tisdag 27 januari 2009

Man blir mörkrädd!Den 12 januari lämnade sex medlemmar i BRF Linjalen in följande frågor till BRF:s styrelse.

Efter två veckor har styrelsen lämnat svar. Vi väljer efter moget övervägande att publicera så väl frågor som svar i sin helhet. Läs det noga! Flera av svaren från styrelsen gör oss mörkrädda. Att den här styrelsen, om det värsta skulle inträffa, skulle bli våra framtida hyresvärdar gör oss inte bättre till mods.


Fråga 1 från medlemmar i BRF

Vi kräver att få kopior på det undertecknade protokollet från den extra föreningsstämman den 2008-12-03. Ett protokoll som inte är undertecknat har inget som helst värde. Vi vill också ha samtliga bilagor till protokollet. Vidare vill vi att styrelsen delar ut protokollet, tillsammans med bilagan som innehåller justeringsanmärkningar, till samtliga medlemmar i BRF Linjalen. De bör också anslås på anslagstavlorna i alla portar. Att medlemmarna i BRF Linjalen efter snart sex veckor inte fått se protokollen + bilagor är i sig en överträdelse av BRF Linjalens egna stadgar.


Styrelsens svar: "Det undertecknade protokollet med bilagor från extra föreningsstämman i BRF Linjalen den 3/12 finns tillgängliga hos samtliga styrelseledamöter. Alla medlemmar har rätt att läsa protokollet hos respektive styrelseledamot, däremot har medlem inte rätt att kräva kopia av protokollet. Protokollet har varit tillgängligt för medlemmarna tidigare än tre veckor efter stämman. Ni har redan erhållit en kopia av protokollet, dock inte den undertecknade versionen, vill ni därtill läsa undertecknat exemplar kan Ni, när Ni vill vända Er till någon styrelseledamot."


Kommentar från rädda linjalen:

  • Att protokollet med bilagor fanns tillgängligt tidigare än tre veckor efter extrastämman (som stadgarna kräver) stämmer inte alls. Efter mycket om och men lyckades två medlemmar i BRF, efter drygt fem veckor, få ut ett icke undertecknat protokoll där bilagan med justeringsanmärkningar saknades.
  • Att medlemmar som så önskar inte har rätt få en kopia av protokollet med bilagor strider mot gängse praxis bland demokratiska föreningar. Självklart har man den rätten. Vi frågar oss också varför man skulle förneka sina egna medlemmar den rätten? Vad är man så rädd för?
  • En medlem i BRF har därför begärt underskrivna protokoll med bilagor från bolagsverket. Det har sedan kopierats av Stockholms Hyresgästförening, och Rädda Linjalen har hjälpt till med att dela ut dessa till samtliga hyresgäster i Linjalen


Fråga 2

Bilagorna till protokollet från ordinarie föreningsstämman 2008-04-22 måste genast göras tillgängliga för alla BRF:s medlemmar.


Svar: BRF:s styrelse väljer att inte svara på den frågan, och vi har trots upprepade försök ännu inte lyckats få ta del av bilagan. Även detta strider mot Brf Linjalens stadgar.


Fråga 3

Ett flertal medlemmar i BRF Linjalen har ställt krav på att få se avtalet mellan BRF Linjalen och Landahl Öhman. Löften har getts att styrelsen ska behandla frågan på sitt möte den 14/1. Om styrelsen väljer att inte offentliggöra avtalet vill vi ha en förklaring till detta.


Styrelsens svar: "Avtalet mellan BRF Linjalen och Advokatfirman Landahl Öhman omfattar hela ombildningsprocessen och arvodet utgår endast vid tillträde till fastigheten. Avtalet omfattar sedvanliga villkor vid ett fastighetsförvärv för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Avtalet är resultatet av en seriös upphandling. Vi hade kontakt med fem ombildningskonsulenter, begärde in offerter från tre och bestämde oss slutligen efter en noggrann utvärdering för vår nuvarande konsult."


Kommentar från Rädda Linjalen:

  • Styrelsen väljer att inte visa avtalet med Landahl Öhman för sina egna medlemmar. Något svar på varför man väljer att inte göra detta ges inte heller.
  • Vad avtalet innehåller förutom det rent ekonomiska förblir en hemlighet bland många andra hemligheter. Vilka beslut har exempelvis styrelsen rätt att fatta utan att först be Landahl Öhman om lov?

Landahl Öhman får 3,8 millioner+moms vid en ombildning (enligt styrelsen) .Om köpstämman röstar emot en ombildning, eller om styrelsen skulle välja att avblåsa det hela innan stämman, så får konsulterna inga pengar alls.


Fråga 4

Vi vill få ett utdrag ur protokollet från det styrelsemöte där beslut om att anlita Landahl Öhman togs. Styrelsen måste kunna motivera den här upphandlingen av tjänster för sina medlemmar. Om styrelsen väljer att hemlighålla detta vill vi ha en förklaring.


Styrelsens svar:

  • Styrelseprotokoll och avtal som styrelsen tecknar å föreningens vägnar är styrelseinterna dokument som inte lämnas ut
  • Medlemmar har rätt att ställa frågor på stämmor. Styrelsen har utöver detta ingen skyldighet att svara på frågor.
  • Styrelsen har därtill inte någon skyldighet att svara på vilka frågor som helst som medlemmar ställer på en stämma. I varje enskilt fall sker en bedömning av om utlämnandet av en viss uppgift är utan väsentlig nackdel för föreningen, och om så kan antas vara fallet behöver inte uppgiften lämnas ut.


Kommentar från Rädda Linjalen: Detta är lätt komiskt eller möjligen tragiskt. Man skriver att medlemmar har rätt att ställa frågor på stämmor, utöver detta har styrelsen ingen skyldighet att svara på frågor. Samtidigt så kan man även vägra svara på frågor som kommer upp på en stämma om man gör bedömningen att det kan skada föreningen.

Vad man egentligen skriver är att styrelsen inte behöver svara på några som helst frågor från medlemmar om man inte vill. Är detta vad ökat boendeinflytande innebär?


Fråga 5

BRF Linjalen bör gå ut med ett förtydligande vad gäller fullmakterna till köpstämman. Som vi tolkar det gäller fullmakterna inte bara för frågan om köp, utan för alla frågor som kan dyka upp på köpstämman. Betyder det att portombuden i dessa frågor kan rösta som dom vill? Är det rimligt att någon ska kunna skriva på fullmakter innan det är klarlagt vilka övriga frågor som ska behandlas på köpstämman?


Styrelsens svar: "Ingen hyresgäst som känner osäkerhet behöver lämna fullmakt. Den som vill avvakta att lämna fullmakt kan göra det om denne anser att den inte vet vilka frågor som kommer att avhandlas på mötet. På mötet kommer frågorna om hur förvärv av fastigheten för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall ske avhandlas, inget annat. Det finns således ingen anledning för den tveksamme att känna oro eftersom denne inte behöver lämna fullmakt om denne inte vill. Och självklart kan de som redan nu vill lämna fullmakt göra så, vilket så också sker."


Kommentar från Rädda Linjalen:

Styrelsen besvarar inte frågan. Fullmakten ska enligt styrelsen omfatta alla frågor ”om hur förvärv av fastigheten för ombildning till hyresrätt till bostadsrätt skall ske” Det handlar alltså inte bara om ja eller nej till ombildningen. Styrelsen vägrar att svara på vilka frågor som döljer sig bakom den luddiga formuleringen. Detta är mycket illavarslande.


Från Rädda Linjalens sida kan vi bara fortsätta att uppmana alla hyresgäster att inte skriva på portombudens generalfullmakter till köpstämman.


Olof Fryklöf/Rädda Linjalen

33 kommentarer:

Anonym sa...

Byt ut ordet förening mot parti. Smaka sedan på styrelsens svar. Det känns som att bli förflyttad till några väldigt mörka epoker i mänsklighetens historia.

Anonym sa...

Vad säger man?

Är det verkligen lagligt för en styrelse att bete sig på det här sättet?

Borde inte juristerna på Landahl Öhman ta dom i örat? Det borde ju ligga i deras intresse att styrelsen inte skickar ut idiotiska svar till sina medlemmar (som på fråga 4)

Med en sån styrelse kommer nog många, som annars skulle ha röstat ja till köp, att rösta nej av ren självbevarelsedrift.

Anonym sa...

Fy fan, blir det bostadsrätter här är det bara att sätta sig och titta på när föreningen skjuter sig själv i sank.

Mia

Anonym sa...

Var mycket intresserad av köp tidigare, men inte nu längre. Jag blir mörkrädd av tanken att dessa fullständiga amatörer ska förvalta mina pengar och 1.1miljard till. Det känns som ett försök till bedrägeri rent av. Knappast kommer styrelsen finnas kvar efter ett ev. ombildande, då har de flytt sin kos med en j-a massa pengar. Som skedde i Ringen.

Jag kan inte se det annat än att det är något slags kompisgäng som tagit plats i styrelsen och redan nu lyser inkompetensen igenom totalt. Man ser på svaren att det är en icke akademisk person som försöker skriva formellt men misslyckats.

Det var ju illa redan tidigare men seriöst nu har det blivit direkt uselt. Jag undrar om detta verkligen är lagligt, och det tänker jag ta reda på med.

Benke sa...

Det kan till och med vara så illa att det är Landahl&Öhman själva som skrivit svaret. Styrelsen vill ju helt inte svara på något alls.
Jämför man med svamlet som vi fick i brevlådan i lördags är det stor skillnad. Hur styrelsen kan vara klantig nog att glömma bort att skriva var de två mötena ska hållas säger det mesta om deras kompetens.
Till och med mitt portombud har tappat förtroendet, och Landahl&Öhman verkar mest av allt vilja att dom håller tyst.

Helene sa...

Ehh... "Styrelsen har inga skyldigheter att svara på vilka frågor som helst som medlem ställer på föreningstämma.I varje enskilt fall sker en bedömning av en viss uppgift är utav väsentlig nackdel för föreningen, och om så är fallet behöver uppgiften inte lämnas ut." !! hahahaha, Vad är detta??

Anonym sa...

Skjut dom i sank, gå till kvällstidningarna med detta NU,

Anonym sa...

Det viktiga är att alla vi som ifrågsätter vad som pågår gör oss hörda, inte bara här på bloggen utan på möten och i samtal med våra grannar. Varför inte på BRF:s möte nu på torsdag?! Ska vi få stopp på dumheterna måste vi visa vad vi tycker.

Anonym sa...

Ytterst skrämmande att styrelsen inte verkar förstå att det är en förening det handlar om. I en förening är det medlemmarna som bestämmer. Styrelsen finns där för att tillvarata medlemmarnas intressen.
Att uppträda så här arrogant mot de egna medlemmarna visar tydligt att styrelsen är direkt olämplig att leda en förening. I synnerhet en förening som vill ha en livsavgörande inverkan på hundratals människors ekonomiska situation.
Alla som bor i Linjalen måste få veta hur oseriöst den här affären sköts annars kan det gå rikigt illa.

Anonym sa...

Sitter själv i en liknande smet och har lärt mej att fastighetsägarna/säljarna har ALL rätt och att man som hyresgäst/ev. köpare är ett hjälplöst offer. Mäklarna som får blodigt betalt för att "hjälpa till" vid dessa ombildningar är bara intresserade av att övertala hyresgästerna och inte alls inne på att förhandla för att få till en bättre deal. Ifrågasätter man är man besvärlig och får inte ens svar på vissa frågor. Har man dessutom en styrelse som är okunnig, oförskämd och arrogant är man ett lätt byte.
Och ingen skyddar hyresgästerna!!! Hela detta geschäft STINKER!!!!

Tim Huhtala sa...

Skrämmande! Hela historien av inkonsekvens och hymmel luktar illa lång väg. Det gör mig förbannad att det verkar vara hyfsat välrenommerade affärsverksamheter inblandade. Hade jag haft minsta självinsikt hade jag dragit mig ur hela historien om jag vore dem. Skit är det. Ja resten av mina åsikter delar jag med övriga skribenter och svarare här på bloggen.

Combat-Lenan sa...

Man trodde att den globala finanskrisen skulle lyckas väcka även de minsta av samhällets små giribukar, men tydligen har folket i Linjalen inte intelligens nog att dra slutsatser av världshändelser. Sorgligt! Att skita i demokrati, att vara egoistisk nepotist funkade kanske när hela Sverige var naivt yuppie-drömmande aktiesparare av sina löjliga små korvören. Men hallå: Thoose days are gone, ego shitheads. Vakna för i helvitte!

Bra initiativ med denna sida föresten. Fortsätt sätta strålkastarljuset på dumt folk. Det verkar de tyvärr behöva!

Anonym sa...

Nu är det fan dags att jävelspränga.Det verkar som om dom tror att diktatur är införd i riket Linjalen, och att pöbeln ska hålla sig på andra sidan taggtråden.Det här är verkligen en skandal. Bor inte själv i föreningen, men jag hoppas detta slutar väl för er som bor där. UFFE.

Anonym sa...

JÄSP!...men så är det väl att vara nej-sägare.

Ska inte skraja lijnalen ta upp nej till EU frågan också?

Pär sa...

Det var ju ett härligt motargument med substans och analys.

Anonym sa...

Den förrförra kommentaren verkar vara ungefär så som styrelsen resonerar.
Vad då demokrati? Här bestämmer enbart vi och alla som vill ha rättmätig insyn betraktas som gnälliga.

Anonym sa...

Det är viktigt att alla vi som stöder Rädda Linjalen och vill bevara hyresrätten går på mötet imorgon och ställer frågor. Besvärliga frågor är precis det som BRF och Landahl Öhman inte vill ha.
Är vi många så blir det svårt för dom att tysta oss!!!!!!

Anonym sa...

Svar till JÄSP!...:
Heter det inte "linjalen???
Om man ska vara tuff borde man ju kunna stava rätt.
Men det heter ju "stor i orden men liten på jorden" stämmer bra det.

Anonym sa...

Jag tycker att man får stava precis hur man vill om man har något vettigt att säga. Tyvärr verkade inte "Jäsp" ha det.

Anonym sa...

Klockan 18 ikväll,torsdag !
Say no moore....(-;

Anonym sa...

Självklart får man stava som man vill, det var inte så det var menat
men man ska komma med något sakligt då, inte bara kasta ur sej
dumheter.

Bolinder plan 3 sa...

Usch vá läskigt det här med BRF verkar. Att äga sitt eget boende kan ju inte vara bra för man blir ett offer.

Och med den här styrelsen verkar det vara ännu värre, de kan ju inte ens uttrycka sig på ren akademikersvenska. De tror de kan kidnappa oss hyresgäster utan motstånd.

Nej jag vill verkligen inte ha något eget ansvar för boendet, jag vill bara hyra i fortsättningen.

Rädda linjalen!

Anonym sa...

Ja ha.... nyss hemkommen från sista mötet med den så kallade styrelsen för Brf,dom var 4 stycken (verkar som dom bara blir mindre och mindre)till sin hjälp hade dom juristbrudarna och nåde den som ställde frågor som inte passade in på detta möte, ja vad ska man säga detta är ju bara tragiskt eller ska man säga komiskt. Vi måste hjälpa dom att få ett slut på detta fort innan dom skämmer ut sej mer.

Anonym sa...

Bolinder, vad menas egentligen med att ta ansvar för sitt boende?

Henrik M F, BV

Anonym sa...

På mötet i Åsö 26/1 visades irritation från styrelsen så fort en fråga började brännas "det ät betänkligt" sade en granna framför mig som just blev avsnoppad,och det ger anledning till oro för framtiden att ett visst förakt frodas inom styrelsen för vetgiriga hyresgäster.
Och de redan frälsta behöver ju inte gå till mötet om även de ska sitta och hytta och ha bråttom hem till
Bonde söker frubröllop.

Anonym sa...

Är också nyss hemkommen från det utannonserade Hyresgästföreningsmötet med styrelsen.

Är djupt chockerad över det nonchalanta sätt styrelsen hade när de hånskrattade, suckade och tittade i taket när vi som planerar att bli kvarvarande hyresgäster ställde frågor.

Det är djupt beklagligt att de, som kanske blir våra hyresvärdar, behandlar så illa bara en liten stund efter att de hållit ett anförande om att de jobbar för "större gemenskap".

Detta bevisar bara i all tydlighet att de inte har den minsta tanke på att värna om hyresgästerna, som de säger.

Anonym sa...

Var också med på hyresgästmötet och det känns märkligt med en styrelse som påstår att den inte kommer att göra skillnad på medlemmar och hyresgäster och sedan intar den sortens överlägsna attityd som de visade prov på ikväll. Att en BRF vill ha så många medlemmar som möjligt och så få hyresgäster som möjligt säger sig självt eftersom det påverkar föreningens ekonomi. Om jag röstar JA på köpstämman ställer de dit ett pingisbord i källaren. Är det allt de har att erbjuda som värd?! Skrattretande!

Pär sa...

Herregud. Pingisbord och bridgekvällar. Vad väntar vi på?
Ta hit en dubbel fullmakt. Jag skriver på!

Anonym sa...

Vad hjälpte det att ställa frågor, dom tog ju bara dom som dom ansåg inte hade så mycket att fråga om, jag såg fler som räckte upp handen och ville säga något men dom behandlades som luft, då var det inte frågor som skulle behandlas på det här mötet det skulle dom ta på ett annat möte!!!??? Och detta hånflinande, ska man bete sej så ifall man vill få folk att rösta ja. Förtroende är ett ord som inte passar in här.

Anonym sa...

Gemenskap? Vilkt skämt. Nu vill de inte ens prata med oss, men sedan ska vi kratta löv tilsammans. ha ha

Anonym sa...

Men herregud; låt oss gå tillbaka till mötet i Åsö Aula i maj 2007... Då blev det närapå slagsmål då det gamla progg- gardet skulle rapa ur sig sina uttjatade skrämsel- argument!!!

Kan styrelsens något aviga attityd ha att göra med det måntro?

Att bli del-värd till det här gänget tomtar skrämmer mig mer än alla era svarta prognoser!!!

Urban sa...

Haha - styrelsen blev lite kinkiga av att få en tidning tror jag.

Det är skönt att de har ordentligt med argument så att de kan svara redigt på frågor här på bloggen, eller hur?

Att som i sandlådan skrika "du är dum!" gör ju inte att man får mer förtroende för att de ska klara att leda en bostadsrättsförening av Linjalens storlek.

Anonym sa...

Anonym:
Jag var inte där, men låt mig tippa:
Det var knappast "det gamla progg-gardet" som gjorde att det närapå blev slagsmål. Det var snarare de brf förespråkare som saknade andra argument än den vanliga håll käften nivån. Det är så det har sett ut senare i alla fall. Både i garaget och på andra så kallade informationsmöten.