måndag 18 maj 2009

Medlemsinflytande - Nej tack!


Brf Linjalens styrelse fortsätter att ha möten med sin speciellt utvalda inre krets av okritiska bostadsrättsivrare. Styrelsen planerar fortfarande att driva igenom ännu en köpstämma - tvärtemot sina egna löften både FÖRE och EFTER köpstämman 2 april. I denna lilla inre krets råder full aktivitet - men i övrigt har styrelsen ingen som helst dialog med sina medlemmar.

I dagarna kommer Brf att kalla till sitt årsmöte, som skall hållas onsdag 3 juni kl 19.00 i aulan på Åsö. En anledning till att det varit så tyst om mötet är att styrelsen velat undvika att få in motioner från medlemmarna. En seriös förening hade naturligtvis i god tid meddelat medlemmarna om sista dagen att lämna in motioner, men detta undviker Brf Linjalen.

Men några medlemmar har redan lämnat in en motion där man kräver att Brf Linjalen omedelebart drar tillbaks sin intresseanmälan för köp. Denna motion kommer Brf Linjalen vara tvungen att behandla, och därför har man redan nu börjat sprida fullmakter för röstning på årsmötet. Att styrelsen föreslår att motionen ska avslås bekräftar bara att det är styrelsemedlemmarna själva som tagit initiativ till ännu en köpstämma.

Rädda Linjalen uppmanar alla Brf-medlemmar som vill ha ett stopp för den här odemokratiska fortsättningen av ombildningsförsöket att gå på stämman 3 juni och rösta för att ombildningen ska ta slut. Vi förmodar att det finns otaliga medlemmar i Brf som tycker att det demokratiska beslutet som fattades på köpstämman 2 april skall respekteras. Röstas motionen igenom får vi alla en lugnare sommar, och det finns visst hopp om att det går att förhandla tillbaks en del av det underhåll som ställts in på grund av styrelsens initiativ att förlänga obildningsprocessen. Alla Brf-medlemmar som anser att MAN SKA HÅLLA SINA LÖFTEN har nu möjlighet att visa det.

I övrigt är det inget nytt under solen från Brf. Någon ny ekonomisk plan är inte aktuell. Inte heller tänker man göra den utlovade seriösa besiktningen av fastigheten. I stället lägger man sin energi på att förtala Rädda Linjalen och Hyresgästföreningen.

Brf Linjalens nya ordförande Eva Fee har anklagat Rädda Linjalen i media för att ha "trakasserat" de boende i kvarteret. Brf-förespråkare har satt upp förfalskade brev, som man själva undertecknat med styrelsemedlemmar i Hyresgästföreningens lokalavdelningar, där man målar upp skräckscenarier om marknadshyror. Citat lösryckta ur sitt sammanhang. Dessa förfalskningar kommer Rädda Linjalen och Hyresgästföreningen att återkomma till.

Vidare har styrelsemedlemmar i Brf Linjalen anklagat lokala hyresgästföreningen för att stänga ute Brf Linjalen från samlingslokalen. En ren lögn som vi förutsätter att styrelsen tar offentligt avstånd ifrån. Mycket av det som händer nu känns så moraliskt, juridiskt och demokratiskt tvivelaktigt att vi inte vill sänka oss till nivån att bemöta det. Vi utgår ifrån att våra grannar ser igenom dessa desperata försök att ombilda till varje pris, och att medlemmar i Brf visar civilkurage och markerar detta på Brf:s årsmöte 3 juni.

Annelie Morey / Räddda Linjalen

27 kommentarer:

Anonym sa...

"Brf-förespråkare har satt upp förfalskade brev, som man själva undertecknat med styrelsemedlemmar i Hyresgästföreningens lokalavdelningar, där man målar upp skräckscenarier om markdnadshyror."

Vad är det som är förfalskat? Om du menar de utskrifter av "Skarpt uttalande" som sitter/satt på vissa anslagstavlor så finns de att läsa i original på Hyresgästföreningen Södermalms hemsida http://www.sodermalmsforeningen.se, undertecknade och allt. Tillsammans med ett flertal andra dokument (t ex under "Nu är måttet rågat", "Vi vill ha en hyresgästförening även för innerstadsbor")... läser man dessa så verkar även de som borde vara mest insatta uppfatta "skräckscenariet" som realistiskt.

Rädda Tumstocken sa...

"Det går en liklukt genom mänskolivet,
Förgiftar vårens luft och sommarns prakt."
/Håll Skånegläntan allmännyttigt!

Anonym sa...

Ja jäsikens!
Hur vi människor kan bli när vi plötsligt frestats till att äga.
Stå på er! Mycket ballare, billigare å bättre med allmänytta!

Lustigt hur dessa ha-galna pratar om att äga förresten. För det gör de ju aldrig. Det är banken som äger, såväl bostaden som ivrarna själva.

Fridens liljor,
Tora

Anonym sa...

Men Annelie om Brf stadgar säger att om 10 % vill ha en ny köpstämma så bör väl det i demokratins namn respekteras och då kan väl inte styrelsen lova att det inte skall hållas någon ny köpstämma. Det vore om något odemokratiskt?
/Henning

Rädda Linjalen sa...

Anonym 11:54 - Hur tror du brf skulle reagera om vi samlade citat från deras utskrifter och sedan skrev under med deras namn?
Kort och gott: Om man tar någon annans text och drar ifrån och lägger till lite hur man vill, och sedan skriver under med originalförfattarens namn begår man en brottslig handling och kan polisanmälas.

Henning - 10% kan, precis som du skriver, kräva en ny köpstämma. Däremot har styrelsen gått ut och lovat att man inte på några sätt ska verka för detta. Ett löfte man inte har hållit.
En seriös styrelse som sagt att man inte ska ta några initiativ för en ny köpstämma ska i detta fall avgå - eftersom medlemmarnas intressen strider mot löften som styrelsen gett.
Så fungerar det överallt annars - utom i Linjalen.

Att styrelsen dessutom, i sin kallelse till årsstämman, uppmanar till att rösta ner en motion inlämnad av medlemmar i brf kallar inte jag för demokrati.

Annelie Morey / Rädda Linjalen

Magnus sa...

Kallelsen till årsmötet damp ner idag. En ganska egendomlig läsning för att komma från en så kallat demokratisk förening.
Det fattas inte bara möjligheter för medlemmar att skicka in motioner, det verkar inte heller gå att nominera kandidater till styrelsen. Det måste vara det förstå årsmöte i en förening som hoppar över den punkten. Vilka som är valberedning framgår inte heller.
Att brf sedan tar sig rätten att uttala sig for och underteckna brev i hyresgästföreningens namn är så magstarkt och oansvarigt att man undrar vilken bananrepublik styrelsen lärt sig hur att handskas med förening. Styrelsen i linjalen var inte bara uppmärksammade i Metros artikel om fusk vid ombildningar, utan nu kommer fler nyskapande grepp i föreningsskötsel.
Vilken dröm att ha det här gänget rättshaverister som hyresvärdar, eller hur?

Anonym sa...

Huvet på spiken, Magnus!

I samma utskick där man uppmanar medlemmarna att rösta på ett visst sätt lovar man att inte införa marknadshyror för hyresgästerna. Tidigare har det ju varit si och så med att infria sina löften med hänvisning till tryck från medlemmarna. Hur är det möjligt för styrelsen att lova en låg hyra? Om det skulle bli aktuellt med en avgiftshöjning för att klara föreningens ekonomi tror jag knappast att de som tagit banklån till sitt boende är villiga att bjussa på en subvention för hyresgästerna.

/Henrik

Anonym sa...

Henrik;
På brf's hemsida står bara att man inte tänker "medverka" till marknadshyror vilket rimligen innebär att man tänker följa allmännyttans hyresutveckling.

Däremot så gäller ju samma regelverk på hela hyresmarknaden oavsett om man bor hos privat värd eller allmännyttan (så länge den nu finns kvar). Brf lär därför knappast kunna lova att inte införa "marknadshyror" (eller vad man nu väljer att kalla det som HGF och SABO har föreslagit) om hela den övriga marknaden gör det. Rent hyresmässigt blir det antagligen ingen större skillnad mellan att hyra hos brf respektive hos Stockholmshem.

Anonym sa...

När det gäller hyror tänker brf absolut ingenting, förutom att man gör vad som helst för att driva igenom en ombildning.

Hyresnivån bestäms av medlemmarna. Medlewmmarna kommer att ha höga lån, och den brf som inte lägger hyrorna på maximalt möjliga nivå finns knappt. I vilket fall finns den definitivt inte i kvarteret Linjalen.

Som Henrik redan påpekat, hur mycket betyder ett löfte från brf? Ingenting!

Rädda Linjalen sa...

Anonym 16:04 - Som det ser ut idag så har en privat hyresaktör, till vilken en bostadsrättsförening hör, rätt att ta ut 5% mer för en likvärdig lägenhet än allmännyttan.

Eftersom "överenskommelsen" mellan Hgf och Sabo än så länge endast är ett förslag så vet ingen hur det blir framöver.

Därför är det enda man kan gå efter hur det faktiskt är just nu.
Och då är det i de allra flesta fall billigare att hyra av allmännyttan än en bostadsrättsförening.

Annelie / Rädda Linjalen

Anonym sa...

Lägger en kommentar till Ombilda Linjalen! 090519 här, eftersom kommentaren troligen kommer att censureras.

"Hundratusentals människor kan få sin ekonomi spolierad eller tvingas lämna sina hem."

Tänk att det är just detta som många är oroliga för om ombildningen går igenom. Ni som är för ombildning tror alltså att dessa människor inte vet sitt eget bästa? Det ni inte kan ta in är också att ha en hyresrätt hos en brf är mindre attraktivt än att hyra av allmännyttan.

Anonym sa...

Argumentet att de som vill fortsätta hyra lika gärna eller faktiskt med fördel kan göra det av brf är så genomskinligt. Hör de inte själva hur illa det låter? Det är lite som; Ja, Stockholmshem kan ju inte det här så bra. De har ingen koll. Ett gäng glada amatörer med en advokatfirma i ryggen kan sköta det här mycket bättre. De informerar ju dessutom hela tiden om vad som är på gång. Dessutom känner man sig delaktig och har möjlighet att påverka i brf. Osv.

Anonym sa...

Ut med lagar och regler! Ångvälten Ombilda Linjalen! når nya höjder:

"Glöm inte att vi vannden första stämman överlägset 201 mot 30. Nu ska vi ändra röstningssystemet så att alla måste ta ställning. Om man inte röstar så kommer rösterna att nollas på köpstämma 2. Översatt så hade vi haft 85% för en ombildning på stämma 1."

Maria sa...

BRF visar gång på gång att de inte kan räkna. Vid köpstämman den 2 april var 461 lägenheter + lokaler röstberättigade. Av dessa måste minst 67 procent rösta ja. Det innebär 309 ja-röster men det blev bara 201 ja-röster. Det är inget annat än en rejäl brakförlust.

Johanna sa...

Jag har just läst ditt inlägg Annelie Morey, vilken intressant läsning ;-)
Jag är fascinerad över hur du använder svenska språket..... Alla "speciellt utvalda" (på vilket sätt är dessa speciellt utvalda och utvalda av vem?)som håller möten...... du skriver att dessa är "okritiska bostadsrättsivrare"... vad är det som säger att alla dessa så kallade speciellt utvalda är okritiska? Kanske är det du Annelie Morrey som sätter dig på för höga hästar, är det inte du, som är oerhört okritisk, tar du inte del av nyhetsflödet, där det talas om att det högst sannolikt blir marknadshyror? Vi på södermalm tillhör området innerstaden det vill säga kategori A vilket innebär att vi kommer att få de högsta hyreshöjningarna minst 30% högre än idag vill fastighetsägarna att det ska kosta att bo i innerstaden och vi som dessutom har balkong och närhet till butiker ska värderas högre...... Vill du fortfarande bo i allmännyttan? Tror du inte att det är bättre att själv kunna påverka våra boendekostnader och faktiskt bo till självkostnadspris med människor som bryr sig om kvarteret och vill att det ska vara trivsamt att bo här?
Du skriver också att detta är ett odemokratiskt ombildningsförsök, jag kan inte annat än hålla med dig, hade ombildningsprocessen gått juste till, så hade sannolikheten att det bara blivit en köpstämma varit stor. Men med tanke på att rädda linjalen har gjort allt för att smutskasta BRF;s styrelse och gått ut med vilseledande information kan man förstå att så många medlemmar hört av sig till styrelsen och önskat en ny köpstämma.
Helt riktigt är det inte aktuellt med någon ny ekonomisk plan, den som finns är mycket seriös och man har både använt livrem och hängslen för att den ska hålla. Man kan ju också betänka att planen är gjord med en mycket högre ränta än vad ränteläget är idag, och med tanke på att vi som bor i en 3;a på 87kvadrat skulle spara 2000kr i månaden om detta blir en bostadsrätt så finns det ju gott om pengar att lägga undan om/när räntan blir högre i framtiden.
Vidare påstår du Annelie Morrey att Brf-förespråkare har satt upp förfalskade brev, som vi själva skulle ha undertecknat, detta är en mycket allvarlig anklagelse, (närmare bestämt urkundsförfalskning vilket kan ge fängelse i upp till 6 månader om det anses ringa). Du skriver att detta är citat lösryckta ur sitt sammanhang, mycket märklig tolkning hur kan det vara lösryckta citat när de har satts upp i sin helhet? Är detta det du kallar demokrati när hyresgäster inte får ta del av all information som sätts upp? Ska informationen som sätts upp censureras? Kanske är det ni som ska avgöra vad vi hyresgäster i kvarteret ska få ta del av och inte eftersom du är så okritisk?

Johanna Hampinen, styrelseledamot BRF Linjalen

Rädda Linjalen sa...

Kära Johanna,

Att du skriver mitt namn 3 ggr i ditt inlägg men endast lyckas stava rätt 1 gång visar bara det på vem det är som behöver korrigera sitt sätt att nyttja det svenska språket.
Ditt inlägg är lika aggressivt och ogenomtänkt som inläggen från brf brukar vara.

Att du dessutom sitter i styrelsen borde innebära att du kontrollerar noga vad du skriver innan du formulerar anklagelser.

Nu över till dina "argument":
Den inre kretsen i brf har regelbundna möten. Jag definierar definitivt de deltagande som "speciellt utvalda", då inte alla medlemmar blivit tillfrågade.

Då flera av ovanstående deltagare tillhör de personer som vid öppna möten skrikit "håll käften" och "flytta" till bl a mig när man dristat sig till att ifrågasätta er ekonomiska plan tänker jag fortsätta kalla det för "okritiska bostadsrättsivrare", vilket är bra så mycket snällare än vad ni kallat mig.

Att även en i er styrelse mitt på ljusan dag skrek "stalinist" efter en av ifrågasättarna talar sitt tydliga språk. Eller att en annan i er styrelse går runt och säger till äldre boende i Linjalen att "Vi vet hur du röstade, bara så du vet".

"Nyhetsflödet" som du kallar det, tar jag naturligtvis del av. Och det innebär att veta att det FÖRSLAG som framlagts endast är ett förslag. Att ni sen försöker få det till ett färdigt beslut och tapetserar hela gården med saxade urklipp från tidningar och bilder på en ur Södermalms Hyresgästförenings styrelse gör inte att förslaget är mer klubbat.

Dessutom nämns i förslaget ingenting om procent, där har du tagit dina uppgifter från dagstidningar, som inte heller har någon koll. Läs förslaget själv får du se.

Det har mycket riktigt skrivits ett upprop av innerstadsföreningarna i innerstaden.
Detta upprop var, som du säger, också en svidande kritik mot Hyresgästföreningen centralt.
Men det gör det inte rätt, precis som du säger, att genom urkundsförfalskningar klippa bort de delar man inte tycker passar brf och sedan skriva under med originalförfattarnas namn.
Denna ändrade "skrift" är något som Hyresgästföreningen centralt just nu ser över och kanske har anledning att återkomma till er om.

Uppropet har dessutom en tid på nacken, och sedan dess har mycket hänt, men det har ingen valt att ta reda på.

Det som Hyresgästföreningarna i innerstan mest emotsätter sig i förslaget, är att privatvärdar inte behöver följa allmännyttans överenskommelser när man förhandlar hyra. Man får egen förhandlingsrätt.

Detta gör, om förslaget går igenom, att det troligtvis blir dyrare att hyra av en privat värd - till vilka bostadsrättsföreningar tillhör.
Brf Linjalen är självklart inget undantag.

JA - jag vill fortfarande (särskilt om ovanstående förslag skulle gå igenom) bo i allmännyttan.
NEJ - jag skulle aldrig i hela livet vilja ha Brf Linjalen som hyresvärd. Inte heller skulle jag vilja köpa in mig i bostadsrättsföreningen då den består av folk utan koll på vare sig ekonomi eller förvaltning.

Den ekonomiska planen innehåller inte hängslen och svångrem.
Den är ett hån mot allt vad ansvarsfull planering heter. Bara Brf Linjalen och Landahl Öhman verkar tycka annorlunda. Just det ja, den "oberoende" granskaren tyckte också att planen var bra - precis som när han godkände upplägget i Ringen.

Vi har studerat många ekonomiska planer de senaste månaderna. De flesta har brister, men Linjalens plan är i en klass för sig själv. Utan någon beredskap för ränteökningar. Med stora föreningslån som till 3/4 är obundna. Med subprimelån för att hålla avgifterna nere de första åren, lån som sedan måste tas ut i drastigt ökande avgifter de kommande åren, och otillräckligt med avsatta medel för att underhålla husen.

Linjalens ekonomiska upplägg används idag som ett skrämmande exempel till och med av ombildningskonsulterna i vårt grannkvarter. De hänvisar till Linjalen som ett område som inte är lämpligt för omvandling då kalkylen är oseriös och inte kommer att hålla.

Forts. i nästa kommentar

Rädda Linjalen sa...

Forts. från föregående inlägg:

"Bo till självkostandpris" och "själv bestämma sina boendekostnader"?
Vad du gör (om du inte har ett par egna miljoner på banken och då kan jag bara gratulera) är att du byter hyresvärd från Stockholmshem, som också har ansvar för fastigheten, till SBAB, som inte har det.
Senast jag hörde så var inte det ett uppköp.

Och ja - jag kommer fortsätta tycka att det är odemokratiskt att ni hävdar att ni endast hade 2 nejröster, när det i själva verket var 261 hushåll och lokaler som valde att lägga ner sin röst.

Efter allt ert tjat om fullmakter och lappar i brevlådan om hur viktigt det är att gå och rösta, så får jag ta det som ett tecken på att du i så fall idiotförklarar de boende i Linjalen eller er egen brf-kampanj.
Välj själv.

Vänligen
Annelie Morey

Anonym sa...

Hyror förhandlas. Räntor sätts av marknaden.

I dagsläget finns det inte ett enda riksdagsparti som strävar efter marknadshyror, och det finns inte en enda bank som INTE har marknadsräntor.

Självklart vill brf tolka all hyresdebatt enligt värsta tänkbara scenario samtidigt som man håller tummarna för att räntan aldrig kommer att stiga. Givetvis har man fel på båda punkterna.

Det här senaste utspelet är så genomskinligt det kan bli. Man har ingenting eget positivt att komma med. Priset är fortfarande åt helvete för högt, ombildningskonsulten har klokt nog gett upp och man har rekryterat ett gäng människor som definitivt inte kommer att ge någon goodwill till omvandlingsidén. Då plockar man fram ett förslag vars innehåll ligger i framtiden och målar upp skräckvisioner runt det. Att man även klippt bort det som inte passar brf och sedan skrivit under det säger det mesta om hur det här sköts.

Anonym sa...

Utspelet, som du kallar det, är inget Brf kommer med. Det har stått en del i tidningarna den här veckan och stockholmsmodellen. Ett förslag som hyresgästerna - genom Hyresgästföreningen - har accepterat.

Priset är ca 30 procent under marknadsvärdet. Åt helvete för dyrt - hur menar du då?

Ombildningskonsulterna jobbar fortfarande kvar med ombildningen.

Du menar väl inte på allvar att det är Brf Linjalen som hittat på nyheten om marknadshyror?

"Då plockar man fram ett förslag vars innehåll ligger i framtiden och målar upp skräckvisioner runt det. Att man även klippt bort det som inte passar brf och sedan skrivit under det säger det mesta om hur det här sköts"

Man har inte plockat fram det - det har stått i varenda tidning den här veckan! Klippt bort det som inte passar - exakt vad är det man har klippt bort?

Fredrik sa...

Annelie, du som förespråkar att kolla upp fakta, varför gör du inte det själv innan du påstår att information inte sätts upp i sitt sammanhang? Hela brevet finns att läsa på denna länk:

Södermalmsföreningens brev

Rädda Linjalen sa...

Fredrik och Johanna, den länk ni skickar är mycket riktigt utskriven i sin helhet i er kallelse till årsmötet. Mycket märkligt att brf skickar med upprop från Hyresgästföreningen istället för information om vad man själva tänker förbättra som hyresvärd.

Innan dess tapetserades portarna med ett dokument som är snarlikt detta, men med ca 10 olika typsnitt, bitar utelämnade och bitar tillagda. Det är detta dokument som är inlämnade till Hyresgästföreningen och som de ser mycket allvarligt på.

Som jag sagt förut - inga procentsatser står någonstans i förslaget.
Att ni vill köra på skrämselpropaganda och tidningsankor är er sak.

Vem har sagt att Landahl Öhman inte är kvar? Däremot verkar de inte lika övertygade längre, vilket nog har sina skäl - det är svårt att övertyga 108 hushåll till om att de ska välja Brf framför Stockholmshem.

Jag vill fortfarande inte ha er som hyresvärd. Och vi är många som tycker likadant, vare sig ni vill det eller ej.

Annelie Morey

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Att priset är åt helvete för dyrt hävdade Brfs Styrelse med ordföranden i spetsen redan i november.

Styrelseledamot Mikael Holst förklarade vid samma tillfälle att affären närmast var att betrakta som ett nybygge, som kunde ge en lägre boendekostnad efter "25-30 häst-år".

Den ekonomiska kalkylen är så ihålig att Brf vill undvika att tala om den. Därför griper man det här halmstrået för att undvika den dabatten. Det är högst begripligt.

Inget politiskt parti förespråkar dessa "marknadshyror" som brf yrar om.

Uppropet från januari som ni också tapetserat området med handlar om ett hyrespåslag för innerstaden med 25 kronor för en 3:a. Något brf vare sig nämnt eller tagit reda på.

Tydligen har ingen inom brf haft tillräckligt engagemang i frågan att lyssna på några av de informationsmöten om hyror som förekommit ett flertal gånger både hos oss och på allsköns andra ställen.

Att brf gör vad man kan för att medlemmarna inte ska ha insyn och att man inte vill spela med öppna kort är väldigt tydligt. Som sagt, man får den respekt man förtjänar. Köpstämman 2 april visade väldigt tydligt hur lågt förtroendet är för brf, och det lär inte bli större som man håller på nu.

Anonym sa...

Johan och Anneli, ni är riktiga politiker! Ni väljer att angripa de punkter som passar er, och ni väljer bort att själva ta upp de hyreshöjningar som nu diskuteras på sikt. Ni väljer också att bara redovisa hyresgästföreningens utspel i frågan, men det är två parter inblandade. Fantastisk att ni är så välinformerade om hur beslutet blir, och att DN, Metro och Svenska Dagbladet alla redovisar helt fel! Spännande vilken information ni sitter inne med ; )

Rädda Linjalen sa...

Johanna - vi har valt att inte publicera ditt senaste inlägg. Du är hjärtligt välkommen att höra av dig eller komma hem till oss för en diskussion och en fika, kanske med lite färre personangrepp?
Vi bor, som du vet, på Åsötan 54.
Välkommen!

Annelie Morey & Johan Johansson

Rädda Linjalen sa...

Hej igen Johanna,

skriv din mailadress eller telefonnummer så att vi kan få tag på varandra.

Vänliga hälsningar
Annelie

Johanna sa...

Kära Annelie Morey!

Ber ödmjukast om ursäkt över att jag stavat ditt namn fel, dock anser jag inte att ditt namn har så mycket med svenska språket att göra.......
Nåja, din definition av speciellt utvalda är mycket felaktig, som så mycket annat i ditt inlägg, vilket bara visar att du gör som ni i rädda linjalen hela tiden gjort, förvanskar sanningen, så som ni själva vill ha den.
Det har säkert olyckligtvis förekommit ovkädningsord från båda sidor, jag vet att vår tidigare ordförande blev kallad rabiessmittad hund i er blogg tidigare. Detta rättfärdigar dock inte att människor behandlar varrandra illa.
Nyhetsflödet är det som är aktuellt just nu, och dessa förslag är mycket nära i framtiden. Du kan välja att blunda och stoppa huvudet i sanden, men jag är fullkomligt övertygad om att det kommer att bli marknadshyror inom kort. VD:n för fastighetsägarna Tore Ljungqvist har uttalat sig om att de åtminstone vill ha en 30% skillnad för liknande objekt i innerstad/förort. Jag tror knappast att hyrorna kommer att sänkas i förorterna snarare höjas i innerstaden. Vad tror du?
Det är ett sant nöje att läsa det du skriver för du anklagar oss för att göra det ni själva har gjort under hela ombildningsprocessen. Tapetsera hela gården med saxade urklipp........ skillnaden är att vi inte har gått till pressen och skapat osämja i området, vi har valt att ta aktuella artiklar om vad som pågår just nu. Vi har heller inte hindrat boende i området att ta del av er vilseledande information, i en samlad auktion så som ni har valt att göra. På något sätt så anser ni, att ni har rätt att censurera vad boende i området ska få ta del av och inte. Låt samtliga i området få ta del av all information, och därefter fatta sitt eget beslut!
Uppropet som du skriver sattes upp i sin helhet och finns att läsa som Fredrik tidigare har hänvisat till. Från bostadsrättsföreningens sida har det verkligen inte förekommit något klipp och klistra..... kanske är det ni som försöker sätta dit oss för något vi inte har gjort, med tanke på de metoder ni har använt tidigare så skulle det inte vara helt osannolikt.....?
Jodå, den ekonomiska planen håller, flertalet andra som vi har kontaktat och låtit gå igenom den ekonimiska planen menar att den är mycket seriös och innehåller både livrem och hängslen! Men det är klart att ni vill göra allt, för att få detta att låta som ett dåligt köp, när det i själva verket är ett strålande köp, vi som har en 3;a spar ca 2000kr/månad om detta blir en bostadsrätt, detta är mycket pengar + att vi har mycket större möjlighet att påverka vår boendemiljö. Den långa underhållslistan som Stockholmshem under många år ännu inte har åtgärdat, kan vi äntligen ta tag i och förbättra för samtliga boende i området!
Angående statistiken kan man vrida och vända som du gör, men faktum är att på köpstämman blev det ett rungande JA från dem som var närvarande. Vi i styrelsen har i efterhand fått höra att många inte hade förstått, att om man inte röstar räknas det automatiskt som en nej röst. Ja, vi misslyckades med informationen. Hade det varit ett vanligt val hade det blivit ett Ja till köp, nu är reglerna som dem är och vi misslyckades med informationen.

Vänligen/ Johanna Hampinen

Rädda Linjalen sa...

Johanna,

Du sitter i brf's styrelse, men väljer återigen att vara aggressiv och illa påläst.
Du har fortfarande inte läst förslaget till förhandlingsordning, utan väljer att gå på vad ”andra sagt”.
Jag kan säga att Magnus Hedman ska gifta sig med Denise Lopez eftersom det står i ”Hänt i Veckan”, det gör det inte mer sant för det, om jag inte personligen är vän med Magnus eller Denise.

Du är övertygad om att det ska bli marknadshyror.
Det var brf även vid förra försöket till ombildning, när man till de boende lade fram sin vision om 60%-iga hyreshöjningar ”inom kort”.

Vad folk kräver i en förhandling och vad det blir är i de allra flesta fall inte samma sak.
Att VD’n för fastighetsägarna vill att det ska vara 30% skillnad mellan innerstad och ytterstad betyder ju knappast att det blir så.
När du löneförhandlar klämmer du väl i med mer än du tror du kommer få, eller hur?
De allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholmsregionen begärde inför 2009 en genomsnittlig hyreshöjning på 5,01 %. Det landade på 2,84 %.

Att det skulle vara vi som står för osämjan i området får stå för dig.
Rädda Linjalen har öppna möten som alla får komma på – du har själv varit där.
Du lovade också på ett av dessa möten att återkomma med svar på de frågor som de boende hade till brf, vilket du aldrig gjorde.
En av de saker du på samma möte lovade att du skulle framföra till styrelsen var en allmän önskan om mer tid till öppna frågor på nästa öppna möte som brf skulle hålla i Åsö gymnasium, något som du vet inte heller infriades.

Vi har inte i något blogginlägg kallat den f.d. ordföranden i brf Linjalen för rabiessmittad hund. Det var en kommentar från en läsare.

Du vet lika väl som jag att när köpstämman hölls, den 2:a april, så hade brf Linjalen inte ens tillräckligt antal medlemmar för att få igenom ett köp även om 100% av medlemmarna hade röstat ja. Detta bl a eftersom ca 60 hushåll gått ur brf då de upptäckt att de blivit kollektivanslutna till brf utan sin vetskap.

Du kommer med grava anklagelser när du säger att vi ”försöker sätta dit er”.
Det är inte ordval eller formuleringar som anstår någon som anser sig kunna bli en bra hyresvärd.

Annelie Morey / Rädda Linjalen