onsdag 30 september 2009

Pinocchio som borgarråd?Efter alla konstigheter som hänt runt Kastanjegården i Dalen är ingenting naturligare för oss i Rädda Linjalen än att hjälpa dessa hyresgäster att framföra sina egna åsikter runt det som händer.
Här kommer ett första meddelande. Vill någon kontakta hyresgästernas representanter i Kastanjegården finns deras mailadress längst ner i bloggen:Nej, nej, nej … så blir mitt svar om Joakim Larsson, borgarråd och ordförande i Svenska Bostäder, bjuder ut mig på middag i kväll. Nej, säger jag vänligt men bestämt. Jag är ARG på Joakim Larsson.

Vad menar Joakim Larsson egentligen med att beskriva det som hände runt köpstämman på Kastanjegården 17 september som en illvillig kampanj?

”Det är inte förbjudet att återkalla fullmakter, alla måste ha möjlighet att ändra sig. Men när flera fullmakter återkallas fem minuter innan en köpstämma ska starta kan det inte uppfattas som något annat än illvillig kampanj. Därför är det fullt rimligt att föreningen nu får en förlängd tid att avhålla en stämma, som jag hoppas kommer att kunna genomföras på en lugn och saklig nivå, så att varje enskild hyresgästs vilja respekteras från alla parter.”
Joakim Larsson i SvD, 26 september 2009.

När ska återkallelser i sådana fall lämnas in enligt Joakim Larsson? Hur kan det vara en illvillig handling att lämna återkallelser inför en köpstämma när det är vid just detta tillfälle som röster för- och mot en ombildning ska räknas? Ska återkallelser lämnas in i så god tid att ombildningsförespråkarna skall få möjlighet att utsätta våra grannar för ännu fler påtryckningar?

På Kastanjegårdens köpstämma den 16 september lämnade lokala hyresgästföreningen in sju återkallelser vid närvaroregistreringen. Några minuter senare ajournerar konsulten Torsten Kai-Larsen mötet till den 17 september. Anledningen sades vara att äktheten i återkallelserna skulle kontrolleras. Ligger inte det ansvaret på säljaren, Svenska Bostäder? Jag finner det konstigt om ombildningskonsulten hade den befogenheten. Kontrollerar Torsten Kai-Larsen även äktheten i fullmakterna som röstar ja till ombildning?

Genomförandet av nästa köpstämma, dagen efter, var under all kritik enligt mitt sett att se det. Torsten Kai-Larsen titulerade sig mötesordförande, men någon vidare mötesordning höll han inte. Under de tre timmar mötet tog försvann dessutom Torsten Kai-Larsen vid två tillfällen.

Vid de dessa tillfällen var han ordentlig med att säga ”Hej då, nu går jag” till representanter i lokala hyresgästföreningen. Men de gick inte på den luringen. Torsten Kai-Larsen hade aldrig förklarat mötet för avslutat. När Brf Kastanjegårdens ordförande fick frågan om mötet slagits av så vägrade han att svara.

Två gånger under pågående möte lämnar alltså Torsten Kai-Larsen med fru stämman. Vid det första tillfället var han borta en timme. Att det på gården intill pågick ett firande av nybildad bostadsrättsförening där Torsten Kai-Larsen var ombildningskonsult behöver ju inte ha något med saken att göra - eller?

Detta beteende av ombildarna, plus de förolämpningar och hotfullheter som närvarande vittnen fick utstå, belönas sedan med tidsfrist nummer fem från Svebo, vars ordförande också är just Joakim Larsson. Tvärs emot alla tidigare muntliga såväl som skriftliga löften. Vem kan man lita på? Har Pinoccio blivit borgarråd?

Det vore intressant att höra Joakim Larssons egen uppfattning om hur köpstämman på Kastanjegården genomfördes. En uppfattning om den har han uppenbarligen, trots att han själv inte var där. Då Joakim Larsson även verkar ha infört ett helt eget godtyckligt regelverk gällande köpstämmor, vore det onekligen intressant för alla oss som påverkas av "Larssons lagar" att veta hur de är utformade.


Majne Wistheden, boende på Kastanjegården
raddakastanjegarden@gmail.com

4 kommentarer:

Resthyresgäst sa...

Tack till Rädda Linjalen för att ni fortsätter att hålla den här debatten levande fast ni själva har klarat er.
Till er i Kastanjegården och alla andra som slåss mot skumma ombildningar och stadshus med ministerstyre: Ge inte upp. Vi är många som sympatiserar med er!

Siargatan sa...

Sjukt är bara förnamnet på det Joakim Larssons sanktionerande av rättsöverträdelser resuterar i.

Anonym sa...

Var det inte meningen att de boende själva skulle få bestämma, eller gäller det bara om man tycker som de allsmäktiga i stadshuset?

Mia sa...

Någon som har hört om en köpstämma där man röstat "ja" där de boende fått ha en köpstämma till eftersom nej-sidan inte varit nöjd med resultatet?
Skulle inte tro det - i detta fall är man helt rättslös.

När ska vi hyresgäster kunna känna oss säkra i vårt boende och sluta bli jagade som råttor?