi att ni fått med detta. Följ nu ditt hjärtas röst!

Johan Johansson / Rädda Linjalen