onsdag 4 mars 2009

Brev från grannar

Ett jättetack för en trevlig grillfest i söndags! Tack till Stefan Sundström, Finn Zetterholm, Sanna Carlstedt och alla härliga grannar och besökare från hela stan som kom förbi och gjorde det till en skojig dag. Det borde vara fler kalas i kvarteret anser vi i Rädda Linjalen!


Vi får många telefonsamtal och brev till oss. Både från kvarteret och andra områden i ombildning. Bloggen har nu besöks 20.000 gånger av över 10.000 olika besökare. Vi vill skicka ett hjärtligt tack till alla som engagerar sig i vårt arbete och hoppas att vi kan hjälpa och inspirera andra i samma situation som oss. Vi vill även skicka ett stort tack för allt moraliskt och ekonomiskt stöd vi får och är i stort behov av.

Här kommer ett brev från en granne som har sina tvivel. Rädda Linjalen vill debattera och sprida information, och alla är välkomna till oss med frågor och undringar.
Med ett stort tack lämnar vi över till Milutins tankar:

"Jag skulle vilja berätta för alla som är engagerade i Rädda Linjalen att jag läser allt som finns tillgängligt om ombildningen. Både när det gäller Rädda Linjalens möten, men även den information som delges från BRF sidan. På det sättet är jag hela tiden uppdaterad med vad som sägs från båda sidor.


En sak jag upptäckt redan nu är att stämningen bland grannarna blivit mera ansträngd än tidigare, och detta redan nu, innan den eventuella ombildningen.


Ett scenario som kan uppkomma, och även har inträffat i många andra stora föreningar, är att det blir en uppdelning bland bostadsrättsinnehavare och hyresgäster. Det kan ses som lockande för Brf att bli av med dom kvarvarande hyresgästerna, då kan ju dessa lägenheter läggas ut för försäljning och förbättra Brf:s ekonomi. Samtidigt kan du hamna i en konstig situation där din närmaste granne blir din hyresvärd.


Men inget av detta tas upp av BRF eller Landahl Öhman. Där får man bara höra om hur bra allt kommer att bli vid en ev. ombildning. Endast positiva saker läggs fram.


Jag läste om mannen från Gröndal, då hade jag lust att gråta. Jag läste om Ingers öde och mycket annat. Zinkensdamm, Ringen, Fältöversten osv. Jag skulle gärna vilja vara med på alla möten men kan inte på grund av hälsoskäl/hälsotillstånd och har därför uteblivit. Jag vill dock påpeka att min frånvaro inte skall räknas som att jag är en ja-sägare till detta. Det är jag verkligen inte.


Samtidigt tycker jag att Rädda Linjalen gör ett enormt arbete, ni är ärliga och tar upp både positiva och negativa saker, lägger fram riktiga fakta och framstår därför som trovärdiga. Ni försöker inte övertyga folk, utan berättar och lägger fram saker som de verkligen är, sen är det upp till varje enskild hyresgäst att ta ställning.


Slutligen vill jag också framföra och tacka alla som är med i gruppen Rädda Linjalen. Ni gör ett jättebra jobb.

Hälsningar Milutin Kravljanac i nr 50"

27 kommentarer:

Anonym sa...

jag instämmer med brevskrivaren. tack för att ni finns från en annan orolig granne i linjalen.

Anonym sa...

Ja det samma gör vi, det är så bra för man kan själv ta ställning man behöver inte bli övertygad om en det ena eller det andra. Man läser och hör det man vill höra, vem skulle vi få denna information ifrån annars? Alla har inte kunskap att ta reda på ALLT, men jag tycker att man får bra och saklig information från Linjalen.
Är man osäker kan man alltid fråga dom" NEJ dom är inte partiska" dom kommer med både för och emot fakta.

Jag säger också "tack för att ni finns"

Johan Johansson sa...

Jo, tvärtemot vad många kanske tror så har vi olika åsikter inom Rädda Linjalen. Somliga av oss tycker att det kan vara en bra idé att bilda bostadsrätter. Andra tycker det inte.

Det vi är överens om är att det är en dålig idé att göra det i Linjalen.

Skälen är många:
Priset
Tidpunkten
Sättet det görs på
Demokratiska brister i föreningen
Lågkonjunkturen och landets ekonomiska situation
Avsaknaden av seriös besiktning
Kvarterets storlek
Det ekonomiska upplägget
Jagandet av fullmakter
och så vidare...

Oavsett åsikter är vi alla överens om att idén av många orsaker är ohållbar. Ska folk i kvarteret kunna bilda sin egen uppfattning är det nödvändigt att all information kommer upp i ljuset. Inte bara den som passar Brf och Landahl Öhman.

Det är Rädda Linjalens främsta uppgift.

Ulrika sa...

Håller med Johan. Finns någon förespråkare som kan kommentera och dryfta dessa ämnen? Kommentarer? Dementier? Förklaringar? Agumentationer?

Tack för att både du och ni alla finns. Rädda Linjalen!

Anonym sa...

Hej,
Hyresrättsförespråkarna efterlyser argument från någon som förespråkar ombildning till Bostadsrätter i kvarteret. Jag är en sådan förespråkare, jag tror att det bästa för Stockholmshems kvarter, Linjalen, är att det blir vårt och ägs av oss som bor här och tycker om kvarteret.
Däremot så ser jag inte denna sida som ett naturligt forum för den diskussionen, denna sida är i mina ögon en sida vinklad och fylld med propaganda för att med näbbar och klor hålla fast vid en boendeform som vad vi än tycker om det är på väg att försvinna. Antingen kan man följa med i detta paradigmskifte på bostadsmarknaden och se fördelar med det eller också kan man slåss mot ombildningens väderkvarnar och kanske lyckas hålla kvar dessa 455 lägenheter som Hyresrätter på bekostnad av mycket annat i kvarteret.
Jag vill medverka till att rädda Linjalen från marknadshyror som baserar sig på efterfrågan. Jag vill att vi ska rädda Linjalen från att vara en del av en isolerad ö med hyresrätter kvar i ett hav av bostäder som ägs av de boende, det gynnar inte våra möjligheter till att byta lägenhet och inte heller våra barns möjligheter till hyresrätt i framtiden. Jag vill inte att vårt kvarter ska stå kvar som ett manifest över en boendeepok som majoriteten lämnat. Att många lämnat hyresrätten är helt i enlighet med önskningar hos det demokratiskt valda styret i Stockholms stadshus och därmed en önskan hos folket.
Det är min övertygelse att alla de som har kontrakt i kvarteret söker den information de behöver för att fatta sitt beslut och sedan röstar man i enlighet med sin åsikt på stämman. Jag har undersökt saken noga med banken, släkt och vänner (även med yrken som ekonomer och mäklare), grannar jag litar på, läst och lyssnat på media och nu har jag fattat mitt beslut. Jag är för en ombildning av kvarterets lägenheter.
Det skrivs en del på sidan här men även i flera artiklar i pressen (som Nätverket mot bostadsrätter tagit initiativ till) att stämningen är dålig i kvarteret pga den förestående omröstningen och det framstår som att Bostadsrättsföreningens styrelse både har bespottat en BR-antagonist samt försöker lura människor till att skriva på fullmakter som de sedan avtvingas mot sin vilja. Min erfarenhet är inte alls den, jag tycker att det är ni som gått samman i detta nätverk som piskar upp en dålig stämning genom att vid upprepade tillfällen påstå att det är dålig stämning samt ta ett enskilt exempel med en spottloska på ett möte som ett stående och konkret exempel på att det är så. Jag tror inte att det var någon i styrelsen som spottade men vet inte, var det så? Kanske var det en boende som tröttnat på det utrymme ni tagit på vår gemensamma informationstid, då många av oss suttit och väntat på utlyst info medan ni gång på annan avbrutit och ställt frågor som redan besvarats. Jag upplever att ni haft liten känsla för att ta talutrymme motsvarande till hur många ni är samt lyssna på de svar ni fått och att ni på så sätt ifrågasatt vår demokratiska rättighet till information från den som bjudit in till mötet. Jag har även hört boende vädja till er att ni ska vara tysta och låta de som håller i mötet svara och komma vidare på dagordningen. Kanske var det en droppe som rann över kanten i den tålamodsbägaren som utlöste spottloskan?
En liten pojke kom i sällskap med sin mamma för att dela ut inbjudningar till Brf informationsmöte, han vågade inte gå själv sedan en man dagen innan skrikit till barnen att han ska döda de som delar ut sådan info som handlar om att ombilda. Är inte det dålig stämning? Vem ska anklagas för det? Inte ni väl, eller? Jag tycker att vi måste skilja på sak och person: Att spotta på någon eller att mordhota barn såväl som vuxen för att man representerar en åsiktsfrihet är helt förkastligt i ett demokratiskt samhälle oavsett åsikt. Jag tycker däremot att det är ganska juvenilt att anklaga alla boende i kvarteret som är för en ombildning för det i pressen.
Gällande fullmakterna så har varken jag eller någon annan jag frågat i kvarteret jagats för att lämna in en fullmakt. Här har ingen ringt på för detta ändamål eller något annat heller för den delen i BR frågan. Jag känner mig inte alls jagad men skulle gärna bli tillfrågad, jag ser det som en service som tillhandahålls om man själv inte har möjlighet att närvara vid stämman men ändå delta i den omröstning man har rätt till. Denna fråga har ju tagit oproportionerligt stor tid på våra gemensamma möten men jag känner mig ytterst tveksam till att någon boende tvingats skriva på ett fullmaktspapper. Jag vill gärna veta vem eller i vilket sammanhang eftersom jag tycker att det är respektlöst av er att gång på annan återkomma till den frågan då den värdefulla mötestiden tickar iväg. Ser det litet som att ni inte har så mycket att opponera er emot eftersom ni hakar upp er på en röstningsformalitet som ingen känner till problemet kring i vårt kvarter.
Jag tycker däremot inte att styrelsen har rätt att söka bygglov för en extra våning innan det fattats ett demokratiskt beslut om detta på ett korrekt utlyst möte och detta då efter en eventuell ombildning. Utan att föregå ett demokratiskt beslut tror jag att de flesta trivs med nuvarande antal våningar. Jag tycker det är missbruk av den makt man får genom att vara styrelsemedlem . Jag tror dock att vi måste ha möjlighet att rösta om och förhoppningsvis rösta ner det förslaget sedan om det skulle vara så att det blir ombildning.
På sidan här kan man läsa om en desillusionerad mäklare som blir bjuden på lunch i utbyte mot några citat där en ombildning av vårt kvarter svartmålas. Jag kan förstå att livet som nyexaminerad mäklare är tufft, det har nog snarare med det ekonomiska världsläget att göra vilket leder till att det inte är lika lätt till snabba pengar i mäkleriet längre. Det är även så att folk rimligen avstår från att sälja i denna lågkonjunktur eftersom de vill ha bra betalt för sin investering och måste man ändå sälja vill man nog gärna ha med en rutinerad mäklare att göra. Märk väl att det trots dessa ekonomiskt sett krisartade tider varken sålts eller lysts ut några lägenheter på Södermalm med ett pris som ligger så lågt som de pris som vi fått erbjudande om att köpa de lägenheter vi hyr för. Till skillnad mot mäklaren på lunchträffen så tycker jag att det vore positivt om fler lägenheter kom ut på Södermalms bostadsmarknad, jag vill bo kvar i den lägenhet jag hyr och bryr mig inte om ifall förmodad profit vid eventuell försäljning blir lägre jag tror inte att det kommer att understiga köpepriset. Jag tycker däremot att det är sunt att fler människor får råd och möjlighet att komma in på bostadsmarknaden vilket blir följden av lägre priser. Jag tycker även att den osunda hyresmarknad vi har med svartkontrakt mot stora summor och andrahandsuthyrningar till fantasisummor vore en lättnad att bli av med.
Jag blev fantastiskt glad den gången jag fick möjlighet till ett förstahandskontrakt på Södermalm, utan föräldrar som hade möjlighet att köpa eller gå i borgen var jag chanslös på bostadsrättsmarknaden innanför tullarna. Många av mina vänner köpte, de som inte hade råd att köpa centralt köpte lite utanför. Då var jag vinnaren och de förlorarna, nu är det tvärtom. De har ”bytt upp” sig löpande i lägenhetsstorlek och önskat läge och haft en rörlighet på bostadsmarknaden som jag saknat. Nu sitter de med en trygghet och lägenheter som både de och banken vet värdet på, under alla år som jag betalat hyra har de betalat till sig själva. De har, med värdestegringen i ryggen, kunnat låna lite extra till att köpa landställe eller renovera sin bostad utan att för den skull förköpa sig. Jag upplever att flera som förespråkar HR tycker att det är skamligt att äga, varför gör ni det? Det visar sig i undersökningar att om folk fritt får välja så äger de helst sitt boende för det ger en möjlighet att påverka men även en trygghet. Nu har vi möjlighet att bli ägare av våra lägenheter till en kostnad som många av oss skulle kunna klara. En investering av den kalibern kommer ju förstås att fresta på ekonomin och en annan planering behövs men jag hoppas att vi är många som är beredda att göra det nu. Att bemöta mig med att jag kan köpa en annan bostadsrätt på Södermalm är inte relevant eftersom jag inte har råd med de marknadspriser som är men framförallt att jag inte vill flytta.
Nu hoppas jag att den demokratiska processen får fortgå och att vi alla tror på den enskilda kontraktsinnehavarens förmåga att fatta ett beslut som är bäst för var och en av oss. Vi kommer inte alla att bli nöjda med utfallet men vi måste göra vårt yttersta för att stämningen i vårt boende ska vara bra och behandla varandra med respekt.
Det kommer jag att fortsätta göra och det tycker jag är att Rädda Linjalen.
Då kommer säkert Finn Zetterholm och Stefan Sundström tillbaka för att trivas och avnjuta osande grillar och stämning innan de åker tillbaka hem igen till sina boenden, som de själva äger.


2009-03-08

Kvarteret Linjalen, Åsögatan, Södermalm

Tim H sa...

Tack för ett intressant inlägg från en förespråkare av ombildningen. Men.


"en boendeepok som majoriteten lämnat" - I många fall känt sig tvingade att lämna, påtryckning av grannar som är för ombildningar, rädslan att stå utanför, emetionellt, socialt och ekonomiskt, beslutandeinflytande över området etc.

Jag är inte mot att det byggs och drivs bostadrätter alls, men ombildning är ju att omvärdera ett avtal jag bestämde mig för att välja en gång i tiden, på de premisser som då gavs. Att kasta sig ut i en profitjakt; speciellt i dessa tidevarv, är vansinne. Om jag är ute och kör bil, stannar jag inte bilden och öppnar motorhuven för att kolla varför bilen fungerar. Än mindre beställer jag en ny motor och börjar meckla in den i bilen.
Jag tycker argumentet "våra folkvalda i stadshuset" är tämligen taffligt. Om de regerande hade haft tre fjärdeldelars majoritet i alla val hade jag kunnat köpa det, men när röstskillnaden i riksdagsvalet 2006 till exempel är 48,24% (Allansen) mot 46,08% (vänsterblocket) och sedan argumentera att det minsann är "folkets röst" känns mer som ett retoriskt paragrafrytteri än något annat.

Hälsninar Tim H

Johan Johansson sa...

Anonym:
Det var ju ett uttömmande svar minst sagt, även om du kommer med antaganden om vår verksamhet som du presenterar som fakta, och som itne alltid stämmer.

Vi vill också att grannarna i kvarteret skall bilda sin egen uppfattning. Då måste de också ha rätt till fullständig information, och det kan du väl knappast hävda att styrelsen varit särskilt noga med. Bygglovsansökan är bara ett exempel bland flera där man agerat över medlemmarnas huvuden.

Att styrelsen sedan ALDRIG diskuterat ombildningens eventuella för -och nackdelar med medlemmarna, samt att man ALDRIG hållit ett enda möte där man varit villig att svara på frågor är ett annat faktum.

Förfarandet med fullmakter som styrelsen använt är även det synnerligen klandervärt och betraktas som oseriöst manipulerande av såväl de flesta jurister i bostadsfrågor samt majoriteten av Sveriges bostadsrättsföreningar. Att kalla dessa massfullmakter för en medlemsservice är ett påstående som ingen kan ta på allvar.

Att vi står inför en gigantisk lågkonjunktur och att en samlad kår av ekonomer spår massarbetslöshet och prisfall på bostäder verkar gått styrelsen förbi. Är det något du själv noterat?

Att ingen ringt på din dörr än kan också bero på att även en del portombud anser att ombildningsförfarandet skett odemokratiskt.

Det är viktigt att alla kommer till tals, oavsett åsikt. Du har i ditt inlägg utvecklat ett resonemang som är betydligt mer omfattande än de synpunkter som Brf och Landahl Öhman tillåtit på alla sina "informationsmöten" sammanlagt.

Alla tycker som de tycker. Själv anser jag att ombildningen är en dålig affär som utförs på ett odemokratiskt sätt av en styrelse med brist på kompetens och respekt för sina egna medlemmar. Jag är definitivt inte ensam om den åsikten.

...och trots ditt rekordlånga inlägg hittar jag inga kommentarer på tidigare efterlysta tveksamheter som:
Skälen är många:

Priset
Tidpunkten
Sättet ombildningen görs på
Demokratiska brister i föreningen
Lågkonjunkturen och landets ekonomiska situation
Avsaknaden av seriös besiktning
Kvarterets storlek
Det ekonomiska upplägget

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Anonym sa...

Måtte vi aldrig glömma våra grannar!
I några dagar har jag och min man gjort en liten insats för att hjälpa till med det vi kan för att stoppa bostadsrättsombildningen av vårt kvarter. Jag har då talat med grannar som är förvånade att de stått som medlemmar i bostadsrättsföreningen utan att veta om det - de trodde de skrivit på papper för att få information om priset, har tagit del av deras oro om ombildningen trots allt vett och förnuft kommer gå igenom, äldre, ekonomiskt svaga, kloka och medkännande människor, med många sömnlösa nätter bakom sig.
Jag har hört kommentarer som "jag förstår att min granne vill köpa, han har ju ett landställe som han vill lägga pengarna på, han hoppas kunna sälja direkt och göra en liten förtjänst" äldre som bott här sedan husen var nya. De talar förstående, utan illvilja, om sina grannar – som vill köpa, för att sen göra en hacka. De tänker på oss yngre, hur det ska bli för oss.
Man kan undra hur det blir om bostadsrättsköpet går igenom, kommer föreningen hoppas att de äldre ska trilla av pinn så man snabbt kan sälja deras lägenheter och få in efterlängtade pengar i den svaga storföreningen. Vad händer med oss människor när vi inte längre bryr sig om våra äldre grannar, där en del av oss vill tjäna pengar på bekostnad av andra.
Jag önskar att du snart ska få sova gott, min rara granne några trappor under mig.

Lena (vill rädda Linjalen och grannsämjan)

Anonym sa...

Det var det värsta utlägget jag har sett i denna blogg, du har nog valt fel forum för det.
Det skulle passa bättre som en novell med titeln "Hur jag flyttade från Linjalen".

Anonym sa...

"Ni försöker inte övertyga folk, utan berättar och lägger fram saker som de verkligen är"

Vilka positiva sidor med ombildningen har Rädda Linjalen tagit upp? Eller finns det inga positiva sidor?


Anonym 13.45 - mycket väl talat! Vi är många fler som är för omvildning än man vill ge sken av här på forumet!

Anonym sa...

"Vi tycker inte man ska profitera på allmänna tillgångar"

Jag hittade faktiskt en positiv sak! Den som inte vill "profitera" eller påverka sin boendesituation är nog svår att övertyga. Men rädda linjalen medger alltså officiellt att det är en bra affär att köpa sin lägenhet.

Pär sa...

Anonym 22:19, 22:25 & 22:32:
Underbart med tre inlägg på 13 minuter som så uppenbart är skrivna av samma sty...bostadsrättsivrare.

Tim H sa...

Jag ber om ursäkt för mina slarviga stavfel. Jag skriver snabbt när jag är upprörd.

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

De tre senaste "Anonyma":
Jo, det vore bättre om du hade gjort ett inlägg i stället för tre, men jag ska försöka bemöta dina påståenden.

Inlägg 1, 22:19:
Att inte respektera sina grannars oro har gått som en röd tråd igenom det här ombildningsförsöket. Att bara vifta bort kritik och tvivel är precis vad styrelsen och Landahl Öhman gjort hela tiden.
Lågkonjunkturen har man inte ens nämnt eller låtsas om. Jag anser det vara att agera nonchalant mot grannar som de facto har all anledning att hysa oro och tvivel.
Vad gäller din åsikt om "fel forum" är Rädda Linjalens blogg det enda forum som finns som är öppet för åsikter. Brf vågar vare sig ha forum eller diskussion.

Inlägg 2, 22:25:
Det har sagts förr och nu sägs det igen:
I Rädda Linjalen finns folk av allehanda åsikter. Det finns till och med människor inom Rädda Linjalen som arbetar med ombildningar och bostadsrätter. Andra har haft som yrke att besiktiga hus osv. Kunskapen i ämnet är stor hos Rädda Linjalen.
En del av oss ser inget fel i sig med att ombilda, andra är pricipiella motståndare till utförsäljningen av allmännyttan. Men det vi alla har insett är att det är en dålig idé att ombilda just kvarteret Linjalen.
Alla ombildningar är inte kloka, genomtänka eller bra affärer. Att bevara Linjalen som hyresfastighet vore det bästa för alla parter. Skälen till det känns ärligt talat lite tjatigt att ta upp igen. Läs mina tidigare kommentarer till detta inlägg. Dom verkar ingen förespråkare vilja kommentera eller låtsas om.
En omvandling med positiva sidor bygger på information, öppenhet och demokrati. Det finns inte här, och därför är det väldigt svårt att hitta något positivt med omvandlingsförsöket av Linjalen.

Inlägg 3, 22.32:
Precis som vi tidigare skrivit ett otal gånger är det solklart för vilka det ekonomiska upplägget är utformat: De som vill försöka sälja genast och flytta från kvarteret. För alla osm vill bo kvar ser det ut att bli en katastrofal affär, alternativt ett boende som hyresgäst till en värd som inte är att betrakta som seriös.

Helene sa...

Hej "anonym" med det långa brevet, först slår det mig, varför är du anonym? Ja jag vet att man får det men jag kan inte låta bli att undra..?

OM det nu är så att någon hotat att döda ett barn här på gården, för att det barnet delat ut lappar, då tycker jag verkligen att det är skandal!! Och hoppas att den personen som gjort det blivit polisanmäld!

Dom flesta här har råd att köpa skriver du?? Hur tänker du då? Det tror jag verkligen inte vi/dom har. Jo kanske om man köper för att sen sälja och flytta, som Johan skrev, men vi andra då som vill bo kvar. Och nää jag har inte råd att ta ett lån på ca 2,7 miljoner!

Och tycker du verkligen att det är bra med fullmakter? Detta gäller ju ändå en hyfsat stor affär. Är det ändå inte mer rimligt att alla närvarar på köpstämman, som vill köpa. Och man kan ju verkligen undra varför dom inte ringt på din dörr?

Och är det rätt att det står flera tomma lägenheter här som bara väntar på att det ska bli ett köp så att dom kan köpa och sälja, dom bor redan någon annanstans.?

Anonym sa...

Den överlägsna tonen rimmar illa med nätverkets sk demokratisträvan. Tvärsäkkra uttalande i en ständig ström från människor som med alla meddel ska förmå andra att inte få ombilda. Det där prate me fri information är lika sant som ett vallöfte.

Annelie sa...

Sann demokrati är att de som vill ha bostadsrätt köper en bostadsrätt och att de som vill bo i hyresrätt bor i hyresrätt.

Demokrati är INTE att bestämma om en förändring i sina grannars boenden.

Jag har aktivt valt hyresrätt och vill fortsätta bo som hyresgäst hos allmännyttan.

Helene sa...

Förstår inte vad anonym 10.24 menar- Och håller med Anneli, jag har också valt att bo i hyresrätt. Och vill fortsätta med det.

Jag vill så gärna bo kvar och har verkligen ingen aning hur vi ska göra om det blir bostadsrätt och tycker att det är förjäkligt att andra ska tvinga mig att flytta fast jag inte vill.

Tim H sa...

Som Helene skriver "jag har också valt att bo i hyresrätt. Och vill fortsätta med det."

Det är ju precis det som det hela handlar om. Så hade jag också resonerat om jag bodde granne med er.
Huvudet på spiken så att säga.

Lisa sa...

Hej!
Jag har velat fram och tillbaka och vänt ut och in på alla argument för att komma fram till ett beslut om jag vill rösta ja eller nej till ett köp. Den springande punkten för mig som fick mig att verkligen ta ett beslut för att rösta för en ombildning är när tom hyresgästföreningen öppnar för en differentiering av hyrorna, för mig låter detta som en slags marknadshyror men man kallar det för något annat.

Ha det kalas!!

Lisa

Annelie sa...

Lisa,
jag hoppas att alla tänker sig lika noga för som du.
Och jag hoppas du hittar en i en stabilare förening än denna.

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Lisa:
I vårt fall handlar den s.k. diffentieringen om drygt 20 kronor/månad i år.

Jämfört med om man köper och räntan ändrar sig är skillnaden enorm. Då handlar det om tusenlappar. Hela den ekonomiska planen bygger på låga räntor i evighet amen. Det kommer inte att hända, och när räntan går upp blir det synnerligen kännbart - både för den enskilde och för föreniingen.

För att inte tala om när man tvingas restaurera "fingrarna" på gården. Den avgiftshöjningen blir inte att leka med.

Redan innan något sådant händer kan man börja räkna på småsaker. Att till exempel hemförsäkringen blir runt 3000:- dyrare per år är en av sakerna som ingen tagit upp i några beräkningar. Att huset ännu inte energideklarerats är en annan sak. Uppvärmningskostnaderna lär bli betydligt dyrare än vad brf beräknat. Och så vidare.

Att hyran stiger med ett några tior är inget större dråpslag vid en jämförelse.

lisa sa...

Tack för kommentarerna!
Jag tror inte att hyra på sikt endast kommer höjas så lite, jag tror detta är början. På Regeringens bord ligger att utreda möjligheten att införa marknadshyra, så vem vet vad som kommer att hända om några år...
Jag trivs jättebra i området och vill gärna bo kvar men jag är rädd att jag inte har råd om det blir som borgarna vill. Vare sig man vill eller inte så tycker inte borgarna att att allmännyttan är något som passar in på marknaden.
Jag känner då att det är bättre att hoppa på tåget så man kan vara med att styra än att stå utanför och se på när borgarna får som dom vill med marknadshyror... Lisa

Anonym sa...

Hyror kan man ju alltid spekulera i. Räntor likaså. Ingen vet säkert, det kan alla vara eniga om.
Fakta talar tydligare: En hyrehöjning för en 3:a på 1% innebär 60 kronor per månad.
En räntehöjning med 1% innebär bortåt 2000:- per månad.
De senaste månaderna har räntan ändrats runt 3%. Det innebär en väldigt mycket osäkrare boendekostnad.
Hyran känns otroligt mycket stabilare vid en jämförelse.
För att inte tala om finanskrisen. Den tar inte brf upp överhuvud taget. Däremot målar man gärna upp domedagsscener när hyras ändras med några tior.

Var finns proportionerna?

Helene sa...

Jamen Lisa, vi får ju verkligen hoppas att borgarna inte sitter där dom sitter så länge till...:)

Anonym sa...

En kommentar till mannen/kvinnan med det långa brevet..du skriver syrligt i slutet att Finn o Stefan gick hem till sina bostäder som dom äger. Det är ju absolut inget fel att äga sin bostad, men det är fel att tvinga andra att köpa som inte vill! Alla ni som så hemskt gärna vill äga kan väl bara gå ut på stan och köpa en bostad, så som Finn o Stefan gjort.

Tim H sa...

Anonym 17:23: jag tänkte detsamma. Jag är inte 100, men tror inte att varken Finn eller Stefan har varit drabbade av en ombildning på något sätt.