lördag 26 mars 2011

Judge of the Banana RepublicTisdag 29 mars kl 13.oo är det interpellationsdebatt i Riksdagen (SE LÄNK) där Börje Vestlund(S) ställer några välgrundade frågor (SE LÄNK) att svara på för justitieminister Beatrice Ask.

Frågorna rör det ständigt återkommande ämnet FUSK VID OMBILDNINGAR.. Ett ämne Beatrice Ask fått frågor om förr, och som hon inte visat något intresse att bry sig om det allra minsta.

Att Beatrice Ask rent personligen väljer att se mellan fingrarna för fuskandet runt ombildningar än en sak. Men i egenskap av justitieminister är det Beatrice Asks förbannade skyldighet att sätta sig in i hur rättssäkerheten i Sverige fungerar, samt att åtgärda rådande missförhållanden.

Vid en tidigare interpellationsdebatt har Beatrice Ask redan gett sin syn på saken som justitieminister. Vi citerar från svaren som Beatrice Ask gav, och begreppet arrogans får helt nya dimensioner:

"Det stämmer inte att bostadsrättslagens skydd för hyresgäster vid ombildning är magert. Påstår man det, bortser man från de övriga regler som finns, t.ex. i lagen om ekonomiska föreningar. Enligt min mening kan inte enstaka exempel på ombildningar som inte gått rätt till tas till intäkt för att regelverket är bristfälligt."

"När det gäller de s.k. ombildningskonsulterna är det viktigt att de som är inblandade i ombildningsförfarandet får bra information och hjälp av de konsulter som de väljer att anlita. Jag är medveten om att det har förekommit uppgifter i massmedia om tveksamma metoder men jag ser i dagsläget inte skäl att ta initiativ till några åtgärder."

"Det kan finnas goda skäl till att hålla flera stämmor under en viss tidsperiod. Det finns detaljerade regler om hur stämman ska genomföras. Med tanke på att förfarandet kring stämman är noggrant reglerat ser jag inget behov av att i lag ange hur många köpstämmor som får hållas under en viss tidsperiod."

"De regler som gäller ger sammantaget ett gott skydd mot fusk vid ombildningar av hyresrätter. Inom Regeringskansliet bereds för närvarande ett lagförslag rörande ombildning. Enligt utredningsförslaget ska det säkerställas att samtliga hyresgäster i ett hus får information om föreningens beslut att förvärva huset. Det är ett steg för att ytterligare förbättra hyresgästernas ställning vid ombildning."

Jag följer noga utvecklingen på området.
Beatrice Ask

Analyserar man justitieminister Beatrice Asks svar kan man konstatera följande:
  • Justitieministern anser att det är helt ok att hålla precis hur många köpstämmor som helst.
  • Justitieministern tycker att myglande med fullmakter, manipulerande av föreningsstadgar och miljardaffärer utan några som helst legitimationskrav är att föredra i ombildningssammanhang.
  • Justitieministern betraktar de väl dokumenterade och vanliga bondfångarknepen från ombildningskonsulter, som arbetar på risk, som "bra information".
  • Alla uppgifter som bekräftar detta omfattande och medvetna myglande avfärdas som "uppgifter i massmedia". Justitieminister Beatrice Ask har alltså inte inte skaffat sig någon egen kunskap i ämnet. Inte heller verkar hon ha någon ambition att göra det.
  • En "ytterligare förbättring" av rättssäkerheten är, enligt justitieministern, att hyresgästerna överhud taget får information om att en ombildning förekommer.

Notera att det är Sveriges Justitieminister som framfört detta. Posten som justitieminister är den ytterst ansvariga för rättssäkerheten i Sverige. Beatrice Ask, som innehavare av detta ämbete, har som uppdrag att skydda människor som hamnat i kläm på grund av bristande juridiskt skydd.

När det gäller ombildningar så har hon med detta gett alla oss som påtalat brister i rättssäkerheten ett väldigt tydligt svar. Hon bryr sig inte. Inte det minsta, och det har inte funnits några ambitioner hos Justitieministern att införa ett anständigt reglemente vid ombildningsprocesser. Tankarna hamnar osökt in på så kallade bananrepubliker, där man ser lag och rätt som något subjektivt, och där den som för tillfället innehar makten kan göra lite som den behagar - och se det den vill se.

Att man som justitieminister visar en sådan öppen arrogans för påtalade och dokumenterade brister i rättsskyddet är att olämpligförklara sig själv i sin yrkesroll. Att inte heller visa någon ambition att själv försöka sätta sig in hur det går till i verkligheten kan betraktas som ett rättsövergrepp i sig självt. Det är Beatrice Asks arbetsuppfigt att skaffa sig kunskap om de ärenden hon har som arbete att behandla. Men det är klart: Lagar fungerar ju bara om man ser till att de fullföljs, och blundar man så har man inget sett.

Beatrice Ask har ett mycket fritt och personligt synsätt på vad som är rättssäkerhet och inte. Det är visserligen hennes rättighet som privatperson, men i egenskap av myndighetsutövare är det att missköta sitt ämbete. Punkt slut.

Vad då göra när den ytterst ansvariga nonchalerar uppenbarliga brister i det juridiska systemet? Tja, men kan ju alltid göra en JO-anmälan. Men att JO-anmäla en justitieminister blir knepigt, då den ytterst ansvariga för behandlingen av ärendet skulle vara justitieministern själv. Hon vill förmodligen inte sätta sig in i det fallet heller. Sverige är fantastiskt!

Det lär bli någon liten samling utanför riksdagshuset inför interpellationsdebatten tisdag 29 mars kl 13.00. Exakt när och var är inte bestämt, men kolla upp kommentarerna till den här bloggen så lär det säkert stå där snart.

Det blir mycket spännande att höra vad justitieminister Beatrice Ask svarar den här gången. Går allt fortfarande helt rätt till?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

4 kommentarer:

Förbannad hyresgäst sa...

Den där damen är bara ett av många exempel på alliansens nyliberala experimentverkstad.

Cecilia Ericson sa...

Hej!

Kan man gå ut till folk med kl 13 vid Riksdagen imorrn? Är någon där?

/Cicci

Lennart Arivall, Aspudden sa...

Eftersom B Ask en gång förut har givit uttryck för sin syn på rättssäkerhet vid ombildningar, så ändrar hon sig nog inte. (Sämre att man ändrar sig - eller hur löd ordspåket?)

Beatrice Ask visar en märklig attityd. Svårförståelig, om man inte möjligen känner henne personligen. - ? -
Hon visar samma oförmåga, eller ovilja, att hantera ett för många medborgare realt problem så som heller inget oppositionsparti visat vilja eller ambition att lägga förslag till en alternativ finansekonomisk politik, som hanterar arbetslösheten. Även om det låter sig göras. - Sen kan man undra över sådant som politikerförakt. Jag är tyvärr inte alls förvånad. Den politiker som vägrar att se till samhällets totalitet är inte kapabel för sitt ämbete.

Lennart Arivall, Aspudden sa...

Slutsats efter debatten

Beatrice Ask infriade mina förväntningar (se ovan).
Fler än en köpstämma är ok, eftersom villkoren kan förändras: taket kan rasa in, eller nya hyresgäster kan flytta in efter en stämma.
Konsulter behöver inte regleras, som man gjorde med fstighetsmäklarna, eftersom dessa nu har bildat ett etiskt råd [som mer osar moralisk slask]. Varför det hela därmed regleras inifrån.
Rena brott finns det andra regler som hanterar.

Börje Vestlund kämpade som en lax i en felbyggd laxtrappa. Han kom ingenstans.