måndag 26 september 2011

Demonstration mot Stockholms stads planerade utförsäljning av allmännyttan i Stockholm.

Måndag 26 september 2011 kl 17.00

Vi demonstrerar mot Stockholms stads planerade utförsäljning av allmännyttan i Stockholm.

Svenska Bostäder planerar att sälja 1052 allmännyttiga bostäder i Bredäng och Kärrtorp. Under oktober kommer förslaget till beslut upp i kommunfullmäktige. Vi som bor i områdena säger:

Sälj inte våra hem - privatisera inte allmännyttan!

I år har Stockholms kommun växt med 45 st nya stockholmare varje vecka. I bostadsbristens Stockholm behöver allmännyttan utvecklas - inte avvecklas! Tiotusentals allmännyttiga lägenheter har sålts senaste åren. Nu får det vara nog!

Kom och delta i demonstrationen mot utförsäljningen!

Program:
Musik: Johan Johansson, Sanna Carlstedt
Talare: Peggy Jönsson, Kärrtorp
Terje Gunnarsson, Hyresgästföreningen region Stockholm
Politiker med flera

Buss avgår från Bredäng 16.00!

VÄLKOMMEN ATT DELTA!

lördag 26 mars 2011

Judge of the Banana RepublicTisdag 29 mars kl 13.oo är det interpellationsdebatt i Riksdagen (SE LÄNK) där Börje Vestlund(S) ställer några välgrundade frågor (SE LÄNK) att svara på för justitieminister Beatrice Ask.

Frågorna rör det ständigt återkommande ämnet FUSK VID OMBILDNINGAR.. Ett ämne Beatrice Ask fått frågor om förr, och som hon inte visat något intresse att bry sig om det allra minsta.

Att Beatrice Ask rent personligen väljer att se mellan fingrarna för fuskandet runt ombildningar än en sak. Men i egenskap av justitieminister är det Beatrice Asks förbannade skyldighet att sätta sig in i hur rättssäkerheten i Sverige fungerar, samt att åtgärda rådande missförhållanden.

Vid en tidigare interpellationsdebatt har Beatrice Ask redan gett sin syn på saken som justitieminister. Vi citerar från svaren som Beatrice Ask gav, och begreppet arrogans får helt nya dimensioner:

"Det stämmer inte att bostadsrättslagens skydd för hyresgäster vid ombildning är magert. Påstår man det, bortser man från de övriga regler som finns, t.ex. i lagen om ekonomiska föreningar. Enligt min mening kan inte enstaka exempel på ombildningar som inte gått rätt till tas till intäkt för att regelverket är bristfälligt."

"När det gäller de s.k. ombildningskonsulterna är det viktigt att de som är inblandade i ombildningsförfarandet får bra information och hjälp av de konsulter som de väljer att anlita. Jag är medveten om att det har förekommit uppgifter i massmedia om tveksamma metoder men jag ser i dagsläget inte skäl att ta initiativ till några åtgärder."

"Det kan finnas goda skäl till att hålla flera stämmor under en viss tidsperiod. Det finns detaljerade regler om hur stämman ska genomföras. Med tanke på att förfarandet kring stämman är noggrant reglerat ser jag inget behov av att i lag ange hur många köpstämmor som får hållas under en viss tidsperiod."

"De regler som gäller ger sammantaget ett gott skydd mot fusk vid ombildningar av hyresrätter. Inom Regeringskansliet bereds för närvarande ett lagförslag rörande ombildning. Enligt utredningsförslaget ska det säkerställas att samtliga hyresgäster i ett hus får information om föreningens beslut att förvärva huset. Det är ett steg för att ytterligare förbättra hyresgästernas ställning vid ombildning."

Jag följer noga utvecklingen på området.
Beatrice Ask

Analyserar man justitieminister Beatrice Asks svar kan man konstatera följande:
 • Justitieministern anser att det är helt ok att hålla precis hur många köpstämmor som helst.
 • Justitieministern tycker att myglande med fullmakter, manipulerande av föreningsstadgar och miljardaffärer utan några som helst legitimationskrav är att föredra i ombildningssammanhang.
 • Justitieministern betraktar de väl dokumenterade och vanliga bondfångarknepen från ombildningskonsulter, som arbetar på risk, som "bra information".
 • Alla uppgifter som bekräftar detta omfattande och medvetna myglande avfärdas som "uppgifter i massmedia". Justitieminister Beatrice Ask har alltså inte inte skaffat sig någon egen kunskap i ämnet. Inte heller verkar hon ha någon ambition att göra det.
 • En "ytterligare förbättring" av rättssäkerheten är, enligt justitieministern, att hyresgästerna överhud taget får information om att en ombildning förekommer.

Notera att det är Sveriges Justitieminister som framfört detta. Posten som justitieminister är den ytterst ansvariga för rättssäkerheten i Sverige. Beatrice Ask, som innehavare av detta ämbete, har som uppdrag att skydda människor som hamnat i kläm på grund av bristande juridiskt skydd.

När det gäller ombildningar så har hon med detta gett alla oss som påtalat brister i rättssäkerheten ett väldigt tydligt svar. Hon bryr sig inte. Inte det minsta, och det har inte funnits några ambitioner hos Justitieministern att införa ett anständigt reglemente vid ombildningsprocesser. Tankarna hamnar osökt in på så kallade bananrepubliker, där man ser lag och rätt som något subjektivt, och där den som för tillfället innehar makten kan göra lite som den behagar - och se det den vill se.

Att man som justitieminister visar en sådan öppen arrogans för påtalade och dokumenterade brister i rättsskyddet är att olämpligförklara sig själv i sin yrkesroll. Att inte heller visa någon ambition att själv försöka sätta sig in hur det går till i verkligheten kan betraktas som ett rättsövergrepp i sig självt. Det är Beatrice Asks arbetsuppfigt att skaffa sig kunskap om de ärenden hon har som arbete att behandla. Men det är klart: Lagar fungerar ju bara om man ser till att de fullföljs, och blundar man så har man inget sett.

Beatrice Ask har ett mycket fritt och personligt synsätt på vad som är rättssäkerhet och inte. Det är visserligen hennes rättighet som privatperson, men i egenskap av myndighetsutövare är det att missköta sitt ämbete. Punkt slut.

Vad då göra när den ytterst ansvariga nonchalerar uppenbarliga brister i det juridiska systemet? Tja, men kan ju alltid göra en JO-anmälan. Men att JO-anmäla en justitieminister blir knepigt, då den ytterst ansvariga för behandlingen av ärendet skulle vara justitieministern själv. Hon vill förmodligen inte sätta sig in i det fallet heller. Sverige är fantastiskt!

Det lär bli någon liten samling utanför riksdagshuset inför interpellationsdebatten tisdag 29 mars kl 13.00. Exakt när och var är inte bestämt, men kolla upp kommentarerna till den här bloggen så lär det säkert stå där snart.

Det blir mycket spännande att höra vad justitieminister Beatrice Ask svarar den här gången. Går allt fortfarande helt rätt till?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

måndag 21 mars 2011

Skottet är räddat!


252 allmännyttiga lägenheter har räddats på Södermalm!

Idag kom det slutliga beskedet från Stockholmshem angående det evighetslånga ombildningstjafset i kvarteret Skottet. Under morgonens extrainsatta styrelsemöte i Stockholmshem beslöt ett enig styrelse att avslå Brf Skottets begäran om att få ombilda med hänvisning till en stämma man lät hålla tio månader efter köperbjudandets utgång.

Nätverket Rädda Linjalen vill gratulera alla kämpande hyresgäster i kvarteret. Vi vill även gratulera Stockholmshems styrelse, som med detta bekräftat att det i alla fall finns några spelregler att hålla sig till när det gäller ombildningsprocesser.

Det känns skönt att det, i alla fall i just detta fall, inte lönat sig för Brf Skottet att använda tveksamma metoder, köra med mediala snyftvalser och hänga ut de hyresgäster som vågat stå för att rätt skall vara rätt som sabotörer.

Nätverket Rädda Linjalen gläds åt att den här såpan fick ett anständigt slut. Vi vill även betona att vårt förtroende för Stockholmshems ledning blivit betydligt bättre i och med detta.

Vi hoppas att den infekterade stämning som hållit kvarteret Skottet i ett fast grepp i tre år nu snabbt lägger sig, att kvarteret genast får det underhåll som p.g.a. omvandlingsprocessen varit eftersatt under drygt än tre år, samt att de hyresgäster som anser att bostadsrätter är den enda tänkbara boendeformen skaffar sig en sådan utan att tvinga med alla sina grannar på tåget.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

söndag 13 mars 2011

Finns det det regler runt ombildningar eller inte?


Måndagen 21 mars håller styrelsen för Stockholmshem ett extra styrelsemöte där man ska ta upp frågan som bordlades vid deras förra möte 10 mars. Frågan om Brf Skottet ska beredas något slags kryphål för att forcera igenom den ombildning som föreningens styrelse, trots sex utlysta köpstämmor, aldrig erhållit tillräcklig majoritet för på någon giltig stämma.

Två gånger har hyresgästerna röstat nej till ombildning. Två gånger har resultatet ogiltigförklarats p.g.a. oegentligheter, en gång har stämman ställts in och en gång har Brf Skottet låtit hålla stämma tio månader efter att det funnits något erbjudande att rösta om.

Det låter inte som mycket att prata om, om man nu ska gå efter Stadshusets egna direktiv. Det är väl bara att fastslå att köperbjudandet gått ut. Det har man faktiskt rentav gjort, men så enkelt verkar det trots allt inte vara. När det gäller ombildningar verkar allt vad logik och demokrati heter ligga relativt löst till.

Stockholmshems egen ledning har redan avskrivit affären. Företagets VD yrkar på att Brf Skottets begäran avslås och att kvarteret kvarstår i Stockholmshems förvaltning. Men än har bolagets styrelse inte lyckats enas om hur den ser på saken. Tilläggas bör att bolagets styrelse är politiskt tillsatt, och består av folkvalda från stadshuset. Stadshuset har i sin tur satt direktiven för ombildningar, och frågan är alltså om bolagsstyrelsen tänker följa sina egna fastslagna direktiv eller inte.

Det står utanför allt rimligt tvivel att bolagsstyrelsen inte var enig i torsdags. Alltså: Även en del allianspolitiker har insett det orimliga i situationen. Man förstår att det vore väl magstarkt att låta ombilda ett kvarter som aldrig kunnat samla tillräcklig majoritet för ombildning inom stipulerad tid.

I Nätverket Rädda Linjalen, som är uttalat opolitiskt, välkomnar vi att den cementerade blockpolitiken runt ombildningar luckras upp.
Det öppnar möjligheten till att politikerna faktiskt visar civilkurage, och visar mer respekt för etik och rättssäkerhet än för fastslagna blockpolitiska principbeslut.


Trots detta är det Brf Skottets styrelse som gör sig till martyrer. I artiklar som DEN HÄR gör man sken av att det bara är fyra enstaka personer som är emot en ombildning. Det är inte sant. Skulle Brf Skottets styrelse påståenden stämma hade ingen behövt bry sig. Kvarteret hade redan varit ombildat. Att de som klandrat stämman har hängts ut på internet och på lappar i portarna, att många som motsätter sig ombildning är för rädda för att säga vad de tycker och att andra hyresgäster redan känt sig tvungna att flytta talar man inte om.

Aldrig heller nämns i dessa artiklar och insändare att det förekommit flera fall av oegentligheter på föreningens stämmor. Att man varit uppe i tingsrätt där ogiltiga röster kunnat konstateras vid två tillfällen nämns inte heller. Tvärtom, i en insändare i veckans nummer av Södermalmsnytt påstår Brf Skottets styrelse sig vara omedvetna om detta, trots att styrelsen två gånger tidigare medgett talan i Tingsrätten.

Förlikningsdomen där Brf Skottet medger talan kan man titta på HÄR. För säkerhets skull har vi tagit bort namnen på de inblandade.

Skulle Brf Skottets högljudda mediadrev för att ombilda kvarteret, utan den röstmajoritet som krävs, gå igenom skulle det innebära att total anarki råder vad gäller ombildningar. I framtiden skulle det vara fullt tänkbart att hålla hur många stämmor som helst vare sig det finns ett köperbjudande eller inte. Det skulle även vara en indikation på att Stadshuset anser det vara helt ok att begära förlängning av köperbjudandet med hänvisning till att en köpstämma fällts för ogiltiga röster. Kort sagt - knappast några regler eller gränser kan anses vara givna om Stockholmhems styrelse väljer att falla till föga för Brf Skottets krav.

Brf Skottets bakgrundsfakta är enkel och solklar: Man har aldrig uppnått tillräcklig majoritet för ombildning på en giltig stämma med giltiga röster. Oegentligheter har konstaterats vid två tillfällen. Punkt slut.

Alltså: På måndag 21 mars avgörs det om Stadshusets direktiv för ombildningar är värda att ta på allvar. Finns det regler att följa runt ombildningar eller inte? Ska dokumenterade oegentligheter och ogiltiga ja-röster verkligen löna sig?

Det är upp till Stockholmshems ordförande Björn Ljung och hans styrelsekollegor att avgöra nästa måndag.

torsdag 10 mars 2011

Kanonerna rostar i Skottet


I skrivande stund skall den av Stadshuset politiskt tillsatta styrelsen för Stockholmshem ha möte. Av allt att döma kommer ödet för kvarteret Skottet att avgöras där och då. Turerna runt ombildningen på Skottet är en riktigt bisarr följetong. I Juni 2009, efter den fjärde och sista giltiga köpstämman gjorde Rädda Linjalen en utförlig beskrivning av dokusåpan Skottet HÄR.

Blogginlägget skrevs dock före det att stämmoresultatet hade granskats. När väl detta var gjort upptäcktes ett flertal felaktigheter. Stämman gick till tingsrätt, Brf Skottet medgav talan och köpstämman förklarades ogiltig.

Efter detta har Brf Skottet varit synnerligen aktiva. Man har låtit hålla en ny, ogiltig, köpstämma och man har i det närmaste mailbombat media, allsköns gästböcker och företrädare för Hyresgästföreningen.

Föreningens ordförande skrev för ett par dagar sedan en martyriserande artikel i Newsmill (SE LÄNK) där han tydligen anser det vara ett demokratisk övergrepp att hyresgäster och Hyresgästföreningen har synpunkter på felaktiga röster och ogiltiga köpstämmor. Hyresgästföreningens Regionsordförande Terje Gunnarsson besvarar inlägget i en annan artikel (SE LÄNK).

För att göra det hela överskådligt ger vi er en snabbresumé av turerna på Skottet:

 • September 2008 - Nej till ombildning (rent officiellt ajournerades stämman)
 • November 2008 - Köpstämman ställdes in
 • April 2009 - Nej till ombildning
 • 3 Juni 2009 - Köpstämman underkänd på grund av ogiltiga röster. Brf Skottet har medgivit detta
 • 10 Juni 2009 - Köpstämman underkänd på grund av ogiltiga röster. Brf Skottet har medgivit detta
 • Juni 2009 - Tiden för köperbjudandet gick ut
 • April 2010 - Brf Skottet höll, på eget bevåg, ännu en köpstämma. Detta utan att det fanns något erbjudande att ta ställning till. Någon mening med att granska reultatet finns inte av detta skäl, så om rösterna stämmer den här gången går bara att spekulera i.

Det Stockholmshems styrelse har att ta ställning till är direktiven från Stadshuset. Dessa är solklara: Brf Skottets köperbjudande gick ut i juni 2009, och vid den tidpunkten hade ingen godkänd köpstämma haft tillräckligt många röster för att kvarteret skulle ombildas. Några ytterligare förlängningar eller köperbjudanden är inte aktuella. Vi utgår naturligtvis ifrån att Stockholmshems styrelse går efter direktiven, att resultatet från köpstämmorna respekteras och att ett sedan drygt tre år eftersatt underhåll av kvarteret återupptas.

I många andra ombildningsfall har bostadsbolagets granskningar varit väldigt bristfälliga. På så sätt kan man utan tvivel mena att oegentligheter har lönat sig när det gäller ombildningar. Men om Brf Skottet i det här fallet skulle få förnyat köperbjudande, eller att bolaget skulle godkänna en ogiltig stämma, skulle det innebära ett riktigt övertramp.

Det vore att på ett närmast övertydligt sätt premiera oegentligheterna i Skottet, och det vore att sätta sig över allt vad föreningsdemokrati innebär.

tisdag 8 mars 2011

Hoppets vingslag flaxar över Vråken


I kväll, tisdag 8 mars, håller Brf Vråken i Aspudden sin andra köpstämma. Den första lämnade mycket att önska för alla parter. Först kallade Brf Vråken och ombildningskonsulten Berg Fastighetsjuridik AB till köpstämma KVÄLLEN FÖRE JULAFTON. En tidpunkt man sedan ändrade, då både bostadsbolaget Familjebostäder och Stadshusledningen påtalat det olämpliga i att ha en stämma på en så illa vald tidpunkt (SE LÄNK).

Stämmoresultatet var tydligt. Mindre än hälften av de boende ville ombilda fastigheten. Men som sagt, i ombildningar och våldtäkter räknar inte förövaren nej som ett svar. Trots att ombildningskonsulternas branschorganisation pratar mycket om etik och demokrati så talar verkligheten ett annat språk.

För ett par veckor sedan höll Brf Vråkens bank, SBAB, ett informationsmöte, "to the sound of one hand clapping" som det heter, då nästan inga hyresgäster dök upp - och de som närvarade visade inte något större intresse för att ombilda kvarteret.

Men skam den som ger sig. Nu rullar skutan på enligt fastslagen kurs. Nya fullmakter och glada löften är utdelade. Hyresgästers släktingar är kontaktade, och nu kör man vidare. Visserligen har siffrorna i Brf Vråkens tioåriga ekonomiska plan redan passerat bäst före-datum, och visserligen blev det ingenting av spekulationerna om de gigantiska hyreshöjningar som ombildningskonsult Ulf Bergdahl lanserat på sina möten. Men ändå. Man talar tyst om detta och brakar på som om ingenting hade hänt.

Nätverket Rädda Linjalen håller tummarna för hyresgästerna i Vråken ikväll. Och apropå spekuationer har vi ett litet stalltips hur det kommer att gå:

Inte heller denna gång röstar hyresgästerna ja till ombildning, gissar vi. Köpstämman kommer att ajourneras, varpå en sista vecka av intensivt dörrknackande, trappspringande, löften, övertalningsförsök, anhörigtrugning och prat om bättre grannsämja kommer att passera. Precis som det brukar vara. Vi påstår inte att det absolut blir så, men det är ett tydligt mönster som är det mest troliga av alla tänkbara scenarier - och vi hoppas verkligen att våra antaganden är felaktiga.

Två dagar senare, torsdag 10 mars, kommer Stockholmshem att hålla styrelsemöte och bestämma ödet för kvarteret Skottet, som haft ett otal köpstämmor. Flera utan att uppnå rätt röstantal och två som gått vidare till tingsrätt, och där oegentligheter konstaterats. Men tro't eller ej: Nu vill man återigen ombilda med hänvisning till en ogiltig köpstämma man låtit hålla tio månader efter att köperbjudandet gått ut.

Vi väntar med spänning på om den från Stadshuset tillsatta styrelsen kommer att respektera sina egna direktiv.

By the way - en sak har ombildningarna i Vråken och Skottet gemensamt: Samma ombildningskonsult håller i trådarna.

UPPDATERING
Intresset för ombildning i kvarteret Vråken visade sig, föga förvånande, vara så katastrofalt dåligt att Brf Vråken inte ens brydde sig om att räkna rösterna. Mötet avslutades, och våra tips visade sig som tur är vara felaktiga.
Brf Vråken har fortfarande en vecka på sig att utlysa ännu en köpstämma, men vi utgår från av även bostadsrättsföreningen nu inser att loppet är kört.

torsdag 3 mars 2011

Vargen - fårens stora räddare...eller?Ibland bli man minst sagt paff. Efter att statsminister Fredrik Reinfeldt gjort bort sig och talat fritt ur hjärtat hur han ser på hyresrätten i Dagens Nyheter fortsätter cirkusen, och tar allt mer bisarra former.

Först dementerar man uttalanden, sedan lägger man ut två klippta(!) ljudfiler på Regeringens(!!!) hemsida. Därefter lägger DN ut ljudfilerna oklippta, och alla kan konstatera att Statsministern är ordagrant citerad.

Därefter ger sig den moderata partisekreteraren Sofia Arkelsten in i debatten till sin partiledares försvar. I hennes debattartikel i Aftonbladet (SE LÄNK) hävdar hon att både partiet och hon själv värnar om och har förbättrat hyresrätten som boendeform. Tre miljoner hyresgäster i Sverige frågar sig hur Arkelsten resonerar.

Hyresgästföreningens regionsordförande Terje Gunnarsson ger Sofia Arkelsten svar på tal (SE LÄNK) - vilket i det här fallet måste betraktas som att slå en straffspark mot öppet mål.

Men uppenbarligen tror Sofia Arkelsten att ord är viktigare än handling. Tillsammans med Anti Avsan, moderaternas talesman i bostadspolitiska frågor, skriver hon ihop en replik byggt på ett recept av lika delar patetik, komik, okunskap och rena felaktigheter. Artikeln kan man läsa PÅ DEN HÄR LÄNKEN, men se till att sitta ner när ni läser för säkerhets skull. Nu är tydligen moderaterna hyresrättens stora frälsare och helbrägdagörare.

För oss tiotusentals hyresgäster i Stockholm som upplever oss som jagade med blåslampa av just artikelförfattarnas partikollegor skulle artiklarna kanske ha kunnat betraktas som skämt, men tyvärr upplever vi de verkliga konsekvenserna av den förda bostadspolitiken. Det är ärligt talat , som hyresgäst i Stockholm, svårt se artiklarna som annat än en uppvisning i snedvriden och gravt politiserad världsuppfattning.

För att inte bli för långrandiga ber vi er därför att läsa artiklarna (ni hittar dom HÄR och HÄR. Nedan hittar ni ett antal kursiverade och understrukna citat från artiklarna, varefter vi kommenterar citaten:

"Hyresrätten är en viktig boendeform som skall vara öppen för alla"
Absolut. Då vore det kanske lämpligt att regeringen också ser till att sluta upp att missgynna hyresrätten. Vidare bör man genast införa stöd för att bygga bort bostadsbristen i storstäderna och sluta slumpa bort gemensamt ägda bostadsbestånd av rent politiska skäl.

Dessutom: Aldrig hör man någon regeringspolitiker tala om oss tre miljoner hyresGÄSTER. Förutom att betraktas som mjölk-kossor, som ska finansiera kommunala skattesänkningar, verkar vi knappast existera i politikernas ögon. Vi är många, och vi har gjort ett medvetet val av boendeform. Såväl Reinfeldt som Arkelsten och Avsan verkar betrakta oss som socialfall utan andra boendealternativ, vilket i sig bara vittnar om okunskap och bristande engagemang i den bostadspolitik medborgarna faktiskt vill ha.

"Den kanske viktigaste positionsförändringen är vad man kan kalla en avpolitisering av boendeformerna. Vi som politiker ska inte ha synpunkter på vilken boendeform som den enskilde föredrar."
Herregud. Boendeformer i allmänhet och hyresrätten i synnerhet har aldrig någonsin varit så politiserat som de senaste åren. Hyresgästerna i Stockholm har ju i princip klåfingriga politiker som står och flåsar ner i brevlådan. Själv har jag aldrig trivts så bra som just som hyresgäst i allmännyttan. Men det har varit tufft de senaste åren, när politikernas i det närmaste religiösa behov av att sälja alla gemensamma tillgångar drabbar oss på ett sätt som får många hyresgäster att må riktigt riktigt dåligt.

Det är just artikelförfattarnas partikollegor som har synpunkter på vår boendeform, och lägger sig i den i allra högsta grad. Lev som ni lär i stället. Respektera oss hyresgäster och vårt val av boendeform. Sluta upp med att vara så förbannat klåfingriga!

"Statliga byggsubventioner är inte svaret på frågan om hur bostadsbyggandet ska kunna öka."
Nähä, det var något nytt. Det fungerade i alla fall för att bygga upp ett helt miljonprogram. Hyresrätten är just nu den enda boendeform som INTE uppbär statliga subventioner. Ägare av villor och bostadsrätter blir statligt subventionerade via ränte- och rotavdrag, inte minst av oss hyresgäster. Statliga byggsubventioner vore ett alldeles utmärkt sätt att bekämpa såväl bostadsbrist som arbetslöshet. Om politikerna bara vill, ska tilläggas.

Citatet är ytterligare ett belägg för misstanken att artikelförfattaren vare sig bryr sig om bostadsbristen eller det personliga, sociala och samhällsekonomiska förfall som bostadsbristen skapar. En politikers ansvar är att se till medborgarnas bästa, och det visar man inga tecken på att vilja göra.

"Vi moderater står för vår politik, och lyssnar gärna på och diskuterar med andra."
Det brukar låta så, men det är inte många som håller med om det. Stockholms moderate borgarråd Joakim Larsson, ytterst ansvarig för de Vilda Västern-metoder som förekommer i Stockholms ombildningscirkus, har aldrig någonsin ställt upp och debatterat hur ombildningarna går till. Detta trots att mängder av oegentligheter förekommer.

Den 12 januari i år hade han, för första och enda gången, tackat ja till att medverka i en öppen diskussion i ämnet, men strax före mötet ställde han in sin medverkan av okänd orsak. Joakim Larssons personvalskampanj 2010 gick under sloganen "Staden skall utvecklas i dialog med Stockholmarna" Något dialog har däremot aldrig hörts eller förts.

Vi välkomnar därför både Joakim Larsson, Sofia Arkelsten, Anti Avsan och Fredrik Reinfeldt till debatt och dialog om hur vi hyresgäster uppfattar vår nuvarande situation och hur man ska komma tillrätta med den skriande bostadsbristen - men tyvärr har ingen visat intresse av annat än undflyende, envägskommunikation och illa underbyggda debattartiklar.

"Vår politik ligger fast. Vi tycker om hyresrätter och vill ha blandade boendeformer som passar många människor."
Det låter ju fint, men med tanke på hur segregationen skenar har ni bevisligen helt fel recept på hur ni tänkt er att komma dit. Allmännyttan i Stockholms innerstad har kölhalats och inkomstskillnaderna mellan olika områden ökar drastiskt. "Blandade boendeformer" har på ren Svenska inneburit att radera ut hyresrätten, hur blandat det nu kan anses vara?

Bara som ett litet exempel har Stockholms Stadshus gett klartecken till att ombilda allmännyttan i stadsdelen Sköndal - ett område där det inte längre finns någon allmännytta kvar! Ett annat område är Enskede Gård, där Stockholms Stad glatt erbjuder att sälja ut den sista rest av allmännytta som finns kvar. Så mycket för struntpratet om "blandade boendeformer".

"Vi moderater stoppade ombildningarna i Stockholm".
Det här citatet är nästan för dumt för att ens kommenteras. Det var moderaterna som drog igång ombildningarna till att börja med. Det skenbara "ombildningsstoppet" i innerstaden som aviserades 2008 undantog redan intresseanmälda fastigheter, det vill säga i princip ALL allmännytta. Ombildningarna har fortsatt, och ombildningsprocesserna har blivit allt smutsigare.

Sedan "ombildningsstoppet" har ytterligare 5000 lägenheter ombildats i innerstaden. De facto är processer fortfarande igång som omfattar ytterligare 465 innerstadslägenheter. I närförorter är det fritt fram att intresseanmäla ytterligare 4000 lägenheter för ombildning fram till 1 juli 2011.
Med tanke på hur snabbt det gick att införa försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen är det minst sagt märkligt att ett stopp som infördes för 2½ år sedan fortfarande inte börjat fungera i praktiken. Om det inte beror på bristande vilja, vad kan då orsaken vara?

"Hyresrätten är en av flera viktiga boendeformer i Stockholm."
Bra. Då tycker vi att artikelförfattarna borde fråga oss hyresgäster hur vi känner oss behandlade av er styrande politiker. Vi kan garantera att ni får leta väldigt länge innan ni hittar någon hyresgäst eller bostadsköande som tror att det ligger något uppriktigt i ett sådant uttalande. Tvärtom, en stor majoritet av dessa grupper känner sig drabbade, i bästa fall av nonchalans och i många fall av aktiv diskriminering från styrande politiker.

"De reformer som alliansen har genomfört ökar möjligheterna att klara utmaningarna på bostadsmarknaden i framtiden."
Tror ni verkligen på det själva? De senaste åren har enkom inneburit försämringar såväl för hyresgäster som för bostadssökande. Ärligt talat verkar ansvariga politiker inbilla sig att bostadsbristen försvinner genom ombildningar och höjda hyror.

I realiteten har antalet hyresrätter i Stockholm drastiskt minskat genom ombildningar och obefintligt byggande. Att bygga verkar man inte vara intresserade av, och att se oss hyresgäster som annat än statistik verkar inte heller vara på kartan. Hur gärna än politikerna vill undandra sig ansvar genom att hävda att marknaden löser alla problem så har man gång på gång bevisats fel. Bostadsbristen är politikernas ansvar, och ett väl fungerande samhälle kräver en aktiv bostadspolitik riktad mot alla medborgare.

Slutsatsen är oundviklig. Även om Fredrik Reinfeldts uttalanden måste betraktas som ett rejält klavertramp innehöll de åtminstone ärliga synpunkter. Det Arkelsten och Avsan skriver ser visserligen bättre ut på papper, men är ungefär lika trovärdigt som Sofie Arkelstens bortförklaringar av sina egna bravader på bostadsmarknaden. Att man hävdar sig värna hyresrätten framstår knappast som sannolikt när man agerar som man gör.

Tilläggas bör att vi knappt nämnt de utbredda fullmakts- och stadgemyglet runt ombildningar, eller den väl dokumenterade bondfångarkulturen bland många ombildningskonsulter, som ledningen i Stockholms Stadshus fortfarande låter härja fritt. Både vi, Hyresgästföreningen och oppositionspartierna har LAGT FÖRSLAG på hur detta skall stävjas, men mötts av totalt ointresse från Stadshusets styre, som vägrar att erkänna att problemen finns.

Då vi är ett uttalat opolitiskt nätverk ingår även människor som röstat på artikelförfattarna, men något förtroende i bostadsfrågor finner man knappast hos dessa väljare. Vi efterlyser med andra ord en välbehövlig dialog och debatt - men till skillnad från debattartiklarna mår den bäst att föras på ett seriöst och uppriktigt sätt.

Att påstå att man värnar om hyresrätten och hyresgästerna må låta vackert, men det är än så länge väldigt mycket snack och en verkstad i träda. Sett till de senaste årens agerande har alliansen gjort lika mycket för hyresgästerna som Josef Fritzl gjort för kvinnofriden.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

tisdag 15 februari 2011

Fredrik Reinfeldts eskapader i overkligheten.


I stället för logik - förvirring...

Om statsminister Fredrik Reinfeldts utspel i DN 2011-02-14 bygger på okunskap eller arrogans är svårt att säga, men det är tämligen grova anklagelser som riktas mot mig, mina grannar och alla andra hyresgäster i Stockholm. I går vaknade vi upp med beskedet att vi ägnar oss åt ekonomisk brottslighet. Dessutom är det vi hyresgäster som är orsaken till att innerstaden segregerar. Hur Fredrik Reinfeldt fått till den ekvationen verkar han inte ens kunna förklara själv.

Som infödd Stockholmare boende i hyresrätt på Södermalm är det min hembygd och mitt hem Statsministern talar om. Jag är född fyra kvarter från min nuvarande bostad. För mig har hyresrätten alltid fungerat bra. Genom en på den tiden fungerande bostadskö fick jag ett hyreskontrakt på en bostad, och därefter har bytesmarknaden fungerat både smidigt och snabbt, utan vare sig lån eller pengar under bordet. För några år sedan flyttade jag ihop med min nuvarande sambo, och på så sätt blev en lägenhet ledig som kunde anvisas till någon som behövde den. Är det inte så det borde gå till? Är det inte avarterna i stället för boendeformen i sig som borde dömas ut och elimineras?

Statsministern talar ofta om valfrihet och individens oberoende gentemot politiska beslut. Samtidigt vägrar Stadsministern och hans gelikar att respektera hyresgästernas val av boendeform. Även i DN-artikeln är Reinfeldts utgångsläge att alla hyresgäster egentligen strävar efter att, gärna genom fusk och skenaffärer, flytta till bostadsrätt eller villa. Att Fredrik Reinfeldts partisekreterare Sofia Arkelsten varit inblandad i sådana affärer anser tydligen Statsministern vara orsak nog att kollektivt anklaga mig och mina grannar för samma sak. Att även nuvarande socialförsäkringsminister Ulf Kristersson myglat till sig en attraktiv lägenhet till för nödställda gör inte mig och mina grannar till några brottslingar. Jag törs nog påstå att moralen i gemen i mitt kvarter är högre än moralen hos personalen i regeringskansliet. Det borde FredrikReinfeldt vara glad för.

Hyresrätten är den klart mest efterfrågade boendeformen i Stockholm. Bostadsbristen är skriande. I Statsministerns regeringsdeklaration utlovades att hyresrättens ställning skulle stärkas. Det borde med andra ord ligga överst på regeringens agenda att rivstarta en byggvåg av överkomliga hyresrätter i Stockholm. Men statsministerns lösning på bostadsproblematiken är tydligen att främja ombildning av de fåtal hyresrätter som återstår.

Om nu Reinfeldt verkligen vill motverka mygel borde han ta en ordentlig titt på hur bostadsrättsomvandlingar ofta går till . Vi som varit utsatta för omvandlingsprocesser inom Stockholms allmännytta vet hur mycket oegentligheter, stadgemissbruk och odemokratiska metoder som ofta förekommer där. Till skillnad från statsministerns spekulationer om hyresgästerna är detta väl dokumenterat och belagt. Men trots att mängder av solklara exempel på rättsvidriga ombildningsförsök lags fram, både för ledningen i Stockholms Stadshus och f.d. Justitieminister Beatrice Ask förnekar de bara dessa problem och visar inget intresse till att stävja ombildningsfuskandet.

Till och med när uppenbart fusk upptäcks hos de pådrivande i ett ombildningsförsök är det fritt fram för vederbörande att fortsätta forcera igenom ombildningen. Även om hyresgästerna röstar nej till ombildning är det grönt ljus att fortsätta med uttröttningsmetoden, och hålla hur många köpestämmor som helst. I våldtäkter och bostadsrättsombildningar respekteras inte ett nej som svar. Ansvariga politiker väljer att blunda och resultatet är glasklart. Segregation, spekulation, längre bostadskö och många hyresgäster som far väldigt illa.

Att det även finns mängder av exempel på människor med annat boende som hållit på sina hyreskontakt i väntan på att plocka hem reavinsten på en ombildad bostadsrätt har ingen i Stockholms Stadshus velat göra något åt. Sett till det kan jag hålla med Fredrik Reinfeldt att hyresmarknaden inte fungerar, men det beror på att hans partikollegor i Stockholm är ovilliga att göra något åt saken. I stället jagar man oss, som gjort ett medvetet val av hyresrätt som boendeform, med blåslampa.

Statsministern resonerar på samma sätt när det gäller svartkontrakten. Att det i huvudsak är vissa privatvärdar som säljer hyreskontrakt svart istället för att lämna tomma lägenheter till bostadskön tar statsministern inte upp, utan lägger all skuld på dem som utnyttjas. Då försäljning av svartkontrakt i sig är brottsligt är det märkligt att ingen energi verkar läggas på att upprätthålla lagen och beivra dessa brott. När dömdes någon för handel med svartkontrakt senast? Tvärtom, myndigheternas allmänna flathet att stävja svarthandeln används indirekt som argument av Statsministern att försvaga hyresrätten ännu mer!

Hyresrätten har på flera sätt varit skattemässigt missgynnad alla andra boendeformer, någonting som t.o.m. Finansministern håller med om. Ändå gör regeringen ingenting åt saken. Men det tar inte stopp där. Vi hyresgäster subventionerar även såväl ränte- som ROT-avdrag för bostadsrättinnehavare och villaägare via skattsedeln. De statliga skattelättnaderna för byggandet av hyresrätter har Regeringen avskaffat. Samtidigt uppmuntrar man att ombilda de hyresrätter som finns - och nu är tydligen bostadsbristen och segregationen hyresgästernas fel enligt Statsministern. Jag vet ärligt talat inte om vi talar om samma planet…

En regerings uppgift är att tillgodose befolkningens efterfrågan. Inte som nu - att försöka spela ut människor i bostadskön mot dem som än så länge har en bostad där de har råd att bo kvar. Om problemet beror på bostadsbrist eller befolkningsöverskott är en definitionsfråga, men då Statsministern brukar föredra att lägga ansvaret på någon annan gissar jag på alternativ två. Är det Statsministerns hemkommun Täby som ska stå som modell för Stockholm – en alltigenom segregerad kommun där människor utan höga inkomster icke göra sig besvär?

Fredrik Reinfeldt avfärdar således hyresrätten i Stockholm på grund av att efterfrågan är för stor och att boendeformen, trots att den är ekonomiskt missgynnad, är för populär. Var ligger logiken i det? Min son fick inte plats i Kärrtorps gymnasium, där han ville gå. Det var för många sökande före honom. Anser Statsministern att lösningen på det problemet är att lägga ner Kärrtorps Gymnasium?

Orsaken till denna debatt är, hur man än vänder och vrider på saken, bristen på bostäder i Stockholm. Jag tror att de flesta kan hålla med mig om att lösningen är att få fart på ett seriöst och målmedvetet byggande av överkomliga hyresrätter. Det är även den enskilt viktigaste möjliga åtgärd en regering kan göra att främja Stockholm och Sverige, både ekonomiskt och socialt. Här borde allmännyttan gå i främsta ledet och framgå med gott exempel. Det har fungerat förr, och det kan fungera igen – förutsatt att viljan finns hos regeringen. Gör den det, Fredrik Reinfeldt?

Johan Johansson / Rädda Linjalen

Denna artikel har även publicerats på SVT Debatt
SVT Debatt

söndag 23 januari 2011

Onsdag 26 januari: Dags att säga ifrån!


Samling till stöd för hyresrätten, och för ändring av reglementet för ombildningar, med avsikt att motverka fusk vid ombildningsprocesser och bevara blandade upplåtelseformer.
Tid: Onsdag 26 Januari Kl. 15.30 Plats: Ragnar Östbergs Plan, utanför Stadshuset

För bakgrundsfakta hänvisar vi till vår debattartikel som publicerats i SvD: Stoppa fusket vid ombildning

Alla som värnar hyresrätten är, som sagt, välkomna till den manifestation för Stadshusets politiker som Rädda Hyresrätten kommer att genomföra onsdagen den 26 januari kl 15.30.

Då har styrelsen för Stockholm Stadshus AB möte. Man ska besluta om reviderade direktiv för koncernbolagen angående ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt.

Egentligen skulle detta ha beslutats om den 13 december men då sköt Stadshusets styrelse upp frågan. Ansvariga politiker har inte svarat på varför och oppositionen uppfattade heller ingen förklaring till detta.
Istället hålls alltså detta extra inkallade styrelsemöte den 26 januari.

Det har ännu inte lagts upp någon dagordning eller några underlag för beslut inför detta möte, vilket ska göras senast en vecka innan. Däremot har från välunderrättad källa fått reda på att direktiven inte ändrats alls. Vi utgår från att det tjänsteunderlag som låg den 13 december därför fortfarande gäller.
Fritt fram för fusk i fyra år till med andra ord. Det tänker vi inte låta passera obemärkt.
De oförändrade direktiven hittar du HÄR
Rädda Linjalen, liksom de flesta andra nätverk och organisationer för och av hyresgäster, ställer sig givetvis bakom Rädda Hyresrättens initiativ, och vill uppmana alla som värnar om hyresrätten (och har möjlighet) att sluta upp.

måndag 17 januari 2011

Vart tog dialogen vägen?


Joakim före valet. Nu undrar många vart dialogen tog vägen?

Det blev en trevlig och informativ träff om stadshusets planer gällande ombildningar som nätverket Rädda Hyresrätten höll i AFB-huset 12 januari. Tyvärr fick förra mandatperiodens ansvariga i området, Joakim Larsson(m), ett hastigt förhinder som gjorde att han fick ställa in sitt deltagande. Som av en slump dök Joakims förhinder upp strax efter att hans sekreterare informerats om vilka övriga deltagare som skulle delta i mötet - d.v.s. personer från nätverket Rädda Linjalen, HGF:s regionsordförande Terje Gunnarsson samt personer som tvingats flytta efter uppslitande ombildningsprocesser.

Vi vill inte påstå att detta har med saken att göra, men det är tråkigt att den ansvariga för ombildningskarusellen i Stockholm aldrig varit beredd att delta i en debatt om konsekvenserna av Stadshusets utförsäljningar. Med tanke på att Joakim Larsson gick till val på att "Staden skall utvecklas i dialog med Stockholmarna" blir denna brist på just dialog minst sagt märklig. För många som drabbats av Stadshusets experimentverkstad när det gäller ombildningar känns löftet om dialog i bästa fall som ett skämt, och i de flesta fall som ett hån.

Något som togs upp på mötet var hur Stadshuset verkar se på sin upprepade käpphäst "blandade upplåtelseformer". Nu när det står klart att man medvetet lutat sig mot missvisande statistik, samtidigt som man verkar vara beredd att sälja även de sista smulorna allmännytta i flera områden (Enskede, Aspudden m.m.) skulle det vara intressant att få Stadshusets syn på vad "blandade upplåtelseformer" egentligen är.

Denna fråga var en av många som Joakim Larsson inte var på plats för att svara på. Vi hoppas på att att ansvariga i Stadshuset å det snaraste kryper upp ur sina gömställen och har en öppen och ärlig dialog med sina medborgare. Att, som nu, lägga locket på och springa och gömma sig inger ärligt talat inget större förtroende.

Angående Stadshusets skeva syn på blandade upplåtelseformer vill vi återigen länka till detta lilla nyhetsklipp, som säger det mesta:


Att Stadshuset även plöjt ner tiotals miljoner i projektet Bilda Bostad, som på ett ensidigt sätt propagerar för ombildningar stärker knappast tilltron då man i nästa andetag säger sig värna om hyresrätten.

Bilda Bostads så kallade informationsmaterial görs i hög grad av ombildningskonsulter i den självutnämnda branschorganisationen SBB. Just SBB:s tongivande medlemmar har även de varit i blåsväder, inte bara genom att ha iscensatt några av våra mest omskrivna skandalombildningar, utan även för att ha skickat ut pressmaterial med grovt missvisande statistik (SE LÄNK)

Att banker och andra mer eller mindre seriösa låneinstitut har varit väldigt generösa med att ge lån är ett välkänt faktum. Att en BRF-styrelse ofta består av oerfarna människor är även det väl dokumenterat på den här bloggen. Kombinerar man en styrelse med okunniga respektive oseriösa medlemmar kan det få förödande konsekvenser. Här är ett exempel på de bedrägerier som kan uppträda som svallvågor i bostads/lånedjungeln:En annan följetong i sammanhanget är ombildningen av bostäderna i RINGEN på Södermalm. Området såldes först till BOULTBEE, trots att Stadshuset fått flera varningar om misskötsel och ockerlika hyreshöjningar. Därefter ombildades bostadsdelen på ett allt annat än seriöst sätt. Föreningens KASSÖR och andra styrelsemedlemmar är föremål för väl grundade brottsundersökningar.

Nu är Ringens f.d. kassör även inblandad i en miljonrullning i Statens Exportråd. Vi citerar Aftonbladet:
"I september förra året började miljonerna strömma in till ”uppfinnaren” Landgrens projekt, bland annat från Stellan Bergquist. Samma höst satte han också sprätt på en hel del pengar privat. Den 21 oktober leasade han en Bentley Continental GTC Speed 3W – nypris 3,35 miljoner.
Månaden efter ställde han till med ett storslaget bröllop på Åland. Landgren gifte sig med en 20 år yngre ukrainska. Han kom i en lustjakt – en 23-meters Princess. Han och blivande hustrun fördes till och från kyrkan i en limousine som hade fraktats till Åland enkom för detta tillfälle. Landgren hade bokat hela övervåningen på Hotell Arkipelag. Enligt tidningen Nya Åland slutade notan för bara mat och dryck på 106.000 kronor. Hustrun fick en Aston Martin i bröllopspresent av Stefan."

Hela artikeln kan läsas PÅ DEN HÄR LÄNKEN. Tilläggas bör att artikelns bild är helt obetalbar.

Detta för ju naturligtvis in tankarna på vart våra gemensamma tillgångar försvinner, och om politikernas jakt på "fuskare" kanske har kikaren inställd på fel målgrupp. Men då det här är en blogg som skall fokusera på ombildningsfrågan så släpper vi tråden för den här gången...

onsdag 12 januari 2011

Diskussion om ombildningar i Stockholm, 12 januari kl 18.00

Onsdag 12 januari kl. 18.00-ca 20.00, ABF-huset, Sveavägen 41

Ombildningarna – sista slaget om hyresrätten i närförort?


Den borgerliga majoriteten kommer inom kort att fatta beslut om nya direktiv
för ombildningarna i Stockholm. Som det ser ut nu kommer man att fortsätta
uppmuntra ombildningar i ytterförort och samtidigt tillåta fler utförsälj­ningar i populära närförorter. Direktiven innehåller inga förslag för att und­vika de vilda västern-metoder som tidigare använts av ombildningskonsulter m fl.

Joakim Larsson, Borgarråd med ansvar för ytterstadsutveckling, berättar
om stadshusmajoritetens planer vad gäller ombildningar för den kommande
mandatperioden, samt svarar på deltagarnas frågor.

Johan Johansson och Annika Åhlberg från Rädda Linjalen ger sin syn på aktuella läget vad gäller ombildning­arna. Vad händer nu, hur går det till och vad kan man göra för
att se till att processerna går schysst till?

Terje Gunnarsson, Ordförande för Hyresgästföreningen i Stockholm, berättar om
fören­ingens initiativ till en förbättrad samordning mellan dem som vill fortsätta
kämpa för hyresrätten.

Seminariet avslutas med en diskussion kring vad vi kan göra för att hjälpa
varandra i kampen mot ombildningar, och trycka på för att de ombildningar som
trots allt sker, blir rättssäkra.

Onsdag 12 januari kl. 18.00-ca 20.00, ABF-huset, Sveavägen 41

lördag 25 december 2010

Hur tungt väger egentligen etiken?


Köpstämman i Kvarteret Vråken, Aspudden, gick av stapeln i tisdags kväll. Som rapporterat ville Brf Vråken och ombildningskonsulten Bergs Fastighetsjuridik AB hålla stämman på kvällen den 23 december, men tvingades byta datum efter tillrättavisningar från värden Familjebostäder. Den medvetet illa valda tiden var t.o.m. uppe i debatt i Stadsfullmäktige. Tack vare detta hölls stämman på ett datum då i alla fall några hade möjlighet att delta.

Stämmans resultat blev i alla fall tydligt. 33 ja-röster av 67 möjliga innebär att 51%, dvs mer än hälften av hyresgästerna, tackat nej till ombildning. Då ombildningkonsulternas så kallade branschorganisation SBB, där just Vråkens konsulter tillhör grundarna, säger sig värna om ombildningsprocesser "enligt etikens alla regler" utgår vi nu ifrån att Berg Fastighetsjuridik genast slutar driva ombildningsprocessen.

Demokratins etik innebär rimligtvis att respektera väljarnas uttryckliga vilja. Väljer Berg Fastighetsjuritik och Brf Vråken att driva vidare ombildningsförsöket med fler köpstämmor visar man med all önskvärd tydlighet att man struntar i "etikens alla regler" och kör vidare enligt "spelets alla regler" - precis som man valt att göra i flera andra fall, varav ombildningsförsöket i kvarteret Skottet är det mest omskrivna.

Hittills har det i alla fall inte varit mycket bevänt med etiken i Vråken. I ombildningskonsultens väldigt optimistiska ekonomiska plan har redan ränteprognosen spruckit, trots att man räknar med att räntan skall vara oförändrad i tio år(!) framåt. Brf Vråken har även använt sig av selektiv information, dvs undanhållit vissa hyresgäster information och utskick, och som sagt försökt att lägga stämman på en tid då få hyresgäster haft möjlighet att delta.

Att ombildningskonsulten Ulf Bergdahl själv aktivt agerat försäljare, och bland annat sökt upp hyresgästers släktingar är även det en bit ifrån både etikens regler och det uppdrag som åligger en ombildningskonsult. Det återstår att se om Bergs Fastighetsjuridik och Ulf Bergdahl kommer att följa sin egen branschorganisations utfästelser i framtiden. Det är ju aldrig för sent att bättra sig. Vi hoppas att ombildningsförsöket i kvarteret Vråken är över nu, och vi kommer att fortsätta att rapportera om händelserna där.

Vidare visar det sig att Stadshuset återigen "räknat fel" när det gäller deras eviga mantra om "blandade upplåtelseformer". I innerstaden, där man i princip redan utrotat allmännyttan, anses upplåtelseformerna vara blandade. Att det finns fler bostadsrätter än hyresrätter i Stockholm betyder enligt borgarråd Joakim Larsson att siffrorna skall göras än mer skeva för att blandningen skall falla Stadshusstyret i smaken.


Skall det vara blandade upplåtelseformer som gäller borde det rimligen åligga Stadshuset att utöka det allmännyttiga beståndet i innerstad och närförort genom upphandling och ombildning av bostadsrätter till hyresrätter, eller?

Detta kan komma att bli möjligt tidigare än man kan ana. E24 utfärdar starka varningar för en snabbt annalkande bostadsbubbla:

"Det stora och uppenbara hotet är en fastighetsbubbla. De svenska bostadspriserna har stigit snabbt till sin högsta höjd. Bostadspriserna i Stockholm har gått upp med 4 procent under de senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik. Relationen mellan inkomster och fastighetspriser förefaller orimlig, på grund av rörliga boräntor som fortfarande är så låga som 2,8 procent. De lär snabbt fördubblas, och då kan fastighetspriserna kollapsa som i slutet av 1989"
Läs hela artikeln HÄR

Bolånetagare kan nog även glömma det som många ombildningskonsulter bygger sina luftslott på - de amorteringsfria lånen. Dessa är snart ett minne blott enligt bankernas samordningsorgan Svenska Bankföreningen:

"Vi tycker att man ska amortera om man belånar sin fastighet mer än 75 procent för att skapa sig ett utrymme för eventuella prisjusteringar nedåt på fastighetssidan."
Läs hela artikeln HÄR

Vare sig det gäller ombildningskonsulter, banker, Stadshusledning eller Brf-styrelser är frågan densamma:
Hur tungt väger egentligen det enligt alla så prioriterade begreppet "etik"?

lördag 18 december 2010

Dörrförsäljning per provision i Vråken


Köpstämman i kvarteret Vråken, Aspudden, är flyttad. Anledningen är att både ägaren Familjebostäder och representanter från Stadshuset uttryckt det uppenbart olämpliga att hålla en köpstämma kvällen före julafton. Ombildningskonsulten Berg Fastighetsjuidik AB och Brf Vråken har fått en tillrättavisning, och köpstämman har således flyttats till tisdag 21 december.

Något möte för att gå igenom och diskutera den ekonomiska planen eller något annat ämnar Berg Fastighetsjuidik AB inte hålla, nu är det istället operation övertalning som gäller i kvarterets trapphus.

Som vi berättat tidigare är Brf Vråkens ombildningskonsulter även en av grundarna till den självutnämnda branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare (SBB), som hävdar att de genomför ombildningar enligt "etikens alla regler". Vidare har SBB skickat ut pressmaterial med gravt vilseledande och osanna uppgifter.

Så här skriver exempelvis Uppsala Nya Tidning:
"Intresseorganisationen Sveriges Bostadsrättsbildare, SBB, har spridit felaktiga uppgifter om hur vanligt det är att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Intresset är avsevärt mindre än vad SBB gett sken av."
Läs hela artikeln HÄR

I kvarteret Vråken råder just nu operation dörrknackning för att samla in fullmakter för köp. Det lite speciella är dock att det är ombildningskonsulten själv, Ulf Bergdahl, som enligt ett flertal rapporter utsätter kvarterets hyresgäster för intensiva övertalningsförsök. Flera har hört av sig med upprörda historier om Ulf Bergdahls förehavanden.

Bland annat skall en nybliven änkling blivit uppvaktad av ombildningskonsulten. När denne inte visat sig intresserad att skriva på en fullmakt har Berg Fastighetsjuridik per telefon sökt upp den dödes barn, som lockats med ett framtida klipp om man bara kan övertala den överlevande föräldern att skriva fullmakt.

På Berg Fastighetsjuridiks hemsida kan man läsa:
"Vi bidrar med flerårig yrkeskunskap för att ledsaga etablerade föreningar i litet mer ovanliga eller komplicerade skeden. Vår kompetens bidrar till en mycket hög kvalitet."

Om man nu svänger sig med uttryck som "hög kvalitet" och "etikens alla regler" dyker det genast upp några frågor som söker svar:

 • Är det enligt "etikens alla regler" att utlysa en köpstämma vid en så olämplig tidpunkt att t.o.m. Stadshusets politiker reagerar?
 • Ingår det i en ombildningskonsults uppdrag att agera gårdfarihandlare, springa runt i områden och knacka dörr samt utsätta äldre hyresgäster för påtryckningar och övertalningsförsök?
 • Kan en ombildningskonsult som söker upp släktingar till nyss avlidna hyresgäster anses arbeta enligt "etikens alla regler".
 • Är ett ombildningsförsök där man inte bereder hyresgästerna möjligheter att gå igenom den ekonomiska planen att betrakta som en ombildning med "mycket hög kvalitet"?

Listan på frågor kan göras lång. På tisdag är det köpstämma. Om stämman bli enligt "etikens alla regler" vet ingen, men vi hoppas att etiken går vinnande ur den här soppan.

tisdag 14 december 2010

Helgextra: Julköpstämma i Aspudden!


I Stockholms ombildningscirkus är det mesta tillåtet för ombildningsivrarna. En av sakerna som vi tagit upp i VÅRA FÖRSLAG för att demokratisera processerna är fasta riktlinjer för bostadsrättsföreningarnas stadgar. Just nu är det mer regel än undantag att föreningarna (med hjälp av konsulterna) ändrar de sedvanliga stadgarna så att det ska gå att manipulera röstning via fullmakt. På så sätt kan man i princip hålla köpstämmor utan deltagare - och var och en kan ju konstatera hur demokratiskt det låter.

Brf Vråken i Aspudden har gjort just så. Man har tillverkat egna föreningsstadgar där vem som helst kan komma in direkt från gatan och rösta för hela kvarteret via fullmakt. Även här i Linjalen manipulerande man stadgarna. Varför vi anser att detta är uppenbart mygel kan du läsa PÅ DEN HÄR LÄNKEN. Artikelns slutcitat lyder:
"Har styrelsen hoppats att kunna hålla stämmor själv och att de boende stannar hemma och tittar på tv istället?"

Att man hoppas på detta i Brf Vråken känns inte särskilt långsökt. Nu har man för säkerhets skull låtit kalla till köpstämma vid en inte alltför smidig tidpunkt:
Den 23 december kl 19.00.

Det känns minst sagt som att en räv har raskat över isen. Att kalla till köpstämma på en tidpunkt då i princip alla har fullt upp med annat eller rest bort är ett alltför tydligt tecken på att det knappast är enighet, information, diskussion och gemensamma demokratiska beslut som är det viktigaste. De boende uppmanas att lämna fullmakt även om de ska närvara på stämman. För säkerhets skull avslutar Brf Vråkens sin kallelse:
"Den som lämnat in fullständig fullmakt behöver inte närvara vid stämman".

Att Brf Vråken och dess konsulter vill driva igenom en omvandling på det här sättet, vid den här tidpunkten, talar sitt eget tydliga språk om var den demokratiska ambitionsnivån ligger. Att den som inte vill rösta ja lugnt kan stanna hemma och koka knäck glömde Brf Vråken att berätta. Att ansökan till medlemsskap i föreningen också innebär att man lämnar fullmakt för köp är ett annat talande tilltag.

I vårt förra blogginlägg tog vi upp turerna runt kvarteret Skottet, som skulle varit uppe i Stockholms Tingsrätt i måndags. Då bostadsrättsföreningen medgett talan i fallet innebär det att det förekommit falsarium i samtliga fall då föreningen hävdat sig ha majoritet för ombildning. Två stämmor har alltså slutat nej, och två har underkänts p.g.a ogiltiga röster.

Skottets köperbjudande gick ut i Juni 2009. Tio månader senare höll man ännu en stämma, helt ogiltig - då inget köperbjudande fanns. Efter denna femte låtsas-stämma förklarade sig Brf ha majoritet för tredje gången gillt. Stämmoresultatet har aldrig granskats - då det inte funnits någon som helst anledning att gå igenom en totalt meningslös stämma.

Ändå viskas det i korridorerna att Skottet kommer att erbjudas köp av fastigheten med denna stämma som underlag. Ligger det någon sanning i det kan hela regelverket för ombildningar lika gärna skrotas helt. Det skulle innebära att det är helt upp till Stadshuspolitikernas personliga godtycke att tänja och ändra regler som det passar. Vi avvaktar nyfiket på hur Stadshuset agerar. Finns det regler runt ombildningar, eller finns dom inte?

För att knyta ihop säcken kan vi konstatera något som inte tagits upp tidigare: Både i Skottet och Vråken är det samma ombildningskonsulter som anlitats, Ulf Bergdahl och Anders Berg från Berg Fastighetsjuridik AB. Företaget är även en av grundarna till ombildningskonsulternas branschorganisation SBB - en sammanslutning av tämligen ifrågasatta ombildningskonsulter som påstår sig verka för ombildningar "efter etikens alla regler".

Båda Skottets och Vråkens ekonomiska planer har även identiska intygsgivare samt har genomgått en varsin okulär icke jordabalksbaserad "besiktning" av samma besiktningsman.

Går båda dessa ombildningar igenom kommer konsulterna från Berg Fastighetsjuridik AB att vara nöjda efter stämman i Aspudden kvällen före julafton. Vem vill inte vakna upp på julaftons morgon i vetskap om att ha kammat in 2.375 000 kronor i ombildningsarvode? Efter att intygsgivare och besiktningsmannen fått sitt räcker det nog till tämligen hyfsade julklappar.

Pengar till jul är ju aldrig fel - särskilt inte när de är förtjänade enligt etikens alla regler.

lördag 11 december 2010

Ytterligare fyra år i Vilda Västern?


Måndag 13 december kl 12.00 kommer Stadshusets nya direktiv för ombildningar att klubbas. Därmed kommer vi hyresgäster att få veta vilka regler som ska gälla i ombildningscirkusen de närmsta fyra åren.

Men då blockpolitiken i Stadshuset är cementerad går det att läsa sig till vad som kommer att gälla redan nu. Det är bara att titta på några länkar:
Mötets föredragningslista Det handlar om punkt 6.

Koncernledningens tjänsteutlåtande. Där pratas det mycket om "blandade upplåtelseformer".
Koncernledningens direktiv där det är mer preciserat var ombildningarna tillåts fortsätta.

Några frågor bland många när man läst dessa dokument:

1. Hur kommer det sig att det, precis som inför den förra mandatperioden, framställs som att allmännyttans hyresgäster ska "ges möjligheten" att ombilda. Det har man haft i fyra år redan. De delar av allmännyttan som återstår är områden som antingen redan tackat nej (en eller flera gånger) till ombildning samt de områden där det inte ens funnits underlag för intresseanmälan. Ingenting övrigt har hänt.

2. Inga förändringar kring regelverket verkar vara aktuella. Det innebär att det väl dokumenterade fusket runt ombildningar som vi och många med oss både upplevt och KRÄVT ÄNDRINGAR AV ser ut att gälla fortfarande. Vi kan alltså förbereda oss på ytterligare fyra år av stadgemygel, fullmaktsfuskande, kollektivanslutna brf-medlemmar, skrupelfria ombildningskonsulter och intygsgivare med trovärdighet noll. Det är helt OK att fuska igenom en ombildning, i alla fall vad Stadshuset anbelangar. På något annat sätt går det inte att tolka den uppenbara oviljan till ett bättre regelverk.

3. I direktiven står att "genomförda ombildningar har medfört ett spritt ägande och mer blandade upplåtelseformer i flera stadsdelar". Om man med blandade upplåtelseformer menar att det bara skall finnas bostadsrätter och villor så har man sannerligen lyckats i stadsdelen Östberga. Där finns det nu, efter 4 års intensiv kampanj och en uppsjö skandalombildningar, knappt 12 % HR kvar, och ytterligare en fastighet är eventuellt på väg att ombildas.

4. Vidare kan noteras att inga förändringar finns vad gäller vilka områden som tillåts ombildas. I Stockholms innerstad, Hammarby sjöstad, Årsta och Liljeholmen är det stopp. Där finns å andra sidan inte mycket allmännytta kvar att ombilda. Men i annan redan hårt drabbad närförort som Aspudden, Östberga (12% hyresrätter) och Enskedefältet (20% hyresrätter) anser tydligen Stadshusets ledning att boendeformerna inte är tillräckligt blandade ännu.

DEN KAOTISKA FÖLJETONGEN OM SKOTTET FORTSÄTTER:
Brf Skottet på Södermalm lyckades efter många om och men, och på den fjärde utlysta köpstämman få ihop tillräckligt många fullmakter för en ombildning. Tydligen har mycket varit fel i underlaget, då ärendet gått till Tingsrätt. Nu verkar det stå klart att oegentligheter förekommit, men likväl försöker man få igenom en ombildning med hänvisning till en ogiltig köpstämma som genomförts nästan ett år efter att köpfristen gått ut.

Så här rapporterar en boende i Skottet:
"Nu kan vi i Skottet meddela att förlikningen mellan brf Skottet och oss är underskriven och inskickad till tingsrätten där brf Skottet medger talan. Södermalm har fått behålla ännu en hyresrättsfastighet, i alla fall som det ser ut idag.
Nu har vi tyvärr ännu ett slag att utkämpa. Sthlmshem har, enligt brf Skottets ombildningskonsult och advokat, muntligt lovat att brf att få köpa Skottet1 oavsett domen i tingrätten(!).

Sthlmshem dementerar inte heller detta påstående i en förfrågan, utan undviker att kommentera. Vi vet inte hur de har tänkt sig att kunna driva igenom ett köp mot tingsrättens dom.

Brf Skottet höll en köpstämma den 27 april i år (2010) och vi kan väl ana att de försöker att använda den som underlag för ett köp, (trots att stämman hölls nästan ett år efter betänketidens utgång och trots att inga fler förlängningar gäller i innerstaden) Vi får avvakta och ha ögonen öppna för vad de kan hitta på. Idag kan vi i alla fall andas ut efter att ha fått bekräftat att det inte fanns majoritet för köp på någon av alla de behöriga stämmor som brf skottet hållit. Stämman, som hölls i år, har vi av förklarliga skäl inte granskat.

Fortsättning följer.
"

Vad säger Stockholmshems ordförande Björn Ljung: Tänker man godkänna en köpstämma som hållits långt efter att köperbjudandet gått ut? Och i sådana fall - finns det några regler runt ombildningar över huvud taget?

tisdag 23 november 2010

I väntan på...vadå?Nätverket Rädda Linjalen ber om ursäkt att bloggen varit vilande ett tag. Det beror på flera orsaker. Dels en viss form av temporär utmattning, dels att vi på grund av höstens val inte riktigt vetat var landet legat.

Visserligen har vi fortsatt våra kontinuerliga möten för och i områden utsatta för omvandlingsförsök. Men mest av allt har det handlat om att försöka få reda på vad som kommer att gälla i framtiden.

Nu börjar dock förutsättningarna skönjas, och det ser inte ut som att den kommande mandatperioden kommer att bli någon vandring på en räkmacka för oss som anser oss ha valt vår boendeform.

För några dagar sedan gick M i Stockholms Stadshus ut med vilka de kommer att tillsätta i allmännyttans styrelser. Den är enkom nya namn, vilket man kan tolka som att att M i Stockholms Stadshus vill ha tämligen oerfarna styrelserepresentanter som blint följer Stadshusets order. Alliansen i Stadshuset har ett uttalat mål att omvandla lika många lägenheter som förra mandatperioden, det vill säga 30.000 totalt. Ombildningskonsulternas stadsfinansierade propagandacentral Bilda Bostad skall arbeta vidare med oförminskad styrka. Målet är att koncentrera omvandlingarna till Stockholms ytterområden.

Det kan tyckas märkligt minst sagt. Förra mandatperioden skulle ju hyresgästerna "ges möjlighet att äga sina bostäder". Samma sak gäller tydligen nu. Man kan ju fråga sig varför de som inte varit intresserade att göra det, trots att möjligheten funnits i fyra år, helt plötsligt skulle välja att göra det nu?

Vi hoppas dock att Stadshuset har lärt sig något om det uppenbara myglande och fuskande som varit väl dokumenterat, och som många med oss har krävt rättssäkra ändringar av regelverket till.

Innan vi får reda på detta, och Stadshusets mer konkreta planer att fortsätta häxjakten på oss hyresgäster gör vi en resumé av vad som hänt på sista tiden:

Det förra fastighetsdirektören i Stockholm, Torbjörn Johansson, som vi uppmärksammat tidigare, då han avslöjats med att fiffla till sig Skattepengar och därefter fått två miljoner i belöning (eller "avgångsvederlag") för det hela(!) har visat upp sådan högklassig korruption att både han och ledningen i Stadshuset förärats ett eget program av Uppdrag Granskning, som ni kan titta på HÄR.

Skandalföljetången Boultbee fortsätter. Den som anser att Stadshuset agerat ansvarsfullt måste ha blundat helt för det här skämtet till affär. En affär som drabbat medborgarna och småföretagarna i ett antal centrumanläggningar, som Stadshusledningen sprätte iväg utan att ens skriva något avtal om hur de skulle förvaltas. Stadshusledningen väljer nu att lägga på locket på affären och hålla tyst. Precis som vanligt när det gäller uppenbar misskötsel av gemensamma tillgångar.Vidare har stadshusledningen hjälpt just Boultbee att hitta (och godkänna) kryphål att slippa skatta vid försäljningar. Man upprepar även fortfarande mantrat om Odells favorit: ägarlägenheter

Vidare visar tidens tand på hur illa många bostadsrättsföreningar behandlar sina resthyresgäster. De guld, gröna skogar och "förbättringar" man lovat de boende visar sig ofta vara tomma ord. Här är ett exempel bland många.

Nätverket Rädda Linjalen växer, vi består nu av hyresgäster från olika områden i hela Stockholmsregionen. Vi kommer naturligtvis fortsätta att informera och hjälpa de som drabbas av fortsättningen på den här vansinniga cirkusen.

Johan Johansson / Rädda Linjalen

fredag 17 september 2010

Inför valet: Vad partierna lovar, säger och gör...eller snarare ställer till med.


"Dialog med Stockholmarna" är knappast någonting som Joakim Larsson
gjort sig känd för tidigare - så det vore minst sagt ett nytt djärvt grepp.

Valet står inför dörren, och här i Stockholm är bostadspolitiken en viktig faktor för många när man ska välja var man lägger sin röst. Därför är det dags för oss i Rädda Linjalen att vakna upp efter sommarledigheten och göra en kort resumé av de senaste årens bostadspolitik, och vad som kan tänkas finnas bakom knuten i framtiden.

Vi vill betona att Rädda Linjalen är ett partipolitiskt obundet nätverk. Hos oss finns människor med olika åsikter och skilda partitillhörigheter. Dock är det svårt att blunda för att den senaste mandatperioden präglat våra liv på ett synnerligen påtagligt sätt. När det gäller situationen för oss som valt hyresrätt som boendeform är det nästan en underdrift om vi påstår att åren 2006-2010 varit en katastrof. En katastrof regisserad av ledningen i Stadshuset.

I synnerhet för de av oss som år 2006 lade våra röster på det nuvarande styret i Stockholms Stadshus är besvikelsen stor. Många är upprörda över att deras fria val av boendeform körts över av rent politiska beslut. Beslut som dessutom fattats av de egna - de som säger sig värna om individens fria val. Många har vädrat bitterhet över att de politiker som hävdar att just politiker inte skall styra människors liv gjort just detta på ett väldigt påtagligt sätt.

Under mandatperioden har 22.000 av våra gemensamt ägda kommunala lägenheter sålts ut. Det totala antalet hyresrätter har, för första gången någonsin, minskat. Det betyder givetvis att de hundratusentals människor som står i bostadskön fått ett ännu sämre utgångsläge. För särskilt utsatta grupper, som studenter och ungdomar, har chansen till en bostad för en rimlig hyra blivit ännu sämre under den gångna mandatperioden.

De få nybyggnationer som gjorts ligger på en hyresnivå som är på tok för dyr för de flesta av oss. Behovet av hyresrätter till en rimlig hyra tycks vara omättligt, och det parti som sätter upp ambitionen att bygga ett nytt miljonprogram har många röster att vinna. Här har de rödgröna lagt fram förslag för att lindra bostadsbristen. Vad det nuvarande styret har för planer är mer diffust, problemen skall lösa sig själva på något sätt om man bara släpper marknaden fri - ungefär så verkar resonemanget gå.

På grund av den sittande regeringens slopande av byggnadsstödet för nybyggnation av hyresrätter har byggandet minskat avsevärt. Detta har givetvis även negativa effekter på arbetslösheten och samhällsekonomin i stort. Varför man valt att göra detta är en gåta för många, för några positiva effekter av detta beslut är svåra att hitta. Länsstyrelsens rapport om bostadsläget i länet (LÄNK) är allt annat än uppmuntrande läsning.

För oss alla som är eller har varit utsatta för de senaste årens dokumenterat oseriösa och rättslösa ombildningscirkus är det naturligtvis viktigt att ta reda på hur partiblocken ställer sig till fortsatt utförsäljning av allmännyttan. Ska det som många upplever som ren terror från ombildningskonsulter, Stadshusledning och påstridiga grannar få fortsätta en mandatperiod till?

När det gäller ombildningar går det att få ett rakt och enkelt svar: Den nuvarande borgerliga majoriteten vill fortsätta utförsäljningarna, den rödgröna oppositionen vill stoppa dem. Klara besked för en gångs skull.

När det gäller byggandet lovar alla partier ett ökat byggande. För att underlätta detta krävs hjälp från riksdag och regering. Här talar de rödgröna om att återinföra byggnadsstödet och införa möjligheter till ROT-avdrag för hyresfastigheter. Alliansen har sagt nej till båda dessa förslag.

Nybyggnationen skall domineras av hyresrätter anser de rödgröna, medan det nuvarande styret vill ha "blandade boendeformer" - vilket brukar betyda att största delen av det som byggs blir bostadsrätter. SR:s rapportering från en debatt i ämnet hittar du HÄR.

Allianspartierna, med Kristdemokraterna i spetsen, talar sig fortfarande varma för de s.k. ägarlägenheterna. Idén är lägenheter som ägs helt och hållet, som kan hyras ut hur som helst - i stort sett helt utan regelverk. Dessa lägenheter är tillåtna redan nu, men resultatet kan inte betecknas som annat än ett stort fiasko då nästan inga ägarlägenheter bildats. Det finns helt enkelt inget intresse för bostadsformen som sådan.

Sveriges Radios rapportering om hur partierna ställer sig i bostadsfrågan hittar du HÄR.

I måndags var några av oss uppe i Stadshuset för ett samtal med folkpartiets borgarråd Lotta Edholm. Där förklarade vi vilka negativa konsekvenser som en ombildningsprocess ofta har i bostadsområden som berörts av dem. Vi hoppas att hon inte bara såg ut som att hon lyssnade, utan att hon faktiskt lärde sig en del av hur verkligheten kan se ut.

Ska ombildningarna fortsätta, vilket de lär göra vid en borgerlig valseger, är det viktigt att processerna åtminstone går demokratiskt till. Där har de senaste åren bjudit på otaliga skandaler och rättsövergrepp som ni bara behöver skumma i den här bloggen för att konstatera. Lotta Edholm fick även ett nytt fräscht exemplar av våra förslag på förbättrat regelverk vid ombildningar. Vi hoppas att Lotta läser skrivelsen och tar våra argument på allvar.

Journalisten Kent Wärne har skrivit boken "Du nya sköna hem" om utförsäljningen av allmännyttan. En både informativ och skrämmande läsning som vi starkt kan rekommendera. Boken kan beställas exempelvis HÄR. Borgarrådet Lotta Edholm fick även ett exemplar av boken. Vi uppmanar Lotta att läsa den, göra om och göra rätt.

Vad vi slutligen kan konstatera är att bostadspolitiken i Stockholm aldrig har skötts sämre än under de fyra senaste åren. Det började med Kristina Alvendals pinsamt klantiga och ideologiskt grundade försäljning av centrumanläggningar och bostäder till riskkapitalbolaget Boultbee. Det har fortsatt med ytterstadsborgarrådet Joakim Larssons ambition att aktivt verka för att sälja ut så mycket av allmännyttan som möjligt.

Joakim Larsson har hela tiden viftat bort kritik och blundat för bondfångarmetoder, lögner och bedrägligt beteende hos hans kompisar bland de ombildningskonsulter som täljt guld med fällkniv på dessa ombildningar. Han har kategoriskt nonchalerat kritik, inte velat ha kontakt och vägrat att ta debatt med oss som drabbats av Stadshuset härjningar. Enligt Joakim har allt gått till som det ska, hur mycket oegentligheter som än varit dokumenterade och hur många personliga tragedier det än inneburit.

Vi är som sagt ett politiskt neutralt och ideologiskt blandat nätverk. Men det betyder inte att vi tänker hålla tyst med kritik av de som gjort sig förtjänta av den. Bostadspolitiskt kan nuvarande Stadshusledning inte få annat än underkänt, med ett stort minus i kanten.

Extra ironiskt blir det när hela Stockholm är tapetserat med Joakim Larssons valaffisch, med texten: "Staden ska utvecklas i dialog med Stockholmarna". Det vore onekligen ett monumentalt lappkast av Joakim Larsson om det ligger något i påståendet. Vi har sökt dialog med honom i flera år. Han har aldrig visat sig intresserad av att ha någon.

Joakim Larsson är hjärtligt välkommen att ha dialog med och ta lärdom av vårt nätverk. Här finns människor från hela Storstockholm med stora erfarenheter av utförsäljningarnas konsekvenser. Rädda Linjalen kommer att fortsätta att rapportera och sprida information om vad som händer runt ombildningar och andra frågor som rör hyresgästerna i Stockholm.

Som sagt, söndagen 19 september är det val. Vi i Rädda Linjalen vill att alla ska gå efter sin egen övertygelse, men för att travestera på en annan gammal valaffisch - "Gärna en röst - men först ordentlig information".

Det hoppas vi att ni fått med detta. Följ nu ditt hjärtas röst!

Johan Johansson / Rädda Linjalen

lördag 19 juni 2010

Möt SBB - Etikens apostlar bildar branschorganisation


Ombildningskonsulter är ett egendomligt släkte, vilket är konstigt eftersom precis vem som helst kan kalla sig ombildningskonsult.

Det krävs med andra ord ingen examen eller formell utbildning. Det existerar inga licenser för ombildningskonsulter, och man kan i och med det inte heller bli varnad, prickad eller mista sin befogenhet att utöva yrket.

Du som läser det här kan själv bli ombildningskonsult genast om du vill. Låter det konstigt? Vänta bara, det kommer mera.

Vi som har erfarenhet av ombildningscirkusen har med egna ögon sett många av dessa konsulters härjningar, tomma löften, glädjekalkyler, generalfullmakter, stadgemygel och reklam för Bluestep. Regelverket är lika med noll och toleranströskeln för "misstag" är hög.

Nu har ett gäng av dessa konsulter låtit utse sig själva som branschorganisation. Under namnet Sveriges Bostadsrättsombildare (SBB) har man börjat ge sig in i debatten. Målet är naturligtvis att det ska bli ännu mindre kontroll och ännu lättare att forcera igenom ombildningar och, naturligtvis, tjäna pengar.

I en debattartikel i SvD (SE LÄNK) håller man en uppvisning i att (på klassiskt konsultmanér) tolka världen och samhället. Dessa konsulter vill naturligtvis framstå som att de agerar för den lilla människans väl. Ja, det är ett rent ideellt kall att vara ombildningskonsult kan man få intryck av - i såväl denna debattartikel som i materialet man öser över hyresgästerna i områden under ombildning.

Enligt SBB innebär en ombildning "positiva effekter inte bara för grannsämjan i fastigheten utan för hela närområdet". Med tanke på att flera av SBB:s grundare var den bidragande orsaken till att förvandla hela Dalen-området till ett väl dokumenterat kaos är det bara ett av många citat som mest är ofrivilligt komiska.

Det vi tänkte koncentrera oss på i den här bloggen är dock artikelns slutstycke. Där står följande:
"Liksom de flesta andra vill också vi ha ett Sverige och ett Stockholm med blandade boendeformer. Bostadsrätter, givetvis korrekt ombildade efter etikens alla regler, är en naturlig ingrediens i en sådan blandning."

Med tanke på hur en del av artikelns undertecknare fortfarande härjar runt i innerstaden är pratet att värna om blandade boendeformer komplett motsägelsefullt. Men det allra märkligaste är att just dessa personer framställer sig själva som garanter för "etikens alla regler".

Vi har hört många omdömen fällas om de här konsulterna, och vi har mött många som haft erfarenheter av deras verksamhet, men inte en enda gång har vi hört någon referera till begrepp som "etik". Nej, det brukar ärligt talat ofta handla om raka motsatsen.

En stor brist i regelverket är att en ombildningskonsult aldrig har något juridiskt ansvar, vare sig för ombildningen, besiktningen, köpstämman eller granskningen. Skulle fusk uppdagas faller alltid ansvaret på en, ofta okunnig, Brf-styrelse. Därför tänker vi inte anklaga någon av artikelförfattarna för oegentligheter, men vi kan klart konstatera att samtliga varit inblandade i ombildningar där fusk förekommit. Låt oss beta av artikelförfattarna en och en. Följ bara länkarna. Here we go:

Anders Berg, vars företag Bergs fastighetsjuridik bl.a. agerat konsult på en köpstämma som underkändes för fusk med fullmakter. Först försökte Berg skylla den förfalskade fullmakten på "någon på nej-sidan" (SE LÄNK), vilket låter minst sagt märkligt. När det blev alltför genant gjorde Berg därför en pudel och skyllde på Brf-styrelsen i stället (SE LÄNK).

Jan Bjurfors driver firman Bjurfors Thörner som varit något av en följetong när det gäller "kreativa" ombildningar. En gjordes utan att alla boende ens var medvetna om saken (SE LÄNK 1 och LÄNK 2). Vidare har företaget varit inblandade i flera omstridda ombildningar i Dalen, bland annat där firmans representant Rikard Johansson medverkat till att klubba igenom en köpstämma med friserade resultat i efterhand (HÖR RADIOINSLAG eller LÄS ARTIKEL). Detta är dock bara ett litet axplock. En av Bjurfors Thörners ombildningar är för tillfället uppe i som mål i Södertörns Tingsrätt.

Petter Brolin är i full fart just nu. I kvarteret Brinckan Lehusen lockades hyresgästerna bl.a. med frysta hyror, något som varken Petter eller Brf-styrelsen har befogenhet att lova. Tidigare har Petter varit i hetluften på flera sätt, bland annat har han varit omskriven för röstköp (SE LÄNK) och varit konsult på en köpstämma som klandrats och fällts i tingsrätt för röstfusk (LÄS DOMEN). Petter Brolin har även predikat för Bilda Bostad SE LÄNK och försöker just nu, med lock, pock och hot om hyreschock, att ombilda kvarteret Piskan på Söder (SE LÄNK).

När köpstämman i kvarteret Piskan ajournerades härom veckan drog sig inte ens Petter Brolin att delge röstresultatet till den tänkta huvudbanken (Nordea på Rosenlundsgatan), och övertyga antällda på banken att ringa och försöka övertala de som röstat nej. Med löften om lån och en god affär agerade till och med personalen i denna bank hantlangare åt SBB:s ordförande Petter Brolin. Tycker någon att detta tillhör "etikens alla regler"?

Björn Isaksson driver firman Isaksson & Partners, som bland annat höll i den här märkliga ombildningen (SE LÄNK). Isaksson & Partners agerade även ombildningskonsult för kvarteret Svärdet 9 (SE LÄNK) som efter köpstämman är föremål för klander i Stockholm Tingsrätt.

Torsten Kai Larsen är ett välbekant namn i ombildningskretsar, inte minst i Dalen, där ombildningsförsöket i Kastanjegården blev något av det absolut mest "nyskapande" som skådats (SE LÄNK). Efter sex(!) köpstämmor förklarade Torsten kvarteret ombildat (SE LÄNK) men efter viss granskning uppdagades fullmaktsfusk (LÄS ARTIKEL eller SE TV-INSLAG).

Efteråt startade en riktigt ruskig häxjakt (SE LÄNK) som man inte ska klandra Torsten för, men det säger en del om SBB:s prat om "positiva effekter för grannsämjan". En annan bedrift är att Torsten blivit stämd av en bostadsrättsförening som han själv varit ombildningskonsult åt (LÄS DOM). Han blev dock frikänd. En konsult har ju som sagt inget juridiskt ansvar.

Björn Olofsson har bl.a. agerat konsult för en omstridd ombildning i Hagalund (SE LÄNK). Ombildningen underkändes p.g.a. att föreningen använt sig av ogiltiga stadgar gällande fullmakter. Givetvis fick man möjlighet att hålla ny köpstämma. Inför den fick man och först igenom stadgarna och sedan köpet - men någon vidare grannsämja verkar det inte vara direkt (SE LÄNK).

Ja - roligare läsning än man hittar på de här länkarna har man ju sett, och frågan är om den självutnämnda branschorganisationen Sveriges Bostadsrättsombildare är rätt människor att sätta agendan för vad som är etik och demokrati? Vi tycker inte det. Ärligt talat har vi aldrig sett en så oetisk bransch som just ombildning av fastigheter.

Nog behövs det ändrade regler alltid. Vi har länge hävdat att fusk är alldeles för utbrett (SE LÄNK) och att de som måste stävjas med tydligare regler är just ombildningskonsulterna, som har satt i system att utnyttja brister i lagstiftningen.

Så glöm SBB:s snack om blandade upplåtelseformer, etik och samhällsnytta. Man vill göra det lättare för sig att tjäna pengar. Punkt slut.

SBB:s orförande Petter Brolin visar organisationens verkliga syfte när han protesterar mot oppositionens förslag om 75% majoritet vid ombildningar.
"Oppositionens förslag får sannolikt till följd att det kommer att fortsätta genomföras ombildningar i de mest attraktiva områdena i de centrala delarna av storstäderna, medan det är betydligt svårare att få igenom ombildningar i förorter".
Läs hela artikeln (HÄR).

Ännu en liknande artikel i SBB:s av egenintresse drivna kampanj hittar man i Aftonbladet måndag 28 juni. Läs artikeln HÄR eller via länken:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article7363920.ab

Just det. "Få igenom" var ordet. Det är det som grundarna av SBB ägnat sig åt länge nog nu, att använda vilka metoder som helst för att "få igenom" ombildningar. Vare sig de varit odemokratiska eller vanskliga för hyresgästerna - huvudsaken är att konsulterna "får igenom" sin ombildning. Därpå tar man sina pengar och lämnar ödet i händer på oftast okunniga människor, men det är någon annans problem - och pengar luktar inte.

Så ser verkligheten ut, och nämn inte ordet "etik" i sammanhanget tack!

Johan Johansson / Rädda Linjalen