tisdag 2 juni 2009

Till alla kritiska medlemar i BRF Linjalen

Kom till brf’s årsmötet den 3 juni!
Den 3 juni håller bostadsrättsföreningen sitt årsmöte. På mötet finns en motion från 5 medlemmar i föreningen som vill att brf omedelbart drar tillbaka sin intresseanmälan om köp av kvarteret Linjalen. Eftersom brf valt att inte skicka ut motionen i sin helhet till sina medlemmar så publicerar vi den här istället.

Motion till Brf Linjalens ordinarie stämma i maj 2009
På den köpstämma Brf Linjalen höll den 2/4 2009 visade det sig att endast 43 % av hyresgästerna röstade för en ombildning av kvarteret Linjalen till bostadsrätt. Det fattades över 100 röster för att nå upp till de 67 % (ca 310 röster) som lagen föreskriver vid förvärv av fastighet i samband med en ombildning.

Det framkom också på köpstämman att Brf idag bara har ca 270 medlemmar (varav ca 70 valde att inte rösta för en ombildning) vilket med all tydlighet visar att det inte finns något underlag för att driva frågan vidare.

Enligt vår åsikt finns det inga möjligheter att få ihop den majoritet som krävs för ett förvärv av kvarteret Linjalen. Det finns då inte heller någon anledning att hålla fler köpstämmor som riskerar att fördröja det yttre underhållet av Linjalen med ytterligare ett år och skapa ännu mer oro hos hyresgästerna.
Vi motionerar därför om att ordinarie stämman i maj ska ta ställning till följande:
Att Brf Linjalen omedelbart drar tillbaka sin intresseanmälan om köp av kvarteret Linjalen

Olof Fryklöf, Katrin Mehr, Johan Johansson, Maria Lindberg-Howard, Lars Olov Fredh, Per Blomqvist


Istället för att, i kallelsen, publicera motionen i sin helhet väljer styrelsen att lägga ner stor möda på att få medlemmar i brf att rösta ner den på årsmötet. Bl a så har styrelse och portombud gått ut i en riktad dörrknackning till de medlemmar som man vet kommer att rösta för avslag av motionen för att få dessa att gå på årsmötet eller skriva på fullmakter. Som underlag har man använt sig av listor där det framgår vilka som röstade JA på köpstämman den 2 april.

Anmärkningsvärt är också att brf’s valberedning inte gått ut med egen information om det val av en ny styrelse som ska hållas på årsmötet. Att man även valt att inte ha med punkten övriga frågor på dagordningen kommer effektivt att sätta stopp för alla frågor som kan vara besvärande för styrelsen. Kritiska medlemmar beläggs effektivt med munkavle.

Trots att årsmötet måste betraktas som en fars där allt redan är uppgjort så uppmanar vi alla medlemmar i brf som är kritiska till den fortsatta ombildningsprocessen att gå på mötet. Det är viktigt att visa att inte alla i föreningen står bakom den nuvarande styrelsens syn på medlemsdemokrati!

Olof Fryklöf / Rädda Linjalen

21 kommentarer:

Anonym sa...

"Anmärkningsvärt är också att brf’s valberedning inte gått ut med egen information om det val av en ny styrelse som ska hållas på årsmötet."

Är det?

Anonym sa...

Men jag följde ju era upp tidigare uppmaning att gå ur Brf och kan jag ju inte rösta nu :-(.
Gjorde ni det bara för att jag inte skulle kunna rösta på köpstämman?
Känner mig förvirrad.
Demokrati för andra men inte för mig.

Johannes Bergström sa...

Medlemsdemokrati? I min bok är det svekfullt och moraliskt lågt när man som motståndare till en förenings syfte ändå går med i denna för att sedan försöka "stänga ner" den inifrån. En jämförelse vore om jag skulle annonsera efter motståndare till vänsterpartiet, be dem gå med i partiet för att sedan försöka rösta fram på Vänsterns stämma att partiet skall lägga ner sin kandidatur till Riksdagen. Hur många går på en stämma? Sannolikt FÅ. Skulle det gå att genomföra? Sannolikt JA. Ett parti har kanske skyddat sig mot liknande i sina stadgar, men vanliga föreningar tänker inte på att liknande brott mot all kutym uppbyggd de sista hundra åren i Föreningssverige skall ske. I det här fallet ser jag det som ett starkt aber att flera av er som lagt motionen är styrelsemedlemmar inom lokala HGF. Vänligen förklara er syn på hur Sveriges föreningsdemokrati skall ses på, vilken respekt för andra individers möjlighet att starta och driva föreningsverksamhet som skall finnas samt er möjlighet att sitta kvar som trovärdiga styrelsemedlemmar i lokala HGF.
Med vänlig hälsning
Johannes Bergström, medlem av HGF sedan tio år.
Jag kommer även skicka detta till HGF för att göra dem uppmärksamma på beteendet. Förstår ni hur mycket förtroendet för HGF minskar av detta om ni lyckas?

Martha sa...

Det är fulspel på gång överallt tydligen. En ombildning ska ske på ett schysst och informativt sätt så att alla inblandade har en möjlighet att få ta ställning till om de vill göra en så stor affär som det faktiskt är ang. köpa sin hyresrätt.

Här i mitt hus är det köpstämma den 11/6 och man har tagit till knepet att kalla den ordinarie köpstämman för "extra föreningsstämma". Detta med anledning av att brf och ombildningskonsulten inte hann få den ekonomiska planen klar till den 28/5. Den blev klar fyra dagar senare, den 31/5. Därmed spricker tidsramen för att kalla på formellt sätt dvs kallelsen skulle kommit den 28/5 om allt gått korrekt till. Enligt lagen ska ju formell kallelse till ordinarie köpstämma ges senast två veckor före stämman, den extra föreningsstämman kan man kalla till senast en vecka innan. I det här fallet har vi aldrig haft någon ordinarie köpstämma överhuvudtaget, så det blir lite fel.

I dagordningen för köpstämman har man även här tagit bort "övriga frågor", vilket är ett stadgebrott enligt brf's egna stadgar.

Visste ni det att Bolagsverket har alla Sveriges brf's stadgar och även det första protokollet från när brf bildades? Det är bara att begära ut dom för en liten peng...

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Johannes:
Om du läser motionen ordentligt är det tydligt att den handlar om just föreningsdemokrati.

Menar du att man inte ska få diskutera och ifrågasätta det demokratiska förfarandet i en förening som gärna vill framställa sig som demokratisk?

Anonym sa...

Var ligger det demokratiska i att gå med i en förening vars åsikter man inte delar och försöka lägga ner den?

Ni säger hela tiden att det inte finns stöd för ombildningsplanerna. Låt då tiden ha sin gång och köpstämman visa att ni har rätt, istället för att använda vår föreningsdemokrati som er egen lekstuga och fortsätta basunera ut allt dåligt som ni tycker föreningen står för. Eller är ni inte så säkra som ni låtsas?

Anonym sa...

En sak man man ju tycka är synd nu, som anonym 20.34 skriver..är att alla dessa som har gått ut brf och som kanske hade velat rösta nu på mötet ikväll, dom kan ju inte det.

Rädda Linjalen sa...

Anonym 11:13:
Återgen: Läs motionen.
Vi har inte motionerat om att lägga ner föreningen. Motionen handlar om att respektera det demokratiska beslutet på stämman 2 april, samt att respektera de löften föreningens styrelse själva har avgivit till medlemmarna vid ett flertal tillfällen.
Vi anser inte att det finns någon gemensam vilja bland hyresgästerna i kvarteret att fortsätta med det här, och att Brf skall ta konsekvenserna av ett demokratiskt beslut.

Maria sa...

Att vara medlem i en förening handlar om att vara med och påverka. Jag gick med i BRF för att få full tillgång till information. Men nu har det visat sig att styrelsen endast lämnar ut information till en av dem särskilt utvald klick av medlemmarna.

Att valberedningen inte i förväg presenterar kandidaterna inför en årsstämma anser jag är fel. Jag vill i lugn och ro fundera på vilka jag ska rösta på. Som medlem har jag dessutom rätt att kritisera styrelsen när jag anser att den agerar felaktigt. Det är föreningsdemokrati. Men sådant sysslar tydligen inte Brf Linjalen med. Så jag tillhör definitivt de missnöjda medlemmarna.

Jag är sedan 25 år medlem i HGF och har givit dem både ros och ris genom åren. Just nu är jag starkt kritisk mot HGF Innerstadsföreningarnas beteende som har valt att plocka fram den gamla skrämselpropagandan om "marknadshyror". Det är inte saklig information!

Stockholmsmodellen är än så länge bara ett förslag som kommer att förändras många gånger om innan det godkänns. Hyresnivåerna kommer även i fortsättningen att baseras på Allmännyttan. Därför är det viktigt att den bevaras!

Maria sa...

Svar till Anonym 2 juhi 20:34

Jag förstår hur du känner! Det var ett stort antal medlemmar som tog det kloka beslutet att lämna Brf inför köpstämman. Många i kvarteret har därefter förvånats över att Brf har valt att strunta i det beslut som då fattades. En stor majoritet av de boende i kvarteret har valt att inte vara med i eller att gå ur brf.

Vi som fortfarande är medlemmar och nu är kritiska mot styrelsens beteende kommer att rösta JA till motionen ikväll. Sedan lär styrelsen få se ännu fler medlemmar lämna föreningen. Det har de i så fall själva medverkat till i allra högsta grad.

Det bästa den nya styrelsen kan göra är att visa att den respekterar beslutet från köpstämman den 2 april och lägger ner omvandlingsförsöket.

Det är något både icke-medlemmar, fd medelemmar och även många medlemmar önskar (hela 25 % av oss röstade ju faktikst nej!).

Johannes Bergström sa...

1. Förklara skillnaden mellan det ni gör och min liknelse med att ta sig in som meningsmotståndare i ett politiskt parti och försöka få igenom att dra tillbaka kandidaturen? Det är inte att lägga ner föreningen, men att tillintetgöra dess syfte...

Det ni gör med motionen är inte att diskutera och ifrågasätta som du skriver Johan, det vet du mycket väl. Det kan du göra här till exempel. Och genom att lägga upp motionen på Rädda Linjalen blir det en illa dold uppmaning att gå dit och rösta även för dem som är uttalade meningsmotståndare. Jag hoppas åtminstone du själv hade skam nog att låta bli att rösta, annars är allt ditt prat om föreningsdemokrati bortkastat.
Vänligen
Johannes Bergström

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Johannes:
Brf vill ändra boendesituationen för ALLA som bor i kvarteret. Då jag själv bor här har jag all rätt i världen att både säga vad jag tycker och rösta på eller för det jag vill.

Menar du verkligen på fullt allvar att demokrati innebär att alla som inte håller med brf om allt ska hålla tyst?

Brf är en förening där det är tänkt att förslaget till ombildning skall diskuteras och beslutas av medlemmarna. Som stämman 2 april visade anser de flesta i kvarteret att en ombildning är en dålig idé.

Den vanlgaste kritiken mot Brf rör demokratifrågan och det ekonomiska. Som jag tolkar ditt inlägg hävdar du att det är odemokratiskt att diskutera bristen på demokrati, vilket jag ser som en väldigt konstigt resonemang.

Anonym sa...

"Maria sa...
Svar till Anonym 2 juhi 20:34

Jag förstår hur du känner!"

När du skriver så. Så låter det precis som det svar jag brukar få på jobbet när jag går in till chefen och klagar på något. Maria arbetar du som arbetsledande? Vad som faktiskt hände var att jag berövades min rösträtt och hur demokratiskt är det?
Den sista frågan riktar jag också till
Johan Johansson som verkade för att jag skulle lämna Brf.
/MVH

Anonym sa...

Jag vill INTE MER, jag vill att detta ska vara SLUUUT.

Johan Johansson / Rädda Linjalen sa...

Anonym 12.51
Det vi gjort är att ha hjälp de människor som så velat att gå ur Brf. Vi har då även upplyst om att man gå in igen om man så önskar.
Själv har jag varken knackar dörr eller "verkat" för detta.

Vad gäller demokratin behöver du inte oroa dig. Någon större demokratisk andra rådde knappast på årsmötet. Inga diskussioner eller frågor. Snarare ett 18 minuter långt trumsolo med ordförandeklubba - sedan var det klart.

Anonym sa...

Jag skäms!
Gick på Brf:s årsmöte igår för att rösta för er motion. Ändå satt jag där och räckte upp mitt gröna kort när styrelsen avslag röstades igenom. Med tanke på stämningen vågade jag inte annat.

Sen vet jag inte om ni i RL vet vilken press Brf satt på oss medlemmar innan årsmötet. Mitt portombud var på mig vid fyra olika tillfällen och tjatade om att jag Måste gå på mötet.

På mötet höll dessa sedan nogrann koll på hur folk röstade. Därav vägran att hålla en sluten omröstning.

Ber om ursäkt för min feghet även om det inte påverkade resultatet i sig.

Anonym nej-sägare

Anders sa...

Om det är så att brf har lika många medlemmar som vid köpstämman så är det ju så att det krävs lite drygt 120% av medlemmarna som röstar FÖR ett köp för att det ska gå igenom.

Med tanke på att lite mindre än 75% av de närvarande medlemmarna valde att inte rösta emot motionen så kan jag bara önksa brf Linjalen lycka till den 27:e augusti!

Anonym sa...

Vänner, grannar!
Vi ska inte låta oss nedslås av odemoktatiska metoder och försök att skapa en falsk bild av att RL orsakar osämja. Alla vi som rör oss i kvarteret vet att det fortfarande finns glädje och gemenskap i Linjalen.
Håll huvudena högt, lyssna inte på elaka påståenden och fortsätt kampen för ett boende där vi alla är lika mycket värda!

Polisanmälningen har inte egentligen något med Brf vs. Linjalen att göra. Jag polisanmälde tilltaget då jag verkar öppet i RL och blev utpekad som en person som hotar och förtrycker av en anonym avsändare. Dylika tilltag har jag bara sett i Sverigedemokraternas valkampanjer..Och minns nazisterna! Metoden att svartmåla medmänniskor grovt faller under lagen om förtal och är åtalbar! INGEN bör använda sig av detta tilltag.
mvh.Nik Märak

Maria sa...

Alla trodde vi att BRF-styrelsen skulle respektera resultatet på köpstämman den 2 april. Men de har valt att ignorera det. Det har upprört såväl hyresgästerna som många av medlemmarna.

Därför valde jag och några andra medlemmar att skicka in en motion till årsmötet om att BRF ska dra tillbaka sin intresseanmälan.

Det går att visa sin ståndpunkt på olika sätt. Många medlemmar har valt att lämna BRF. Andra har stannat kvar i förhoppningen att kunna påverka inifrån. Att det från BRF har förekommit press på medlemmar känner Rädda Linjalen mycket väl till.

Jag är oerhört tacksam mot alla er som antingen har lämnat BRF eller valt att gå på mötet och rösta JA till motionen. Lika tacksam är jag mot alla som står upp för hyresrätten på andra sätt.

P g a sin odemokratiska metoder har BRF ett ständigt sjunkande antal medlemmar. Vi i kvarteret Linjalen som vill bo kvar i Allmännyttan är, och har hela tiden varit, i stor majoritet. Det ska vi inte glömma och det kommer vi att använda oss av på köpstämman i augusti. Tills dess finns det mycket vi tillsammans kan göra. Flagga grönt och kom till Rädda Linjalens möten. Vi är inte ensamma. Vi är många!

Vänliga hälsningar / Maria

Johannes Bergström sa...

Ni har fortfarande inte publicerat mitt genmäle trots att ni sagt att ni publicerar saker som är underskrivna med namn. Det avviker knappast från diskussionsämnet, men flera kommentarer är ett antal timmar nyare. Helt okej om en miss har skett, bara ni publicerar.
Hälsningar
Johannes

Rädda Linjalen sa...

Johannes Bergström:

Brf Linjalen är väl ändå inte något politiskt parti hoppas jag? Vi vill inte bo i ett politiskt parti, och vi gör det inte heller. Det är just nu en förening för alla boende oavsett åsikt.

Ja, vi vet att du tycker vi är odemokratiska som använder våra demokratiska rättigheter som medlemmar i Brf att föreslå att dra in intresseanmälan. Vi är i vår fulla rätt att ifrågasätta brf linjalens agerande och förehavanden i vårt bostadsområde.

Vi, brf:s egna stadgar, lagen och hela föreningssverige håller inte med dig om detta. Vi, liksom de flesta andra demokratiskt sinnade människor, anser att vi lever i ett land med åsiktsfrihet. Jag hoppas att vi upprepat detta så det räcker nu.