söndag 13 mars 2011

Finns det det regler runt ombildningar eller inte?


Måndagen 21 mars håller styrelsen för Stockholmshem ett extra styrelsemöte där man ska ta upp frågan som bordlades vid deras förra möte 10 mars. Frågan om Brf Skottet ska beredas något slags kryphål för att forcera igenom den ombildning som föreningens styrelse, trots sex utlysta köpstämmor, aldrig erhållit tillräcklig majoritet för på någon giltig stämma.

Två gånger har hyresgästerna röstat nej till ombildning. Två gånger har resultatet ogiltigförklarats p.g.a. oegentligheter, en gång har stämman ställts in och en gång har Brf Skottet låtit hålla stämma tio månader efter att det funnits något erbjudande att rösta om.

Det låter inte som mycket att prata om, om man nu ska gå efter Stadshusets egna direktiv. Det är väl bara att fastslå att köperbjudandet gått ut. Det har man faktiskt rentav gjort, men så enkelt verkar det trots allt inte vara. När det gäller ombildningar verkar allt vad logik och demokrati heter ligga relativt löst till.

Stockholmshems egen ledning har redan avskrivit affären. Företagets VD yrkar på att Brf Skottets begäran avslås och att kvarteret kvarstår i Stockholmshems förvaltning. Men än har bolagets styrelse inte lyckats enas om hur den ser på saken. Tilläggas bör att bolagets styrelse är politiskt tillsatt, och består av folkvalda från stadshuset. Stadshuset har i sin tur satt direktiven för ombildningar, och frågan är alltså om bolagsstyrelsen tänker följa sina egna fastslagna direktiv eller inte.

Det står utanför allt rimligt tvivel att bolagsstyrelsen inte var enig i torsdags. Alltså: Även en del allianspolitiker har insett det orimliga i situationen. Man förstår att det vore väl magstarkt att låta ombilda ett kvarter som aldrig kunnat samla tillräcklig majoritet för ombildning inom stipulerad tid.

I Nätverket Rädda Linjalen, som är uttalat opolitiskt, välkomnar vi att den cementerade blockpolitiken runt ombildningar luckras upp.
Det öppnar möjligheten till att politikerna faktiskt visar civilkurage, och visar mer respekt för etik och rättssäkerhet än för fastslagna blockpolitiska principbeslut.


Trots detta är det Brf Skottets styrelse som gör sig till martyrer. I artiklar som DEN HÄR gör man sken av att det bara är fyra enstaka personer som är emot en ombildning. Det är inte sant. Skulle Brf Skottets styrelse påståenden stämma hade ingen behövt bry sig. Kvarteret hade redan varit ombildat. Att de som klandrat stämman har hängts ut på internet och på lappar i portarna, att många som motsätter sig ombildning är för rädda för att säga vad de tycker och att andra hyresgäster redan känt sig tvungna att flytta talar man inte om.

Aldrig heller nämns i dessa artiklar och insändare att det förekommit flera fall av oegentligheter på föreningens stämmor. Att man varit uppe i tingsrätt där ogiltiga röster kunnat konstateras vid två tillfällen nämns inte heller. Tvärtom, i en insändare i veckans nummer av Södermalmsnytt påstår Brf Skottets styrelse sig vara omedvetna om detta, trots att styrelsen två gånger tidigare medgett talan i Tingsrätten.

Förlikningsdomen där Brf Skottet medger talan kan man titta på HÄR. För säkerhets skull har vi tagit bort namnen på de inblandade.

Skulle Brf Skottets högljudda mediadrev för att ombilda kvarteret, utan den röstmajoritet som krävs, gå igenom skulle det innebära att total anarki råder vad gäller ombildningar. I framtiden skulle det vara fullt tänkbart att hålla hur många stämmor som helst vare sig det finns ett köperbjudande eller inte. Det skulle även vara en indikation på att Stadshuset anser det vara helt ok att begära förlängning av köperbjudandet med hänvisning till att en köpstämma fällts för ogiltiga röster. Kort sagt - knappast några regler eller gränser kan anses vara givna om Stockholmhems styrelse väljer att falla till föga för Brf Skottets krav.

Brf Skottets bakgrundsfakta är enkel och solklar: Man har aldrig uppnått tillräcklig majoritet för ombildning på en giltig stämma med giltiga röster. Oegentligheter har konstaterats vid två tillfällen. Punkt slut.

Alltså: På måndag 21 mars avgörs det om Stadshusets direktiv för ombildningar är värda att ta på allvar. Finns det regler att följa runt ombildningar eller inte? Ska dokumenterade oegentligheter och ogiltiga ja-röster verkligen löna sig?

Det är upp till Stockholmshems ordförande Björn Ljung och hans styrelsekollegor att avgöra nästa måndag.

4 kommentarer:

Peggy, i Kärrtorp sa...

Skulle vara intressant att veta vilka skäl de i styrelsen som verkar vilja godkänna köpet har som grund för att säga ja, när erbjudandet gått ut. Och gå emot Stockholmshems ledning.
Vad tycker Stockholm Stadshus AB/stadsfullmäktige att deras regler inte efterlevs? Kan man bevilja styrelsen ansvarsfrihet när året är slut? Kan VD sitta kvar?

Och de boende i Skottet vad är det de säger ja till? När det inte funnits ett gällande erbjudande. Eller är det bara prestige/politik i frågan nu?

Och vad kommer detta innebära i kommande ombildningsförsök. Ska inte erbjudandetider, antalet hushålls som som måste säga ja/nej gälla längre, felaktiga fullmakter är helt ok och utförsäljningen av innerstaden trots annat beslut fortsätta.

Peggy
Förundrad Stockholmare

Anonym sa...

Jag har röstat borgerligt i decennier eftersom jag i princip föredrar borgerlig politik framför socialistisk. Men får Skottet ombilda har jag lagt min röst på ett Alliansparti för sista gången. Jag röstar inte på rövare.
//Annika

Cecilia i Bagis sa...

Stor eloge till Stockholmshems VD, som visar att hon prioriterar att driva bolaget på ett seriöst sätt framför att följa Stadshus AB:s nyckfulla regeltolkningar.

Ska verkligen den part som för mest väsen och visar minst hänsyn för demokratifrågan vinna den här dragkampen?

Då kommer det att bli ett stort förtroendetapp för de berörda politikerna i stadshuset. Om de nu har något förtroendekapital kvar vill säga.

Anonym sa...

Det blev ett nej till ombildning till i Skottet enligt tillgänglig information:

http://skottet2.wordpress.com/2011/03/21/det-blev-ett-nej/