lördag 23 maj 2009

"Demokrati" och verklighet enligt Brf-styrelsen


Jaha, så har ännu ett utskick trillat ner i brevlådan. Den här gången kommer det från Brf:s styrelses utsedda "demokratigrupp". Då det innehåller väldigt grova anklagelser mot Rädda Linjalen, enskilda hyresgäster och Hyresgästföreningen är det bäst att bemöta det - även om det innebär att sänka sig till en fruktansvärt låg nivå.

Börja med att titta på sidan 1 (LÄNK), så tar vi det punkt för punkt:

*"Informationen Rädda Linjalen inte vill att du ska få":
Vi har ingenting emot information. Bara den är sann. Brf-styrelsen och "demokratigruppens" anklagelser har ingenting med sann information eller demokrati att göra.

*"Nu blir det marknadshyror":
Det som ligger på förslag är en uppdaterad förhandlingsordning utan innehåll. Inga siffror eller procenttal förekommer, utan först ska saken utredas och förhandlas. Var Brf Linjalen har hittat sin framtida skrämselhyra kan man bara gissa. Den finns i vilket fall inte hos hos Hyresgästföreningen eller någon annan förhandlingspart.

Inget riksdagsparti förespråkar "marknadshyror". Vad t.ex. Moderaterna tycker om hyrorna kan ni läsa PÅ DEN HÄR LÄNKEN

Vad som orsakat innerstadsföreningarnas upprop är en intern differentiering av hyrorna beroende på läget. Sådant förekommer redan sedan flera år. För 2009 betydde det att en normal trea fick c:a 25 kronor högre hyra än i ytterområdena. Att hyrorna enligt Brf Linjalen kommer att öka med 25% de närmaste fyra åren är kvalificerat strunt och spekulationer. Redan idag betalar innerstaden 19% högre hyra än i ytterområden. Hyresdifferentieringen finns med andra ord redan, hyrorna för de närmsta två åren är redan förhandlade, men Brf Linjalen väljer att måla upp ett orealistiskt skräckscenario om hyror i brist på andra argument för att omvandla till bostadsrätter.

Undrar någon vad som händer med hyrorna i framtiden är det bättre att fråga oss, som har insyn i arbetet med hyressättningen och driver ett träget arbete för att hålla hyrorna nere. Fakta är bättre än gissningar och skräckpropaganda.

Innerstadsföreningarnas upprop, som Brf upprepade gånger har tapetserat kvarteret med, består av farhågor när modellen skissades upp. Dessa skall nu förhandlas och utredas i lugn och ro. Precis som i alla förhandlingar målas scenarier och deras konsekvenser upp. Brf själva har t.ex. ett flertal gånger hävdat att priset på Linjalen är "åt helvete för högt" för att få ner priset. Detta har man misslyckats med, och nu beskrivs samma pris helt plötsligt som det "klipp" det inte är av samma Brf.

*"Angiverier, hot och förtryck":
Här riktar Brf Linjalen flera väldigt grova anklagelser mot oss som vi inte ens tänker bemöta. Folk i området känner oss, och vet att det inte är vi som står för det biten i kvarteret. Vad gäller de s.k. "angiverierna" är det bara köpstämmans justeringsman som fullgjort sin uppgift. För att rösta på en köpstämma skall man ha kontrakt, medlemsskap i brf, vara skriven i lägenheten och ha sin normala dygnsvila där. Därför har justeringsmannen krävt ett förtydligande av Stockholmshem och den ansvarige i brf Linjalen, dvs styrelsen.

*"Rösta utan att vara rädd"
Absolut - och respektera det NEJ som de som inte väljer att rösta avlägger! Vi har fått ett flertal telefonsamtal från grannar som utsatts för påtryckningar av styrelsemedlemmar i brf Linjalen. Andra har fått höra att de blivit uteslutna ur brf för att de valt att inte rösta ja på köpstämman. Rädda Linjalen har alltid gjort allt för att sprida fakta och alltid respekterat våra grannars ståndpunkt. Vi har t.o.m. hjälpt grannar att bli medlemmar i brf. Att brf kastar sten i glashus och anklagar andra för saker man själv sysslar med har Rädda Linjalen blivit vana vid. Tyvärr.

*"Underhåll"
Då flera av oss sitter i samrådsmöten med Stockholmshem har vi fått väldigt klar information om att vi går miste om underhåll pga ombildningsförsöken. Bara i år handlar det om miljontals kronor i uteblivet underhåll som Stockholmshem hänvisar direkt till Brf Linjalen. 2002-2006 gjordes bl.a. väldigt omfattande underhållsarbeten på gården och fasaderna. Delar av vad vi går miste om i år har vi redan redovisat I TIDIGARE BLOGGAR.

*"Missbruk av våra pengar"
Det blir lite komiskt att "demokratigruppen"/Brf Linjalen påstår att "våra gemensamma pengar missbrukas" då nästan ingen av dem betalar medlemsskap i Hyresgästföreningen. Återigen: Inte ett öre av vår lokala Hyresgästförenings pengar har bekostat vare sig trycksaker eller något annat. Att påstå att Rädda Linjalen skulle "förtrycka" hyresgäster är, återigen. en väldigt grov anklagelse. Eftersom det är jag som fått diplom av HGF för mitt "arbete för hyresrättens bevarande" är det förmodligen mig man anklagar. Då skulle jag gärna vilja veta vari detta "förtryck" ligger?

Vidare undrar vi följande saker om brf:s styrelse och deras "demokratigrupp":

  • Hur kommer det sig att Brf:s styrelse och deras inre krets utsett ett antal grupperingar, bland annat denna "demokratigrupp" utan att vare sig fråga, förankra eller berätta detta för sina medlemmar? Är det särskilt demokratiskt?
  • Varför träder ingen i denna "demokratigrupp" fram med namn och står för dessa påståenden?
  • Varför har "demokratigruppens" telefon ett hemligt nummer?
  • Om man nu, som man skriver, är "mot förtryck och förföljelser, för demokrati" - varför riktar man då ogrundade anklagelser anonymt?
  • Och, framför allt - Varför respekterar varken Brf:s styrelse eller deras "demokratigrupp" det demokratiska resultatet på köpstämman 2 april?
  • ...och varför är man knäpptyst om det man borde diskutera: De fantastiska fördelarna med en ombildning? Ska hyresgästerna ta miljonlån och köpa bostadsrätter för att Brf tycker att Rädda Linjalen är dumma?
Johan Johansson / Rädda Linjalen

68 kommentarer:

Martha sa...

Ang. marknadshyror så har jag fått reda på av en källa i HGF att innerstadens hyror inte kommer att höjas särskilt mycket. I Stockholmsmodellen ligger ett förslag som går ut på att hyrorna ska vara en aning högre i innerstan än ute i förorterna. Det låter rimligt. Så, då är det redan klart med det egentligen, för innerstadshyrorna är redan högre än i förorterna.
Man får inte glömma bort att Stockholmsmodellen är just ett förslag (det skrev jag i en kommentar på "Ombilda Linjalen's blogg, men dom tog inte in den). Men det ska stötas och blötas innan man fattar beslut. Och det tycker jag är j-a bra. Frågan är hur man ska värdera trygghet, charm och läge. Men det kanske brf'arna kan hjälpa till med. Nej just, det gör dom ju redan...

Anonym sa...

Styrelsen? Det är väl ändå inte styrelsen som gått ut med den här informationen!

Gun sa...

Idag fick jag två anonyma papper i brevlådan från någon/några? som kallar sig demokratigruppen.
Där står bland att läsa: ”Rädda Linjalen förtrycker och hotar hyresgäster i området”.
Är det själva organisationen som förtrycker och hotar, eller är det enskilda personer i sammanslutningen Rädda linjalen som står för dessa brott?
Eftersom jag ingår i gruppen Rädda Linjalen (som består av väldigt olika människor med den gemensamma nämnaren att vi alla vill bo kvar med Stockholmshem som värd) så känns det väldigt obehagligt att få en sådan anklagelse kastad in genom brevlådan.
Min första tanke var att inte ens bemöta ett så dumt påstående, men sen funderade jag lite och tänker nu:
Du som anklagar på detta vis, har du riktigt tänkt efter vad du gör? Vi är väldigt många som bara vill bo kvar, som vill kunna ha ett fortsatt gott förhållande till grannarna vad som än händer på er köpstämma i augusti. Hot och förtryck är väldigt allvarliga saker och det tycker jag ska polisanmälas, om det är så att man inte kan tala ut om saken.
Gun Hammer Åsögatan 74

Anonym sa...

Vad gäller demokratigruppens uttalande:

Polisanmäl hela skiten! Jag vet att ni vill jobba demokratisk och låta alla komma till tals men ni kan inte låta Brf hänga ut en av era egna på det sättet

Jag känner några av de som ingår Brf:s arbetsgrupper och det är inga "snälla killar". Här handlar det om ideologiskt motiverade huliganer med dollartecken i ögonen.

Stå på er!
Fd ja-röstare med kontakter

Anonym sa...

Från klarhet till klarhet. Det är inte lite pinsamt det här.
Är det de här människorna som vill omsätta miljarder är det bara att hoppas att folk inte går på bluffen.

Åsögatan 79 sa...

Som medlem i bostadsrättsföreningen blir jag mer och mer undrande. Är det inte en förening det ska handla om?
Det enda inflytande jag kunnat ha som medlem har varit när det har röstats om stadgeändring och på köpstämman.

Vid de tillfällena har det gått ut direkta uppmaningar från styrelsen hur jag ska rösta. Det känns verkligen inte demokratiskt.
Efter köpstämman har ingen frågat efter min åsikt om en eventuell fortsättning. Det har heller inte hållits något möte där jag varit välkommen att delta.

Att styrelsen nu tydligen utsett en demokratigrupp utan att vare sig fråga eller informera medlemmarna är droppen. Denna demokratigrupp sprider grova anklagelser utan att någon träder fram med namn. Det gör att jag svårt att se verksamheten som en förening längre. Det känns mer som en sluten intern sekt.

En anonym grupp som med ledningens tysta medgivande målar upp odokumenterade beskyllningar mot människor i sin omgivning påminner mig om stater som DDR, Nordkorea och andra länder som missbrukat begreppet demokrati.

Jag vill inte ingå i en sådan förening. Därför tänker jag nu gå på årsmötet och rösta för att stoppa ombildningen. Efter det begär jag mitt uträde.

Tidigare har jag varit positivt inställt till en ombildning. Nu vet jag bättre, och den information av värde jag fått har inte kommit från bostadsrättsföreningen. Styrelsen har fått mitt förtroende och missbrukat det för många gånger nu. Nu är förtroendet nere på noll och mitt tålamod är slut. Jag hoppar av efter årsmötet och bostadsrättsföreningens ledning har helt sig själva att skylla.

Åsögtan 56 sa...

Instämmer till fullo i kommentaren från Åsögatan 79. Som BRF-medlem har man inget som helst inflytande. Föreningen består och drivs av en liten klick personer i kvarteret som nu börjar uppföra sig riktigt illa. Jag röstade NEJ förra gången och även denna gång kommer jag att rösta NEJ och sedan lämna föreningen. Deras hutlösa beteende vill jag inte på något sätt vara en del av.

Anonym sa...

Kopia:ÖPPET BREV TILL DEMOKRATIGRUPPEN

Hej Fredrik Åhlén och övriga medlemmar i Demokratigruppen!

Jag undrar hur jag blir medlem i demokratigruppen, kan jan anmäla mitt intresse här och nu?
Vi behöver sannerligen mindre av hot smutskastning och förtryck i vårt kvarter. Att det finns personer som vill upprätthålla demokratiska principer kan det aldrig bli för mycket av.
Att jag är en nöjd hyresgäst och är emot ombildning till bostadsrättsförening är väl inget hinder i en demokratigrupp? Det borde det inte vara.
Jag tror även att jag skulle vara ett bra tillskott i gruppen då jag har en del erfarenhet kring det ni tog upp i ert utskick. I sann demokratisk anda och för att balansera snedvriden information från BRF Linjalen/Landahl Öhman har jag gått runt i några trappuppgångar och knackat dörr. Jag har talat med hyresgäster som vill ha kvar hyresrätten och andra som vill ombilda, vi har talat om för- och nackdelar för oss som privatpersoner och ur ett större samhällsperspektiv. Ingen jag har mött har upplevt sig som illa behandlad eller förtryckt. Visst en del hade blivit förda bakom ljuset att skriva under medlemskap i BRF föreningen i tron att det behövdes för att få information om priset, men det gick snabbt att rätta till och de var inte arga, snarare besvikna och trötta. Många önskade att det snart skulle vara över så att man kan få ro och reparationer.

Mitt förslag om jag får tillträde till demokratigruppen är att vi upphör med utskick där vi smutskastar andra, att vi går ut öppet med vilka vi är och att vi använder oss av demokratiska principer och respekterar röstresultat.

Jag vill ha ett svar på om jag får komma med i demokratigruppen eller ej.
Med vänliga hälsningar
Lena Lindberg Åsögatan 64 6 tr.

Pär sa...

Hur kommer det sig att den underbara demokratigruppen har skrivit fel adress till Rädda Linjalens blogg?
Är det med avsikt eller beror det på den vanliga usla researchen?

Erik sa...

Bravo Johan - jag sitter i en BRF-styrelse och är en stark ombildningsförespråkare, men ...

Efter att ha läst hur ni boende i Linjalen blivit behandlade så blir jag upprörd. Självklart ska hänsyn tas till majoriteten. Styrelsen får aldrig på något sätt undanhålla information eller på otillbörligt sätt försöka påverka processen. Och på intet sätt förvanska siffror eller beslutsunderlag.

Styrelsejobbet är ett förtroendeuppdrag.

Sedan kan jag bra påpeka att det stora arbetet kommer EFTER en ombildning. Då krävs att man både har förtroendekapital och så många som möjligt med i processen.

Att hantera ombildningen på det sätt som ni har råkat ut för är skamligt och ett direkt hån mot alla oss som jobbat med positiva och lyckade ombildningar. Jag skulle själv ALDRIG medverka till ombildning på så svaga ekonomiska grunder eller efter en sådan hutlös hantering.

En eloge till att du håller både flaggan och humöret uppe och den trevliga ton du bemöter påhoppen med i er blogg.

Stå på dig/er

Renee sa...

Tack "Demokratigruppen"!!!!!


För det kolsvarta, låga brevet som ni la i brevlådorna.
Nu kommer ni få ännu lägre ja-röster på köpstämman. Det finns massor av hederliga medlemmar i BRF som inte vill sammankopplas med dylika typer som ni.

Ragnvi sa...

Det där hemska brevet från brf måste vara skrivet av en människa/människor som har inspirerats av statlig information från totalitära militärt styrda stater typ Nordkorea, DDR och Pinochet-Chile. Tur att vi lever i en demokrati!

Anonym sa...

Om man i utskicket byter ut alla "Rädda Linjalen" mot "judar", "samer" eller "zigenare" framstår det i all sin klarhet hur demokratigruppen tycker att vi boende ska behandlas. Detta är vad vi har att räkna med även efter en ombildning.

Fy fan!

Ulrika sa...

Sveriges enda anonyma demokratigrupp!
Kom sedan inte och säg att kvarteret Linjalen inte är unikt!

Anonym sa...

Ni gör ett fantastiskt jobb med ert engemang både i eran fastighet som borde ta upp det mesta av er tid och ändå har ni tid att svara på mejl och komma med råd till oss som befinner oss istartgroparna el mitten på ombildning. Vi bor i skarpnäck och ska snart ha möte - nu i veckan faktiskt och det känns bra att ha läst på lite på nätet och varstans för att ha faktabaserad information.
Måste bara ta mod och börja knacka dörr, men det blir efter första mötet för att se hur pass sakligt det är -det kanske kan vara det oavsett sida man står på...el hoppas jag för mkt.

Johanna sa...

Helt felaktigt har man på rädda linjalen antagit att brf linjalens styrelse
styr vad demokratigruppen publicerar. Demokratigruppen är en fristående
grupp som själva styr vad de går ut med. Styrelsen kan och har ej till
uppgift att styra vad andra boende i området gör.

MVH/ Johanna, Styrelseledamot BRF Linjalen

Anonym sa...

Ragnvi

Men det är ju inte brf som skrivit brevet!

Kan inte alla vara snälla och sluta påstå det.

Istället för att kasta beskyllningar omkring er, ring demokratigruppen och prata med dom.

Anonym sa...

Vad är det som är så osmakligt och upprörande med att någon bett Stockholmshem och BRFs egna advokatbyrå att undersöka om några personer som har röstat på köpstämman och förmodligen kommer rösta på nästa verkligen är berättigade till det.
Är det inte det bra att allt går rätt till? Det borde väl ligga i en demokratigrupps intresse att det inte blir en omröstning på olaga grunder. Upprörande vore det däremot om inte försök till röstfusk togs på allvar, tycker inte demokratigruppen det?

Rädda Linjalen sa...

Johanna:
Ska jag tolka det så att demokratigruppen verkar helt fristående från styrelsen?

Att styrelsen inte informeras om deras aktiviteter?

Tar styrelsen avstånd från deras påståenden att aktiva i Rädda Linjalen arbetar med hot, förtryck och angiveri?

Olof Fryklöf/Rädda Linjalen

Anonym sa...

I en kommentar på "Ja-bloggen" säger en person att man är några ur styrelsen som har valt att bilda denna demokratigrupp.

Anonym sa...

Tack Rädda Linjalen för allt ni gör - fortfarande är jag förvånad över att det finns personer som vill låna miljoner och låta denna anonyma BRF styrelse ta hand om husen och pengarna med vad allt det innebär !

Anonym sa...

Anonym 13:22:
På "ja-bloggen" står ordagrant:
"Vi är många nu som valt att engagera oss för en ombildning och som INTE ingår i styrelsen. Det vi alla har gemensamt är att vi är trötta på Rädda Linjalens aktiviteter och ensidiga sk information. Några av oss har aktiverat oss i den sk demokratigruppen."
Så läs ordentligt! Det är inte alltid det står vad man skulle önska att det stod.

Ragnvi sa...

OK, att det inte är brf-styrelsen som har skrivit brevet men demokratigruppen är bildad utifrån påståenden om hot från oss som tillhör nätverket Rädda Linjalen. Bara det gör mig oroad för vad som skulle hända om jag ingick i samma förening som dem som finns i en sådan grupp. Kommer det att kallas för hot om man vid diskussioner levererar så kallade hårda fakta om ekonomi och fastighetsteknik?
Förresten, i dag under lunchen berättade en arbetskamrat att deras ombildade 2:a på Varvsgatan i dag kostar 6 400kronor i månadsavgift, till detta kommer sedan räntekostnader och amorteringar. Han blev väldigt förvånad när han hörde att vår 3:a kostar lika mycket i månadshyra (och då har vi förutom badrum, ett extra wc och grovkök med plats för tvättmaskin och torktumlare). Framför allt förundrades arbetskamraten över att man överhuvudtaget vill ombilda när hyran är på den nivån!

Anonym sa...

Alla som bor i ett hyreskontrakt tvingas ju att betala 10KR/månaden till Hyresgästföreningen.

Oavsett om man är medlem eller ej. Man kan inte ens välja bort att stödja Hyresgästföreningen.

I erat fall... 440 lägenheter? Det blir 52800Kr /år som Hyresgästföreningen får i förtäckt verksamhetsbidrag.

Är det demokrati?

Markus, Ombilda Linjalen! sa...

Anonym den 25 maj 2009 13:22

Du hävdar att "I en kommentar på "Ja-bloggen" säger en person att man är några ur styrelsen som har valt att bilda denna demokratigrupp"

För ordningens skull vill jag bara påpeka att detta är helt felaktigt då det i kommentaren står att det är många som INTE tillhör styrelsen som engagerat sig för att arbeta för en ombildning.

/Markus (Ja-bloggen)

Anonym sa...

En osynlig styrelse och en anonym demokratigrupp. Varför allt detta hemlighetsmakeri? Vad är det som behöver döljas?

Rädda Linjalen sa...

Markus:
Ingen betvivlar att det finns folk utanför styrelsen som engagerar sig i ombildningprocessen. Men jag utgår ifrån att ni samordnar era aktiviteter.I en förening så har styrelsen ansvaret för allt som skickas ut av medlemmar i föreningens namn. Jag utgår ifrån att demokratigruppen utgörs av medlemmar som vill att Brf Linjalen ska köpa kvarteret.

Eller menar du att ni utgör konkurerande organisationer inom Brf? Isåfall har ni stora problem!

Sen så ställer jag samma fråga till dig som till Johanna.Står du bakom demokratigruppens anklagelser om att vi som är aktiva i Rädda Linjalen använder oss av hot, förtryck och angiveri? Har du isåfall några konkreta exempel på detta?

Sen så tror jag att din blogg (också fristående från föreningen??) skulle bli intressantare om du vid något enstaka tillfälle släppte in kommentarer från NEJ-sidan också. Men debatt är kanske inte det du önskar dig när läget ligger som det gör?

Olof Fryklöf/Rädda Linjalen

Anonym sa...

Demokratigruppen, ny stämma och styrelsens medverkan eller ej i bägge fallen, får mig att tänka på debatten om Ica´s ommärkta köttfärs.
Idag inleds den rättegången och bortförklaringarna står som spön i backen. De landar i slutsatsen att det inte kan vara någons personliga ansvar att ommärkt köttfärs sålts av Ica´s butiker.

Det börjar lukta surt, unket och ansvarsbefriat.

Vi behöver er i Rädda Linjalen. Tack för ert fantastiska demokratiarbete!

Markus, Ombilda Linjalen! sa...

Bäste Olof

Jag hade faktiskt tänkt att publicera ditt inlägg. Jag publicerade precis inlägget som kom innan ditt, men hann inte komma så långt. Men visst, vi kan ta det här istället.

Jag utgår också ifrån att demokratigruppen vill att vi ska få köpa våra lägenheter. Så långt är vi överens.

Utskicket är inte gjort i styrelsens namn. Det är vad ni påstår både i rubriken till det här inlägget och ett flertal gånger i texten, men ni vet att det inte är sant. Genom att beskylla styrelsen för allehanda upptåg undviker ni diskussionen om varför ett antal boende uppenbarligen upplever RL på det sätt som beskrivs. Det måste vara ett jätteproblem för er, så varför inte prata om hur det kan ha blivit så istället?

Att jag nu ska svara för både bostadsrättsföreningen och demokratigruppen är ju märkligt. Någon ska angripas, och jag är tydligen närmast till hands. Jag har startat bloggen på egen hand, och jag kan svara för mig. De andra får svara för sig själva.

Och så förväntas tydligen jag ge några konkreta exempel på hot, förtryck och angiveri. Jag vet inte varför du ber just mig om detta, men visst, jag kan ta ett par konkreta exempel:

Jag har hört talas om brevet till Stockholmshem tidigare. Att man kartlägger sina grannars sovvanor och rapporterar detta till hyresvärden tycker jag är väldigt, väldigt obehagligt, och angiveri är nog inte en felaktig beskrivning. Vad är angiveri annars? När jag i tidigare diskussion med er nämnde Stasi-metoder var det givetvis nämnda brev som avsågs. Hur har ni tagit reda på var folk sover? Hur många har ni kartlagt som visade sig bo i sin lägenhet trots allt? I en tid där personlig integritet diskuteras flitigt vore det väldigt intressant att veta!

Jag och en bekant skrev några anonyma kommentarer på er blogg innan ni aktiverade kommentarsgranskningen. Då innehållet i kommentarerna inte föll i smaken meddelade ni att ni kollat upp våra IP-adresser och att ni mycket enkelt kunde ta reda på vilka vi var om inte skriverierna upphörde. Vad ni skulle göra sen framgick inte, men om detta inte var ett hot, vad var det då?

Detta är mina egna upplevelser. Andra har andra upplevelser som dom får berätta om själva.

Lite lustigt med din kritik mot min blogg - anledningen att jag startade den var ju att ni censurerade mina inlägg på er egen blogg. Jag vill ha debatt, men jag vill ha debatt om sakfrågorna i ombildningen och är uppriktigt less på denna typ av diskussioner.

Med vänliga hälsningarMarkus

Anonym sa...

Olof:
Om rätt ska vara rätt så påstås det faktiskt ingenstans i brevet från Demokratigruppen att det skulle vara skickat i föreningens namn. Så länge man inte utger sig för att agera i föreningens namn finns det väl inget som hindrar att medlemmar (enskilt eller i grupp) fritt uttrycker sina åsikter utan föreningens samtycke?

Och nej, jag är inte med i Demokratigruppen och är inte helt förtjust i tonen i deras brev men gillar heller inte försöken att göra styrelsen och/eller andra ombildningspositiva medlemmar "guilty by association".

F ö ser jag nu i alla fall några ifrågasättande kommentarer på Markus blogg men om de kommer från den organiserade nej-sidan kan man ju inte veta.

Anonym sa...

Håller med Olof, jag har skrivit massor av gånger på "Marcus blogg" och han lägger inte ut EN ENDA.

Och jag anger ingen, är inte elak ..bara frågor, undringar och kommentarer.


Mycket märkligt att inte lägga ut mina och förmodligen flera andras kommentarer.

Martha sa...

På ABC idag, fulombildning i Aspudden där man har lämnat in stadgar till Bolagsverket och sen använder andra stadgar på köpstämma. Både föreningen och ombildningskonsulten är polisanmälda.

Anonym sa...

Det finns en artikel i DN idag värd att läsa sidan 18 Stockholm

Anonym sa...

Men Marcus, jag skulle vilja veta ifall du tycker att det är rätt att hålla på en lägenhet,i stort sätt aldrig vara där, bo någon annan stans, och bara vänta på att får köpa loss den.

Tycker du verkligen att det är rätt?

Vän av demokrati sa...

Markus
Jag ingår varken i rädda linjalen eller någon demokratigrupp. Ändå blir jag lite bestört när du nu anklagar bland andra mig för angiveri och spioneri.
Jag har en granne som inte bott i sin lägenhet på flera år. Den saken lägger jag mig inte i även om jag tycker att det finns andra utan bostad som behöver den bättre. Däremot är jag mån om att en omvandling ska gå ärligt till och då ska min granne i alla fall inte rösta i frågan. Så lyder bestämmelserna.
Först pratade jag med en medlem styrelsen om saken. Jag fick svaret att det räckte med att vara skriven i lägenheten. Eftersom jag visste att det inte stämde och förstod att styrelsen inte skulle göra något åt det valde jag att vända mig åt annat håll. Det skulle inte hänt om styrelsen agerat som man skulle.
Jag har inte kartlagt någons sovvanor eller spionerat som du påstår. Det kan eller behöver inte jag göra då lägenheten har stått obebodd i flera år. Men det är viktigt att en köpstämma går rätt till och då ska min granne åtminstone inte rösta.
Tycker du och din demokratigrupp att jag spionerat och gjort mig skyldig till angiveri när jag bidragit till att förhindra eventuellt fusk på köpstämman tycker jag att ni är fel personer att tala om demokrati.
Vill ni betraktas som trovärdiga demokrater tycker jag att ni borde be om ursäkt både till mig och till rädda linjalen som faktiskt gjort en insats för demokratin i det här fallet.

Rädda Linjalen sa...

Markus skriver :
"Utskicket är inte gjort i styrelsens namn. Det är vad ni påstår både i rubriken till det här inlägget och ett flertal gånger i texten, men ni vet att det inte är sant."

Vad vi säger är att det är Brf-styrelsen tillsammans med en liten kärngrupp av anhängare som organiserat demokratigruppen. Syftet är troligen att dessa ska kunna publicera sådant som Brf inte utåt vill stå för. Metoden är väl känd och brukar användas av olika politiska grupperingar långt ute på vänster och högerkanten.

Ett bra exempel är brevet från protokolljusteraren till Landahl Öhman. (i brevet vill justeraren att Brf ska undersöka vissa oklarheter i röstlängden på köpstämman den 2:a april).
Brf ville uppenbarligen inte själva publicera brevet, möjligen beroende på att det inte är säkert att det rör sig om en offentlig handling som kan publiceras utan vidare. På sin ”officiella” hemsida skriver man:
” justeringsman XX har av okänd anledning valt att inte justera protokollet”.

Istället skickas protokolljusterarens brev ut i hyresgästernas brevlådor av demokratigruppen och publiceras på din blogg. Protokolljusteraren hängs ut med namn och telefonnummer i ett sammanhang där det talas om angiveri. Självklart är syftet att svartmåla honom inför sina grannar.

Hur tror du att demokratigruppen kom över brevet? Det finns bara tre alternativ. Brevet har lämnats över till demokratigruppen av, Brf:s styrelse, Stockholmshem eller Landahl Öhman. En inte alltför djärv gissning är att Brf-styrelsen lämnat över brevet med full vetskap om att det skulle användas på det sätt det gjorts. Så visst tusan finns det ett nära samband mellan styrelsen och demokratigruppen.

Det obehagligaste i historien är att du , styrelsen och demokratigruppen väljer att smutskasta en protokolljusterare som valt att fullgöra sitt uppdrag på det sätt som är avsett. Jag har lång erfarenhet från föreningsliv och har aldrig upplevt något liknande.

Det är protokolljusterarens uppgift att granska om omröstningen gått rätt till och finns det minsta tveksamhet så är det hans förbannade plikt att påtala detta. En seriös Brf hade gått honom till mötes och diskret undersökt de tveksamheter som fanns.

Du väljer att kalla arbetssättet för ”Stasimetoder” och syftar då lustigt nog inte på demokratigruppen/styrelsen utan protokolljusteraren.

Den syn på demokrati som kommer till uttryck i Brf:s/demokratigruppens texter för tankarna till romanen 1984 där alla ord vänds till sin motsats i det sk nyspråket (”krig är fred”, ”diktatur är frihet”). Det är bara att beklaga att den majoritet av Brf-medlemmar som är våra goda grannar ska behöva stå ut med att deras intressen företräds av de här människorna.

Vi återkommer med svar på dina övriga frågor och påståenden.

Olof Fryklöf//Rädda Linjalen

Magnus sa...

Anonym 01.11 /
Naturligtvis tar styrelsen inte på sig något ansvar. Det är väl det som är meningen med denna kusliga "demokratigrupp". Att skylla ifrån sig på någon annan. Sånt har man gjort förr.

Markus /
Då ditt flygblad var med i "demokratigruppens" skrift utgår jag ifrån att du ingår i och arbetar med den. Om du då är sann demokrat vore det intressant att veta vilka andra som ingår, om du vill redovisa något som helst samröre med styrelsen och om du fullt ställer dig bakom anklagelserna ni riktar mot människorna i Rädda Linjalen?

Johanna / Jag ser med förväntan fram emot svaren på de frågor som ställdes till dig från Olof Fryklöf den 25 maj 13.05

Anonym sa...

Jag är också mycket nyfiken och väntar på ett svar.
Hur kan demokratigruppen få tag på ett papper som skickats endast till brf, Landahl Öhman och Stockholmshem om de inte har något med någon av dessa 3 att göra?
Mitt tips är att det lämnats över av brf.
Kan du, Johanna Hampinen, eller du Markus (som publicerat detta förkastliga utskick på din blogg), förneka detta?

Markus, Ombilda Linjalen! sa...

Magnus den 26 maj 2009 16:45

Vad du menar med "mitt flygblad" vet jag inte. Det enda har gjort med lappen var att lägga upp den på bloggen när den damp ner. Anledningen var att vi skulle få en diskussion kring innehållet. RL har också publicerat utskicket, men när jag gjorde samma sak spårade kommentarerna ur fullständigt. Jag vill inte ha den typen av aggressiva kommentarer på min blogg. Mitt mål är att diskutera sakfrågor, och en vacker dag kanske vi kan göra det. Alla har läst utskicket, det ligger kvar på RL:s blogg, och därför valde jag att plocka bort det. Jag förstår verkligen inte varför ni utsett mig till att ta ansvar för vad någon annan skrivit. En grupp blir starkare med en gemensam fiende. Just nu har ni tydligen utsett mig.


Anonym den 26 maj 2009 14:05

Jag tycker uppriktigt sagt det är fördjävligt när någon myglar till sig en hyreslägenhet och hyr ut den till ockerhyra eller annat när vi har mängder av människor som inte kommer in på bostadsmarknaden. Så är det ju tyvärr på hyresmarknaden. Där är vi helt överens, och jag har heller aldrig påstått något annat.


Vän av demokrati den 26 maj 2009 15:39

För det första är det inte jag och min demokratigrupp. Jag svarar för mig själv, och kan inte ta ansvar för vad andra gör, skriver eller säger. Jag är inte demokratigruppen. Jag är positiv till en ombildning och har startat en blogg där vi kan diskutera fördelarna med en ombildning. Jag hoppas att vi får tillfälle att göra det.

För det andra tycker jag att din grannes hyreskontrakt ska sägas upp med omedelbar verkan och lägenheten lämnas till någon som behöver den. Om lägenheten varit obebodd i flera år gissar jag att du anmält detta till Stockholmshem för länge sedan, och det förvånar mig att grannen inte redan blivit vräkt.

För det tredje har jag inte anklagat dig för någonting. Olof F utsåg av någon anledning mig att svara för det demokratigruppen skrivit. På den direkta frågan jag fick svarade jag att jag upplever det som väldigt obehagligt att grannar rapporterar varandra. Jag ställde några frågor om hur ni fått fram dessa uppgifter. Om du själv anser du agerat rätt är inte jag man att döma dig.


Olof F den 26 maj 2009 16:27

Jag har aldrig publicerat justeringsmannens brev. Varför påstår du det? Jag lade ut texten på förstasidan av utskicket, precis som ni gjorde, men utelämnade medvetet det nämnda brevet. Detta gjordes av hänsyn till justeringsmannen då både namn och telefonnummer fanns med, och jag ansåg inte att det var lämpligt att publicera detta på bloggen.

Du säger i din kommentar - ”Det obehagligaste i historien är att du , styrelsen och demokratigruppen väljer att smutskasta en protokolljusterare som valt att fullgöra sitt uppdrag på det sätt som är avsett”

Nu måste jag mana dig till besinning! Jag har inte under mitt snart 37-åriga liv fått ta emot så mycket förolämpningar och blivit beskylld för så mycket som under de senaste två månaderna. Trots att det enda jag önskar är att vi som vill ombilda ska ha en plats att utbyta åsikter och erfarenheter. Nu får det räcka! Varför påstår du att jag smutskastar protokolljusteraren, när jag av hänsyn till honom valde att INTE publicera hans brev? Och vad har styrelsen med detta att göra? Men jag antar att det inte spelar någon roll vad jag gör eller säger just nu, då en renhårig debatt är bevisligen inte vad ni önskar. Att jag nu svarar på era kommentarer gör säkerligen att ni kommer att skicka en ny flod av kommentarer där ni anklagar mig för allehanda nya saker, och ni slipper då prata om de kommande marknadshyrorna ytterligare några dagar.


Anonym den 26 maj 2009 16:58

Angående justeringsmannens brev – läs ovan. Jag har på min blogg publicerat exakt samma text som RL själva har gjort. Påstår du något annat far du med osanning.


Jag hoppas för övrigt att RL offentligt tar avstånd från de bedrövliga lapparna som satt på anslagstavlan i morse. Om ni gör styrelsen ansvarig för vad alla som vill ombilda gör, måste rimligen också RL vara ansvarig för vad alla på nej-sidan gör.

/Markus

Nätverket Rädda Svärdet sa...

Detta är verkligen absurt. "Om du inte kan stoppa får du hoppa" säger Kråkan till Mamma Mu. Lite så känns detta. Om man inte kan accepetera majoritetens beslut och ett nej så får man tydligen istället hoppa på och hitta på vad som helst i ren desperation. Fy sjutton!
/Ylwa från nätverket Rädda Svärdet

Rädda Linjalen sa...

Hej Markus

Om det är så att du inte publicerade brevet på din blogg så är jag skyldig dig en ursäkt. Jag sitter ute i skärgården och kan ha missförstått iformationen hemifrån. Kan man utgå ifrån att du därmed också tar avstånd från Brf/demokratigruppen och deras publicering av brevet som delades ut till samtliga hyresgäster i Linjalen.

Med tanke på det du nu skriver så finns det lite jag undrar över.
Du säger att jag oförskyllt anklagar dig för att smutkasta justeringsmannen. Samtidigt så skriver du i din kommentar på våran blogg den 26 maj, 01:00

"Jag har hört talas om brevet till Stockholmshem tidigare. Att man kartlägger sina grannars sovvanor och rapporterar detta till hyresvärden tycker jag är väldigt, väldigt obehagligt, och angiveri är nog inte en felaktig beskrivning. Vad är angiveri annars? När jag i tidigare diskussion med er nämnde Stasi-metoder var det givetvis nämnda brev som avsågs."

Det är nog många som skulle se detta som smutskastning! Jag uppfattar i alla fall att du anklagar justeringsmannen för att vara angivare. Det måste väl ändå vara hans brev du syftar på?

Om du nu ändrat uppfattning i frågan så tycker jag att du på din blogg ska gå ut och ta avstånd från publiceringen av brevet ( i dg:s utskick) och den smutskastningskampanj de startat mot honom.

På en punkt har du rätt. Det är inte bara du som ska svara för styrelens/demokratigruppens agerande. Jag har ställt frågor till Johanna H( styrelsen) på denna blogg utan att få svar och till Fredrik (demokratigruppen) på din blogg. Vad gäller Fredrik så står han utan skuld eftersom du valt att inte låta min fråga publiceras på din blogg.


Med vänlig hälsning
Olof Fryklöf/Rädda Linjalen

Anonym sa...

Det är synd om Markus, ju! Såhär skriver han, med egna ord:

"Jag har hört talas om brevet till Stockholmshem tidigare. Att man kartlägger sina grannars sovvanor och rapporterar detta till hyresvärden tycker jag är väldigt, väldigt obehagligt, och angiveri är nog inte en felaktig beskrivning. Vad är angiveri annars? När jag i tidigare diskussion med er nämnde Stasi-metoder var det givetvis nämnda brev som avsågs. Hur har ni tagit reda på var folk sover? Hur många har ni kartlagt som visade sig bo i sin lägenhet trots allt? I en tid där personlig integritet diskuteras flitigt vore det väldigt intressant att veta!"

Stasi-metoder, kartläggning, angiveri...
Fastän det i själva verket rör sig om en granne som vill att det skall gå rätt till och en justeringsman som tar sitt uppdrag på allvar.

Markus är säkert en hyvens kille som bara vill diskutera sakligt på sin blogg och som nu (med en jobbig känsla i magen)måste krångla sig ur det faktum att han mot sina egna intentioner varit ganska så grov själv...
Kanske bara på grund av att den som först berättade om brevet för Marcus framställde det som något skandalöst. Och är man på "samma sida" är det lätt att tro att man kan lita på allt som "de egna" säger.
Tips å kram till Markus: Det är större att be om ursäkt för det man faktiskt sagt, än att ta på sig martyrrollen, när människor reagerar på det sagda.

Markus, Ombilda Linjalen! sa...

Anonym den 26 maj 2009 23:10

Sött. Nedlåtande nu också - det var nya djärva grepp!

"Och är man på "samma sida" är det lätt att tro att man kan lita på allt som "de egna" säger"

Ja, det är väl ni ett lysande exempel på!

Hur kommer det sig att ni inte pratar om de kommande marknadshyrorna här? Blundar ni helt för det faktum att varenda tidning skrivit om det den senaste veckan? Litar ni helt okritiskt på påståendet att höjningen bara blir 25 kr i månaden och att det därför inte är något att ta hänsyn till? Vet ni något som inte media vet? Eller kan det vara så att ni ytnyttjar den uppkomna situationen för att slippa prata om det obehagliga? Om den tidigare tryggheten med att bo i hyresrätt försvinner - vad finns då kvar i er argumentation?

Jag tackar för att jag fick besöka er, men nu överlämnar jag diskussionen i denna tråd till er nej-sägare.

Ha det fint, vi hörs säkert framöver.Markus

Magnus sa...

Markus /
Du undvek att svara på min fråga:
Varför finns en hel sida från dig med i "demokratigruppens" skrift? Har du inte då med den att göra?
Om det nu mot all förmodan inte är så tycker du själv att det är roligt att sammanblandas med dessa anklagelser?
Ställer du dig bakom det "demokratigruppen" skriver eller inte? Ja eller nej?
Har "demokratigruppen" frågat dig om det är ok att använda din blogg som referens och vilka har i sådana fall frågat?
Inser du inte att du är medansvarig för det som står i skriften eftersom du själv medverkar i den?
Tycker du inte själv att det är lite väl genomskinligt att försöka dölja ett samband om du inte tog tydligt avstånd från "demokratigruppen" och anklagelserna som står i skriften?

Rädda Linjalen sa...

Markus:
"Hur kommer det sig att ni inte pratar om de kommande marknadshyrorna här? Blundar ni helt för det faktum att varenda tidning skrivit om det den senaste veckan? "

Vi diskuterar gärna marknadshyror men den här tråden handlar om de metoder som Brf och deras underhuggare i demokratigruppen använder.

Du är faktiskt fortfarande svaret skyldig för ditt och Brf:s påhopp mot protokolljusteraren. Som jag uppfattar det tycker du fortfarnde det är ok att kalla hyresgäster och grannar på Linjalen för angivare, eller typ Stasiagenter, och sprida det skitsnacket över hela kvarteret.

Jag tror också att du i grund och botten är en snäll kille som hamnat i fel gäng men du är väldigt svår att förstå sig på ibland. Hur svårt kan det vara att som Brf-anhängare ta avstånd från styrelsens och demokratigruppens smutskastningskampanj? Vem vet det kanske till och med skulle "löna sig" i det långa loppet.

Olof Fryklöf/Rädda Linjalen

Anonym sa...

Som så många redan skrivit så många gånger i den här blogen. Man har det förtroende man förtjänar.

Johannes sa...

Retoriken, bevisen och etiken. Olof och Magnus, jag tycker inte att ni har en vidare schysst retorik. Ni hetsar upp en stämning mot Markus där han får ta skulden för mer än vad som är rimligt! Magnus ståndpunkt, som ni inte motbevisar, är att han inte kan anses ta ansvar för vad demokratigruppen eller styrelsen säger, gör eller skriver.
Ni säger:
1."Inser du inte att du är medansvarig för det som står i skriften eftersom du själv medverkar i den?" Okej, då är med andra ord Hyresgästföreningarna i innerstaden medansvariga för de utskick BRF gjorde med deras öppna brev? Svaret är nej.
2. "På en punkt har du rätt. Det är inte bara du som ska svara för styrelens/demokratigruppens agerande." Hmm, ett litet "bara" smet sig in där, vilket implicerar att Markus alltså har ett ansvar för vad andra grupper gör, tvärsemot vad han själv skriver och vad ni kan påvisa. Det var ett mindre dolt försök att lägga ansvar där det inte hör hemma och använda guilt by association. Flera (alla?) av er i RL är medlemmar av HGF, precis som jag själv är, men ni har inte ansvar för vad Terje gör, eller hur?

3. "Ingen betvivlar att det finns folk utanför styrelsen som engagerar sig i ombildningprocessen. Men jag utgår ifrån att ni samordnar era aktiviteter.I en förening så har styrelsen ansvaret för allt som skickas ut av medlemmar i föreningens namn. Jag utgår ifrån att demokratigruppen utgörs av medlemmar som vill att Brf Linjalen ska köpa kvarteret." Ok, vad vill du ha sagt här? Förutom att använda guilt by association igen, så säger du alltså att a; det finns andra utanför styrelsen som engagerar sig b; dessa är medlemmar i brf c; alla medlemmar i brf måste samordna med styrelsen d; styrelsen har ansvar för allt som görs i brf (?) Det är inte hållbart resonemang. Jag är medlem i brf. Jag har aldrig pratat med styrelsen eller andra som är för vad jag kan påminna mig. Jag skriver inlägg, debatterar och pratar med politiker, HGF och Fastighetsägarnas förening. Anser du att styrelsen för brf har ansvar för mig? Har du några bevis för det du säger, eller är det bara en tänkt logisk kedja som inte höll?

4. (För vilken ni inte bär ansvar, men som innehåller en sådan tankevurpa att jag känner att jag måste ta upp den) Angående utskicket om justeringsmannen, som jag i övrigt förkastar:"Mitt tips är att det lämnats över av brf.
Kan du... ...eller du Markus (som publicerat detta förkastliga utskick på din blogg), förneka detta?" Ok, kan du som skrev inlägget t ex förneka att ingen av er avlyssnat sina grannar genom väggarna? Nej, även om det är ett orimligt påstående så kan ingen av er förneka detta. Retorik 1a.

5. Sedan väntar jag på ett svar angående ett av Markus påståenden. Känner ni till något om detta, och vad var isf motivet (samt anser ni att det stämmer med era kommentarer om "sann demokrati")? Märk väl, jag kräver inte att ni ska förneka det som ex 4, då det kan vara omöjligt, men om ni kan säga att det är helt uppåt väggarna vore det skönt. "Jag och en bekant skrev några anonyma kommentarer på er blogg innan ni aktiverade kommentarsgranskningen. Då innehållet i kommentarerna inte föll i smaken meddelade ni att ni kollat upp våra IP-adresser och att ni mycket enkelt kunde ta reda på vilka vi var om inte skriverierna upphörde."

Jag väntar ett dygn på att ni publicerar detta, sedan lägger det på Ombilda Linjalens blogg istället. Jag vore tacksam om det gick att hålla det här, jag kommer inte med några sanslösa anklaganden hoppas jag. Ber om ursäkt för längden på detta!

Ha en trevlig dag, och hoppas att vi får en fin sommar trots gnabb.

Johannes

Anonym sa...

När man ringer det anonyma telefonnumret till demokratigruppen så svarar Fredrik Åhlén, som är gift med Johanna Hampinen, som är ledamot i brf Linjalens styrelse.
Alltså tolkar jag det så att Demokratigruppen fått justeringsmannens anteckningarm som var ställda till brf/Landahl Öhman/Stockholmshem från brf.

Detta vill jag ha ett svar på - annars är inte brf trovärdigt när de säger att de inte på något sätt har med demokratigruppen att göra.

Rädda Tumstocken sa...

Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över...

Drömmen om en bostadsrätt blev en mardröm.
på andra sidan Skånegläntan i kvarteret Linjalen finns en trött grupp, styrelsen för en bostadsrättsförening, som måste förstärkas av en likaledes trött "demokratigrupp". Var den ena gruppen börjar och den andra slutar vet man inte. Demokrati- där rök en av dina främsta grundsatser - öppenheten! Bittert konstateras att många vittnat om RL:s otrevliga metoder, hot och förtryck. En liten ljuspunkt i tillvaron är väl ändå att inte alla vittnat om detta. Ta vara på den ljusglimten Brf Linjalen och "demokratigrupp" och inse att här talar vi Allmännytta!

Tack Rädda Linjalen för ert föredömliga agerande för att bevara Allmännyttan!

Anonym sa...

Är detta lagligt?

Jag samtalade i dag med ett portombud som villigt förklarade att han besökte de som hade röstat nej på förra stämman. Portombudet tror att jag tillhör bostadsrättsförespråkarna även efter stämman. För honom är ett demokratiskt beslut om nej på en stämma betydelselöst han förklarade stolt att nu skulle de boende vägledas till den rätta läran. Taktiken för övertalning var att de skulle framstå som kompisar och en god granne som kom med goda råd. Jag frågade lite undrande hur han kunde veta hur boende röstat. Vi portombud har listor hur alla har röstat blev svaret. Jag undrar var gränsen går för vad som är olagligt?.
Jag uppmanar alla medlemmar, vakna upp, ha respekt för demokratiska beslut, gå på årsmötet och få stopp på vansinnet.

Ulrika sa...

Har portombuden röstresultatet och bedriver riktade övertalningskampanjer?

Får alla medlemmar tillgång till röstresultatet?

Om inte - vad säger vår kära demokratigrupp om det?

Anonym sa...

Är det inte självklart att portombuden har så bra kontakt med sina grannar att dom vet vilka som är för bostadsrätt? Övriga borde väl ha röstat nej då. Det behövs väl inga listor för att lista ut det.... Ett icke-avslöjade.

En annan Eva sa...

Jag tycker att allt det här stinker, och jag önskar att det var över snart.
Brf och deras fundamentalistgäng agerar avskyvärt och sakmnar helt respekt för sina grannar.

Anonym sa...

Anonym den 27 maj 2009 18:07...

Det beror tydligen på vem som känner sina grannar om det ska kallas stasimeoder eller inte.

Anonym sa...

Anonym den 27 maj 2009 21:30:

Det behövs knappast Stasimetoder för att lista ut ungefär hur folk röstade. Röstlängden (allmän handling) från köpstämman innehåller ca 230 namn varav 200 röstade ja. Antagligen är det ganska enkelt att utifrån kända engagemang i RL eller HGF göra en hyfsat korrekt gissning om vilka 30 på röstlängden som inte röstade ja. Personer som inte finns på röstlängden kan inte ha röstat, d v s är per definition nej-sägare. Simsalabim, svårare än så behöver det inte vara...

Nyfiken Grön sa...

Även jag vill att Johanna skall svara och förklara Olof Fryklöfs frågor.

Anonym sa...

Jag ser fram emot nästa flygblad från mina nya idoler i demokratigruppen.
Kan man inte få på det där gröna papperet nästa gång? Det påminner lite om det som finns hos skattemyndigheten.

Gunilla sa...

Spännande att se om detta publiceras...

Självklart har inte portombuden listor på hur individer har röstat - hur skulle det gå till?
Den som masade sig iväg till köpstämman vet hur det gick till. Man prickade av sig som medlem och röstberättigad i röstlängden och fick ett röstkort som var opersonligt. Detta samlades sedan in av advokatbyrån och räknades av de två justeringsmännen, varav den ene fullgjorde sitt uppdrag, dvs räknade rösterna och justerade och den andre inte gjorde det, trots att röstlängden var kontrollerad och godkänd av Stockholmhem.

Vi var 200 som röstade för köp och 2 som röstade mot på köpstämman den 2 april. 28 närvarande valde att inte rösta. Man behöver inte vara alltför intelligent för att lista ut att merparten av de som prickades av och röstade var ja-sägare.

Demokrati i en förening innebär att följa stadgarna. I detta fall innebär det att 10% av medlemmarna har rätt att begära ny köpstämma, vilket vi gjort.
Vad en uttröttad, ansatt och på gränsen till mobbad styrelseordförande ev säger och hur det återges av media, är till inget förpliktigande för föreningen, eftersom det sker utan mandat och är inget som Brf:s medlemmar behöver följa. Vi följer stadgarna.

Medlem som röstar NEJ sa...

Svar till Gunilla:

Enligt information som även BRF har gått ut med flera gånger kunde medlemmar på köpstämman den 2 april endast aktivt rösta JA. Det innebär att alla andra (närvarande eller inte på stämman) röstade NEJ. Jag är en av de medlemmar som valde det senare alternativet.

Att därför prata om endast två NEJ-röster är löjligt. Vi är många fler än så. Lägg dessutom till alla de hyresgäster som inte är medlemmar och som inte vill köpa. Här finns den stora majoriteten och beslutet som togs den 2 april ska respekteras.

Reglerna för att få rösta är att man är medlem, folkbokförd på adressen samt har sin dygnsvila i bostaden. Här finns det tydligen ett antal tveksamma fall och justeraren gör helt rätt i att kräva att få dem undersökta.

BRF: stadgar är skrivna för en befintlig bostadsrättsförening som äger sin fastighet. Dit har BRF Linjalen inte nått. Hur styrelsen uppför sig under ombildningsprocessen avgörs av moral och etik. Men den är det tyvärr betydligt sämre ställt med.

Som medlem kommer jag att rösta NEJ den 3 juni. Allt annat vore vansinne med de planer och kalkyler som BRF Linjalen har lagt fram. Bra idéer bör genomföras. Dåliga idéer ska överges. Att köpa kvarteret Linjalen är en mycket, mycket dålig idé.

Magnus sa...

Gunilla /
Hur det gått till att portombuden de facto fått listor på hur grannarna har röstat?

Tja, att styrelsen delar ut röstlängden från stämman helt enkelt. Svårare än så är det inte.

Detta har också hänt och därför går nu portombuden runt och försöker samla in fullmakter till årsstämman från de medlemmar som röstade ja till köp.

Då demokrati i en förening enligt dig innebär "att följa stadgarna" och ingenting annat är ett statement i sig själv. Det betyder med andra ord att ingen behöver ta något som styrelsen säger eller lovar på allvar längre, och att enda sättet att utöva medlemsinflytande i Brf Linjalen är att begära extrastämmor?

Det känns lagom trovärdigt när en aktiv i demokratigruppen har den inställningen. Likaså att klandra en justeringsman som faktiskt försöker justera protokollet på ett korrekt sätt.

Det här har urartat och blivit en långt utdragen fars. Erat spel med demokratigrupper och anonym smutskastning kan ni inte lura några andra än er själva med. Det visar bara vad de allra flesta redan vet. Att styrelsen och ni i den inre kretsen runt den är direkt olämpliga att ansvara för den ombildning ni försöker få igenom genom metoder som man inte trodde var möjliga i ett rättssamhälle.

Anonym sa...

Medlem som röstar NEJ sa...
"Reglerna för att få rösta är att man är medlem, folkbokförd på adressen samt har sin dygnsvila i bostaden."
Enligt bostadsrättslagen räcker det med att vara folkbokförd på adressen, det står inget om dygnsvilan.

Anonym sa...

Fråga till Gunilla

Du skriver att ni begärt ny köpstämma. När gjorde ni det och hur många medlemmar var det. Är ni minst 10% av medlemmarna?

VH

Gunilla Thörnwall Bergendahl, Åsögatan 78 och djävligt besviken HGF-medlem! sa...

Magnus:
Ta och läs mitt inlägg en gång till, du har tydligen inte förstått. Det finns ingen lista på hur folk har röstat. Det finns en röstlängd dvs man har prickat av vilka som kom dit och var röstberättigade. Vilka av dessa som faktiskt röstade eller ej och vad var och en av dessa röstade är det INGEN som vet utom den enskilde individen. Nu kanske det blev ganska uppenbart ändå eftersom merparten satt på vänstra eller högra sidan dvs men det är en helt annan sak.

För övrigt: är det värre att Brf använder sitt eget material dvs röstlängden över medlemmarna som underlag för att värva fler ja-röster än att Rädda Linjalen före köpstämman knackade dörr och förde register vilka som ville bo i hyresrätt eller ej? Eller har RL ingen koll på vad folk i kvarteret vill? Det var inte den infon som jag fick i alla fall på en av de sista RL-mötena före köpstämmn.Varför är alla de metoder som RL (dvs i pricincip lokala HGF) använder helt oacceptabla och SKANDAL när ja -sida tillämpar dem?

Och varför ägnar ni er åt att skriva spaltkilometer trams här åt pseudohändelser istället för att på allvar oroa er över det beslut som nu är fattat dvs den överhängande risken för marknadshyror?

Svar till Anonym:
Återigen -läs mitt inlägg. Vi följer stadgarna och då innebär det att minst 10% har begärt det.
Hur många det exakt är får du fråga styrelsen om. Det enda jag vet är att vi är en stor mängd folk , tillräckligt många, som utan tvång, av egen vilja tillsamman begärt ny köpstämma.

För övrigt kan jag infomera om att jag är medlem i HGF sedan 20 år, betalar 75 kr i månaden + de obligatoriska 10 kr i månaden som man tvingas till i allmännyttan. Jag är mycket besviken och sorgsen över att mina medlemspengar går till att stödja politiska handlingar + propaganda i stället för att fokusera på medlemmarnas rätt i hyres- och stambytestvister eller att man som nu senast väljer att förhandla bort möjligheterna för vanliga människor att bo kvar i innerstan.

Jag vill bo i Linjalen men ser att på sikt är Brf det enda möjliga sättet för mig och min familj att ha råd med det.

Och för den som undrar kan jag också informera om att jag inte är kapitalist, alltid stått till vänster om mittlinjen och är uppvuxen i en Brf med en statarson och gråsosse till pappa som var ordförande i föreningen. Brf är en gammal kooperativ boendeform, sprungen ur folkrörelserna. Tyvärr har ombildning till Brf politiserats men grundtanken är
KOOPERATIVT ÄGANDE FÖR GEMENSAM NYTTA OCH NÄRA INFLYTANDE!

Och naturligtvis kommer svaren på detta inlägg bara bli hånfullheter som alltid så nu tackar jag för mig och kommer inte att kommentera mera. Ni behöver inte ställa följdfrågor till mig på det här inlägget, jag kommer inte att svara.

Anonym sa...

Kommentar angående "dygnsvila". Se artikel i SvD:

http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_1794891.svd

Som du ser går det alltså att stämma en BRF som försöker genomföra en ombildning på felaktiga grunder.

En medlem som röstar NEJ

Gunilla Thörnwall Bergendahl sa...

Varför publicerar du inte mitt inlägg Johan?
Passar inte budskapet i Rädda Linjalens strategier?
Med tanke på att du säger dig förespråka öppenhet och fri dialog så kanske du inte tål HGF-kritiska röster på din blogg? Särskilt anmärkningsvärt är det eftersom jag skrivit under fullständigt namn. Du brukar ju efterfråga att ja-sidan ska tala om vilka de är.

Rädda Linjalen sa...

Gunilla,

jag kan inte hitta något inlägg från dig som inte är publicerat.
Dessutom är det inte Johan ensam som sköter denna blogg - vi är flera.

Jag anser det inte vara "trams och pseudohändelser" att det i Linjalen finns en "demokratigrupp" som får tillgång till papper från en justeringsman på köpstämman, ett papper som endast lämnats till Stockholmshem, Landahl Öhman och brf Linjalen. Att samma "demokratigrupp" dessutom under anonymt flagg anklagar oss i Rädda Linjalen för angiveri och hot är rent förkastligt.
Eftersom även du, vad jag förstår det som, är en del av "demokratigruppen" skulle jag vilja ha reda på vari detta hot och angiveri består.

Att den som svarar på det anonyma telefonnumret till "demokratigruppen", är gift med en ledamot i styrelsen, är mycket graverande och pinsamt för brf Linjalen.

Prat om marknadshyror kan ni ta på er egen blog.
Marknadshyror är, och har aldrig varit, på tapeten.
Det som är bestämt just nu är ett ramverk. Vad man ska fylla ramverket med kommer bestämmas senare.
Det är självklart något man behöver följa nogsamt och arbeta för att påverka, men just nu finns ingenting annat än tidningsankor att rapportera, något brf verkar göra med glädje utan att inse att om det skulle vara som brf påstår så blir det garanterat mycket dyrare att vara hyresgäst hos en privatvärd, till vilka bostadsrättsföreningarna definitivt hör.

Jag ser dessutom att du själv har fått några frågor här bland kommentarerna på bloggen.
Det vore intressant om du kunde besvara dem?

Mvh
Annelie Morey / Rädda Linjalen

Anonym sa...

Till Gunilla som skrev 29/5 kl21.57:

Det är helt okej att du är för brf,men varför accepterades inte nejet på första stämman?
Sen har det ingen betydelse var man står politiskt i denna fråga. Men eftersom du själv tog upp det: själv för hyresrätter i allmännyttan(bostadsrätter kan man ändå redan köpa -har du inte råd i stan, sök till förorten). Jag röstar borgerligt och gick med i hgf i april pga ombildning imitt område och jag har redan fått svar och hjälp med olika frågor. Så omöjligt är det inte...

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Gunilla:
Det här bloginlägget handlar om er "demokratigrupps" utskick. Svammel om "marknadshyror" som aldrig varit aktuella kan ni fortsätta ha på er egen blogg, som censurerar i princip allt som inte kommer från ohemula jaförespråkare.

Vad gäller röstresultat, röstlängder och portombud kan du ju fortsätta förneka även detta om du vill. Precis som ni har gjort med det solklara samarbetet mellan styrelsen och "demokratigruppen". Jag tror inte att någon går på det längre, och det blir bara mer genant ju mer ni förnekar det.

Eftersom du själv tillhör denna "demokratigrupp" vore det intressant för många om du själv kunde redogöra för dina egna kopplingar till och engagemang i den Brf-styrelse som "demokratigruppen" förnekar något som helst samarbete med.

Kräver du att delta i debatten borde man rimligtvis kunna begära att du svarar på de frågor som ställs till dig, eller hur?