lördag 19 juni 2010

Möt SBB - Etikens apostlar bildar branschorganisation


Ombildningskonsulter är ett egendomligt släkte, vilket är konstigt eftersom precis vem som helst kan kalla sig ombildningskonsult.

Det krävs med andra ord ingen examen eller formell utbildning. Det existerar inga licenser för ombildningskonsulter, och man kan i och med det inte heller bli varnad, prickad eller mista sin befogenhet att utöva yrket.

Du som läser det här kan själv bli ombildningskonsult genast om du vill. Låter det konstigt? Vänta bara, det kommer mera.

Vi som har erfarenhet av ombildningscirkusen har med egna ögon sett många av dessa konsulters härjningar, tomma löften, glädjekalkyler, generalfullmakter, stadgemygel och reklam för Bluestep. Regelverket är lika med noll och toleranströskeln för "misstag" är hög.

Nu har ett gäng av dessa konsulter låtit utse sig själva som branschorganisation. Under namnet Sveriges Bostadsrättsombildare (SBB) har man börjat ge sig in i debatten. Målet är naturligtvis att det ska bli ännu mindre kontroll och ännu lättare att forcera igenom ombildningar och, naturligtvis, tjäna pengar.

I en debattartikel i SvD (SE LÄNK) håller man en uppvisning i att (på klassiskt konsultmanér) tolka världen och samhället. Dessa konsulter vill naturligtvis framstå som att de agerar för den lilla människans väl. Ja, det är ett rent ideellt kall att vara ombildningskonsult kan man få intryck av - i såväl denna debattartikel som i materialet man öser över hyresgästerna i områden under ombildning.

Enligt SBB innebär en ombildning "positiva effekter inte bara för grannsämjan i fastigheten utan för hela närområdet". Med tanke på att flera av SBB:s grundare var den bidragande orsaken till att förvandla hela Dalen-området till ett väl dokumenterat kaos är det bara ett av många citat som mest är ofrivilligt komiska.

Det vi tänkte koncentrera oss på i den här bloggen är dock artikelns slutstycke. Där står följande:
"Liksom de flesta andra vill också vi ha ett Sverige och ett Stockholm med blandade boendeformer. Bostadsrätter, givetvis korrekt ombildade efter etikens alla regler, är en naturlig ingrediens i en sådan blandning."

Med tanke på hur en del av artikelns undertecknare fortfarande härjar runt i innerstaden är pratet att värna om blandade boendeformer komplett motsägelsefullt. Men det allra märkligaste är att just dessa personer framställer sig själva som garanter för "etikens alla regler".

Vi har hört många omdömen fällas om de här konsulterna, och vi har mött många som haft erfarenheter av deras verksamhet, men inte en enda gång har vi hört någon referera till begrepp som "etik". Nej, det brukar ärligt talat ofta handla om raka motsatsen.

En stor brist i regelverket är att en ombildningskonsult aldrig har något juridiskt ansvar, vare sig för ombildningen, besiktningen, köpstämman eller granskningen. Skulle fusk uppdagas faller alltid ansvaret på en, ofta okunnig, Brf-styrelse. Därför tänker vi inte anklaga någon av artikelförfattarna för oegentligheter, men vi kan klart konstatera att samtliga varit inblandade i ombildningar där fusk förekommit. Låt oss beta av artikelförfattarna en och en. Följ bara länkarna. Here we go:

Anders Berg, vars företag Bergs fastighetsjuridik bl.a. agerat konsult på en köpstämma som underkändes för fusk med fullmakter. Först försökte Berg skylla den förfalskade fullmakten på "någon på nej-sidan" (SE LÄNK), vilket låter minst sagt märkligt. När det blev alltför genant gjorde Berg därför en pudel och skyllde på Brf-styrelsen i stället (SE LÄNK).

Jan Bjurfors driver firman Bjurfors Thörner som varit något av en följetong när det gäller "kreativa" ombildningar. En gjordes utan att alla boende ens var medvetna om saken (SE LÄNK 1 och LÄNK 2). Vidare har företaget varit inblandade i flera omstridda ombildningar i Dalen, bland annat där firmans representant Rikard Johansson medverkat till att klubba igenom en köpstämma med friserade resultat i efterhand (HÖR RADIOINSLAG eller LÄS ARTIKEL). Detta är dock bara ett litet axplock. En av Bjurfors Thörners ombildningar är för tillfället uppe i som mål i Södertörns Tingsrätt.

Petter Brolin är i full fart just nu. I kvarteret Brinckan Lehusen lockades hyresgästerna bl.a. med frysta hyror, något som varken Petter eller Brf-styrelsen har befogenhet att lova. Tidigare har Petter varit i hetluften på flera sätt, bland annat har han varit omskriven för röstköp (SE LÄNK) och varit konsult på en köpstämma som klandrats och fällts i tingsrätt för röstfusk (LÄS DOMEN). Petter Brolin har även predikat för Bilda Bostad SE LÄNK och försöker just nu, med lock, pock och hot om hyreschock, att ombilda kvarteret Piskan på Söder (SE LÄNK).

När köpstämman i kvarteret Piskan ajournerades härom veckan drog sig inte ens Petter Brolin att delge röstresultatet till den tänkta huvudbanken (Nordea på Rosenlundsgatan), och övertyga antällda på banken att ringa och försöka övertala de som röstat nej. Med löften om lån och en god affär agerade till och med personalen i denna bank hantlangare åt SBB:s ordförande Petter Brolin. Tycker någon att detta tillhör "etikens alla regler"?

Björn Isaksson driver firman Isaksson & Partners, som bland annat höll i den här märkliga ombildningen (SE LÄNK). Isaksson & Partners agerade även ombildningskonsult för kvarteret Svärdet 9 (SE LÄNK) som efter köpstämman är föremål för klander i Stockholm Tingsrätt.

Torsten Kai Larsen är ett välbekant namn i ombildningskretsar, inte minst i Dalen, där ombildningsförsöket i Kastanjegården blev något av det absolut mest "nyskapande" som skådats (SE LÄNK). Efter sex(!) köpstämmor förklarade Torsten kvarteret ombildat (SE LÄNK) men efter viss granskning uppdagades fullmaktsfusk (LÄS ARTIKEL eller SE TV-INSLAG).

Efteråt startade en riktigt ruskig häxjakt (SE LÄNK) som man inte ska klandra Torsten för, men det säger en del om SBB:s prat om "positiva effekter för grannsämjan". En annan bedrift är att Torsten blivit stämd av en bostadsrättsförening som han själv varit ombildningskonsult åt (LÄS DOM). Han blev dock frikänd. En konsult har ju som sagt inget juridiskt ansvar.

Björn Olofsson har bl.a. agerat konsult för en omstridd ombildning i Hagalund (SE LÄNK). Ombildningen underkändes p.g.a. att föreningen använt sig av ogiltiga stadgar gällande fullmakter. Givetvis fick man möjlighet att hålla ny köpstämma. Inför den fick man och först igenom stadgarna och sedan köpet - men någon vidare grannsämja verkar det inte vara direkt (SE LÄNK).

Ja - roligare läsning än man hittar på de här länkarna har man ju sett, och frågan är om den självutnämnda branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsombildare är rätt människor att sätta agendan för vad som är etik och demokrati? Vi tycker inte det. Ärligt talat har vi aldrig sett en så oetisk bransch som just ombildning av fastigheter.

Nog behövs det ändrade regler alltid. Vi har länge hävdat att fusk är alldeles för utbrett (SE LÄNK) och att de som måste stävjas med tydligare regler är just ombildningskonsulterna, som har satt i system att utnyttja brister i lagstiftningen.

Så glöm SBB:s snack om blandade upplåtelseformer, etik och samhällsnytta. Man vill göra det lättare för sig att tjäna pengar. Punkt slut.

SBB:s orförande Petter Brolin visar organisationens verkliga syfte när han protesterar mot oppositionens förslag om 75% majoritet vid ombildningar.
"Oppositionens förslag får sannolikt till följd att det kommer att fortsätta genomföras ombildningar i de mest attraktiva områdena i de centrala delarna av storstäderna, medan det är betydligt svårare att få igenom ombildningar i förorter".
Läs hela artikeln (HÄR).

Ännu en liknande artikel i SBB:s av egenintresse drivna kampanj hittar man i Aftonbladet måndag 28 juni. Läs artikeln HÄR eller via länken:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article7363920.ab

Just det. "Få igenom" var ordet. Det är det som grundarna av SBB ägnat sig åt länge nog nu, att använda vilka metoder som helst för att "få igenom" ombildningar. Vare sig de varit odemokratiska eller vanskliga för hyresgästerna - huvudsaken är att konsulterna "får igenom" sin ombildning. Därpå tar man sina pengar och lämnar ödet i händer på oftast okunniga människor, men det är någon annans problem - och pengar luktar inte.

Så ser verkligheten ut, och nämn inte ordet "etik" i sammanhanget tack!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

1 kommentar:

Brinckan sa...

Instämmer. Vi i Brinchan Lehusen har på nära håll fått se vad SBB:s ordförande Brolin går för. När det gäller etik har Petter Brolin en helt egen och väldigt fri tolkning av begreppet.