fredag 6 november 2009

Svärdets styrelse "hjälper" sina grannar att flytta iväg!


Den främsta uppgiften för en Brf-styrelse vid ett ombildningsförsök är att på ett öppet och demokratiskt sätt redovisa och diskutera alla för- och nackdelar runt en eventuell ombildning. Man bör även påtala och uppmuntra att hyresgästerna tänker efter och bildar sig en egen uppfattning för sitt beslut.

Ärligt talat känns det väldigt långt ifrån den rådande situationen i dagens ombildningsförsök. Det vanligaste är att lova grannarna "sitt livs affär", vifta med "medgivanden", "intyg" eller vad man valt att döpa om fullmakterna till för stunden, samt upprepa sitt mantra om att "rösta JA". Notera även att ordet ja alltid skrivs med stora bokstäver.

Vi i Rädda Linjalen har aldrig, tro't eller ej, talat om för våra grannar hur de bör rösta. Vi har alltid strävat efter öppenhet och dialog i alla situationer, och vi har alltid uppmanat grannarna att fatta sitt eget beslut och rösta därefter när det blir köpstämma.

Därför känns det väldigt tråkigt när styrelsen i en av våra grannföreningar försöker använda hyresgäster i Linjalen för att påverka sitt eget röstresultat. Gott folk - möt styrelsen i Brf Ånghästen, som på ett väldigt okonventionellt försöker driva igenom en ombildning i kvarteret SVÄRDET.

Det verkar inte gå särskilt bra för Brf Ånghästens styrelse, även om de själva gärna hävdar att ombildningen är så gott som klar. Man har använt sig av de vanliga metoderna. Den ekonomiska planen dök upp extremt sent, är full av frågetecken och är, såvitt vi kan finna, varken undertecknad eller intygsgiven när den delats ut till hyresgästerna.

Alla de vanliga valserna om hur mycket bättre och billigare det kommer att bli har använts. Räntorna skall givetvis ligga stilla i framtiden, och några hyreshöjningar är det naturligtvis inte tal om för de blivande resthyresgästerna. Att styrelsen inte har befogenhet att lova oförändrade hyror verkar man inte veta om, alternativt förtränga.

Nu kommer det senaste greppet: Man lovar alla grannar som inte vill köpa sin lägenhet fyra månader att byta bort den till någon utomstående som skall få köpa lägenheten till ombildningspris. Villkoret är naturligtvis att hyresgästen skall rösta ja till ombildning och flytta efteråt. Man har även inlett ett samarbete med den dokumenterat måttligt seriösa styrelsen i Brf Linjalen om en byteskedja. Denna finns att hitta på deras hemsida eller HÄR.

Att "hjälpa" sina grannar som inte vill ombilda genom att försöka få bort dem från kvarteret visar tydligt hur ointresserade Brf Ånghästens styrelse verkar vara av att följa de boendes gemensamma vilja. "Köp eller stick" är ett sätt att tolka denna hjälpsamhet. Att försöka få igenom en ombildning på detta sätt placerar även styrelsen i Brf Ånghästen in i bostadsrättsföreningarnas B-lag. Alla hyresgäster som vill byta sig bort från ombildningsförsöket i Svärdet ombedes höra av sig till bytesförmedlingens kontaktperson Thomas Malmsborg.

BREVET OM "ERBJUDANDET", som är undertecknat av styrelsemedlemmarna Monica Hjorth von Zeipel, Thomas Malmsborg och Jakob Skarin, har delats ut till hyresgästerna i Svärdet och publicerats på Brf Linjalens hemsida. I detta brev väljer även dessa styrelsemedlemmar att ljuga sina grannar rätt upp i ansiktet när de hävdar att:
"I ett av våra grannkvarter, Linjalen, där en minoritet av de boende med hjälp av Hyresgästföreningen stoppade deras ombildning, finns ett stort antal hyresgäster som väldigt gärna vill ha en blivande bostadsrätt".

Vi vill notera det som Monica Hjorth von Zeipel, Thomas Malmsborg och Jakob Skarin säkert redan vet: På Linjalens första köpstämma ville 57% av de boende INTE ha någon ombildning. Den andra genomfördes inte ens - vilket med all sannolikhet betyder att intresset var änu lägre då. Vad gäller Hyresgästföreningen så har den uppskattat det vi skrivit såpass att den lånat och tryckt upp vårt material att dela ut i andra områden under ombildning - bland annat i Svärdet. Rädda Linjalens verksamhet är vår egen och görs av grannar i kvarteret, tack så mycket!

Rädda Linjalen och många hyresgäster i kvarteret kräver att en offentlig dementi av dessa uppgifter skriftligen delas ut till hyresgästerna i Svärdet av Monica Hjorth von Zeipel, Thomas Malmsborg och Jakob Skarin.

Styrelsemedlemmen Jakob Skarin går ännu längre när han går till personligt angrepp mot en av de hyresgäster som ifrågasatt ombildningen. I detta personliga angrepp, som även detta delats ut till alla hyrestgäster, hängs bland annat en namngiven persons privatekonomi ut. Ni kan läsa brevet HÄR. Vad vitsen skall vara att stoppa ner lappar i allas brevlådor med en namngiven grannes ekonomi står skrivet i stjärnorna, men det känns knappast som en styrelseledamot som försöker vinna sina grannars förtroende.

Det känns i vilket fall väldigt billigt av Brf Ånghästens styrelse att försöka påverka resultatet genom att locka iväg sina grannar och ljuga om folkviljan i kvarteret Linjalen. Vad gäller Ånghästens "bytesförmedling" kan vi konstatera följande:

Ett flertal av de som nu vill byta bort sina lägenheter i Linjalen tillhör den skara som vid upprepade tillfällen bedyrat hur bra de trivs i kvarteret, hur gärna de vill bo kvar och hur mycket bättre allt kommer bli vid en ombildning. Flera av dem tillhör den s.k. "förbättringsgruppen" som författade DESSA FRIA FANTASIER om vad som skulle göras efter en ombildning. Givetvis utan att ta några som helst ekonomiska hänsyn till sina projekt i den ekonomiska planen.

Bland andra hugade bytare återfinner man även Brf Linjalens webmaster, en styrelsemedlem och andra personer som varit djupt involverade i innerstadens mest omskrivna ombildningsförsök.

Givetvis är alla i Svärdet som vill fortsätta vara hyresgäster välkomna till oss i Linjalen, men att på det här sättet försöka påverka en köpstämma som ännu inte fått säga sitt tar vi bestämt avstånd från. Att att göra detta känns riktigt lågt av alla inblandade, vare sig de bor i Svärdet eller här i kvarteret Linjalen, och hyresgästerna i Svärdet kanske skulle ta en liten funderare över hur mycket förtroende det går att ha för en styrelse som aktivt försöker få sina grannar att flytta.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

7 kommentarer:

Anonym sa...

Kan man anmäla brf Svärdet för förtal? "Kära granne"-brevet var verkligen i grövsta laget. Jag undrar om det är lagligt att hänga ut en person på det viset.
Men det brevet följer precis samma mönster som brf på Kastanjegården. När man tycker sig möta för mycket motstånd tar man fram martyrglorian: "vi blir förtalade" "smutskastning" "vem terroriserar vem" "De försöker hindra oss från att göra vårt livs affär" Och så vidare.

Vad jag skulle vilja veta är på vilket sätt det kan tänkas "bidra till det gemensamma bästa" att ombilda till bostadsrätt. Skapar det fler arbetstillfällen för arbetslösa? Höjer det kunsakpsnivån i skolan? Minskar det stress och sjukdomar?
Nej, naturligtvis inte. Ombildningsaktivisterna är oerhört cyniska som anklagar andra för att se till egen vinning. Dessutom är de ganska korkade, tycks det, som tror att ingen genomskådar deras egen vinningslystnad.

Lycka till Rädda Svärdet! Hoppas ni orkar stå på er.

Eva sa...

Herrejävlar. Hur mycket lägre kan man sjunka?

tumstocken inte dumstocken sa...

Det är helt obegripligt att några ombildare kan vilja starta ett samarbete med styrelsen i Linjalen. Här i Tumstocken var man väldigt noga med att poängtera att man inte hade något med Linjalen att göra.

Att göra gemensam sak med en förening som ingen annan vill ta i med tång säger en del om hur desperata de måste vara i Svärdet. Så sitt ni lugnt där ni sitter och låt köpstämman säga sitt. Det verkar finnas långt ifrån tillräckligt många som vill ombilda i Svärdet.

Trevlig Hundägare sa...

Så stack Brf Linjalen upp med sitt fula nylle igen! De här mäniskorna är fanatiker och kommer aldrig att bli några goda grannar vare sig här eller i Svärdet.

Kravet på att Brf Linjalen lägger ner sin förening måste drivas med förnyad kraft. Det får vara nog nu!

Anonym sa...

Välkomna till Ånghästen, vettiga personer i Linjalen.

Låt oss samla kulturfanatiker och kommunister i Linjalen så kan de leva i sitt nedgångna kvarter! Tjoho!

Siargatan sa...

Anonym 14.11:

Härligt med denna uppriktighet. Likt Ånghästens styrelse visar du tydligt att du blankt struntar i dina grannar och deras vilja.

Anonym sa...

se här; http://www.youtube.com/watch?v=3nWV3O-hyPc