lördag 25 december 2010

Hur tungt väger egentligen etiken?


Köpstämman i Kvarteret Vråken, Aspudden, gick av stapeln i tisdags kväll. Som rapporterat ville Brf Vråken och ombildningskonsulten Bergs Fastighetsjuridik AB hålla stämman på kvällen den 23 december, men tvingades byta datum efter tillrättavisningar från värden Familjebostäder. Den medvetet illa valda tiden var t.o.m. uppe i debatt i Stadsfullmäktige. Tack vare detta hölls stämman på ett datum då i alla fall några hade möjlighet att delta.

Stämmans resultat blev i alla fall tydligt. 33 ja-röster av 67 möjliga innebär att 51%, dvs mer än hälften av hyresgästerna, tackat nej till ombildning. Då ombildningkonsulternas så kallade branschorganisation SBB, där just Vråkens konsulter tillhör grundarna, säger sig värna om ombildningsprocesser "enligt etikens alla regler" utgår vi nu ifrån att Berg Fastighetsjuridik genast slutar driva ombildningsprocessen.

Demokratins etik innebär rimligtvis att respektera väljarnas uttryckliga vilja. Väljer Berg Fastighetsjuritik och Brf Vråken att driva vidare ombildningsförsöket med fler köpstämmor visar man med all önskvärd tydlighet att man struntar i "etikens alla regler" och kör vidare enligt "spelets alla regler" - precis som man valt att göra i flera andra fall, varav ombildningsförsöket i kvarteret Skottet är det mest omskrivna.

Hittills har det i alla fall inte varit mycket bevänt med etiken i Vråken. I ombildningskonsultens väldigt optimistiska ekonomiska plan har redan ränteprognosen spruckit, trots att man räknar med att räntan skall vara oförändrad i tio år(!) framåt. Brf Vråken har även använt sig av selektiv information, dvs undanhållit vissa hyresgäster information och utskick, och som sagt försökt att lägga stämman på en tid då få hyresgäster haft möjlighet att delta.

Att ombildningskonsulten Ulf Bergdahl själv aktivt agerat försäljare, och bland annat sökt upp hyresgästers släktingar är även det en bit ifrån både etikens regler och det uppdrag som åligger en ombildningskonsult. Det återstår att se om Bergs Fastighetsjuridik och Ulf Bergdahl kommer att följa sin egen branschorganisations utfästelser i framtiden. Det är ju aldrig för sent att bättra sig. Vi hoppas att ombildningsförsöket i kvarteret Vråken är över nu, och vi kommer att fortsätta att rapportera om händelserna där.

Vidare visar det sig att Stadshuset återigen "räknat fel" när det gäller deras eviga mantra om "blandade upplåtelseformer". I innerstaden, där man i princip redan utrotat allmännyttan, anses upplåtelseformerna vara blandade. Att det finns fler bostadsrätter än hyresrätter i Stockholm betyder enligt borgarråd Joakim Larsson att siffrorna skall göras än mer skeva för att blandningen skall falla Stadshusstyret i smaken.


Skall det vara blandade upplåtelseformer som gäller borde det rimligen åligga Stadshuset att utöka det allmännyttiga beståndet i innerstad och närförort genom upphandling och ombildning av bostadsrätter till hyresrätter, eller?

Detta kan komma att bli möjligt tidigare än man kan ana. E24 utfärdar starka varningar för en snabbt annalkande bostadsbubbla:

"Det stora och uppenbara hotet är en fastighetsbubbla. De svenska bostadspriserna har stigit snabbt till sin högsta höjd. Bostadspriserna i Stockholm har gått upp med 4 procent under de senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik. Relationen mellan inkomster och fastighetspriser förefaller orimlig, på grund av rörliga boräntor som fortfarande är så låga som 2,8 procent. De lär snabbt fördubblas, och då kan fastighetspriserna kollapsa som i slutet av 1989"
Läs hela artikeln HÄR

Bolånetagare kan nog även glömma det som många ombildningskonsulter bygger sina luftslott på - de amorteringsfria lånen. Dessa är snart ett minne blott enligt bankernas samordningsorgan Svenska Bankföreningen:

"Vi tycker att man ska amortera om man belånar sin fastighet mer än 75 procent för att skapa sig ett utrymme för eventuella prisjusteringar nedåt på fastighetssidan."
Läs hela artikeln HÄR

Vare sig det gäller ombildningskonsulter, banker, Stadshusledning eller Brf-styrelser är frågan densamma:
Hur tungt väger egentligen det enligt alla så prioriterade begreppet "etik"?

3 kommentarer:

Förbannad hyresgäst sa...

Det är helt sanslöst av de här människorna att ta ord som etik, demokrati och valfrihet i sina munnar.
Skandal och förskingring är de enda ord jag kan komma på att säga om hur Joacim Larsson och fifflarkonsulterna misshandlat allmännyttan de senaste åren.

Anonym sa...

Min systers döttrar på 21 och 19, bor hemma i sina små flickrum i förtvivlad väntan på att någongång få egen lägenhet. Men eftersom det snart inte finns några att få (de är inte miljonärer dessvärre) kan de nog räkna med att bo hemma i 5-10-15 år till. Likheten med trångboddhet på 1800-talet är slående..

Det här är bara en del av samhällsprocessen, där befolkningen delas i 2 delar, de fattiga blir fattigare och de rika rikare. Inte direkt de rika som tvingas bo hemma vid 30 års ålder..

Annika sa...

Det här med "blandade upplåtelseformer" är väl ungefär som den berömda finska glöggen: Man tar ett russin och ett helrör Kosken. Och så en varning att inte råka ta två russin så att fruktsmaken tar över...