söndag 16 augusti 2009

Välkomna att diskutera den ekonomiska planen!


VÄLKOMMEN TILL RÄDDA LINJALENS BOMÖTE

TID: Måndag 17 augusti , 19.00-21.00
PLATS: Kvarterslokalen, Åsögatan 79

Brf Linjalens Ekonomiska plan
- en ren glädjekalkyl eller en unik möjlighet?

Den 27 augusti ska hyresgästerna i Linjalen för andra gången ta ställning till Brf’s ekonomiska plan. Det är många, även bland förespråkare till ombildningar, som tvivlar på planens hållbarhet. Är syftet verkligen ett billigare och bättre boende på sikt eller handlar det om att ge ett fåtal möjligheten att göra ett klipp på övrigas bekostnad?

Rädda Linjalen har därför särskilt bjudit in Brf’s styrelse till mötet för att ge dem en chans att svara på frågor om ekonomi. En unik möjlighet för styrelsen att förklara sin ekonomiska plan på ett demokratiskt möte där alla har rätt att yttra sig och ställa frågor.

På mötet kommer bl. a följande frågor att tas upp:
• Priset på fastigheten
• Insatser, månadsavgifter och föreningens lån
• Driftskostnader, nu och i framtiden
• Underhållet av den egna lägenheten
• Besiktningen av Linjalen
• Vad blir den totala boendekostnaden?
• Konkurs! Hur drabbar det bostadsrättsinnehavarna?
• Att bo som hyresgäst hos sina grannar

Alla hyresgäster är välkomna till mötet oavsett åsikt i ombildningsfrågan. Från Rädda Linjalens sida välkomnar vi en öppen debatt där alla får komma till tals.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Nu blir det mer och mer galet på gården. Någon borde ringa störningsjouren angående Eva Fee och hennes anhang.
Först försökte jag tacka nej till hennes fika på ett trevligt och civiliserat sätt. Sedan försökte jag gå därifrån. Tror ni inte att tanten föjde efter som ett häftplåster och fortsatte gaffla om hur underbar en ombildning skulle bli. Hur vore det med lite respekt för dina grannars åsikter Eva Fee?

Tro inte att det tog slut med det. Nej, en liten stund senare ringde man länge och väl på min dörr. Jag har satt ett märke på dörren där jag undanber mig uppvaktning, men inte heller det kunde brf respektera. Att det var brf råder det ingen tvekan om då jag kunde höra muntliga glädjekalkyler och fullmaktstrugande något senare när de hade lyckats få en av mina grannar att öppna.

Ska jag tala klarspråk så tycker jag att brf beter sig fruktansvärt på ett oförskämt sätt.

Anonym sa...

Konkurs, varför i hela friden ska ni prata om det? Kan inte vara annat än för att skrämmas! Hur ofta går bostadrättsföreningar i stockholms innerstad i konkurs? Kan ni inte prata om marknadsvärde och påverkansmöjligheter också?

Rädda Linjalen sa...

Naturligtvis ska vi även prata om fastighetsekonomi och möjlighet till boendinflytande. Inte bara prata, utan diskutera. Det är det våra möten är till för.

Anonym sa...

Anonym 22:47. Jag har blivit behandlad på exakt samma sätt av styrelsen. Måste nu se mig omkring och välja omvägar när jag ska gå över gården. Och ordföranden är värst av allihop! Min dörr är och förblir stängd tills detta är över.

Olof sa...

För allmän kännedom lägger jag in vår inbjudan till Brf:s styrelse här:

Inbjudan till Rädda Linjalens bomöte den 17 augusti

Den 17 augusti anordnar Rädda Linjalen ett möte för hyresgästerna på Linjalen där den ekonomiska planen kommer att diskuteras. Jag har tidigare frågat Eva Fee om Brf:s styrelse vill delta på mötet och hon lovade att försöka få några att komma dit. Mötet skulle kunna läggas upp som en paneldebatt men ni är självklart också välkomna att delta som vanliga mötesdeltagare. Från Rädda Linjalens sida garanterar vi att ni får möjlighet att svara på frågor och framföra era åsikter. Även om vi är oeniga vad gäller ombildningen så borde vi kunna enas om att hyresgästerna i Linjalen förtjänar en öppen och ärlig diskussion om de ekonomiska förutsättningarna för en sådan.

Med Vänlig Hälsning

Olof Fryklöf/Rädda Linjalen och medlem i Brf Linjalen

Olof sa...

Anonym 23.10
Vi anser att det är viktigt att alla känner till vad en föreningskonkurs innebär för de enskilda bostadsrättsinnehavarna. Vi vare sig påstår något eller försöker skrämmas. Vi informerar bara.

Om du letar på bloggen kommer du att finna inlägg om marknadsvärde.

Påverkansmöjligheter och föreningsdemokrati är en av de frågor vi tagit upp mest. Vad styrelsen anser vet vi efter det svar några medlemmar fick när de ställde frågor i ett brev.

"En styrelse har bara skyldighet att svara på frågor från medlemmar på föreningstämma"

" Om frågorna kan anses vara till skada för föreningen behöver styrelsen inte besvara frågor på föreningsstämma"

Det skriftliga svaret från styrelsen finns publicerat här på bloggen. Vad det här innebär för de boendes möjligheter att "påverka" får du räkna ut själv. Men informationen kan vara bra att ha, eller hur?

Styrelsen anser också att en enskild medlem inte får kräva en sluten omröstning i någon fråga förutom rena personval.Medlemmar som skriver motioner som ogillas av styrelsen har inte heller möjlighet att tala för dessa på en stämma. Istället anser styrelsen att det räcker med att den presenteras av mötesledningen.

Så fundera vidare på det här med "påverkansmöjligheter" innan du tar ställning i ombildningsfrågan. Svaret är inte så självklart som det kan verka!

Maria sa...

Den motion som ett antal medlemmar (inklusive mig) lämnade in till årsmötet den 3 juni presenterades aldrig av styrelsen. Redan i inbjudan stod det "Styrelsen har beslutat att föreslå årsmötet att avslå motionen". Det är så besluten fattas, i små slutna grupper. Vi andra ska bara hålla tyst och lyda. Tack för den demokratin!

Siargatan sa...

Maria:
Får man verkligen göra på det sättet? Bryter man inte mot de egna stadgarna då?

Anonym sa...

Efter alla blogginlägg jag läst förstår jag inte vem som vågar köpa sin lägenhet med denna styrelse.

Men det är klart - tänker man sälja och flytta spelar det ju ingen roll eller .....?

Tomas. Förbannad anhörig sa...

Nu är det nog. Härom veckan när jag hälsade på min mamma i Linjalen blev jag uppvaktad av en man i garaget som försökte få mig att övertala min mamma att rösta ja. Då jag redan hade tittat i kalkylerna visste jag vilken usel ekonomi föreningen skulle ha, så jag sade nej tack. Då erbjöd han mig att köpa min mammas lägenhet och berättade vilket fantastiskt 'arv' det skulle bli. Att bostadsrättsföreningen försöker få anhöriga att spekulera i sina föräldrars död är så kränkande och oetiskt att jag inte ens har ord för det.
I lördags var det dags att rycka ut igen. Då hade bostadsrättsföreningen jagat min gamla mamma över gården och sedan ringt på hennes dörr. Hon ringde mig och var helt förtvivlad och det var bara för mig att ta mig till Åsögatan och försöka lugna ner henne.
I min mammas fall handlar det inte om att bostadsrättföreningen ger information. Det handlar om rena trakasserier och förföljelser. Jag har förståelse för att det finns skilda åsikter men när bostadsrättsföreningen inte ens kan visa anständighet och respekt för sina grannar tycker jag att det är skamligt.
Min mamma är gammal men hon är inte dum. Och blir hon påhoppad fler gånger när hon försöker ta sig över gården tänker jag överväga att anmäla händelsen.
Varför kan ni inte lämna människor som ber om det ifred? Bryr ni er inte om att människor far illa när ni håller på att jaga dem? Håll er till er plats och låt folk komma fram själva om de så önskar.
Tack till rädda linjalen som avslöjar sanningen bakom det här lurendrejeriet, för lurendrejeri är precis vad det är.

Anonym sa...

Siargatan:
Det är inget ovanligt att styrelser i föreningar och företag lämnar förslag till beslut till årsmötet/bolagsstämman eller vad det nu gäller. Sen är det upp till stämman att acceptera eller avslå styrelsens förslag.

Huruvida motionärer ska få presentera sin motion muntligt på stämman varierar mellan olika föreningar.

Förutsättningen för att stämman ska ta beslut utan presentation är förstås att stämmans deltagare fått underlagen, i detta fall motionen från Maria m fl, i förväg. Vill minnas att den skickades ut tillsammans med kallelsen så vad jag kan se har det inte begåtts några formella fel, sen kan man ju alltid diskutera principfrågan. Med tanke på resultatet av omröstningen verkar det dock ytterst osannolikt att en presentation eller debatt skulle ha förändrat utgången.

Olof Fryklöf / Rädda Linjalen sa...

Bäste Ingem...flåt Anonym 17.35

Visst är det vanligt att en styrelse presenterar ett förslag i förväg som ett medlemsmöte sedan har att ta ställning till. Men att en mötesledning inte tillåter en diskussion om frågan på mötet är däremot mycket ovanligt. Hela poängen med att bilda en intresseförening är ju att medlemmarna ska kunna driva sina frågor inom föreningen.

Tyvärr så väljer de flesta föreningar att inte ta med självklarheter i stadgarna, då man utgår ifrån att styrelse och mötesledning själva ska vara demokratiska nog att följa vedertagen föreningspraxis.

Jag har jobbat fackligt i 20 år (som klubbordförande sedan 2005). Jag brukar ofta reta upp mig över bristen på medlemsdemokrati, speciellt ”högre upp” i organisationen - men att man nekat en motionär att presentera sin motion har jag aldrig upplevt. Ett sånt agerande skulle innebära en skandal i den fackliga världen och i övriga föreningssverige som jag känner det. Det vore intressant att veta vilka organisationer som praktiserar en sån regel (Bordtennisförbundet? Frimurarna? SKP? EAP?). Kanske du har några konkreta exempel?

Du verkar också tycka att frågan saknar betydelse eftersom det ”med tanke på resultatet av omröstningen verkar ytterst osannolikt att en presentation eller debatt skulle ha förändrat utgången”. Det är argumentet som känns igen från debatterna om kvinnlig rösträtt för hundra år sedan. ”Eftersom kvinnlig rösträtt inte kommer att förändra resultatet av riksdagsvalen så finns inget skäl att införa den”. Håller du även med om det?

Anser du också att den begäran om sluten omröstning som nekades av mötesledningen på årsmötet saknar betydelse, då utgången var given på förhand? Hur blir det när vi ska ta ställning till utbyggnaden av ett extra våningsplan och/eller höjda månadsavgifter? Kommer man även då neka medlemmar rätten att rösta utan att alla grannar ska se vad man tycker i frågan?

Man förvånas över hur Brf ser på demokratifrågor. I princip ger man en styrelse fullständig frihet att agera hur de vill utan att medlemmarna har någon möjlighet att protestera. T.o.m. på årsmöten anser man sig ha rätt att inte svara på frågor från medlemmar ”om det kan skada föreningens intressen”. I år svarade man inte på någonting alls.

Att boendeinflytandet skulle öka med Brf Linjalen vid rodret känns som ett dåligt skämt. Jävlas Stockholmshem kan man alltid vända sig till media, och skicka dit en uppvaktning av ilskna hyresgäster, genomföra namninsamlingar m.m. I en bostadsrättsförening med Brf Linjalen i ledningen råder diktatur och största möjliga tystnad. Varför skulle vi vilja leva så?

Olof Fryklöf/ Rädda Linjalen