lördag 18 december 2010

Dörrförsäljning per provision i Vråken


Köpstämman i kvarteret Vråken, Aspudden, är flyttad. Anledningen är att både ägaren Familjebostäder och representanter från Stadshuset uttryckt det uppenbart olämpliga att hålla en köpstämma kvällen före julafton. Ombildningskonsulten Berg Fastighetsjuidik AB och Brf Vråken har fått en tillrättavisning, och köpstämman har således flyttats till tisdag 21 december.

Något möte för att gå igenom och diskutera den ekonomiska planen eller något annat ämnar Berg Fastighetsjuidik AB inte hålla, nu är det istället operation övertalning som gäller i kvarterets trapphus.

Som vi berättat tidigare är Brf Vråkens ombildningskonsulter även en av grundarna till den självutnämnda branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare (SBB), som hävdar att de genomför ombildningar enligt "etikens alla regler". Vidare har SBB skickat ut pressmaterial med gravt vilseledande och osanna uppgifter.

Så här skriver exempelvis Uppsala Nya Tidning:
"Intresseorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare, SBB, har spridit felaktiga uppgifter om hur vanligt det är att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Intresset är avsevärt mindre än vad SBB gett sken av."
Läs hela artikeln HÄR

I kvarteret Vråken råder just nu operation dörrknackning för att samla in fullmakter för köp. Det lite speciella är dock att det är ombildningskonsulten själv, Ulf Bergdahl, som enligt ett flertal rapporter utsätter kvarterets hyresgäster för intensiva övertalningsförsök. Flera har hört av sig med upprörda historier om Ulf Bergdahls förehavanden.

Bland annat skall en nybliven änkling blivit uppvaktad av ombildningskonsulten. När denne inte visat sig intresserad att skriva på en fullmakt har Berg Fastighetsjuridik per telefon sökt upp den dödes barn, som lockats med ett framtida klipp om man bara kan övertala den överlevande föräldern att skriva fullmakt.

På Berg Fastighetsjuridiks hemsida kan man läsa:
"Vi bidrar med flerårig yrkeskunskap för att ledsaga etablerade föreningar i litet mer ovanliga eller komplicerade skeden. Vår kompetens bidrar till en mycket hög kvalitet."

Om man nu svänger sig med uttryck som "hög kvalitet" och "etikens alla regler" dyker det genast upp några frågor som söker svar:

  • Är det enligt "etikens alla regler" att utlysa en köpstämma vid en så olämplig tidpunkt att t.o.m. Stadshusets politiker reagerar?
  • Ingår det i en ombildningskonsults uppdrag att agera gårdfarihandlare, springa runt i områden och knacka dörr samt utsätta äldre hyresgäster för påtryckningar och övertalningsförsök?
  • Kan en ombildningskonsult som söker upp släktingar till nyss avlidna hyresgäster anses arbeta enligt "etikens alla regler".
  • Är ett ombildningsförsök där man inte bereder hyresgästerna möjligheter att gå igenom den ekonomiska planen att betrakta som en ombildning med "mycket hög kvalitet"?

Listan på frågor kan göras lång. På tisdag är det köpstämma. Om stämman bli enligt "etikens alla regler" vet ingen, men vi hoppas att etiken går vinnande ur den här soppan.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Var har de köpstämman ?

Anonym sa...

Kartläggningen av hyresgästens familjeförhållande ingick också i Petter Brolins sätt att arbeta i kvarteret Piskan. När hyresgästen meddelat sitt nej så kontaktades istället släktingar till denne för att medverka till att hyresgästen istället skulle svara ja. Vilket absolut strider mot de direktiv vid utförsäljning av allmännyttan som politikerna fattat. Nämligen att det är hyresgästen som skall fatta beslut när konsult och förening presenterat en ekonomisk plan.
Inte nog med det. Petter Brolin fick även tjänsteman hos Nordea att ringa runt till de hyresgäster som valt att rösta nej. Syftet var att övertala hyresgäster att rösta ja på kommande stämma genom att hänvisa till att hyresgästens ekonomi kunde klara ett banklån hos dem. Nordea visste dessutom att kostnaden för det då belånade boendet skulle bli lägre än den aktuella hyran!
Metoderna som används vid ombildning är skrämmande. När det gäller medlemskap i bokklubb finns det konsumentskydd i lagstiftning att luta sig för individen. När det gäller konsulter med vittring på miljonbelopp tycks individen rättslös!

Anonym sa...

Ulf Bergdahl borde bli avstängd i sin "yrkes"utövning! Han far med osanningar och trixar och fixar. Så här arbetar inte en seriös yrkesmänniska. Vi fick aldrig prövat i tingsrätten om det är ok att skriva under med annans namn på en fullmakt som Ulf gjorde inför vår köpestämma. Så se upp! Var noga med att kontrollera alla fullmakter, så att hyresgästerna själva har skrivit under fullmakterna och inte bara telefonröstat eller uttryckt muntligt att de går med på ombildning, för Ulf verkar vara kapabel till att skriva under med annans namn, som bara ett exempel i raden på trix han kör med.
A.

Anonym sa...

Till alla hyresgäster: En ombildare har inte befogenheten att garantera och utlova oförändrade hyreskostnader eller annat lockande, som en gentjänst för att du skriver under en fullmakt. Det är på en stämma som medlemmar röstar om sådana saker. Så var på er vakt för Bergdalh är en riktig skojare!
/Drabbad

B. sa...

Svar till "Anonym A." nedan

Att ni inte fick saken prövad i Tingsrätten ger dig ju inte rätt att förtala på personen i fråga på en blogg.

Sedan borde du nog läsa in dig på juridiken i sak, en fullmakt är giltig muntligen - ÄVEN på en köpstämma.

God Jul

Agneta Sundström sa...

Berg Fastighetsjuridik är den ombildningskonsult som just medgett talan angående kvarteret Skottet.

Behöver mera sägas om detta företag?

Anonym sa...

Nej, en konsult har inte rätt att utlova frysning av hyresnivån. Även om de ofta och gärna gör det.

Kanske blir det istället så som för hyresgästerna i brf Brinckan-Lehusen. En badrumsrenovering som innebar färg och tapeter och ett omedelbart påslag på hyresavin med 100 kr/månad

Förbannad hyresgäst sa...

Köpstämman blev (efter fastighetsägarens och stadshusets tillrättavisning) förlagd till tisdag 21 december klockan 19.00 i Aspuddens skola.
Konsulten och bostadsrättsföreningen hade hellre haft stämman kvällen före julafton, då de inte verkar särskilt intresserade av att hyresgästerna finns på plats.

Anonym sa...

Hur gick det i Vråken?
Någon som vet?

Anonym sa...

Svar till B, 19 december 2010 15:52:
Nejdu, enligt lagen om ekonomiska föreningar gäller följande om fullmakter:
"2 § En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt."

Hela lagtexten finns på den här länken:
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.htm#K7

Orkar man läsa igenom åtminstone de första paragraferna framgår att en fullmakt INTE kan vara muntlig. Det skulle nog inte heller konsulterna bli så glada åt. I så fall kunde ju alla ombildningsmotståndare på köpstämman hävda att de fått muntlig fullmakt av alla icke närvarande att rösta nej! Det kanske vore något att pröva...

Anonym sa...

Heja Vråken! Bra jobbat!

Anonym sa...

Bra kämpat! När ska politiker och stadens tjänstemän inse vilka skurkarna i ombildningscirkuserna/kortlekerna är? "Ett kort i kortleken" med pre "svarte" har väl utmärkt sig tillräckligt.....?
Drabbad med ändå vinnare!!
LB N-byhov