tisdag 2 december 2008

12 viktiga frågor fick sina svarFlertalet av frågorna som kom upp på Rädda Linjalens informationsmöte 24 /11 handlade om demokrati och rättsäkerhet vid ombildningar, och hur man kan komma tillrätta med eventuella misstänkta eller uppenbara oegentligheter.

Sakkunniga var jurist Bengt Öhman och Raymond Sköld från Hyresgästföreningen.

1. Vem granskar att ombildningen gått rätt till?

Svar: Det åligger Inskrivningsmyndigheten, Hyresgästföreningen och Kommunen, i det här fallet Stockholm Stad. Inskrivnings-myndigheten i Norrtälje granskar ärendet innan de ger lagfart. Utan lagfart inget lån från banken. Hyresgästföreningen gör ofta översiktliga granskningar av ombildningar och får de dessutom signaler på att det begåtts oegentligheter går de in och granskar djupare. Speciellt handlar den djupare granskningen om folkbokföring och dygnsvila, vilket är något som det ofta fuskas med. Som exempel nämdes Logdansvägen i Sundbyberg.

2. Hur kan man vara säker på att ingen skrivit en fullmakt för röstning vid köpstämma i ens eget namn utan att man vet om det?

Svar: En fullmakt för röstning vid en köpstämma måste inte bevittnas och man kan därför inte veta helt säkert. Men efter en köpstämma är föreningen skyldig att tillhandahålla ett protokoll, där alla uppgifter om röstningen finns dokumenterat, vilka som röstat ja. Detta ska finnas tillgängligt för alla hyresgäster inom tre veckor och vid förfrågan är föreningen skyldig att lämna ut en kopia till varje hyresgäst.

3. Hur vet jag om jag skrivit på en fullmakt, och i så fall, hur återkallar jag den?

Svar: Genom att kontakta föreningen och fråga antingen muntligen eller skriftligen om jag givit en fullmakt. För att återkalla en fullmakt ska man skriva till bostadsrättsföreningen. Viktigt är att spara en kopia av brevet där du återkallar fullmakten. Man kan dessutom återkalla fullmakten muntligen eller skriftligen direkt på köpstämman, men då ska det helst göras innan man fastställt röstlängden.

4. Tänk om jag är medlem utan att veta om det, hur gör jag för att få veta det och återkalla mitt medlemskap?

Svar: På samma sätt som i frågan ovan. Viktigt att veta är att om du inte går på köpstämman och inte har lämnat någon fullmakt så räknas du som en nejröst, även om du är medlem i bostadsrättsföreningen.

5. Kan inte Rädda Linjalen samla in Nej-röster som är juridiskt hållbara för att stoppa det här?

Svar: Nej, det går inte.

6. Om man misstänker något fel i rösträkningen under köpstämman, vad gör man då?

Svar: Man ropar Votering, innan klubbslaget. En seriös ordförande för en köpstämma väntar alltid ett tag innan han/hon slår klubban i bordet.

7. Kan man göra något efter köpstämman?

Svar: Som medlem i bostadsrättsföreningen kan man inom tre månader klandra föreningsstämmans beslut. Då prövas det i Tingsrätten till sedvanlig rättegångsfördelning och kan därmed bli ganska kostsamt om man förlorar. Man ska således ha mycket på fötterna. Uppstår problem kan Hyresgästföreningen eventuellt ta på sig rättegångskostnaderna. Noteras bör att det fodras att felet som begåtts har haft betydelse för slutresultatet. Exempel: Om köpet gått igenom med två röster och två röster är fel då har felen haft betydelse för utgången.

8. Hur får man bäst kontroll av att en köpstämma går rätt till?

Svar: Man ska först och främst ha två oberoende protokollförare som inte är med i bostadsrättsföreningen. Sedan ska avprickning ske när man går in på köpstämman och den som gör kontrollen ska i görligaste mån förvissa sig om att det är rätt människa som är närvarande. Men eftersom det inte krävs legitimation är det inte 100% säkert ändå. Mycket viktigt är därför att granska protokollet efter köpstämman. Vidare ska fullmakterna som ges in vara i original.

9. Har hyresgästerna i lokalerna rösträtt?

Svar: Ja, den som är firmatecknare för bolaget som hyr direkt av Stockholmshem har rösträtt. Lokaler som garage och förråd räknas normalt inte bland lokaler som har rösträtt, men om till exempel den som hyr garaget har en liten lokal som kan räknas som kontor i anslutning till garaget har firman en röst. Sedan är det upp till bostadsrättsföreningen om de tillåter dem att köpa. Men om de inte låter dem köpa kan det falla under likabehandlalagen.

10. Hur blir det med marknadshyrorna egentligen?

Svar: Marknadshyrorna har många motståndare, men som Hyresgästföreningen ser det, finns det idag inte politisk majoritet för att införa marknadshyror inom överskådlig tid. Hyresgästföreningen kämpar för att förhindra marknadshyror och arbetar just nu med ett system med bruksvärde som redan används i Huddinge, Nynäshamn, Malmö och Göteborg. En stor undersökning med 12 000 hyresgäster som själva fått bedöma kriterier för sin hyra ligger som underlag, vilket påminner mycket om det bruksvärdessystem vi har idag.

11. Finns det något jag kan göra om jag tycker att underhållet är eftersatt under den här tiden vi väntar på ombildning eller ej? Borde vi inte ha lägre hyra? Ska vi deponera en del av hyran hos Länsrätten?

Svar: Absolut inte deponera en del av hyran hos Länsrätten! Det är verkligen farligt! Deponerar man det minsta fel summa kan det lätt göra att man blir vräkt. Bäst är att höra av sig till Hyresgästföreningen för rådgivning. Sedan tar Hyresgästföreningen det med Stockholmshem. Även under en ombildningsprocess har hyresgästerna rätt till sedvanlig service som är av betydelse.

12. Vad händer om bostadsrättsföreningen går i konkurs?

Svar: Då återgår man till att vara hyresgäst hos den nya ägaren och förlorar all sin insats och står dessutom kvar med alla lånen.

-------------

Det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen. Tills dess; ta det lugnt, men tipsa oss gärna eller skicka fler frågor.

Rädda Linjalen

6 kommentarer:

Maria sa...

Tack för en bra sammanställning. Har ett tips, Hyresgästföreningen har nu startat ett demonstrationståg mot marknadshyror. Sajten heter http://www.hallapolitiker.se/
Just nu har ca 43 000 personer gått med.

Anonym sa...

Tack Maria

Det är ett bra tips! MVH Jane

Anonym sa...

Jag fyllde i underlaget för utträde i Brf den 29/11 och stoppade det i brevlådan till den som är portombud i 78:an, skrev också att jag ville ha bekräftelse på utträdet senast den 2/12. Jag har hittills inte fått någon reaktion på detta kan man ta för givet att dom har strukit oss.

Fundersam.

Anonym sa...

Ja, du, där kan man inte vara riktigt säker.

Vi är flera som inte tog kopia på vår utträdesblankett.
Jag tror man ska fylla i en till och ta kopia på för säkerhets skull innan man lämnar in den.

Anonym sa...

Jo jag tog faktiskt en kopia innan jag lämnade upp den. Få se om jag får någon reaktion, jag tycker att har man åtagit sej att vara portombud så.

Magnus sa...

Viktigt att notera är att även om det inte enligt lag krävs giltig ID-handling vid en köpstämma så är det något som seriösa bostadsrättsföreningar ändå använder sig av.

Alltså bör de boende i Linjalen kräva att det ska vara ID-koll på köpstämman. Det har hänt i många fler än ett fall att fel människor gått och röstat - se bara på er egen beryktade "garagestämma" med omröstning om fullmakter.
Där var det ju en människa som inte var medlem som kom med fullmakt för en som var medlem. Denna röst räknades inte bort förrän efteråt.

Hade legitimationstvång tillsammans med medlemslängd använts hade inte detta kunnat hända.