fredag 30 april 2010

Korruption - nej, inte i Sverige inte...


Även om Rädda Linjalen blogg har tagit en smärre paus ska ingen tro att anledningen är brist på saker att belysa. Tvärtom. Omvandlingssituationen i Stockholm blir ständigt mer bisarr. Vi har länge efterlyst stadshusets vilja att ta itu med det utbredda fusket runt ombildningar, men bostadsborgarrådet Joakim Larsson och hans kollegor upprepar sitt mantra om att "allt går rätt till" trots att det uppenbart är rent struntprat.

Bostadsborgarrådet och ombildningskonsulterna hänvisar ständigt till sin skenmanöver av "oberoende granskare" i form av juristfirman Kilpatrik Stockton. Såvitt vi vet har Kilpatrik Stockton aldrig haft något att anmärka på, inte på en enda köpstämma. Inte ens i de fall som i efterhand underkänts vid granskning eller klandrats med hänvisning till oegentligheter.

Trots att ledningen i Stadshuset flera gånger fått frågan om den "oberoende granskarens" uppgifter och befogenheter har de aldrig gett något tydligt svar. Någon granskning av fullmakter, rösträkning och röstlängd verkar i alla fall inte ingå i granskarens uppgifter - och då kan man ju fråga sig vad det egentligen är för mening med att de närvarar alls. En granskare som inte har till uppgift att granska känns lite onödigt, minst sagt.

Även om Rädda Linjalen är ett uttalat opolitiskt nätverk kan vi inte blunda för om Stadshusets makthavare är del av en kultur där fusk tolereras. Att just bostadsborgarrådets eget parti, Moderaterna, har avslöjats i en omfattande härva av valfusk i Stockholm ger alla indikationer på att det inte ligger högst upp på partiets agenda att följa demokratiska spelregler.


Att fusket varit både utbrett och långvarigt gör ju inte saken bättre:

...och att man även polisanmäler den som påtalar fusket tyder på bristande ambitioner att ta tag i själva problemet.

Med detta facit i hand är det kanske inte så konstigt att människorna i Stadshuset tycker att "allt går rätt till" runt ombildningar. Toleransnivån för mygel verkar betydligt större än viljan att stävja det.

Våra krav på TYDLIGARE REGLER runt ombildningar har Stadshusets ledning hittills inte brytt sig om. Nu ställer även Miljöpartiet SNARLIKA KRAV. Ledningen i Stadshuset stoppar huvudet i sanden likt rädda strutsar och gör sitt bästa för att förtränga både ombildningsfusket och röstmyglandet i de egna leden.

NEWS UPDATE:

En köpstämma i kvarteret Stören 15 på Södermalm har underkänts av Familjebostäder på grund av falsarium, det vill säga att Familjebostäder anser att röstunderlaget innehöll felaktiga fullmakter. Stadshusets "oberoende granskare" har såvitt vi vet inte haft några synpunkter dessförinnan. Köpstämmans resultat underkändes av bostadsbolaget, vilket tyder på viss skärpning av granskningsrutinerna hos Familjebostäder. Betyder det att saken är klar? Absolut inte. Samma ombildningskonsult och samma styrelse är fria att hålla ytterligare köpstämmor. Att en köpstämma underkänns för fusk betyder bara ett "aja baja" - sedan är det fritt för samma människor att försöka igen.

I kvarteret Skottet på Södermalm gillar man köpstämmor. Trots att man hållit fem stämmor, varav den senaste ligger i tingsrätten för klander om oegentligheter, hade man i förra veckan den SJÄTTE köpstämman.

Då tiden för anbudet gick ut för tio månader sedan är denna stämma helt meningslös - men uppenbarligen finns det folk i kvarteret som tycker att det är så roligt att samla fullmakter att man velat hålla ännu en köpstämma för sitt eget höga nöjes skull. Läs om bakgrunden till stämmorna i Skottet HÄR och läs Rädda Flygarens analys av den senaste stämman HÄR

Sex köpstämmor var precis så många man kallade till i ett av Stockholms mest dokumenterade skandalombildningsförsök på Kastanjegården i Dalen. Fem gånger blev det nej, och den sjätte stämman underkändes på grund av felaktiga fullmakter.

Nu tänker Kastanjegårdens omtvistade ombildningskonsult, Torsten Kai Larsen starta en intresseorganisation (SE LÄNK) för ombildningskonsulter. Organisationens mål är, enligt Torsten Kai Larsen själv, att "införa god etik i branschen"(!). Att ombildningkonsulter ofta saknar etik är vi redan varse, och det är bra att till och med Torsten Kai Larsen har kommit till den insikten. Vi ser gärna att ombildningskonsulter lär sig vad etik innebär. Frågan är bara hur lämplig initiativtagaren själv är att ta sig an uppgiften. Inte minst med tanke på de allt annat än etiska metoder han själv har använt sig av, både i Dalen och på andra ställen.

I den hårt debatterade fastigheten på Norr Mälarstrand, som ombildades trots att det stred mot Stadshusets egna direktiv, bor minst tre personer i stark maktställning i Stockholms fastighetsbransch. En är moderat stadsråd, en annan är VD för ett av Stadshusets anlitade värderingsbolag och en tredje är enligt bolagsregistret VD för Newsec Sverige AB - det företag som håller i Stockholms stads samtliga värderingar av kommunalt ägda fastigheter.
Läs en av många artiklar i ämnet HÄR.

Hur har dessa tre fått sina hyreskontrakt? Med tanke på hur lång kötid det lär behövas för att komma över en allmännyttig paradvåning på Norr Mälarstrand känns det som en väldigt konstig slump om alla dessa tre fått sina lägenheter på ett korrekt sätt. Kan det verkligen ha gått juste till? Det tror inte vi. Genom portalen BYGG FRAMTIDEN har frågan om hur de fått sina hyreskontrakt ställts till Svenska Bostäders ordförande Joakim Larsson, som ju lär kunna ta reda på saken...om han vill. Han har dock inte velat svarat på frågan. Inte på någon annan fråga heller för den delen.

I vilket fall är det underhållande att gå in på BYGG FRAMTIDEN, titta på frågorna som politikerna undviker, och fylla på med sina egna undringar.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

2 kommentarer:

Anders sa...

Kv Stören 15 underkändes tack vare att en av de boende i fastigheten satt igång en omfattande utredningsverksamhet - så långt nu uppgifter funna på nätet räcker - avseende en av fullmakterna. Det visade sig då att kontraktsinnehavaren avflyttat från huset 2003 och varit skriven bl a i Kalifornien sedan dess. men behållit kontraktet. Den här fullmakten utgjorde den berömda "tungan på vågen" som vippat över brf:ens gungbräda till 67 %. Om det inte varit för den enskilde boendes efterforskningar är det inte otänkbart att köpet gått igenom. Anders i Stören 16.

Ann Mari Engel sa...

Vi i vänsteroppositionen ställer dessa frågor gång på gång till de ansvariga borgarråden: i fullmäktige, i bostadsbolagens styrelser och i koncernstyrelsen. De vill inte ens erkänna att det finns några problem. Det är bedrövligt, men vi fortsätter att ifrågasätta. Det är bra med all information på denna blogg som vi kan använda som exempel!
Ann Mari Engel (V) ledamot av kommunfullmäktige och AB Stockholms stadshus.