torsdag 10 mars 2011

Kanonerna rostar i Skottet


I skrivande stund skall den av Stadshuset politiskt tillsatta styrelsen för Stockholmshem ha möte. Av allt att döma kommer ödet för kvarteret Skottet att avgöras där och då. Turerna runt ombildningen på Skottet är en riktigt bisarr följetong. I Juni 2009, efter den fjärde och sista giltiga köpstämman gjorde Rädda Linjalen en utförlig beskrivning av dokusåpan Skottet HÄR.

Blogginlägget skrevs dock före det att stämmoresultatet hade granskats. När väl detta var gjort upptäcktes ett flertal felaktigheter. Stämman gick till tingsrätt, Brf Skottet medgav talan och köpstämman förklarades ogiltig.

Efter detta har Brf Skottet varit synnerligen aktiva. Man har låtit hålla en ny, ogiltig, köpstämma och man har i det närmaste mailbombat media, allsköns gästböcker och företrädare för Hyresgästföreningen.

Föreningens ordförande skrev för ett par dagar sedan en martyriserande artikel i Newsmill (SE LÄNK) där han tydligen anser det vara ett demokratisk övergrepp att hyresgäster och Hyresgästföreningen har synpunkter på felaktiga röster och ogiltiga köpstämmor. Hyresgästföreningens Regionsordförande Terje Gunnarsson besvarar inlägget i en annan artikel (SE LÄNK).

För att göra det hela överskådligt ger vi er en snabbresumé av turerna på Skottet:

  • September 2008 - Nej till ombildning (rent officiellt ajournerades stämman)
  • November 2008 - Köpstämman ställdes in
  • April 2009 - Nej till ombildning
  • 3 Juni 2009 - Köpstämman underkänd på grund av ogiltiga röster. Brf Skottet har medgivit detta
  • 10 Juni 2009 - Köpstämman underkänd på grund av ogiltiga röster. Brf Skottet har medgivit detta
  • Juni 2009 - Tiden för köperbjudandet gick ut
  • April 2010 - Brf Skottet höll, på eget bevåg, ännu en köpstämma. Detta utan att det fanns något erbjudande att ta ställning till. Någon mening med att granska reultatet finns inte av detta skäl, så om rösterna stämmer den här gången går bara att spekulera i.

Det Stockholmshems styrelse har att ta ställning till är direktiven från Stadshuset. Dessa är solklara: Brf Skottets köperbjudande gick ut i juni 2009, och vid den tidpunkten hade ingen godkänd köpstämma haft tillräckligt många röster för att kvarteret skulle ombildas. Några ytterligare förlängningar eller köperbjudanden är inte aktuella. Vi utgår naturligtvis ifrån att Stockholmshems styrelse går efter direktiven, att resultatet från köpstämmorna respekteras och att ett sedan drygt tre år eftersatt underhåll av kvarteret återupptas.

I många andra ombildningsfall har bostadsbolagets granskningar varit väldigt bristfälliga. På så sätt kan man utan tvivel mena att oegentligheter har lönat sig när det gäller ombildningar. Men om Brf Skottet i det här fallet skulle få förnyat köperbjudande, eller att bolaget skulle godkänna en ogiltig stämma, skulle det innebära ett riktigt övertramp.

Det vore att på ett närmast övertydligt sätt premiera oegentligheterna i Skottet, och det vore att sätta sig över allt vad föreningsdemokrati innebär.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Helt sjukt. Låter man skottet köra vidare borde det också vara upp till var och en att hålla egna giltiga kommunalval när helst det passar.

Anonym sa...

Herr Johansson,

Brf Sottet 2 har hade en stämma den 27 april 2010, där röstade över 70% ja till att förvärva fastigheten de bor i. Vid stämman närvarade en jurist från Kilpatrick Stockton, denne had inget att anmärka på. Ingen klandrade stämman inom de stipulerds tre månader som gäller.
Hur du har mage att påstå att den är ogiltig tyder på att bristande insikt om elementär föreningsdemokrati. Att du inte gillar beslutet fattar jag - men det betyder inte att beslutet är ogiltigt, sorry grabben.
Du får nog skrika lite högre för att din lögn skall bli sanning.

Granne på söder

Rädda Linjalen sa...

Granne på söder:

Stämman är definitivt ogiltig då tiden för köperbjudandet gått ut tio månader innan stämman hölls. Det fanns med andra ord inget erbjudande att hålla en stämma om.

Vidare har den "oberoende granskaren" från Kilpatrik Stockton vare sig befogenhet eller som uppgift att granska några stämmoresultat. De har f.ö. aldrig någonsin haft några synpunkter på stämmor. De ska bara vara närvarande - men i Skottets fall spelar det ännu mindre roll om de närvarade, då stämman inte hade något juridiskt syfte.

Att ingen klandrat någonting beror också på att stämman är ogiltig till att börja med. Varför granska en stämma där det inte finns något att rösta om?

Om Brf Skottet vill roa sig med att hålla meningslösa stämmor ett år efter att tiden för köp gått ut är det förstås föreningens ensak, men det jag ungefär lika mycket betydelse som om jag skulle fylla i en röstsedel idag. Den gäller helt enkelt inte längre.

Så var det med den saken.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Tre års pina räcker! sa...

Antingen har man 67% giltiga jaröster innan erbjudandet gått ut eller också har man det inte. I skottets fall är det tveklöst så att man inte nådde kvalificerad majoritet även om man försökt frisera röstresultatet. Det är en skam att det här inte förpassats till historien för länge sedan.

Anonym sa...

Till Granne på Söder
Jag pratade med den unga damen från Kilpatrick Stockton och hon gjorde helt klart att det ingick INTE i hennes uppdrag att granska fullmakter. Det var enligt henne helt omöjligt att någon fullmakt skulle vara felaktig. Hon kunde dock inte förklara varför det var omöjligt att någon fullmakt var felaktig. Kvalitetskontrollen har ju med eftertryck visat att det snarast är regel än undantag med felaktiga fullmakter vid de stämmor där Bergs är inblandade.
Också granne på Söder

Anonym sa...

Bara att någon kan ha en ogiltig stämma som främsta argument för att ombilda känns som ett skämt.
Att föreningen dessutom två gånger avslöjat sig med att använda felaktiga fullmakter är än mer makabert.
Men att fastighetsbolaget över huvud taget för en diskussion om att låta det hela fortgå är ta mig tusan ingenting annat än en skandal!

Martha sa...

@Granne på söder

Försök att vara saklig i din kritik och försök också att läsa ordentligt vad som skrivs.
Hav också insikt om föreningsdemokratins betydelse. Bl.a. har alla rätt att ha en åsikt och alla ska respekteras för det.

Anonym sa...

Ett mycket stort ansvar ligger nu på Björn Ljung(fp), ordförande i Stockholmshem.

Skall Björn Ljung lyckas övertyga en oenig allians att pressa fram ett beslut som innebär att fusk lönar sig och att ombildningars slutdatum mister betydelsen helt?