måndag 10 augusti 2009

Öppet hus om boendeformer


VÄLKOMMEN TILL RÄDDA LINJALENS BOMÖTE

TID: Måndag 10 augusti , 19.00-21.00

PLATS: Kvarterslokalen; Åsögatan 79

Vilken boendeform passar Dig bäst?

På mötet kommer för-och nackdelar med olika boendeformer att tas upp. Vi kommer bl.a att diskutera följande frågor:

  • Ekonomi: Vilken boendeform ger Dig det tryggaste boendet på sikt? Hur kan Din ekonomi påverkas av kommande räntehöjningar eller hyreshöjningar?
  • Underhåll och Service: Vad ingår i Din hyra? Hur finansieras underhållet i en bostadsrättsförening? Vem är ekonomisk ansvarig för de dolda fel som kan visa sig efter en ombildning? Varför har ingen seriös besiktning gjorts av Linjalen?
  • Inflytande: Vilken boendeform ger dig störst inflytande över ditt boende? Hur ser BRF Linjalens styrelse på demokrati och medlemsinflytande?
  • Ansvar: Vilket ansvar har Du som hyresgäst respektive bostadsrättsinnehavare för din egen lägenhet och för fastigheten i stort?
  • Flytt: Vad innebär det att byta lägenhet som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare?
  • Att bo som hyresgäst i en bostadsrättsförening: Kan man lita på Brf Linjalens ”löften” om att hålla hyrorna på en lägre nivå än allmännyttan och bli en bättre värd än Stockholmshem? Hur påverkas Du som hyresgäst av de stora lån föreningen tar?

Alla hyresgäster är välkomna till mötet oavsett åsikt i ombildningsfrågan. Från Rädda Linjalenssida välkomnar vi en öppen debatt där alla får komma till tals.


Hjärtligt välkomna / Rädda Linjalen

28 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för ett jättebra möte. Jag har tidgare tilhört de som är tveksamma mem kommer nu att rösta Nej.

Det som får mig att ta detta beslut är den uppenbara bristen på kompetens hos styrelsen och den ekonomiska planen. Tror fortfarande att en ombildning kunde bara bra men inte på de villkor som Brf lagt fram.

Sen hoppas jag att vi får chansen igen fast med en hållbar ekonomisk plan och en ledning som tror på demokrati. Men nu går det bara att rösta nej!

Träffade för övrigt styrelsen innan Rädda Linklanens möte på deras "bjuda på fika på gården möte" vilket bara förstärkte min åsikt om deras inkompetens. Ångrar nu att jag inte engagerade nig tidigare. Tror dom verkligen att man vinner folks förtroende på detta sätt?

Anonym sa...

Jag var inte på gårdagens möte men jag gick förbi styrelsens fikabord tidigare på kvällen.
Argumenten som läggs fram för att ombilda visar bara att styrelsen ser ner på hyresgästerna i linjalen. Jag är övertygad om att de som går på deras löften om hur mycket bättre det kommer att bli, sväljer deras skrämselpropaganda och på allvar tror att deras skämt till glädjekalkyl kommer att hålla är väldigt lätt räknade.

Varför törs inte styrelsen hålla öppna möten där de boende får ställa frågor och diskutera? Det har man lovat många gånger men aldrig någonsin har det hänt. Varför?

Anonym sa...

Det är högst besynnerligt att Brf Linjalen (och framför allt styrelsen) inte vill ha kontakt med sina grannar? Många av oss är tveksamma och har under hela den här processen efterfrågat saklig information. Och det får vi, men enbart från Rädda Linjalen!

Det gör att även jag ställer mig frågande till Brfs kompetens, ekonomi och demokrativilja. Vem tror de vill fatta ett sånt här viktigt beslut på stående fot ute på gården med en mugg kaffe i handen?!

Maria sa...

"Bjuda" på fika? Den koppen kostar flera miljoner. Dyrare kaffe får man leta efter!

Anonym sa...

I princip känns det inte vara fel att informera enskilt på gården. Det finns många som inte tycker om att ställa frågor eller diskutera på stormöten utan hellre vill prata på tu man hand. Öppna möten behövs förstås också även om risken alltid finns att sådana möten istället för att vara informativa utvecklas till slagordsdebatter mellan redan övertygade som vill framföra sin åsikter .

Rädda Linjalen sa...

Anonym 18:28:
Det håller jag med om. I fallet på gården just nu däremot, handlar det om att en enskild människa ska möta halva Brf-styrelsen.
I Rädda Linjalen har vi själva haft, och kommer att ha, öppna hus för folk att komma och ställa frågor och ha samtal.
Däremot har vi ett flertal gånger bjudit in styrelsen i Brf för öppna debatter där alla, såväl ja -som nejsägare, är välkomna med frågor som diskuteras på ett öppet sätt. Det vill Brf Linjalen inte ha. Ingen öppen dialog. Ingen diskussion. Inga debatter.

Bara en enträgen uppmanan att alla ska rösta ja, och hur bra allt kommer att bli av sig självt på något konstigt sätt. Inte ens på sin egen årsstämma tillät Brf frågor från medlemmar. Senast idag meddelade man att man inte vill delta i en diskussion öppen för alla om den ekonomiska planen som vi ändå tänker ha nu på måndag. Samma Brf uppmanar oss alla att låna miljontals kronor per hushåll utan att styrelsen behöver stå till svars för, eller ens diskutera någonting.

Är det att spela med öppna kort för sina medlemmar och övriga hyresgäster i Linjalen?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Pär sa...

Det är roligt att ha utsikt över gården. Det var lika glest som vanligt vid den svarta fanan idag. Det såg mest av allt ut som att styrelsen hade en gemensam kondoleans för sig själva. Det kan jag gott förstå.

Anonym sa...

Den ekonomiska kalkylen skulle jag också göra allt för att slippa diskutera om jag satt i Styrelsen. Det vore rena självmordet för bostadsrättsföreningen.

Raxe sa...

Till båda bloggarna:

Om man följt bloggarna så verkar det finnas "blinda fläckar" på båda sidorna.

Ja-sidans är den ekonomiska planen, det är svårt för en amatör att peka på några direkta fel men framför allt månadsavgifterna ser väldigt låga ut med tanke på vad kvarteret kostar att köpa och vad dom ligger på i andra föreningar. Var ligger hemligheten? Man får visserligen köpa "billigt" jämfört med marknadsvärdet men den vinsten är ju inlåst tills dess man säljer.

Nej-sidans är det förslag som Hyresgästföreningen och SABO lämnade till regeringen i våras och som känns mycket värre än Stockholmsmodellen om det skulle bli lag av det. En affärsmässigt driven allmännytta utan självkostnadskrav där kommunen får ta ut vinst och använda till vad som helst och där allmännyttans hyresledande roll urvattnas känns oroväckande. Visst. det har inte blivit lag ännu men Odell gjorde vågen, han blev säkert helnöjd över att "parterna" tog hand om den heta potatisen han annars hade suttit med i valrörelsen nästa år. Har inte sett att det diskuterats så mycket som det borde men jag kanske har missat något?

Känns just nu lite som ett val mellan pest och kolera, tyvärr. Kanske varje sida kunde reda ut eller åtminstone kommentera sin blinda fläck?

Anonym sa...

Ni är för sorgliga! Varför ska ni diktera villkoren hela tiden? Ni vill ha "öppen debatt". Är det när ni förstör brf_s informationsmöten eller när ni framför lögner och inte låter någon svara på era egna möten.

Det är väl sk-tbra med information på gården. Eller vill ni ha stormöten där ni kan skrämma folk så att de sedan inte vågar går på köpstämman? Är det därför ni håller på så hår`?

Anonym sa...

Vad tar du själv ansvar för Johan? Kan vi komma till dig sedan när våra lägenheter förfaller om det inte skulle bli en ombildning?

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Raxe:
HGF/SABO-förslaget är ingen blind fläck för oss i Rädda Linjalen. Vi följer den diskussionen noga, och eftersom vi är och vill fortsätta vara hyresgäster har vi all anledning att göra det. Däremot vill vi inte, som så många andra, spekulera och måla upp vare sig värsta -eller bästa-scenarier. Det gäller både hyror och räntor i framtiden.

Det man kan konstatera är att det är just ett förslag det handlar, och det förslaget är föremål för mycket diskussion både inom HGF och SABO. Sveriges Kommuner och Landsting har lagt ännu ett förslag, och alltsammans kommer diskuteras och omvärderas innan någonting konkret kan sägas om konsekvenserna. Därefter skall det behandlas och ältas av politiker i Riksdag och Regering.

Det är en lång väg från förslag till beslut. Att i ett sådant läge börja gissa i siffror och procent känns tämligen meningslöst. BRF fiskar gärna fram värsta-scenarier och presenterar dessa som sanningar. Vi tänker inte redovisa några bästa-scenarier för att försöka motbevisa något, och inte heller ge oss in i en diskussion om vad vi tror eller gissar oss till.

Jag tycker personligen att förslaget är ganska motsägesefullt i sig självt och att det behöver konkretiseras innan jag säger bu eller bä. Det råder även tveksamheter kring om det är juridiskt genomförbart. Däremot ser förlaget definitivt inte ut att gynna hyresgäster hos privata fastighetsägare, vilket vi skulle bli vid en omvandling av Linjalen.

Att ombildningsivrare skräms med skyhöga hyreshöjningar är ingenting nytt. Det var likadant vid förra omvandlingsförsöket 2002. Då talade BRF om hyreshöjningar på 60%. Vad hände? Jo, sedan dess har hyran stigit med drygt 11% på sju år. Nästa hyreshöjning är redan färdigförhandlad, och även vad gäller den har BRF aviserat felaktiga siffror som fakta i de lappar som hänger i portarna. Stora hyreshöjningar är inte vad BRF är rädda för - det är vad man hoppas på, och dessa skulle definitivt drabba resthyresgästerna hårdare vid en omvandling än om vi bor kvar i allmännyttan.

BRF löften om lägre hyror är inte värda någonting. Det är inte styrelsen som kommer att bestämma det, det är medlemsstämman. Med tanke på den väldigt optimistiska ekonomiska planen kommer föreningen behöva varenda öre de kan få ut av hyresgästerna, och att en majoritet av BRF-innahavarna som redan skulle göra förlust på sina hyresgäster skulle "vara sjysta" och hålla hyrorna lägre känns som en väldigt långsökt tanke.

Den ekonomiska planen däremot är lättare att analysera konsekvenserna av, och det finns fullt av anledningar till varför BRF väljer att undvika diskussioner om den. Vad gäller hyresfrågan och förslaget runt den är det bättre om man själv försöker sätta sig in i hur diskussinen runt den går:

Här är en sammanfattning av det aktuella förslaget:
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/04/documentList/documentList20090405_223248857/gemensam_sammanfattning.pdf

Så här går diskussionen inom SABO, som vill omarbeta förslaget och skall diskutera det under hösten:
http://www.sabo.se/SiteCollectionDocuments/nyhetsbrev_fortr_2_08_lu.pdf

Stockholm Kommuner och Landsting har lagt ytteligare ett förslag:
http://www.skl.se/artikel.asp?A=50574&C=6297

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Anonym 00:51:
Vi vill ha öppna möten där alla får komma till tals, och det har vi också. Alla bjuds in till våra möten och alla får ställa frågor och diskutera. BRF arbetar på motsatta sättet och tillät inte ens frågor på sin senaste årsstämma.
Vill man diskutera eller ställa en fråga får man gå, ensam, och möta halva styrelsen. Några öppna medlemsmöten törs eller vill man inte ha. Varför?
Jag har svårt att förstå de medlemmar i BRF som ser det som något positivt att man inte ens har någon diskussion ifall omvandlingsidén verkligen är genomtänkt. Är det bra att BRF Linjalen inte håller öppna möten eller lyssnar på medlemmarna? Att bara respektera en åsikt är ingenting som har med demokrati att göra, och att den som ifrågasätter styrelsens agenda genom att vilja diskutera den målas upp som sabotör får mig att tänka på hur det kan gå till i andra, mindre utvecklade nationer.
Att åsidosätta föreningsdemokratin, som BRF Linjalens styrelse har gjort ett otal gånger - DET är "sorgligt", om du ursäktar att jag lånar ditt eget uttryck.

Anonym 11.01:
Idén med att vara hyresgäst är att hyresvärden tar ansvar, och jag har betydligt större förtroende för Stockholmshem än för styrelsen i BRF Linjalen - både vad gäller kompetens och boendeinflytande.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Anonym sa...

Kära Anonym den 12 augusti 2009 00:51
Vilka informationsmöten menar du att BRF har haft och som vi som vill bo kvar i Stockholmshems regi skulle ha förstört? Jag måste ha varit bortrest då...

Maria sa...

Svar till anonym 11.01:

Underhållet i kvarteret Linjalen ligger nere p g a BRF:s ombildningsförsök. Regeln vid ombildningar är nämligen sådan att fastigheten säljs i befintligt skick.

Kvarstår Stockholmshem som ägare kommer renoveringarna att återupptas. Vet inte om du bor här i kvarteret men i så fall kan du ju själv kontrollera detta med Stockholmshem.

Anonym sa...

Fråga till Johan Johansson du har i tidigare inlägg skrivit kommer ej ihåg exakta ordalydelsen men vill minnas att det löd ungefär som "jag betalar hellre till en vindsdrivande allmännyttan än till en vinstdrivande bank"
Håller du fast vid det ?
Eller mins jag fel?.
Tycker själv att det är en stor skillnad när man skall flytta(och säljer) eller när man dör.(barnen ärver)
/MVH

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Anonym 19.42:
Jag har ingen aning om vad du menar eller om det är något jag skrivit. Men ja, jag står gärna för den åsikt du skickar på mig.

Jag betalar mycket hellre för utbyggd allmännytta, barnomsorg eller kulturhus före bonusar och fallskärmar för redan överbetalda bankmänniskor. Helst av allt betalar jag gladeligen för kostnaden för själva allmänyttan, som vi alla har haft mycket nytta av.

Skulle Linjalen bli ombildat kommer vi alla att betala räntor på omfattande och höga föreningslån. Jag vill inte tänka på mitt boende som ett spekulationsobjekt. Jag planerar varken för flytt eller för att dö. Jag trivs här och vill bo kvar. Däremot vill jag gärna att min son skall ha en allmännytta att kunna bo i utan att vara miljonär.

Att BRF Linjalens ekonomiska kalkyl är allt annat än säker kan du vända dig till vem som helst utanför den innersta ombildarsekten för att få bekräftat.

Att flera i styrelsen och många ombildningsivrare har flytt, försäljning och vinst iframför ögonen är en tveklös sanning. Även om den förnekas. Bara det tycker jag ärbedrägligt. Det vore bättre om man åtminstone hade kurage nog att vara rakryggat ärliga och säga som det är - att man vill ombilda, sälja och lämna de som är kvar att reda ut ett ekonomiskt kaos. Att många av de som hojtar högst inte har en tanke på vad som händer med kvarteret eller oss som vill bo kvar här.

Ärligt talat så tänker jag inte, och är inte särskilt intresserad av pengar. Jag vill bo, betala vad det kostar och ägna livet åt viktigare saker. För mig är kärlek, vänner och glädje betydligt viktigare saker än pengar - och jag tycker ärligt talat lite synd om dem som hänger upp hela sin tillvaro på något så tråkigt som stålar. Jag vet att jag definitivt inte är ensam om att tycka på det sättet i det här kvarteret.

Samtidigt innebär inte det att jag inte begriper något om pengar. Jag är utbildad företagsekonom med redovisning som huvudinrikitning. Men det har sina själ att jag inte arbetat med saken särskilt mycket. Jag är inte tillräckligt intresserad - men nog kan jag se igenom en dålig ekonomisk kalkyl om det hotar att beröra mitt och mina grannars liv. Det är det som är aktuellt just nu.

För övrigt tycker jag att mina personliga åsikter är ointressanta i sammanhanget. Det är inte jag, och inte Rädda Linjalen som vill ändra boendeform för det dryga tusental människor som bor här. Inte många av oss i kvarteret har erfarenhet av ekonomi, så jag anser att BRF Linjalen medvetet försöker dupera folk i Linjalen att göra en affär som kan sluta i personlig katastrof för många som bor här.

Är det svar nog på din fråga?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Anonym sa...

Jag betalar också hellre hyra till ett allmänt ägt bostadsbolag än att brfs ordförande ska kunna sälja pensionera sig och flytta till huset på öland. Hellre allmännytta än egennytta.

Anonym sa...

Johan Johansson du tillskriver dig att vara en man som tycker
"kärlek, vänner och glädje betydligt viktigare saker än pengar"
DVS en fin människa med fina ideal, och folk som vill köpa enbart ute efter stålar och vill dupera folk.
Handen på hjärtat är du inte lite uppblåst och lite nedsättande om andra.

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Anonym 22.57:
Tolka det som du vill. Ser du det på det sättet kanske du håller med mig i sak, men påstå inte att det är min värdering.
Jag har fått en fråga och svarat på den. Vad du läser mellan raderna är upp till dig. Andra har sitt sätt att se på saken.
Jag ser det som min rätt att uttrycka min egen åsikt, punkt slut.

Anonym sa...

Borde det inte vara ombildningivrarna som ska svara på frågorna? Det är ju ändå inte Johan som försöker köra över vårat kvarter.
De senate klisterlapparna från brf tror jag är spiken i kistan för ombildningförsöket. "Rösta JA!". Utan någon som helst dialog med oss boende. Är det en order?
Väldigt korkat av brf. Det är bra att man visar vad man går för.

Siargatan sa...

Jag tycker att det är trevligt att styrelsen har internfika på gården med varandra. Även idag stod dom där. Visserligen för sig själva men ändå en gemenskap. Snart är det en gammal och kär intern tradition. Det kommer att bli tomt utan den svarta fanan efter den 27:e.

Anonym sa...

Rösta JA på är klistrat på varenda dörr i garaget. Ja då så. Då har vi väl inget val. Eva Fees kommando är min lag. Bäää. Var ligger slakthuset?

Siargatan sa...

Oj vad fort kommentarerna i brf-bloiggen försvinner. Till och med Markus egen kommentar om att brf:s ekonomiska plan enligt någon, vet inte vem, ska vara "en av de de bästa ekonomiska planer vi någonsin har sett".
Fråga till Markus: Vem har sagt det? Var? Finns någon länk? Det vore väldigt intressant att veta.

Jag tror inte ens att någon i styrelsen är modig nog att hävda det Markus påstår. Så kom igen nu. Berätta för oss vem det är Markus!

Ulrika sa...

Tack för ännu en fin och informativ broschyr. Rädda Linjalen kommer med fakta medan brf klistrar kvarteret fullt med lappar där alla beordras att rösta ja. Inga argument eller något annat. Fråga ingenting utan rösta bara ja. Ombildarnas retorik gör mig mållös.

Anonym sa...

Förstår inte hur ombildarna tror sig kunna vinna en omröstning utan att ge bra information. Jag undrar vilka det är som tänker rösta ja under dessa förhållande - kan man verkligen göra ett klipp genom att sälja sin lägenhet -vilken utomstående vill köpa en bostadsrätt som är bildad genom glädjekalkyler? Köper man inte hellre i en förening med god ekonomi ?

Inbodd sa...

Aldrig i livet att jag skulle rösta ja för en ombildning av linjalen. Det finns massor av orsaker till det beslutet.
Jag driver eget, har en ganska bra inkomst och skulle inte ha några ekonomiska problem att betala för min lägenhet, men det är inte det som det här handlar om. Skulle jag vilja bo i bostadsrätt skulle jag vilja göra det i en bra förening. Gärna en som inte är ombildad utan som är byggd som bostadsrätt redan från början. Det skulle vara en väldig skillnad.

För det första skulle jag inte medverka till att någon tvingades byta boendeform eller hyresvärd mot sin vilja.
För det andra skulle jag hamna i en beprövad förening, och då skulle jag faktiskt ha kontroll på hur stora kostnaderna blev. Det har jag definitivt inte i en ombildat Linjalen. Inte med den här ekonomiska kalkylen.
För det tredje skulle jag inte bidra till att brandskatta allmännyttan.

Men den allra största orsaken är att jag trivs och vill bo kvar här. Varför skulle jag då köpa lägenheten jag redan bor i? Jag tycker Stockholmshem har varit en utmärkt värd under de trettio år jag bott i Linjalen. Det räcker med att gå ut på gården och titta på de människor som vill ta över driften av Linjalen för att inse att det vore ett stort nerköp att ombilda kvarteret.

När jag reser är jag inte alls lika nöjd med SJ eller SAS som jag är med Stockholmshem. Ändå skulle väl knappast någon komma på tanken att de behöver äga det tåg eller flygplan som de färdas i?

Nej, en ombildning skulle få väldigt negativa konsekvenser för många människor i Linjalen, och när man nu tapetserar kvarteret fullt med amatörmässigt gjorda klistermärken med order om att rösta ja framstår ombildarna i rätt ljus.

Väldigt fula lappar som sitter precis överallt. I hissar, på väggar, på glasrutor och över Stockholmshems information. Jag kanske är gammalmodig, men jag hittar bara ett ord för det. Det ordet är vandalism.

Jag tror inte att någon kommer att rösta ja för att en handfull ombildningsmänniskor förfular vårt kvarter med meningslösa uppmaningar. Samtidigt hävdar samma gäng hur skinande fint kvarteret kommer att vid en ombildning och hur mycket de bryr sig om husen.

Vad blir nästa steg? Tuschpennor? Sprayfärg?

anna sa...

Till anonym 10.30: tyvärr verkar ju just detta med utebliven information gemensamt drag hos de flesta brf i ombildningsprocesser. Eller iallafall ytterst lite info. förstår inte heller varför. Kanske faktiskt är nån slags taktik som nån gissade på nån annanstans??