lördag 11 december 2010

Ytterligare fyra år i Vilda Västern?


Måndag 13 december kl 12.00 kommer Stadshusets nya direktiv för ombildningar att klubbas. Därmed kommer vi hyresgäster att få veta vilka regler som ska gälla i ombildningscirkusen de närmsta fyra åren.

Men då blockpolitiken i Stadshuset är cementerad går det att läsa sig till vad som kommer att gälla redan nu. Det är bara att titta på några länkar:
Mötets föredragningslista Det handlar om punkt 6.

Koncernledningens tjänsteutlåtande. Där pratas det mycket om "blandade upplåtelseformer".
Koncernledningens direktiv där det är mer preciserat var ombildningarna tillåts fortsätta.

Några frågor bland många när man läst dessa dokument:

1. Hur kommer det sig att det, precis som inför den förra mandatperioden, framställs som att allmännyttans hyresgäster ska "ges möjligheten" att ombilda. Det har man haft i fyra år redan. De delar av allmännyttan som återstår är områden som antingen redan tackat nej (en eller flera gånger) till ombildning samt de områden där det inte ens funnits underlag för intresseanmälan. Ingenting övrigt har hänt.

2. Inga förändringar kring regelverket verkar vara aktuella. Det innebär att det väl dokumenterade fusket runt ombildningar som vi och många med oss både upplevt och KRÄVT ÄNDRINGAR AV ser ut att gälla fortfarande. Vi kan alltså förbereda oss på ytterligare fyra år av stadgemygel, fullmaktsfuskande, kollektivanslutna brf-medlemmar, skrupelfria ombildningskonsulter och intygsgivare med trovärdighet noll. Det är helt OK att fuska igenom en ombildning, i alla fall vad Stadshuset anbelangar. På något annat sätt går det inte att tolka den uppenbara oviljan till ett bättre regelverk.

3. I direktiven står att "genomförda ombildningar har medfört ett spritt ägande och mer blandade upplåtelseformer i flera stadsdelar". Om man med blandade upplåtelseformer menar att det bara skall finnas bostadsrätter och villor så har man sannerligen lyckats i stadsdelen Östberga. Där finns det nu, efter 4 års intensiv kampanj och en uppsjö skandalombildningar, knappt 12 % HR kvar, och ytterligare en fastighet är eventuellt på väg att ombildas.

4. Vidare kan noteras att inga förändringar finns vad gäller vilka områden som tillåts ombildas. I Stockholms innerstad, Hammarby sjöstad, Årsta och Liljeholmen är det stopp. Där finns å andra sidan inte mycket allmännytta kvar att ombilda. Men i annan redan hårt drabbad närförort som Aspudden, Östberga (12% hyresrätter) och Enskedefältet (20% hyresrätter) anser tydligen Stadshusets ledning att boendeformerna inte är tillräckligt blandade ännu.

DEN KAOTISKA FÖLJETONGEN OM SKOTTET FORTSÄTTER:
Brf Skottet på Södermalm lyckades efter många om och men, och på den fjärde utlysta köpstämman få ihop tillräckligt många fullmakter för en ombildning. Tydligen har mycket varit fel i underlaget, då ärendet gått till Tingsrätt. Nu verkar det stå klart att oegentligheter förekommit, men likväl försöker man få igenom en ombildning med hänvisning till en ogiltig köpstämma som genomförts nästan ett år efter att köpfristen gått ut.

Så här rapporterar en boende i Skottet:
"Nu kan vi i Skottet meddela att förlikningen mellan brf Skottet och oss är underskriven och inskickad till tingsrätten där brf Skottet medger talan. Södermalm har fått behålla ännu en hyresrättsfastighet, i alla fall som det ser ut idag.
Nu har vi tyvärr ännu ett slag att utkämpa. Sthlmshem har, enligt brf Skottets ombildningskonsult och advokat, muntligt lovat att brf att få köpa Skottet1 oavsett domen i tingrätten(!).

Sthlmshem dementerar inte heller detta påstående i en förfrågan, utan undviker att kommentera. Vi vet inte hur de har tänkt sig att kunna driva igenom ett köp mot tingsrättens dom.

Brf Skottet höll en köpstämma den 27 april i år (2010) och vi kan väl ana att de försöker att använda den som underlag för ett köp, (trots att stämman hölls nästan ett år efter betänketidens utgång och trots att inga fler förlängningar gäller i innerstaden) Vi får avvakta och ha ögonen öppna för vad de kan hitta på. Idag kan vi i alla fall andas ut efter att ha fått bekräftat att det inte fanns majoritet för köp på någon av alla de behöriga stämmor som brf skottet hållit. Stämman, som hölls i år, har vi av förklarliga skäl inte granskat.

Fortsättning följer.
"

Vad säger Stockholmshems ordförande Björn Ljung: Tänker man godkänna en köpstämma som hållits långt efter att köperbjudandet gått ut? Och i sådana fall - finns det några regler runt ombildningar över huvud taget?

5 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tolkar dock materialet som ni länkar till som att de som redan en gång i förra mandatperioden har avstått från ett ombildningserbjudande inte kommer att få ett nytt under denna mandatperiod. Det skulle i så fall innebära att det endast är de som inte anmälde intresse de senaste fyra åren som har chansen de kommande fyra åren. På så sätt visar man ju respekt för de boende som inte viljat genomföra en ombildning.

Ann Mari Engel sa...

Javisst är det bedrövligt. Jag representerar Vänsterpartiet i koncernstyrelsen och på måndag ska vi både ta upp de nya direktiven (där vi förstås reserverar oss och kräver stopp för alla ombildningar)
och Skottet, där vi vill ha svar på om Stockholmshem nu avslutar denna historia och inte bryter mot stadens egna regler genom att erbjuda köp igen!

Martha sa...

Har läst igenom de länkade dokumenten från Insyn... Ser där att man genomför värdering redan vid 40 % anslutning. Skälet för det ska vara att de boende ska kunna ta ställning till erbjudandet. Då börjar det... Påtryckningar, enbart positiv information (om det blir någon öht)och en väldig oro i huset som också sätts i karantän vad det gäller underhåll etc.

Vad menar man man med anslutning förresten? Har 40% av de boende gått ihop och bildat brf? Vanligast är ju att det är tre personer som bildar brf och sen gör en intresseförfrågan. Så i själva verket blir det värdering efter minst 40% ja på intresseförfrågan om man ska vara petig...

Per Albin sa...

heja Skottet!

Anonym sa...

Brf Skottet erkände till slut att de hade gjort fel. Strax innan rättegången gav de upp trots en argumentation i högt tonläge. Rätt ska vara rätt.