fredag 2 januari 2009

Bostadsrättsföreningens styrelse frångår de demokratiska spelreglerna


Styrelsen för Brf Linalen är förvånade över att många boende upprörts när stadgarna när det gäller fullmakter ändrats. Man menar att styrelsen ”inte förstår att ni tycker att en stadgeändring är så viktig” - ett påstående som jag inte vet om det bottnar i dumhet eller ren okunnighet. Faktum är att styrelsen i och med stadgeändringen har frångått de demokratiska spelregler som gäller för seriösa bostadsrättsföreningar.

Min bedömning är att styrelsen i detta fall agerar som konsulterna Landahl Ömahn uppmanar den att göra. Genom att ett ombud kan inneha 30 fullmakter som bifaller ombildning underlättar detta att beslutet blir ja till ombildning på köpstämman. Hela förfarandet är en ren ”kupp” enligt min åsikt. En trygg och kompetent styrelse som bottnar i kunskap och trovärdighet behöver aldrig ta till sådana metoder, utan håller sig till de sedvanliga regler som gäller för bostadsrättsföreningar. Utgångspunkten för bestämmelsen om att brf-medlemmar endast får inneha en fullmakt är nämligen att värna om föreningsdemokratin.

Seriösa bostadsrättsföreningar runt om i landet har fastslagit i sina stadgar, som är gamla HSB-stadgar med mindre modifieringar, att man endast får inneha en fullmakt vid stämmor. Orsaken är att föreningen vill hindra stämmor med kuppartade överraskningar. Beslut ska fattas under demokratiska förhållanden med allas möjlighet att yttra sig. Ingen ska kunna ha möjlighet att med olika medel kunna påverka andra hur de ska rösta eller samla röster från medlemmar som saknar intresse eller kunskap, och i många fall även av rädsla för obekväma beslut. I känsliga frågor kan alla närvarande även begära sluten omröstning där då den enskildes val blir hemligt för övriga på stämman. Inte minst viktigt är att den enskilde kan ändra sitt beslut när andra har framfört övertygande argument.

Brf Linjalen, liksom en handfull föreningar i Stockholms ombildningskarusell, hamnar nu i bostadsföreningarnas b-lag genom sitt odemokratiska agerande. Innebörden av stadgeändringen är att ett ombud nu kan inneha så många som 30 fullmakter från boende som, i sitt livs kanske största ekonomiska affär, avstår att personligen rösta på en köpstamma.

Styrelsens argument för detta saknar totalt trovärdighet. Man påstår att avsikten skulle vara att underlätta för de boende att slippa gå på köpstämma och rösta ja. Styrelsen har även motiverat ändring med att ”vi är en så stor förening att det av den anledningen behövs stadgeändring för att underlätta röstning”.

Jag vill påpeka att för att vara förening i innerstaden är Linjalen stor men i jämförelse med andra förortsföreningar är Linjalen liten. Brf Jupiter i Täby har 844 lägenheter, Brf Storstugan 744 lägenheter och Brf City 900 lägenheter.
Dessa föreningar skulle med största säkerhet undvika att hamna i sällskapet för mygelföreningar med motiveringen att de är stora. Protesterna från medlemmarna skulle säkert bli mycket stora om styrelsen ens försökte. Då är det ett oerhört märkligt påstående att just Linjalen skulle hysa många boende som inte förmår eller kan ta sig till köpstämman.

Jag ifrågasätter också styrelsens trovärdighet inför framtiden. Om styrelsen nu kan "tumma på" fundamentala demokratiska rättigheter i föreningen, ställer jag mig frågan om vad man då kan göra i framtiden. Även om en del medlemmar tycker att ändringen av paragrafen är i sin ordning kan det vara just de som "får stryka på foten" nästa gång. Styrelsen kanske genom liknande fullmakter, eller på annat sätt, genomdriver beslut som dessa medlemmar kanske motsätter sig.

Vidare är de fullmakter som har delats ut under förespegling att de är fullmakter för att rösta ja på stämma, mycket klandervärda. Styrelsen tycks ovetande om att Landahl Öhman delar ut generalfullmakter. Det innebär att den som antecknar sig som innehavare, i Linjalens fall förmodligen ett portombud, har rätt att på stämma där frågan om köp behandlas rösta även i alla andra frågor. Då stämmans dagordning inte är färdig (eller är den det?) vet ingen vad mer som ska beslutas förutom ja eller nej till köp. En generalfullmakt lämnas möjligen till nära anhörig som make eller maka, aldrig till annan medlem i en förening. Där är fullmakten villkorad till exempel punkt 4 på dagordning fråga om inköp av gräsklippare.

Linjalens hyresgäster uppmanas, utan att styrelsen informerat om saken, att lämna öppna generalfullmakter till okända att rösta för deras räkning på okända frågor på en stämma med stadgar bäddat för mygel. En förening med teoretiskt 810 möjliga generalfullmakter torde nog även slå alla rekord i dumhet. Har styrelsen hoppats att kunna hålla stämmor själv och att de boende stannar hemma och tittar på tv istället?

Tidningarna får nog högkonjunktur de närmaste månaderna.

Lars Olov Fredh
Åsögatan 74

23 kommentarer:

Anonym sa...

Bra inlägg Herr Fredh, men ärligt talat. Du anspelar att dina grannar är dumma i huvet. Är man för en ombildning skriver man på och är man emot skriver man väl inte på någon fullmakt. Skulle någon ha problem med att förstå detta kanske den personen redan har en god man eller förmyndare.

Men visst, jag kan tycka att om vi ska få föreningen att fungera i framtiden måste nog medlemmarna vara så pass intresserade att de i alla fall går på köpstämman och röstar.

Den där stadgeändringen är inget att lägga energi på tycker jag.

Jonas 67:an

Johan Johansson sa...

Jonas: Det är ingen anspelning på något sådant. Däremot tycker både Lars Olov Fredh och många andra att styrelsen och Landahl Öhman behandlar medlemmarna respektlöst. Tyvärr tror jag att många av de som röstade igenom förslaget på den allt annat än seriösa medlemsstämman nere i garaget(!) inte har någon aning om vad stadgeändringen innebär.

Både styrelsen och Landahl Öhman gjorde allt de kunde på mötet för att undvika diskussion, frågor och information. Varför då?

Stadgeändringen är gjord enkom för att kunna påverka resultatet på köpstämman. Det är ett klassiskt skandalomvandlingstrick. Alla andra förklaringar är rena svepskäl. De enda som inte inser detta är de som inte vill göra det.

Att en styrelse lägger ner så mycket kraft, för att inte tala om tappat förtroende, på att ändra en stadga som man nästa minut bagatelliserar känns ju inte särskilt logiskt, eller hur?

Att du tycker att stadgeändringen inte är något att lägga energi på tyder på att innebörden i bloggen inte riktigt nått fram. Uppenbart är att både styrelsen och Landahl Öhman inte håller med dig - för dom har definitivt lagt ner massor av energi på att få igenom ändringen.

Anonym sa...

Nej, de är inte dumma. Men många känner sig osäkra. Alla boende bör även långt INNAN köpstämman vara så pass intresserade att de sätter sig in i den knapphändiga informationen från Brf Linjalen. De som bryr sig om vad stadgeändringen egentligen innebär bör snarast kontakta styrelsen och begära att få se protokollen från föreningsstämmorna i april och december. Nästa krav är en vettig ekonomisk plan med verklighetsbakgrund.

Johan Johansson sa...

Jag har ringt ordföranden och bett att få dessa protokoll plus samtliga bilagor.
Dessa är styrelsen juridiskt skyldiga att lämna ut och hålla tillgängliga för samtliga medlemmar.

Ännu har ingenting hänt.

Terje Gunnarson sa...

Hej på er i nätverket som vill bevara hyresrätten i Linjalen. Givetvis skall detta med fullmakterna ses som ett trixande för att få majoritet för ombildning. Vad man tycks glömma är att de som röstar för ombildning personligen eller genom fullmakt/ombud på intet sätt förbinder sig att köpa en andel i Bostadsrättsföreningen. Risken är med detta förfarande att en majoritet röstar för ombildning men en minoritet genomför ett köp. Det medför en riktigt skakig ekonomi i Bostadsrättsföreningen. Kvarboende hyresgäster i en sådan fastighet kommer att bo betydligt mycket tryggare än bostadsrättsandelsägare.
Kämpa på och god fortsättning på nya året.
Terje Gunnarson
OIrdförande HGF Sthlm

Anonym sa...

Finns det ingen som kan tipsa kvällstidningarna eller någon annan tidning om detta rävspel.
Det borde få fler att öppna ögonen.

Anonym sa...

1,25 miljarder vill ombildarna få oss att sätta sprätt på. Initiativtagare: En styrelse som gömmer sig och en advokatfirma som inte tycks ha några skrupler alls.
Var hålls köpstämman? I grovsoprummet?
Den som känner för att göra sitt livs misstag har en gyllene chans att slå till nu!

Anonym sa...

Kapitalister och moderater har alltid använd sådan här strategi. Vad som blir kvar efteråt när några feta gubbar roffat åt sig alla pengar är ingenting, bara utblottade människor.

" The poor has always been fucked up by the rich, always has been, always will be "

Styrelsens taktik går helt i enlighet med dagens regerings styre. Falska fasader och rökridåer för att som alltid mer vill ha mera. vad är för nytt med detta?

Är inte ett dugg förvånad..

Anonym sa...

Detta börjar mer och mer likna rövarspelet i Ringen, där det var ruffel och båg för hela slanten.

Anonym sa...

Kapitalister och moderater...haha, flytta till Kuba din jävla dåre.

Anonym sa...

Anonym sa...
"Kapitalister och moderater...haha, flytta till Kuba din jävla dåre."

Ta ditt nedlåtande "haha" och "jävla dåre" och flytta själv!

Rädda Linjalen sa...

Vi inom Rädda Linjalen vill gärna att detta ska vara ett forum för öppen och fri debatt, information och åsikter. Precis det där vi saknat på Brf Linjalen och Landahl Öhmans "informationsmöten".

Håll med oss eller inte, men låt debatten vara sansad och saklig är ni snälla.

Pajkastning hänvisas till medlemsstämmorna, ety Rädda Linjalen vill inte inkräkta på någon annans revir.

Haregott!
Johan Johansson / Rädda Linjalen

Anonym sa...

En liten undran ...vad har Kuba med Rädda Linjalen att göra, jag trodde att vi pratade om ombildningar i Sverige!!!

alamein sa...

Bor inte själv i Linjalen, men känner starkt för er som inte vill ombilda. Här i Piskan där jag bor har det gått lugnare till, och det pågår just inget på ytan. Men jag är övertygad om att det ändå händer saker i det fördolda. Samtidigt tror jag fler och fler lyssnar till det som både regering, riksdag och insatta bedömare hävdar om den ekonomiska krisen sedan några månader: det vi ser nu är bara början. När bankerna börjar syna korten, dvs bara lånar ut till dem som har garanterat förutsättningar att klara av flermiljonlån även när det kärvar, då kommer ombildaruppläggen både här och i andra försök att rasa som korthus. I Piskan bor som jag upplever det ett fint sammansatt urval av befolkningen; barnfamiljer, pensionärer, singlar med måttliga inkomster och naturligtvis också hushåll med goda inkomster. De som allvarligt vill bo i bostadsrätt och har bra ekonomi antingen har tagit sig till bostadsrätter eller har möjlighet att göra detta. Dessa önskar jag all lycka.
En och annan girig granne säger tydligt att detta är min chans att göra ett klipp och kunna ta mig till något större eller köpa ett hus.
Att jag och andra som bara vill hyra blir kvar att ta ansvar för en bostadsrättsförening stör dem inte.
Snacka om moral!
Hoppas ni fixar att behålla ert hyresboende önskar

Alamein

Rädda Linjalen sa...

Tyvärr har vi varit tvungna att att fimpa den första kommentaren någonsin.
Med andra ord: Vidare pajkastning undanbedes.

Johan / Rädda Linjalen

Alamein sa...

Ojoj, där var det tydligen en medborgare som inte tålde att man talade tydligt med sänkt röst och med någorlunda vässade argument! Eller som kanske ansåg att man ska bo i kvarteret för att öppna munnen.
Här kommer en upplysning: Stockholm stad äger Familjebostäder, Svenska Bostäder och diverse annat. Som stockholmare är jag med och äger Linjalen, Piskan och är fd ägare till ett antal allmännyttehus som slumpats bort till hyresgäster som enligt aktuell bostadsforskning /se Uppdrag Granskning/åtskilliga tjänat någon mille på och sedan dragit.
Har alltid haft en förkärlek till demokratiska rättigheter som fri och öppen diskussion, naturligtvis med bibehållen artighet och respekt.
Varma hälsningar till Rädda Linjalen!

Rädda Linjalen sa...

Alamein:
Nej, det var inte dig det handlade om - och du är hjärtligt välkommen till våran lilla debatthörna. Det är skojigt att folk utanför vårt kvarter hör av sig. Alla har vi något att lära varandra.
Det vi försökte undvika i detta fall var rena sandlådeargument. Vi som bor i Linjalen behöver inte gå längre än till närmsta medlemsstämma för att uppleva sådant. Här ska det vara högt till tak och ärliga tag.

Lycka till i Piskan, och titta gärna in och delta igen!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Anonym sa...

Ja, det som inte passar Rädda linjalen vill Johan inte att andra ska läsa. Johan har börjat med censur, stort! Det du tog bort var bara urklipp från tidigare kommentarer.

Rädda Johan, eller kanske Johan den rädde?

Rädda Linjalen sa...

Anonym:
Vi vill ha en öppen och ärlig debatt, men rena dumheter och anonyma påhopp hör inte hemma här.

Och svaret är ja. Det vi tog bort var upprepningar av redan tidigare framförda otrevligheter utan relevans i sammanhanget. Titta på kommentar nr 10 i ordningen. Det inlägg vi tagit bort var i princip identiskt och lika korkat.

"Anonym" borde även notera att vi alltid står för det vi skriver, samt att vi konstaterar att författaren dom två inläggen samt den senaste anklagan om censur inte törs göra det. Att inläggens ip-nummer ger antydan om ett visst sammanhang behöver man däremot inte vara raketforskare för att räkna ut...

Om "Anonym" bara håller sina inlägg på en anständig nivå får dom gärna vara kvar, men förolämpningar a'la' garagemöte tänker vi inte tillåta hos Rädda Linjalen.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Anonym sa...

Att anklaga någon för att vara rädd och samtidigt inte våga använda sitt namn blir onekligen en aning komiskt.

/Henrik MF

Anonym sa...

Om man redan lämnat in en fullmakt och ångrat sig, hur gör man då?

Alamein sa...

Till anonym (det finns många anonyma här med fullständigt olika åsikter, välj vänligen signatur vetja!/ som undrar om fullmakt kan återtas. Javisst! Det är bara att ta tillbaka pappret, och om detta inte hjälper, mottagaren kan ju ha gjort sig oåtkomlig, en vanlig grej i sådana här skurkliknande sammanhang man nog får betrakta styrelseagerandet som, är det bara att dyka upp på själva valet. Där presenterar man sig och förklarar att man inte längre godkänner fullmakten.
Fullmakten är inget ömsesidigt avtal, utan bara ett ställföreträdande som utgår från en själv och som man naturligtvis själv kan upphäva när man vill.
Du är säkert inte den ende som börjat få kalla fötter, kanske har också du läst dagens DN Ekonomi som kom i brevlådan timmarna efter din fråga.

Lycka till med räddandet!

Lena Blomberg sa...

Fick tips om er blogg på Terjes blogg som jag läser regelbundet. Jag bor i en av Stockholmshems fastigheter i Bromma.
Här pågick en ombildningscirkus under hela 2008. Det var mycket jämnt mellan de som var för och de som var emot ombildning. Konsulten och brf:s arbetsgrupp (de offentliggjorde aldrig styrelsemedlemmarnas namn) började då jaga fullmakter. Det blev deras fall! Det visade sig att flera fullmakter inte var korrekta. Fusk som senare ledde till avslag på ansökan om förvärv.
Vi är nu många här som är fortsatt nöjda hyresgäster hos Stockholmshem. Tyvärr är den tidigare så goda stämningen mellan oss grannar rejält tilltufsad.

Se upp när fullmakterna börjar bli många! Vad har konsult/brf utlovat för att få en tveksam eller ointresserad hyresgäst att lämna en fullmakt med ja-röst? Hos hos blev löftena märkligare och märkligare ju mer datumet för stämman närmade sig. Vi anade viss desperation....
Förhoppningsvis förblir det hos er en fullmakt/ombud men försök att få dem som inte är för en ombildning/inte vill vara hyresgäst åt sina grannar, att inte rösta alls och i varje fall inte lockas att skriva på någon fullmakt.